Obrázok používateľa CEZ OKNO
Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 2

Ľudia si spájajú duchovné aktivity s hnutím New Age, ale mnoho skutočných liečiteľov, parapsychológov, žrecov, prorokov a veštcov, existovalo v staroveku. Hnutie New Age účelovo alebo nevedome pritiahlo nehanebných lotrov, ktorí fušovali do jasnovidectva, liečenia, exorcizmu a ďalších vecí, aby napálili nič netušiacu verejnosť, hľadajúcu u nich pomoc. V posledných mesiacoch médiá v rôznych krajinách týchto šarlatánov odhaľujú. Toto odhaľovanie neslúži ani tak ochrane verejnosti, ale slúži predovšetkým na zosmiešňovanie a prenasledovanie skutočných duchovných. Mnohí z týchto šarlatánov odhaľovaných médiami vládnúcej elity s vládnúcou elitou spolupracuje. Je to ďalším príkladom toho, že obidve strany riadi tá istá sila a dbá, aby to vyzeralo ako rozpor. Variácia scenára „dobrý a zlý policajt“ je určená na poškodenie skutočných duchovných pracovníkov.

Mnohí „guru“ kde-tu odštipujú kúsočky pravdy alebo informácií a predstierajú, že je to ich vlastný materiál, ktorý prekrútia, aby úplne pokrivili i ten zvyšok pravdy, ktorá tam pôvodne bola. Niektorí z nich prezentujú prácu iných ľudí na svojich internetových stránkach a venujú more miesta kritizovaniu týchto materiálov. Snažia sa seba samých povýšiť tým, že predstierajú hlboké znalosti, aby pobláznili príležitostných čitateľov svojich stránok. Spôsob kritiky na väčšine takýchto internetových stránok ukazuje, že pisatelia majú veľmi obmedzené alebo vôbec žiadne vnútorné pochopenie, či zážitok toho, o čom píšu. To je prinajlepšom nezodpovednosť! Horšie, než ich egoistické táranie, je množstvo zvedených ľudí, ktorí úprimne hľadajú pravdu.

Medzi týmito stránkami sú mnohé, ktoré sú prevádzkované ľuďmi, ktorí slúžia vládnucej elite. Mnohé z týchto internetových stránok sú podporované vládnúcou elitou, ktorá má kontrolu nad internetom. Agenti vládnúcej elity rozhodujú, ktoré stránky budú zablokované, a ktoré podporované. Počítadlo návštev internetových stránok, dostupnosť, rýchlosť, výhodnosť a prístup, to všetko je vládnúcou elitou kontrolované a manipulované. Vyhľadávače často umiestňujú elitou vybrané stránky na prvé miesto alebo do predných pozícií v mnohých výsledkoch vyhľadávania. Avšak sú obdobia, keď vládnúcej elite vyhovuje dávať do popredia pri vyhľadávaní hodnotné internetové stránky, aby boli uspokojené jej skryté úmysly.

Okrem široko rozšíreného špehovania internetu sú vládnúcou elitou porušované i individuálne slobody. Došlo k rozšíreniu sofistikovaných sledovacích zariadení, ktoré môžu sledovať pohyb takmer každého, kto vlastní laptopy, mobilné telefóny, pasy, vodičáky alebo satelitné mapy. Bezdrôtové siete umožňujú ľahšie sledovanie, dokonca i keď si ľudia myslia, že nie sú napojení na internet, alebo inú relevantnú sieť. V atmosfére existuje také bombardovanie rádiovým šumom, že mnoho ľudí počulo úryvky rádiových vysielaní, či úryvky rozhovorov vo svojich vlastných domovoch. To nie je činnosť strašidiel, ale skutočné vysielanie, ktoré občas možno zachytiť ľudským uchom. Človek si môže len predstavovať, aký vplyv to má na zvieratá, ktoré majú citlivejší sluch.

Sledovanie stránok navštívených na internete je robené pre vládnucu elitu. Vývesky a kritické internetové stránky vládnúcich elít, ktoré uvádzajú kúsky pravdy a obsiahlu kritiku, sú pre sledovanie ľudí obzvlášť používané. „Guruovia“ slúžiaci vládnucej elite, majú často nepatrné spirituálne porozumenie, ale činia si nároky vzdelávať iných a nosia fasádu altruizmu. Niektorí z nich sa objavujú verejne a pravidelne, zatiaľ čo iní si zachovávajú anonymitu.

Koľkým z vás sa objavil podivný materiál na obrazovkách vašich počítačov bez zjavného dôvodu? Môže k tomu dochádzať neočakávane, pretože mnoho nových laptopov funguje ako prijímač/vysielač, či už sú k internetu pripojené, alebo nie. Nie je to tak dávno, čo sme dostali chybový podrobný súpis baseballového stretnutia v priamom prenose, ktoré prebiehalo v Atlante v USA. Neboli sme napojení na internet a náš počítač uvádzal, že na mieste, kde sme boli, nebolo dostupné žiadne bezdrôtové spojenie.

