Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pět mocných psychologických triků, které váš lékař používá, aby naočkoval vaše dítě

Dnešní mamky to nemají lehké. Čas od času potkám nějakou vyděšenou z představy, že její děťátko by mohlo být nedostatečně očkováno, či naopak že by mu nechala vpíchnout ty jedy. Každý asi zná ze svého okolí případy, že dítě po očkování začne být i vážně nemocné, změní se psychicky, z pohodáře se stane nervózním křiklounem... Těch případů evidentně přibývá...

I mamky přesvědčené o neblahých vlivech očkování mohou podlehnout psychologickému nátlaku lékaře. Třeba tenhle nový článek dr. Elekové někomu pomůže, aby se nedal zviklat. (http://www.cez-okno.net/clanok/ockovanie/proc-se-neockovat-proti-chripce)

Mnoho lékařů by bylo rádo, kdyby matky prostě mlčely a nechaly své dítě naočkovat.

Pokud jste někdy byli s dítětem u lékaře, víte, co tím myslím. Je velmi dobře známo, že lékaři používají psychologický nátlak na rodiče, kteří mají námitky k očkování. Možná jste to sami zažili. Zde je pět psychologických triků, které lékaři na vás rodiče používají a pár návrhů, jak na ně vyzrát.

Psychologický trik č. 1: Moc autority

Je to jeden z nejsilnějších psychologických triků. Doktoři jsou v postavení autority — chodili na lékařskou fakultu. Vy ne. Tato skutečnost jim poskytuje jedinečnou pozici a vy jim platíte za jejich rady.

Společnost se obecně domnívá, že lékaři mají ty nejlepší informace pro vaše zdraví a to ve všech oblastech, zejména pak očkování. Lékaři často opakují informace, které jim poskytly CDC a FDA. Jejich předpoklad je, že když to FDA schválila a CDC doporučilo, pak to musí být bezpečné. Možná nikdy neslyšeli o 100.000 ÚMRTÍCH ročně na nežádoucí účinky léků schválených FDA?[1]

Někteří lékaři jdou do extrémů a svou moc zneužívají jako predátoři. Jejich autoritativní chování se zvrhne v šikanování. Měli byste poslouchat, co vám říkají o očkování? Koneckonců, jsou to oni, kdo nosí bílý plášť.

Příklady moci autority:

Stanley Milgram vymyslel pokusy, které naznačují, že lidé prostě následují rozkazy, i když jsou v rozporu s jejich nejhlubším morálním přesvědčením.[2] http://www.youtube.com/watch?v=BcvSNg0HZwk

Podle profesora Michaela Cohena „případ za případem pacienti, sestry, lékárníci a další lékaři nezpochybňují předpis.“ Lékař naordinoval ušní kapky do pravého ucha pro pacienta, který trpěl jeho infekcí a bolestí. Ale místo toho, aby na recept plně vypsal místo aplikace „pravé ucho“, použil zkratku „aplikovat do P ucha“ („place in R ear.“; Rear anglicky znamená vzadu, zadní část, zadek — pozn.překl.) Sestra po obdržení předpisu promptně aplikovala předepsané kapky do pacientova konečníku… přesto ani pacient ani sestra tento předpis nezpochybnili.[3]

Co můžete dělat…

Uvědomte si, že lékař nemusí o očkování vědět tolik, kolik si myslíte. Latinské slovo pro doktora je „docere“, což znamená učit. Učí vás váš lékař, jak si vybudovat a udržet lepší zdraví nebo využívá své postavení k tomu, abyste nechali svému dítěti dát injekci?

Doktoři mají jen tolik moci, kolik jim jí dáte — nemohou zaručit, že očkování bude fungovat, ani že je bezpečné. Uvědomte si svou vlastní sílu! Máte volbu říct ANO nebo NE!

Psychologický trik č. 2: Vyvolání pocitu viny nebo hanby u rodičů

Další běžnou taktikou je postarat se, aby se rodič kvůli pochybnostem o očkování cítil špatně. Může to být přímý útok. Mohou to být různé poznámky (pasivně agresivní chování). Předpokládaný výsledek? Rodič bude cítit vinu nebo bude zahanben kvůli tomu, že pochybuje o kompetenci lékaře. Důsledkem může být, že bude sice dále mít nezodpovězené otázky, ale neochotně se podvolí a nechá své dítě naočkovat. To je velmi silný psychologický nástroj, když se zkombinuje s mocí autority při jednání mezi čtyřma očima.

