Obrázok používateľa CEZ OKNO
Obři a podzemní Hyperborejská galerie v Rumunsku

Četné nálezy a legendy o pradávných obrech existují také v Rumunsku, kde měli žít v Karpatech. Okolo roku 3500 př. n. l. existovala záhadná civilizace zvaná Agatyr, jež budovala podzemní tunelový systém, který je v současnosti známý jako Hyperborejská galerie. Tento prostor odkryla skupina archeologů v 70. letech minulého století nedaleko obce Rosia Montana v Sedmihradsku.

Série objevů učiněných v této podzemní galerii znovu zpochybňuje obsah našich učebnic dějepisu i dalších knih o historii. Archeologové vyhrabali jedinečný náhrobní kámen s překvapivým chemickým složením. Na rozdíl od tradičních materiálů tvořících náhrobky se skládal ze zlata, žuly a wolframu a analýza jeho složení odhalila, že tato směs byla vytvořena technologií, kterou dnes neznáme. Největším objevem však byly pozůstatky desetimetrové lidské kostry. Protože však Rumuni nebyli dostatečně technicky vybaveni, odeslali tuto kostru k prozkoumání do Moskvy. Pak ale o ní již nikdy nikdo neslyšel.

Archeologické i antropologické nálezy z Rosia Montana byly v době nálezu s ohledem na národní bezpečnost považovány za mimořádně neobvyklé a šokující, a proto úřady galerii trvale znepřístupnily. Náhrobek měl být v roce 2012 podroben novému podrobnějšímu zkoumání, a tak byl znovu vyhrabán a přesně změřen. Byl 12 metrů dlouhý, 6 metrů široký a 3 metry vysoký, vážil téměř 1700 tun a obsahoval přibližně 900 tun ryzího zlata. Vědci, co se výzkumu účastnili, tvrdili, že získání tohoto množství zlata klasickou těžbou trvalo déle než dvacet let. Poslední známá zpráva o náhrobku uvádí, že byl kvůli usnadnění dalšího transportu rozřezán na osmdesát menších dílů.

Jeden z archeologů, kteří v galerii pracovali, pořídil řadu snímků náhrobku a zaslal tyto fotografie jistému paleolingvistovi. Na celém povrchu artefaktu byly viditelné smaragdově zelené nápisy, jejichž text byl sepsán ve třech paralelních řadách a začínal vlevo nahoře, odkud pak pokračoval úhlopříčně podobně jako plazící se had: okolo vlčí hlavy vytvořil spirálu a končil v pravém dolním rohu. Paleontolog spekuloval o tom, že toto neznámé písmo, jež se skládalo z nordických run, vytvořili Pelasgové, nejstarší neřečtí obyvatelé Peloponéského poloostrova a Balkánu. Nápisy naznačovaly, že se jedná o záležitost mimořádné kulturní a historické hodnoty, kámen byl však přesto (jak jsme již zmínili) rozřezán a roztaven, protože jeho majitelé měli zájem o zlato v něm obsažené.

Při vyhrabání a vyzvednutí náhrobku byl objeven vchod do jámy o průměru přibližně čtyři metry. Za tímto vchodem se nacházely spirálovitě sestupné schody osvětlené mléčně fialovým světlem, jež vycházelo zvnitřku tajemného prostoru. Důkladná prohlídka schodů odhalila, že podle vzhledu musely být do stěn jámy vyřezány s pomocí laseru. Zdroj fialového světla však nebylo možné určit. Nejmenovaný průzkumník proto sestoupil po schodech dolů, aby zjistil, odkud světlo vychází. Nikdo jiný z kolegů však nebyl tak statečný, aby ho následoval. Minula noc, ale odvážný muž se z jámy nevrátil. Nakonec vchod do jámy i celou galerii, zvanou také Galerie 13, armáda zalila betonem. Účastníci průzkumu museli podepsat dohodu o mlčenlivosti a bylo jim přísně zakázáno o objevech z jeskyně hovořit. To, co se skrývá za fialovou mlhou v jámě, dodnes zůstává nevysvětlitelnou záhadou.

Každá oblast v Rumunsku nazývá obry ve svých legendách zvláštními jmény. Například v okolí Bozioru se jim říká Tataři. Toto označení není s ohledem na historickou skutečnost tatarského vpádu do Evropy ve 13. století zase tak daleko od pravdy. Většina rumunských pověstí vypráví o obrech, co žijí v horách, a jejich prameny najdeme v mnoha podivných pozorováních, ke kterým v oblasti docházelo. V posledním století však bylo po celém území Rumunska objeveno více obřích koster, například ve 40. letech minulého století bylo v rámci pozemních prací nalezeno osmdesát lidských skeletů o průměrné výšce pět metrů. Domovem obrů má být podle ústní lidové slovesnosti také les v okolí obce Oncesti.

V roce 1989 bylo u města Pantelimon na jihu Rumunska nalezeno dvacet obřích koster. Kromě toho jsou rumunské hory světoznámé i díky objevu tajné tunelové sítě pod pohořím Bucegi. Můžeme tedy konstatovat, že během relativně krátké doby bylo v Rumunsku objeveno velké množství obřích koster, ale podobně jako v ostatních částech světa byly mnohé důležité nálezy zničeny, případně nenávratně zmizely. Je zřejmé, že se jednalo o ztracenou, vysoce rozvinutou civilizaci obrů. Jelikož se na ututlání všech těchto pozoruhodných objevů evidentně vynakládá velké úsilí, je nutné tuto “zakázanou” historii odhalovat a zveřejňovat.

Rumunsko se tak objevuje v novém světle jako významné centrum antické rasy lidských obrů, kteří v této oblasti nepochybně žili po celé generace. Není však dosud vyjasněno, zda rumunští obři koexistovali společně s lidmi, případně zda my nejsme potomky těchto dávno zapomenutých gigantů.

Informace o knize

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (=MiB), kteří se od 50. let minulého století objevují u svědků fenoménu UFO, dotěrně se jich vyptávají, konfiskují jim pořízené fotografie, a dokonce je někdy i ohrožují? Víme o nich dosud jen velmi málo. Jistý muž v černém kontaktoval krátce před smrtí svého syna, aby ho do této organizace uvedl jako svého nástupce a zasvětil ho do zákulisního dění, jež se odehrává na pozadí nám známých událostí. Jedná se o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-fi filmů, i o utajené mocenské struktury, jež naši planetu pevně svírají ve svých pařátech.
Když se Jason Mason dozvěděl od svého otce všechny informace o činnosti a cílech této organizace, zmocnil se ho takový vztek, že se rozhodl podělit o tajné vědomosti s veřejností. Na podzim roku 2015 kontaktoval Jana van Helsinga a poskytl mu interview, které mělo původně vyjít v knize Whistleblower. Na Jana van Helsinga však zapůsobily Jasonovy informace tak mocně, že ho vyzval, aby o tomto tématu napsal celou knihu. Jason Mason se tedy pokusí doložit neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, přičemž otcova tvrzení a jeho zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů, jako jsou například Corey Goode, Michael Prince, Simon Parkes, William Tompkins a další. Čtenářům se tak otvírá zcela nový náhled na svět.


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese.


Súvisiace:

Giganti
https://cez-okno.net/rubrika/giganti

Rumunsko
https://cez-okno.net/rubrika/rumunsko


Autori: 
november 06, 2019 00:20 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Marek
    Mareknovember 15, 2019 18:56 popoludní

    Komentár: 

    Na zemi skutocne zilo mnoho civilizacii, z ktorych nejedna bola ovela vyspelejsia ako ta nasa..

 

 

Top