Vládnuca elita má mnoho spôsobov, ako získať regrútov, ktorí potom pôsobia ako ich agenti. Popri hlavnej skupine, ktorá otvorene slúži vládnucej elite, sú ostatní vydieraní, niektorí z nich podplácaní a ďalší sú k spolupráci donútení. Hnutie New Age, obchod, bankovníctvo, politika, klasické náboženstvá atď. sú prešpikovaní agentmi vládnucej elity.

To, čoho si ľudia nie sú vedomí, je to, že účelom existencie vo Virtuálnej Realite je slúžiť Temnote. Temnota zotročila každú bytosť vo Virtuálnej Realite a silou ju núti Jej slúžiť. Všetky uväznené bytosti Pravdy-Svetla vo Virtuálnej Realite sú podporované Svetlom, aby sa prebudili na stupeň, ktorý je nevyhnutný pre ich udržanie, dokiaľ nebudú môcť byť zachránení. Mnoho ľudí si môže myslieť, že riešením problému Virtuálnej Reality je nechať Temnotu zhorieť v pekle. Ale peklo je výtvorom Temnoty – Jej domovom. Temnota prevádzkuje peklo, ktoré je realitou vo vnútri Virtuálnej Reality. Nechať Temnotu zhorieť v pekle by znamenalo ponechať Temnote Jej vlastnú cestu a nechať Ju pôsobiť ďalej.

Sľub duchovného pokroku vo Virtuálnej Realite je planým sľubom a klamstvom. Obzvlášť tí úprimní, ktorí toto presadzujú, sú ohlúpnutí a sú používaní Temnotou na zatiahnutie ďalších do siete, kde sú Temnotou duchovne zavraždení. Každý kto bol vytvorený Temnotou má právo spoznať zlovestné spiknutie svojho podlého tvorcu.

Našťastie, napriek obtiažam, hrozbám a iným prekážkam, ešte stále po celom svete existujú nejakí pracovníci Svetla, ktorí nepretržite pracujú pre Pravdivé Svetlo na planéte. Niektorí z týchto pracovníkov Svetla majú z pohľadu sveta nízke pozície, a niektorí sa javia, že majú veľmi obmedzený záujem o duchovné záležitosti.

V akademickej obci je myšlienka alebo téza, ktorá sa príliš odchyľuje od prijatej normy, blokovaná. Ľudia s odlišnými myšlienkami sú odradzovaní od ich prezentovania z obavy, že bude ohrozený ich úspech pri skúškach, hodnotení, v kariére alebo ohodnotení. To znamená, že univerzitný systém na celom svete je kontrolovaný vládnucou elitou, aby sa obmedzovalo a kontrolovalo to, čo môžu univerzity vyprodukovať.

Nie je priveľa ľudí, ktorí majú jednak akademické vzdelanie, a tiež úprimne hľadajú duchovné odpovede. Tí, čo majú teologický tréning, sa môžu veľmi angažovať v dogme svojho konkrétneho náboženstva. Vedci sú zas naočkovaní akceptovať vedeckú dogmu. Úprimní hľadači môžu existovať v akejkoľvek oblasti, ale všeobecne sa dá povedať, že sú chytení do rôznych systémov viery, ktoré často obsahujú štipku pravdy, aby ich v tejto sieti udržali. Napríklad vedci všeobecne akceptujú teóriu evolúcie hmoty, zatiaľ čo teológovia obvykle rešpektujú svoj koncept stvorenia. Niektorí vedci zlučujú svoje teórie s náboženským konceptom stvorenia a naopak. Ale obidva obory sú obmedzené majúc iba štipku pravdy, takže dokonca i tí, ktorí hľadajú odpovede mimo svoj obor, nemôžu poznať pravdu. Temnota to tak narafičila preto, aby ľudia chodili od jedného podvodu k druhému, dokým konečne s hľadaním neprestanú alebo nepadnú do nejakej pasce.

Za hnutím New Age je neviditeľná Sila, ktorá by nemala byť braná na ľahkú váhu. Táto sila podvádza mnohých a vedie ich k viere, že za hnutím stoja vzostúpení majstri Svetla. Mnoho úprimných, ktorí hľadajú najvyššiu čistotu, je podvodne navedených k tomu, aby venovali svoj život a esenciu oddanosti učeniu vzostúpených majstrov. Niektorí zo vzostúpených majstrov sú veľmi temné bytosti, predstierajúce, že sú Pravdivého Svetla. Temnota tiež používa meno Ježiša a ďalších Záchrancov Svetla v rámci zoznamu vzostúpených majstrov, aby úprimných hľadačov lapila do pasce.

Temnota je sila stojaca za hnutím New Age. Používa časť múdrosti prinesenej skutočnými bytosťami Pravdy-Svetla a manipuluje týmito správami tak, ako to vyhovuje jej vlastným cieľom. Láska a Čistota sú premiešané s temným zámerom stojacim za hnutím ako vnadidlo na nič netušiacich hľadačov. Mnoho úprimných hľadačov a je vcucnutých do hnutia radom programovacích techník, ktoré spôsobujú, že sa cítia dobre a duchovne.