Příklady vyvolávání pocitů viny a hanby:

Doktoři (a sestry) opakovaně říkají velmi kruté věty rodičům, kteří očkovat nechtějí nebo o tom pochybují, například:
Parazitujete na společnosti.
Jste nezodpovědní.
Jste špatný rodič.
Vy nejste lékař.
Vaše dítě nebude moci jít bez očkování do školy.
Vaše dítě zemře, když nedostane „život zachraňující“ vakcíny.
Přiživujete se na kolektivní imunitě.
Získáváte výhody očkování bez toho, abyste zaplatili svou cenu.
Jste internetová máma.
Nerozumíte vědě.
Nezáleží vám na zdraví a budoucnosti vašeho dítěte.
Díky vaší ignoranci se vrátí nemoci.
Co můžete dělat…

Rozpoznejte co toto chování je: forma pasivní agresivity vycházející z nejistoty lékaře. Je to prostě jen emoce.

Většina matek chodí na prohlídky s dítětem sama. Příště s sebou vezměte manžela, dobrého přítele nebo kamarádku, kteří podpoří vaše rozhodnutí.

Zde je pár možných otázek, které můžete položit svému lékaři. Použijte svůj vlastní rozum:

Mohl(a) byste mi nahlas přečíst seznam ingrediencí vakcíny, kterou chcete píchnout do mého dítěte?
Jak kombinace těchto látek učiní mé dítě zdravějším?
Pokud vakcíny fungují, jak může být mé neočkované dítě hrozbou pro očkované děti?
Pokud vakcíny fungují, proč je třeba přeočkování?
Protože se biologie každého dítěte liší, jak víte, kdy vakcíny fungují a kdy ne? Jak to testujete?
Jaké vědecké testy uděláte před a po očkování, abyste vyloučil(a), že mé dítě má nežádoucí reakci na očkování?
Když mému dítěti dáte víc vakcín najednou a dojde k nežádoucí reakci, jak poznáte, která vakcína ji způsobila?
Můžete mi ukázat studie o bezpečnosti současné aplikace více vakcín?

Poznámka: váš lékař pravděpodobně nebude znát odpovědi na tyto otázky a naštve se. Když se naštve, můžete se stát terčem psychologického triku číslo 4!!!

Psychologický trik č. 3: Dojem naléhavosti

Nejste-li připraveni, tento speciální trik vás překvapí. Lékaři využijí emočně nabitý jazyk, aby vaše dítě naočkovali, např. když jste ošetřováni, v ordinaci, na porodním sále v nemocnici, na pohotovosti atd. Výstraha: Sestry dokáží být v tomto ohledu také velmi agresivní. Sestry mohou naočkovat dítě při jakékoli příležitosti kdykoli po narození, dokonce v náruči matky, aniž by se vůbec zeptaly (to se stalo mně), při koupeli nebo obřízce dítěte.

Příklady vytvoření dojmu naléhavosti:

Jeden z nejnehoráznějších příkladů, o kterém vím, se stal mé známé. Říkejme jí Angie. Dítě Angie si málem náhodou uřízlo prst. Zatímco se prst houpal na zbytku tkáně a měl být ošetřen, lékař na pohotovosti začal na matku tlačit, aby své dítě ihned nechala naočkovat! Kdyby nebylo okamžitě očkováno tady a teď, pak by bylo v riziku, že dostane „život ohrožující“ nemoc! Věřili byste tomu? Ona si stála za svým a řekla doktorovi, že syn toho má za sebou momentálně už dost.

Co můžete udělat…

Proč byste měli dostat očkování přímo teď a tady? Kdybyste se chtěli ptát a dozvědět se víc informací o toxických chemikáliích a nebezpečných biologických materiálech, které doktor chce injikovat do vašeho dítěte, měli byste mít na to právo.

Uvědomte si, že lékař může používat emočně nabitý jazyk. Zde jsou některé klíčové psychologické triky, kterých si musíte být vědomi, když lékaři mluví o vakcínách:
Říkají, že vakcíny „zachraňují životy.“
Říkají, že jsou „bezpečné a účinné.“
Říkají, že nenesou „žádné nebo velmi malé riziko.“
Když mluví o „nemocech preventabilních očkováním“, používají výrazy jako „smrtelné“ a „ničivé“.
Zaměňují termíny „vakcíny“ a „imunizace“, jako by to znamenalo to samé.

