Obrázok používateľa CEZ OKNO
Objavenie stôp po starodávnom obchodnom centre Vikingov

Boli to rutinné archeologické vykopávky, ktoré si vyžiadalo rozšírenie hlavnej nórskej severojužnej diaľnice E6 nachádzajúcej sa na sever od tretieho najväčšieho mesta krajiny Trondheim. Ale následné nálezy prekvapili archeológov z Univerzitného múzea Nórskej univerzity vedy a techniky, ktorí teraz veria, že sa im podarilo vyriešiť stáročia starú záhadu predstavujúcu vážny problém v nórskych ságach...


Meče, strieborné gombíky a rovnoramenné váhy, všetko nasvedčovalo tomu, že archeológovia objavili dôležité obchodné centrum v meste Steinkjer ležiacom na sever od mesta Trondheim v Nórsku


– Strieborný gombík
– Súprava rovnoramenných váh

Keď archeológovia Geir Grønnesby a Ellen Grav Ellingsen objavili tieto a ostatné artefakty v priebehu vykopávok v strednom Nórsku, uvedomili si, že existuje veľmi zaujímavý dôkaz o obchodnom mieste, pochádzajúci z obdobia Vikingov, o ktorom sú zmienky aj v nórskych ságach.

Nálezy pochádzajú z dvoch samostatných pohrebov v člnoch z oblasti územia Nord-Trøndelag nazývanej Lø, poľnohospodárskej usadlosti, ktorá je súčasťou mesta Steinkjer. Archeológovia, ktorí sú obaja zamestnancami Univerzitného múzea Nórskej univerzity vedy a technológie, tak vykonávali rutinný archeologický prieskum, nevyhnutný pri modernizácií hlavnej národnej nórskej diaľnice E6.


Ale namiesto jednoduchého diaľničného archeologického výskumu vedci zistili, že sa im podarilo nájsť potenciálnu odpoveď na nevyriešenú hádanku súvisiacu so záhadným vikingským obchodným miestom, ktorého meno sa nachádza v starodávnych ságach, ale nikdy predtým nebolo lokalizované.

„Tieto nálezy nás prinútili premýšľať o opisoch uvedených v ságach, ktoré popisujú Steinkjer ako obchodné miesto,“ napísali vedci o svojich objavoch v akademickom časopise Vitark vydávanom Univerzitným múzeom v decembri roku 2012. „Ságy rozprávajú o tom, že Steinkjer, ktorý bol pod nadvládou jarla Erika, bol počas krátkeho obdobia významnejším ako Nidaros, predtým než Olav Haraldsson znovu obnovil Nidaros ako kráľovské sídlo a mesto obchodu.


Rovnoramenné váhy objavené archeológmi v hrobe s člnom severne od mesta Trondheim v Nórsku

Hlavné mesto Nórska v stredoveku

Nidaros, ktoré je v súčasnosti moderným mestom Trondheim, bolo v dobe Vikingov hlavným náboženským aj správnym centrom krajiny. Najsevernejšie položená gotická katedrála na svete Nidarosdomen bola postavená v meste Trondheim po položení základných kameňov v roku 1070 nad hrobom Olava Haraldssona. Najstaršie dochované časti katedrály sú datované do roku 1183.

Ako stredoveké mesto a náboženské centrum zohrával Nidaros významnú úlohu v medzinárodnom obchode počas stredoveku. O šachových figúrkach z ostrova Lewis, predstavujúcich reprezentatívnu sadu šachových figúrok vyrobených v 12. storočí z mrožích klov a veľrybích zubov, sa obecne tvrdí, že mohli byť zhotovené v Trodheimsko/Nidaroskej oblasti, a ako predmet obchodu vyvezené preč.

Olav Haraldsson bol nórskym kráľom, ktorý je často spájaný s prinesením kresťanstva do Nórska a ktorého svätosť bola po prvýkrát vyhlásená v roku 1031, rok po jeho smrti a bola potvrdená pápežom Alexandrom III. v roku 1164.

Potom niet divu, že jeho osoba vystupuje v množstve rozličných nórskych a islandských ság. Práve tieto ságy uvádzajú ako hlavné obchodné miesto Steinkjer, ktorý bol podľa ság dokonca väčší ako Nidaros. Ale predtým ako archeológovia začali s vykopávkami v oblasti Lø, mali len niekoľko stôp, kde sa toto vikinské obchodné a mocenské centrum mohlo nachádzať.

1000 rokov temna a rozvoja

Archeológovia, ktorí sa snažia objaviť 1000 rokov staré obchodné miesto, majú žalostne málo indícii, ktoré by mohli sledovať.

Takmer určite tu nestáli žiadne trvalé stavby, ktoré by sa dali najjednoduchšie objaviť a mnohé z predmetov, ktoré sa tu predávali, boli zhotovené z organických materiálov, ktoré nemuseli prežiť zhubný vplyv času v priebehu storočí.

Okrem zjavných nálezov ako sú napríklad mince alebo kovové či sklenené predmety, ktoré by zjavne pochádzali z cudzích krajín, sa museli archeológovia spoľahnúť na oveľa menej presvedčivé dôkazy, ktoré dokázali odolať zhubnému pôsobeniu času.

Jedným z náznakov, že by táto oblasť mohla byť záhadným obchodným miestom, je samotná zemepisná poloha tohto miesta, napísali vedci vo svojom článku v časopise Vitark.

"Napriek tomu, že sa tu nenašli žiadne archeologické dôkazy o tom, že by sa počas vikinského obdobia v meste Steinkjer nachádzalo obchodné miesto, existuje tu niekoľko aspektov, ktoré podporujú túto myšlienku," napísali vedci.

