Obrázok používateľa CEZ OKNO
Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 1

Táto skutočnosť, nám na očiach, je pre mnohých neakceptovateľná. Tí, ktorí situáciu nepochopia, budú vážne znevýhodnení, tak ako budú tí s nejakým porozumením, ktorým bolo vštepované veriť, že všetko je nádherné aj keď nie je - popierajú pravdu vždy, keď sa to prieči ich pohodliu.

Pravda môže byť bolestivá a skľučujúca. A predsa, pravda je pozitívna, bez ohľadu na to, ako ju môžu ostatní prekrútiť. Sú takí, ktorí zvedú iných nesprávnymi náukami podľa ktorých je všetko láska, všetko je jedno a všetko je nádherné, niet tam zla, konvergencia k harmónii urobí všetko skvelým a každý môže tvoriť vlastnú realitu. Často trvajú na tom, že prejednávané by mali byť jedine pozitívne veci. Títo ľudia skutočne odmietajú to, čo sa deje vo svete.

Sú takí, ktorí si neprajú diskutovať o vojnách, chorobách, zločinoch, atď., pretože ako hovoria – tieto veci sú negatívne a nemalo by sa o nich hovoriť. To je absurdné ignorantstvo. Svet je hnusným miestom a existujú tu odporné veci, ku ktorým dochádza. I keď je problematika znepokojujúca, mali by sme sa ňou zaoberať. Napríklad deti a mládež by mali byť informovaní o nebezpečenstvách užívania drog. To je pozitívny ťah, ktorý deti pripraví na svet, v ktorom žijú. Avšak existuje jemná línia a spôsob, akým sa problémy prezentujú je kľúčový.

Toto je virtuálna realita, ktorá musí pokaziť akúkoľvek pravdu, prinesenú smerom dole. To je to, prečo je pravda tak ľahko zdeformovateľná a to v tom istom momente, v ktorom je rozptýlená vo Virtuálnej Realite, od fyzickej úrovne po astrál, ku všetkým úrovniam oblastí kozmu. O tom akou pravdou je, že pravda sa stane bájkou, potom mýtom a nakoniec absurditou, keď je opakovaná bez akéhokoľvek porozumenia. Je to naozaj vyšliapaná cesta známa mnohým bádateľom. Korumpovať pravdu je úlohou Temnoty vo Virtuálnej Realite navrhnutej na to, aby držala obyvateľov v nevedomosti. Preto nie je žiadny spôsob, ktorým by tu mohla byť pravda o všetkých veciach pochopená alebo odhalená. Ostáva len dúfať, že sa človeku dostane dostatok pravdy, ktorá ho udrží nažive, až kým Záchranná Misia nebude dokončená.

Hnutie New Age je pod vedením mnohých samozvaných „guru“ šíriacich „nové“ veci, ktoré znovuobjavia a zmodifikujú. I keď sa tam nájdu výnimky, títo „guruovia“ majú malé alebo žiadne vysokoškolské vzdelanie v teológii/filozofii/vede a v iných podstatných disciplínach. Mnohí v hnutí obvykle veria, že tí s akademickým alebo vedeckým základom nemôžu ovládať hlbšie aspekty duchovných záležitostí. A práve to je doménou „guruov“. Oni teda vštepujú iným akúkoľvek vieru, ktorú si zvolili.

Keď „guru“ prezentuje starobylé myšlienky, často ich nanovo prekrúti. Keďže má „guru“ obmedzené akademické/výskumné vzdelanie, často môžu len prezentovať povrch konceptu, či to je reinkarnácia, astrálne cestovanie, channelling, osvietenie, zážitky z minulých životov atď. New Age je obvykle náchylné neakceptovať informácie vyložené tými, ktorí robili podrobné štúdie podstatných tém, pretože veria, že takí ľudia nemôžu naozaj porozumieť duchovným záležitostiam. Rovnako tí, ktorí sú akademicky školení, sú obmedzení svojou vlastnou akademickou indoktrináciou, že metafyzické materiály sú založené hlavne na poverách a neznalosti.