Psychologický trik č. 4: Strach ze ztráty

Strach ze ztráty se v poslední době stal mezi pediatry horkým favoritem. Tato relativně nová taktika se nazývá „vyhoďte vašeho pacienta“ a pochází od Americké pediatrické akademie (American Academy of Pediatrics = AAP). Funguje takto: když rodič pochybuje o očkování nebo názorech lékaře na očkování, doktor mu prostě řekne, že už nemůže být lékařem jeho dítěte.

Tato metoda účinkuje velmi dobře, protože matku dostává do stresující strachem nabité situace. Je jí řečeno, že buď nechá naočkovat dítě nebo ztratí lékaře. Naštěstí existují způsoby, jak této manipulaci čelit.

Příklady:

Tato nátlaková konverzace mezi lékařem a pacientem je inspirována komentářem Shawna Siegela na jeden nedávný článek a krásně ilustruje tento trik.

Pediatr: Vašeho syna zvážíme a změříme. Sestra za chvíli přijde s vakcínami.
Jenny: Než přijde, chci se vás ohledně očkování zeptat na pár věcí. Jsem trochu nervózní.
Pediatr: Samozřejmě. Co vám dělá starosti?
Jenny: Dělala jsem si průzkum ingrediencí vakcín a…
Pediatr: Kde jste hledala ty informace?
Jenny: Na internetu…
Pediatr: Nemůžete věřit všemu, co se píše na internetu. Je tam spousta nesprávných informací. Ingredience ve vakcínách jsou v tak malém množství, že se nemáte čeho bát. Myslíte si, že by FDA nebo CDC dovolili, aby se do vakcín dalo něco nebezpečného?¨
Jenny: No, já nevím, syn mé sousedky se stal autistickým hned po očkování, ona přísahá, že to způsobilo to očkování a …
Pediatr: Vakcíny nezpůsobují autismus! Bylo to vědecky vyvráceno. Vakcíny zachraňují životy a chrání. Neočkovat vaše dítě je nezodpovědné. Pokud nemáte další otázky, pošlu sem sestru.
Jenny: Ale všechny ty vakcíny najednou? Nemohl by dnes dostat jen jednu? Chci si o těch ostatních něco přečíst, než mu je nechám píchnout všechny najednou. Slyšela jsem, že je možné využít alternativní očkovací kalendář.
Pediatr: Už se nemáme o čem bavit. Když nechcete svého syna chránit podle doporučených pravidel, musím vás požádat, abyste opustila mou ordinaci. Když vás syn zemře na smrtelnou nemoc, které se mohlo předejít očkováním, nechci to mít na svědomí.

Co můžete dělat…

Především si musíte být vědomi, jaké máte možnosti!

Co pediatři dělají? Změří a zváží vaše dítě a naočkují ho! Poučí vás o výživě nebo jak udržet zdraví? Pokusili jste se vůbec někdy požádat vašeho pediatra o rozumnou radu ohledně výživy? Pokud ne…čtěte dále.

My jsme „vyhodili“ pediatra, když jsme si uvědomili, co ve skutečnosti dělá. Nyní chodíme k přátelskému rodinnému lékaři, chiropraktikovi, výživovému specialistovi, naturopatovi a dokonce k doktorovi osteopatické medicíny (D.O.).

Dr. Robert S. Medelsohn napsal fantastickou knihu, jak překonat svůj strach a obavy. Jmenuje se „Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékaři“ (angl. „How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor“).[4]

Psychologický trik č. 5: Příslib naděje

Doktoři mluví o vakcínách jako o „preventivním prostředku“ proti nemocem, ale současně naprosto ignorují podstatnou roli, kterou ve vymýcení nemocí hrála lepší výživa, uskladnění a manipulace s potravinami, hygiena a kanalizace. Chtějí, abyste věřili, že injekce formaldehydu, hliníku, glutamátu a virů, pěstovaných na zvířecích tkáních, ochrání vaše dítě před nemocemi. Je to ve skutečnosti příslib falešné naděje.

Lékaři používají stále tutéž „odpověď“ (očkování) na každé dítě a očekávají tytéž výsledky. Rodiče vědí, že každé dítě je biologicky jedinečné, vědí to i lékaři?

