Obrázok používateľa CEZ OKNO
Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 3

Jing/jang princíp je zdeformovaný koncept majonézy v tejto virtuálnej realite. Jing reprezentuje ženský aspekt a jang mužský. Mnoho ľudí verí, že je to kvôli rovnováhe. V skutočnosti to predstavuje Energiu Pravdy-Svetla Božskej Matky a Energiu Falše-Svetla Uzurpátora. Energia Božskej Matky je prepletená s Temnotou. Koncept jing/jang, noci/dňa sa pokúša, aby Pravda-Svetlo vyzeralo ako temnota a Faloš-Svetlo ako svetlo. Toto skreslenie zámerne projektuje Temnotu ako Dobro a Pravdu-Svetlo ako Temnotu, v rámci schémy, ktorá sa tiahne západnými a východnými náboženstvami. Takže mnoho úprimných ľudí je uväznených v pasci podvodu Temnoty. Tento podvod je tak hlboký, že dokonca Temnota poplietla samú seba.

Posledná bitka medzi energiou Krista a energiou Antikrista konečne začala. Povaha bitky sa však líši od toho, čo si ľudia o nej myslia. Väčšina ľudí si predstavuje, že posledná bitka bude tak trochu ako verzia prezentovaná v biblii. Avšak je to trenica medzi dvoma Energiami, ktorá bude mať za následok úplné oddelenie Svetla od Temnoty. Takže bitka medzi Energiami Krista a Antikrista je konečné oddelenie Pravdy-Svetla od Falše-Svetla – Dobra od Zla.

Zatiaľ čo to znie ako jednoduchá záležitosť, vôbec to nie je priamočiara akcia. V skutočnosti je to zložitý komplex. Nikdy predtým to nebolo urobené a muselo to Temnotu úplne prekvapiť. Ľudia očakávajúci Armageddon predvídajú, že dôjde k fyzickej vojne, do ktorej budú zapletené armády sveta v skvelej bitke.

Na energetickej úrovni bude bitka tou najväčšou búrkou, aká kedy bola registrovaná. Avšak na fyzickej úrovni príde ako závan vetra, tak jemný a tichý, že si ho všimne len veľmi málo ľudí.

To neznamená, že Zem bude v priebehu bitky kľudná, pretože, ako som už predtým napísal, dôjde k tomu zároveň s druhou najväčšou kataklizmatickou udalosťou – totálnou vojnou mimozemšťanov. To znamená, že mimozemšťania povedú vojny prostredníctvom ľudských a mimozemských agentov na Zemi, zatiaľ čo Energia Krista bude konfrontovať energiu Antikrista na všetkých úrovniach, čo sa niekedy bude manifestovať vo fyzickom ako trecie udalosti, ktoré vyvrcholia v oddelení predstaviteľov Dobra a Zla. Jednoducho povedané, Dobro sa odtiahne od Zla, Zlo sa pokúsi zavesiť sa na Dobro, ako to vždy v minulosti robilo. Zlo sa paraziticky drží Dobra, nie z lásky alebo rešpektu k Dobru, ale aby využilo Dobro pre svoje vlastné zlé účely.

Aby sme poskytli zjednodušené vysvetlenie, konfrontácia Energie Krista a Antikrista spôsobí zámerné oddelenie týchto dvoch Energií. Keď sa Pravda-Svetlo odtiahne, Energia Antikrista sa bude húževnato pokúšať Kristovej Energie držať a prilepiť sa na ňu. V rámci časti Záchrannej Misie Božská Matka dobrovoľne vstúpila do hlbín Mysle Zla, aby v čase finále vypudila projekcií z vnútra Mysle Temnoty, ktoré držia a projektujú ilúzie Virtuálnej Reality Temnoty.

Zlo drží mnoho Bytostí Pravdy-Svetla ako rukojemníkov. Dobrovoľne neuvoľní ani jedinú čiastočku Pravdy-Svetla, dokonca ani vo finálnych stupňoch procesu oddelenia. Proces oddelenia bude bolestivý, čo je nevyhnutné.