Predpokladá sa, že v kruhoch New Age koluje obrovské množstvo chanellovaného materiálu. Niektoré z nich neboli nikdy prijaté channellingom, ale boli zostavené šarlatánmi. Iný materiál je channelling, ale zdroje sú väčšinou pochybné, napriek tomu veľa z nich je medovými motúzmi ťahanými popod nos plnými odkazov lásky, altruizmu, odovzdania, bojových lodí a podobne.

Niektoré chanellisti boli všeobecne prijatí ako „čisté“ kanály, ktoré prinášajú jedine pravdu. Koncept, ktorý sa za tým skrýva je asi tak „čistý“ a založený na tom istom omyle, ktorý je za Katolíckou doktrínou neomylnosti Pápeža. Je krajne nebezpečné ochotne prijať channellovaný materiál ako absolútnu pravdu.

Hoci je tu na Zemi určitý pravý channellingovaný materiál zo spoľahlivých zdrojov, vyskytuje sa zriedkavo. Niekedy je pravý materiál filtrovaný systémom zla, okamžite je vydávaný za „prirodzené zákony“. To znamená, že agenti Temnoty začnú vo všetkých formách pravdu prekrúcať. Tento proces je natoľko jemný a pozvoľný, že sa zdá byť prirodzeným, takže ľudia neznalí procesu za tým nevidia úmysel.

Mnoho channellistov má veľmi limitované vedomosti a vzdelanie ohľadne materiálu, ktorý je channellingovaný. Nemajú dokonca ani vedomosti bežnej fyzickej mysle a materiál, ktorý prezentujú nepodrobia kritickým otázkam či ohodnoteniu. Dokonca sa chovajú ako roboty, ktoré prezentujú naprogramovaný materiál. Bytosti schopné posielať channellingové správy môžu byť nevtelené, astrálne bytosti alebo dokonca fyzické, žijúce bytosti. Každá z nich môže mať svoju vlastnú agendu. Väčšina ľudí, ktorí fušujú do channellingu nedokáže rozoznávať energie, napriek tomu si myslia, že áno.

Materiály channellované od zlých votrelcov sú z mnohých dôvodov najnebezpečnejšie zo všetkých. Za prvé, zlí votrelci sú vo vojne proti ľuďom bez ohľadu na nezmysly, ktoré boli uvedené o ich zľutovaní a láske k ľudstvu. Za ďalšie, zlí votrelci sa môžu maskovať ako anjeli, vystúpivší majstri alebo dokonca bohovia. Oni, alebo ich správy sa môžu javiť ako nevinné alebo dokonca užitočné a duchovné, ale v tomto prípade to tak nie je. Môžu vytvárať u svojich prívržencov pocit, že sú na tej pravej duchovnej ceste a robiť veci okolo nich, ktoré sa zdajú byť dobré, duchovné a povznášajúce. Ale nasledovníci si nie sú vedomí, že oni sami slabnú skrz proces napojenia na „zaručený“ channellingový materiál.

Dlhotrvajúca zainteresovanosť a vystavenie sa láskavo sa javiacemu channellovanému materiálu môže oslabiť ich Vôľu, čoho si obete dokonca nie sú na fyzickej úrovni vedomé. Naopak, môžu cítiť dokonca duchovné spojenie a naplnenie a môžu mať klamné zdanie, že duchovne postupujú. Od mnohých sú vyučovaní o duchovnom postupe a pokroku, akceptujúc náuku vývinu duše. Veľmi ľahko môžu atakovať každého, kto túto duchovnú vývojovú teóriu spochybňuje. V podstate sú vývojové teórie všetkých typov vo všeobecnosti chránené Temnotou a ľudia sú programovaní, aby ich prijali.

Amitakh Stanford

8.6.2008

Zdroj: Xeeatwelve.com

Preklad: Sokol

exkluzívne.cez.okno

august 23, 2008 23:43 popoludní

 

 

Top