Obrázok používateľa CEZ OKNO
Obrazce na obilných poliach celého sveta

Britskí farmári si pamätajú, ako sa na ich poliach po mnoho generácií objavovali jednoduché kruhy. Prvé správy o kruhoch priniesli britské médiá začiatkom 80-tych rokov. Od roku 1990 sa tento nový fenomén nezmazateľne zapísal do povedomia verejnosti, zatiaľ čo sa jednoduché kruhové obrazce postupne menili na obrovské a zložité geometrické formácie. Kruhy v obilí sú teraz už celosvetovým fenoménom každý rok pribúdajú hlásenia z ďalších krajín. Napriek tomu miestom s najväčšou koncentráciou ich výskytu je južné Anglicko, kde sa kruhy často objavujú v okolí pravekých lokalít, ako sú napríklad Stonehenge, Avebury a Silbury Hill (najväčšia mohyla v Európe).Nakoľko existuje celý rad teórií o pôvode kruhov, ešte sa nikomu nepodarilo presne objasniť, akým spôsobom sú vytvárané. Azda najpresvedčivejšie dôkazy pochádzajú z videozáznamov, na ktorých je vidieť malé, žiarivo biele svietiace gule, ako manévrujú v kruhoch a okolo nich. Mnohé z týchto svetiel boli nafilmované za denného svetla a vyzerá to tak ako by sa pohybovali cielene, inteligentne. Existuje azda súvislosť medzi týmito svetelnými guľami a vznikom kruhov v obilí?

Vzorky rastlín odobratých z kruhov skúmajú aj vedci. Výskum, ktorý vykonal americký biofyzik Dr. William Levengood naznačuje, že sa na vytváraní kruhov podieľa akási mikrovlnná energia. Od ľudí skúmajúcich kruhy v obilí sa stále častejšie požaduje, aby do svojho bádania zapájali tvorivé myslenie a originalitu. Niektorí z nich používajú meditáciu, svetlá a hudbu ako spôsob, ako do polí prilákať nové formácie, pretože sa zdá, že fenomén kruhov v obilí reaguje na ľudskú myseľ.

Nech už sú kruhy v obilí čímkoľvek, je isté, že priviedli do úžasu a inšpirovali ľudí z celého sveta. Natrvalo zmenili životy tých, ktorí s nimi prišli do kontaktu, pretože priniesli so sebou poznanie, že žijeme vo svete, ktorý je nekonečne zložitejší a záhadnejší, ako by sme si vedeli predstaviť.

Poslaním týchto stránok je prinášať vám (svetu) čo najčerstvejšie a najprehľadnejšie správy o kruhoch v obilí. Tu nájdete správy o všetkých nových formáciách spolu s kvalitnými snímkami od popredných výskumníkov a fotografov.

Na poliach v Británii sa kruhy objavujú od apríla až do neskorého augusta. V priebehu tejto sezóny vám budeme prinášať tie najnovšie informácie a fotografie kdekoľvek sa vyskytnú. Samozrejme spoliehame sa aj na vašu pomoc pri nahlasovaní formácií, aby bola naša údajová základňa čo najpresnejšia. Preto nám môžete posielať svoje správy a snímky prostredníctvom tohoto kontaktu.

Dúfame, že sa táto stránka stane otvoreným oknom do jednej z najúžasnejších novodobých záhad a že bude slúžiť ako miesto stretávania sa priaznivcov kruhov v obilí z celej našej planéty.

Pozývame Vás na webovú stránku, ktorá sa volá Crop Circle Connector. Táto stránka je svojim textovým spracovaním najväčším zdrojom informácií o kruhoch v obilí na Internete. Tu nájdete údaje o všetkom, čo s kruhmi v obilí súvisí, vrátane ich medzinárodnej databázy.

Text a foto: Cropcircleconnector.com

Preklad: Peter Paulík


Rubriky: 
august 15, 2008 18:48 popoludní

 

 

Top