Obrázok používateľa CEZ OKNO
Objavy pradávnych ľudských technológií pravdepodobne súvisia so zmenou klímy

Ako ukázali najnovšie výskumy bolo podnebie južnej Afriky kedysi oveľa vlhkejšie oproti tomu, ako je v súčasnosti a tieto prosperujúce časy mohli posunúť ľudskú civilizáciu k novému technologickému obdobiu.


Pazúrikové nástroje známe ako hroty s obojstranným ostrím získané z jaskyne Blombos, nachádzajúcej sa v Juhoafrickej republike. Boli zhotovené približne pred 75 000 rokmi anatomicky ľuďmi moderného typu v priebehu Stredného paleolitu. Na fotografii znázornené porovnanie k mierke 1 cm (0,4 palca)


Nálezy pochádzajúce z týchto pradávnych dôb poukazujú na to, že ľudia vyrábali nové nástroje a používali symboliku v nástenných rytinách. Podľa vedcov tieto objavy naznačujú pevné puto medzi náhlymi klimatickými zmenami a objavením sa znakov moderných ľudí.


"Získali sme po prvýkrát naozaj dobrý dôkaz o tom, že výskyt a zánik týchto prvých nálezov nových ľudských technológií je spojený so zmenou klímy," povedal autor štúdie Martin Ziegler, výskumný pracovník v oblasti štúdií o Zemi na Cardiffskej univerzite vo Walese.


Pred týmto obdobím technologických objavov žili ľudia úplne primitívne, k najefektívnejším technológiám patrili jednoručné sekery, povedal Martin Ziegler. Ale počas týchto vlhkých období sa objavujú omnoho vyspelejšie kamenné a kostené nástroje, ktoré sa nachádzajú v kultúrnych vrstvách, rovnako ako maľované symboly na stenách jaskýň, ktoré poukazujú na vývoj jazyka.

Archeológovia tiež objavili niektoré z prvých nálezov po konštrukciách rastlinných lôžok pochádzajúcich z týchto období a mušle, o ktorých sa uvažuje, že boli nosené ako šperky alebo ozdoby, povedal Martin Ziegler. Medzi najvýznamnejšie obdobia analyzované v štúdii patrí doba pred 71.000 rokmi a obdobie pred 64.000 až 59.000 rokmi.

Výskumný tím Martina Zieglera vo svojej práci rekonštruoval podnebie južnej Afriky za posledných 100.000 rokov. Doklad o klíme sa im podarilo zostaviť na základe analýzy vzoriek sedimentov odobratých z pobrežných oblastí v blízkosti juhovýchodného cípu Afriky.

Chemické látky obsiahnuté v sedimente ukazujú, koľko zrážok spadlo v blízkosti rovnako dobre ako ostatné indikátory klímy, povedal Martin Ziegler.

Rekonštrukcia klímy súhlasila so záznamami urobenými na iných miestach vo svete. V priebehu týchto prosperujúcich období v južnej Afrike veľká časť subsaharskej Afriky zažívala obdobie sucha, zatiaľ čo značná časť severnej pologule bola veľmi chladná, uviedol Martin Ziegler. Štúdia naznačila, že počas trvania nízkych teplôt sa na severe preorientovali prúdy Atlantického oceánu a posunuli tak globálny monzúnový pás - s prívalovými dažďami - na juh, dodáva Martin Ziegler.

Štúdia ukazuje spojenia, ale nie príčiny a následky väzieb medzi klimatickými podmienkami a novými ľudskými technológiami. Ale je možné, že v priebehu týchto období, sucho nachádzajúce sa ďalej na severe priviedlo pravekých ľudí do útočíšť v južnej Afrike, čo viedlo k "zúženiu" konkurencie a medzikultúrneho ovplyvňovania, povedal Martin Ziegler.

Budúca práca sa snáď zameria na spojenie medzi ľudskou civilizáciou a miestnymi zmenami klímy niekde inde vo svete.

Ale poznatky z týchto oblastí v južnej Afrike sú dôležité, pretože sú považované za "odraz vzniku nových spôsobov práce a technológií, jazykovej a kultúrnej identity," píšu autori vo svojej štúdii, ktorá bola zverejnená 21. mája 2013 v časopise Nature Communications.

Douglas Main

Foto: Christopher Henshilwood

Zdroj: http://www.livescience.com/34546-climate-stone-age-innovation.html

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

ARCHEOkienko
http://www.cez-okno.net/archeokienko


máj 22, 2013 22:15 popoludní

 

 

Top