Ako poznamenávajú vedci, najdôležitejšie je, že Steinjker sa nachádza v prirodzenej prírodnej obchodnej oblasti, v ústí rieky v najvnútornejšej časti Trondheimského fjordu. Taktiež leží na mieste, kde po stáročia poľnohospodári obrábali svoje ploché polia.

Meče, koráliky a šperky

Ďalšou stopou, ktorú archeológovia použili na zistenie polohy pravdepodobného obchodného miesta, je detailná mapa z vyznačením polôh všetkých rozdielnych druhov archeologických nálezov, ktoré by mohli súvisieť z obchodom.

Logické je, že miesta s nálezmi väčšieho množstva tovaru sa budú pravdepodobne nachádzať v tesnej blízkosti obchodného miesta a s menším množstvom tovaru čoraz ďalej a ďalej od tejto obchodnej oblasti.

Takže vedci zakreslili do mapy všetky dôležité nálezy z oblasti Nord-Trøndelag a znovu a znovu nachádzali na základe výsledkov zistenie, ktoré im naznačovalo, že hlavná obchodná oblasť leží v blízkosti mesta Steinkjer.

Koráliky zhotovené z jantáru a skla sú bežným obchodným artiklom v oblasti okolo mesta Steinkjer. Táto oblasť je bohatá na nálezy tovaru tohto druhu. Na 28 rôznych lokalitách bolo objavených 254 korálikov, ako uvádzajú vedci.

Zatiaľ čo v okolí mesta Stjørdal sa našiel väčší počet nálezov korálikov – dovedna 485 korálikov – vedci poznamenávajú, že najviac z týchto korálikov pochádza z dvoch veľkých nálezov - čím je menej pravdepodobné, že koráliky boli priamo spojené s obchodným miestom.

Dvadsaťdva exemplárov špeciálneho typu meča z vikinskej doby, nazývaného mečom typu H podľa tvaru hlavice rukoväte, ktoré sa taktiež spájajú z obchodom. Boli taktiež objavené v meste Steinkjer, čo je viac ako v ktoromkoľvek mieste oblasti Nord-Trøndelag.

Päť zo šiestich kúskov importovaných šperkov objavených v oblasti Nord-Trøndelag sa našlo v meste Steinkjer pričom šesť z desiatich importovaných brošní z oblasti Nord-Trøndelag taktiež pochádza z mesta Steinkjer.

Váhy a gombík

Zatiaľ čo koráliky, meče a importované šperky pomohli určiť, že Steinkjer bol domovom hlavného obchodného miesta, dva špecifické nálezy pochádzajúce z pohrebov v člnoch z Lø patrili medzi najviac presvedčivé objavy.

Prvým je strieborný gombík zhotovený zo spletených strieborných drôtov, ktorý sa zdá, že pôvodom pochádza z Britských ostrovov a poukazuje nato, že osoba pochovaná v hrobe mala vysoký spoločenský status.

Druhým je súbor rovnoramenných váh, objavený v ďalšom hrobe s člnom. Rovnoramenné váhy boli skonštruované tak, že to viedlo archeológov k presvedčeniu, že pochádzajú zo západu a nie z Nórska.

Váhy samy o sebe prirodzene poukazujú na obchod a keď sa vedci pozreli na všetky nálezy váh z oblasti Nord-Trøndelag, znovu objavili jasnú koncentráciu ich výskytu v oblasti okolo mesta Steinkjer.

Pod kostolom v centre mesta

Pokiaľ všetky tieto koncentrácie nálezov podporujú umiestnenie hlavného obchodného miesta v meste Steinkjer, ako sa o tom zmieňujú Nórske ságy, tak kde sa potom nachádzalo?

Tu sa môžu archeológovia pokúsiť urobiť odhad na základe získaných informácií. Základnou skutočnosťou je, že úroveň výšky hladiny mora v tejto oblasti bola pred 1000 rokmi vyššia o štyri alebo päť metrov a tak je najlogickejšou oblasťou pre bývalé obchodné miesto územie, na ktorom je dnes postavený kostol v meste Steinkjer, uviedli vedci.


Ale potvrdenie skutočnosti, že Steinkjer bol hlavnou obchodnou oblasťou vikinskej doby, vyvolalo ešte jednu ďalšiu záhadu: Pokiaľ bol Steinkjer dôležitou oblasťou pre medzinárodný obchod, prečo sa nakoniec obchod presunul do Trondheimu a ako k tomu došlo?

Geir Grønnesby o tom povedal, že posun v obchodných oblastiach bol určite zapríčinený obrovským mocenským súperením medzi jednotlivými vládcami v tejto oblasti. Nidaros spoločne s Levangerom a ďalšími obchodnými oblasťami mal jednoducho viac podpory ako Steinkjer. „U Steinkjeru vidíme v stredoveku miznutie tovarov, zatiaľ čo niektoré tovary ukazujú, že v blízkosti Levangeru bola obchodná stanica,“ poznamenávajú vedci.

Avšak pre určenie presnej odpovede budeme potrebovať objaviť viac ako strieborné gombíky, rovnoramenné váhy a koráliky – a možno správnu odpoveď nebudeme nikdy poznať.

Vydané: 9. júla 2013

Zdroj: http://www.heritagedaily.com/2013/07/clues-from-an-ancient-viking-tradin...

Foto: Åge Hojem, NTNU University Museum, Per Fredriksen

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Vikingovia
http://cez-okno.net/vikingovia

ARCHEOkienko
http://cez-okno.net/archeokienko


Autori: 
júl 20, 2013 21:03 popoludní

 

 

Top