Aby ochránila všetky Svoje deti uväznené vo Virtuálnej Realite, Energia Krista bola prepletená s Energiou Antikrista. Oddeľovanie začalo. Všetko, čo vo Virtuálnej Realite obsahuje čiastočky Pravdy-Svetla, je premiešané ako majonéza, a tá majonéza sa roztrieďuje. Obsahuje Inteligenciu známu ako Temnota – Antikrist – Zlá Myseľ. To znamená, že Pravda-Svetlo sa od Temnoty odplieta, čomu Temnota odoláva celou Svojou silou.

Keď sa Pravda-Svetlo od temnoty úplne oddelí, bude Antikrist vyjadrovať totálne zlo, bez obmedzení. „Boh“ je v tomto svete tiež záhadou, pretože to, čo väčšina ľudí považuje za „boha“, je Temnota maskujúca sa ako milujúci „boh“. Ľudia sú zmätení, pretože „boh“, ktorého uctievajú, je schopný vyjadrenia hlbokej lásky, ale predsa len Je brutálne divoký. Je to preto, že existujú dve oddelené energie, ktoré sú diametrálne opačné a sú prepletené v maske „boha“. Keď Pravda-Svetlo odíde z Temnoty, z najnižších i z najvyšších úrovní vyjadrenia tejto Virtuálnej Reality, Temnota potom bude neustále vyjadrovať čisté zlo. Bude po šaráde.

Myseľ Temnoty je podobná čiernej diere, ktorá hrozí, že vsaje všetko, čo jej stojí v ceste. Je ako otrávený šíp určený na znecitlivenie a zabitie Jej obete. Temnota je tak oklamaná, že niekedy verí, že je výhradnou a oprávnenou zvrchovanosťou nad všetkým. Obyčajne zabúda na Svoje vlastné počiatky, Svoje zločinné uchvátenie a na každý pokrivený akt, ktorý z toho plynie.

Bitka medzi Energiou Krista a Antikrista spôsobí, že Energia Krista „zamrzne“ a „zmení“ virtuálny čas, takpovediac, vnútri Virtuálnej Reality Temnoty. Keď jedna vnútorná virtuálna realita skolabuje prostredníctvom „zamrznutia“ a „zmeny“ virtuálneho času a ostatných procesov, „Myseľ“ Temnoty sa začne rozptyľovať. Nakoniec bude Temnota vrátená do stavu, kde už viac nebude môcť uvaliť utrpenie na akékoľvek bytosti, ani na Seba. Chovanie Antikrista je ako chovanie stopára, ktorý odvodzuje sebauspokojenie od zastrašovania, ohrozovania a lovenia Svojej obete. Ako proces oddelenia pokročí, Antikristova posadnutosť samým Sebou sa pre neho stane tak deštruktívnou a mätúcou, že sám Seba zničí.

Jeden z aspektov tejto bitky je, že Kristus vstúpi do Mysle Temnoty, aby rozpojil projekcie, ktoré udržuje a projektuje takto virtuálne reality Temnoty. Inými slovami, oddelenie Energie Krista od Temnoty spôsobí, že sa Myseľ Temnoty rozloží.

Mnoho teológov a filozofov zápasilo s otázkami ako Prvotný Hriech a Problém Zla. Prvotný Hriech poskytuje vhľad do Božieho temperamentu a Problém Zla sa týka povahy Boha. Niektorí namietajú, že keď je Boh všemohúci, prečo potom existuje zlo. Tvrdia, že ak je Boh všemohúci, prečo dopustí vo svete zlo. Prvotný Hriech predstavuje omnoho väčšie znepokojenie ohľadom toho, ako by láskyplný boh mohol byť tak pomstychtivý, že zatratil celé ľudstvo.

Hlavolam predstavovaný otázkami Prvotného Hriechu a Problému Zla bol vytvorený zámerne, pretože Temnota ovplyvnila Svojich agentov, aby beznádejne zmiatli otázky ohľadom povahy Boha a existencie Zla.