Příklady příslibu naděje:

Možná jste slyšeli nějaké analogie, popisující, jak účinkují vakcíny. V poslední době oblíbená analogie je přirovnání očkování k bezpečnostním pásům v autě. Doktor vám řekne, že když se necháte očkovat, je to jako mít připnuté pásy, když se dostanete do srážky. Říkají, že očkování účinkuje stejně, ochrání vás před jakoukoli budoucí „srážkou“. Když je vaše dítě očkované, je chráněné.

Co můžete udělat…

Zdravý selský rozum říká něco, co si zasluhuje opakování: dobré zdraví nepřichází skrz jehlu!

Vezměme si tu analogii s bezpečnostními pásy. Pásy se nezapnou jen jednou nebo dvakrát. Aby byly účinné, musíte je zapnout před každou jízdou. Podobně dobré zdraví vyžaduje vaši neustálou pozornost. Zde je pár návrhů, inspirovaných selským rozumem, které můžete začít ihned realizovat a tak každý den mít zapnuté své „bezpečnostní pásy“:
Myjte si ruce 5-6x denně, především po použití záchodu a před přípravou jídla.
Pijte čistou vodu.
Jezte syrové BIO potraviny nebo si z nich dělejte šťávy.
Správně skladujte a připravujte své jídlo.

Zde je několik mých oblíbených nápadů a zdrojů na toto téma:
Zjistěte si, jaký účinek má strava na nemoci. Dvě jména, která by vás měla zajímat, jsou Francis Pottenger a Weston Price.
Podívejte se, jak je pro prevenci nemocí důležité mýt si ruce. Tato skutečnost byla objevena v roce 1847 Dr. Ignácem Semmelweissem.
Uvědomte si, že špatně připravené nebo špatně skladované potraviny mohou být významným zdrojem nemoci.
Čtěte články na NaturalNews.com a Mercola.com. Poslechněte si Robert Scott Bell Show.
Doporučuji knihy o očkování od Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Tima O’Shea a Neila Z. Millera. Na stránce http://vactruth.com/vaccine-books najdete více než 97 knih o očkování. (Prehľad kníh o očkovaní v slovenčine a češtine nájdete na stránke http://www.slobodavockovani.sk/knihy/ — pozn. red.)
A konečně, seznamte se svými právy a možnostmi, jak se vyhnout očkování, víc najdete na http://nvic.org (týka sa len USA — pozn. red.).

Závěr

Doktoři tlačí na očkování a mnoho z nich to dělá pomocí kombinace některých nebo všech pěti psychologických triků, uvedených výše. Někteří si nejsou vědomi, že to dělají, a nic netušící rodiče jsou tak ještě bezbrannější vůči tomuto nátlaku. Jediným způsobem, jak se stát odolným proti těmto trikům, je být informovaným rodičem. Čtěte knihy a příbalové letáky vakcín. Tyto informace vám dají sebedůvěru a odvahu, kterou potřebujete, abyste se postavili emocionálně vypjatému lékaři.

Neprobral jsem všechny možné psychologické triky. Máte-li příběh, o který se chcete podělit, napište do diskuze pod tímto článkem.

Zdroje

[1] http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources...

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment

[3] Cialdini, Robert B.: „Influence: The Psychology of Persuasion“, HarperCollins Publishers, 2007, str. 219-220

[4] Mendelsohn, Robert S.: „How to Raise a Healthy Child In Spite of Your Doctor“, Random House Publishing, 1987
česky: „Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékaři“, Malvern, Praha, 2010

Pôvodný článok „Do You Know the 5 Powerful Psychological Triggers Your Doctor Uses to Vaccinate Your Child?“ (http://vactruth.com/2012/12/18/5-powerful-psychological-triggers/) z angličtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

Zdroj: http://www.slobodavockovani.sk/


Súvisiace:

OČKOVANIE (TV set)
http://www.cez-okno.net/clanok/ockovanie/ockovanie-tv-set

ILÚZIA OČKOVANIA — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia
http://www.cez-okno.net/clanok/citame-2012/iluzia-ockovania-o-tom-ako-oc...

Pravda môže byť krutá... (rozhovor s Mariánom Fillom)
http://www.cez-okno.net/clanok/yezid/pravda-moze-byt-kruta-rozhovor-s-ma...


Sekcie: 
január 08, 2013 07:28 dopoludnia

 

 

Top