Vo vnútri hnutia nosí veľká časť ľudí masku duchovnosti, i keď v skutočnosti je hnutie palivom ich ega, alebo kvôli vlastnému uspokojeniu, napríklad finančnú kompenzáciu. Ale mnoho z týchto údajne duchovných ľudí, ktorí propagujú lásku, mier, harmóniu a žiadnu negativitu, veľmi rýchlo útočí, potupuje, zosmiešňuje a cenzuruje kohokoľvek či čokoľvek, čo sa im nepáči. Akákoľvek pravda, s ktorou nesúhlasia je označená ako negatívna a hneď cenzurovaná. Takí často bojujú medzi sebou, koho duchovní vodca je mocnejší alebo má väčší vhľad.

Saint Germain je uvedený ako vzostúpený majster, ale tí, ktorí dokážu skutočne vidieť podstatu za touto bytosťou vedia, že je bytosťou Temnoty. Celý zoznam vzostúpených majstrov bol sponzorovaný a podporovaný Temnotou. Ako som sa zmienil už skôr, tento zoznam obsahuje mená skutočných bytostí Pravdy-Svetla, ako Ježiš, aby sa úprimným hľadačom javil dobre a bezpečne. I v materiáloch New Age sú kúsočky pravdy. Pretože väčšina ľudí nedokáže rozlíšiť pravdu od nepravdy, sú beznádejne chytení v pasci pokrivenej pravdy. To nie je obmedzené iba na hnutie New Age, ale prevažuje vo všetkých aspektoch života na tejto planéte. Preto sú pasce tak široké a komplexné. Vedci, filozofi, teológovia a ľudia z ostatných oblastí sú chytení do rovnakej „majonézy“ Virtuálnej Reality, kontrolovanej Temnotou.

Kritický koncept, ktorý musí byť pochopený, aby bolo možné sa začať prebúdzať do pravdy, je znalosť duality Síl. Tieto dve protipôsobiace nie sú v rovnováhe, ale vo vzájomnom konflikte. Zlo a Dobro sú priame protiklady. Zlo vládne princípom otroctva svojmu Pánovi. Dobro existuje kvôli vzájomnému prospechu všetkých. Dualitou sa zaoberali rôzni hľadači pravdy, ale pretože jedna zo Síl – Temnota – účelovo pokrivuje pravdu v tejto Virtuálnej Realite, je koncept duality Síl pokrivený do konceptu rovnováhy, a ľudia sú povzbudzovaní akceptovať všetko ako dobro.

Gnostické vedomosti o dualite vo všetkých kultúrach boli Temnou Silou okamžite pokrivené, akonáhle ich dolu priniesli bytosti Pravdy-Svetla. Často sa to robí znevažovaním informácií, chybným prekladom, nesprávnou interpretáciou, úpravami a následným výkladom informácií, ktoré správu pokrivujú. Napríklad Augustín z Hippo venoval obrovskú energiu pokusu zariadiť, aby Temnota vyzerala ako Dobro a aby Dobro vyzeralo ako Zlo.

Jazyk samotný je dôležitým nástrojom Temnoty. Hovorený a písaný jazyk sa stal nástrojom úpadku komunikácie, i keď Temnota vyrobila zdanie pozitívneho prelomu v ľudských záležitostiach. Keď sa použije presná citácia niečích slov, je tu nebezpečenstvo vygrcnutia bez pochopenia správy, či toho, že bude vytrhnutá z kontextu. Na druhej strane, akonáhle sú slová dané dokopy a publikované, správa má sklony byť výrazne zmenená. Či už tak, alebo onak, je obtiažne hovoreným alebo písaným jazykom verne sprostredkovať správu niekoho iného. Temnota to tak naplánovala pre svoje vlastné účely.

Hra na „tichú poštu“ je zjednodušeným príkladom, ako môže byť reč pokrivená. Kostolné omše alebo politické prejavy sú prostredníctvom jazyka rovnako ľahko prekrútiteľné. Dokonca i keď sa vo Virtuálnej Realite prezentuje pravdu Záchrancov Svetla, je veľmi rýchlo pokrivená jazykom, obzvlášť keď ju zverejňujú ostatní a dávajú jej svoju vlastnú interpretáciu.

Koncept duality Síl bol tak pokrivený a skomplikovaný, že už úprimným hľadačom nepomáha. Agenti Temnoty zaistili, aby to tak bolo. Študenti teológie a filozofie, ktorí chcú uspieť pri skúškach a získať vyšší titul, sa musia prispôsobiť pokrivenému konceptu duality, inak im bude v ich úspechu, ocenení, financovaní atď. zabránené. Podobne sú študenti vedy nútení držať sa rôznych pravidiel a definícií princípov, aby postúpili. Väčšinou musia poprieť Vyššiu Inteligenciu, ale pre ďalšiu skupinu sú určené cirkevné univerzity, a tam musia tiež prijať model duality pochádzajúci od vládnucej elity, aby postúpili.

- pokračovanie -

Amitakh Stanford

8.6.2008

Zdroj: Xeeatwelve.com

Preklad: Sokol

exkluzívne.cez.okno

august 30, 2008 23:42 popoludní

 

 

Top