Ľudia premýšľali, či Boh spôsobil druhú svetovú vojnu. Dilemou je, prečo všemohúci, milujúci Boh dopustil takú mizériu. A ak Boh to utrpenie nedovolil a nemohol to zastaviť, nemôže byť všemohúci. Problému Zla je možné lepšie porozumieť akonáhle je pochopený koncept duality.

Čo sa týka utrpenia plynúceho z vojny, áno, bolo spôsobené Bohom, ale nie bohom Pravdy-Svetla. Vo Virtuálnej Realite, ktorá je navrstvenou tvorbou na Pravdivom Stvorení, existujú dve odlišné sily. Navrstvená tvorba je Virtuálna Realita, ktorá je kontrolovaná Temnotou. Temnota je Bohom, ktorý spôsobil druhú svetovú vojnu, i keď sa Temnota maskuje ako Boh Pravdy-Svetla. Boh Pravdy-Svetla nechce mať s Temnotou nič spoločné. Chce len získať späť Svoje vlastné bytosti Pravdy-Svetla, ktoré boli uväznené vo Virtuálnej Realite a držané Temnotou ako rukojemníci.

Záchranná Misia zo strany Boha Pravdy-Svetla sa blíži k splneniu. Čiastočky Pravdy-Svetla, bez ohľadu na to, či sú v arabskej, ázijskej, stredomorskej, africkej, aborigenskej, európskej alebo v akejkoľvek inej rase, bez ohľadu na kultúru, vieru alebo vyznanie, budú čoskoro z Temnoty zachránené. Keď budú z Virtuálnej Reality odstránené všetky čiastočky Pravdy-Svetla, zostane len Temnota, ktorá napokon zničí samú seba.

Zvuk je základom, ktorý podporuje Virtuálnu Realitu. Zvuky, ktoré držia Virtuálnu Realitu pokope, budú odpojené, a okovy držiace väzňov Temnoty budú zlomené. Potom nastane Ticho. Keď bude Ticho, ľudia budú konečne schopní znova naozaj počuť.

Mimozemské vojny sa prejavia mnohými spôsobmi. Niektoré prírodne sa javiace katastrofy nebudú vôbec prírodné. Búrky, záplavy, prílivové vlny, zemetrasenia, vulkanické erupcie, požiare, extrémne počasie, hladomory, suchá a ďalšie typy katastrôf vzrastú na intenzite, početnosti a veľkosti. Mnoho z týchto katastrôf udrie nepredvídane a budú sa vymykať fyzickým vysvetleniam a očakávaniam.

Nedávne udalosti na pevnine ohľadom počasia v Barme a Číne sú predzvesťou väčších nešťastí, ktoré Zem čakajú. Tieto udalosti nie sú výsledkom oddeľovania Dobra od Zla; sú vyjadrením Temnoty, ako sa pokúša úplne reštartovať čas. Hlavní fyzickí agenti Temnoty – Annunaki – nie sú v dôsledku intervencie svetla schopní čas reštartovať, čím okrem ďalších vecí, bol rozpustený Atu-waa („nástroj“, ktorý používajú Annunaki na reštartovanie času, pozn. Y.) a Pravda-Svetlo, ktoré tam bolo držané v zajatí, bolo uvoľnené.

Ako bude veľkosť a početnosť prírodne sa javiacich katastrôf rásť na celom svete, mnohé z týchto udalostí nebudú oznámené alebo budú médiami bagatelizované. Nakoniec bude devastácia tak široká a zúfalá, že sa väčšina krajín nepokúsi o znovu vybudovanie. Potom bude existovať len málo medzinárodnej pomoci, alebo vôbec žiadna. Každý sa bude musieť starať o svoje vlastné záujmy.
Ako sa mimozemské vojny začnú prejavovať, aliancie štátov sa stanú otvorenejšími a všeobecne známymi. Rasové napätie zosilnie na úroveň dosiaľ nikdy nevídanú. Sociálne rebélie a prevraty destabilizujú sieť spoločnosti. Budú ochromené celé civilizácie.

- pokračovanie -

Amitakh Stanford

8.6.2008

Zdroj: Xeeatwelve.com

Preklad: Sokol

exkluzívne.cez.okno

september 07, 2008 17:01 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top