Obrázok používateľa CEZ OKNO
ODKAZ MIMOZEMŠŤANOV ĽUDSTVU (Dva skryté kódy v piktograme z Crabwoodu) I. časť

„50 rokov uplynulo.“ To je ďalší z kódov, ktoré sa podarilo nájsť v piktograme tváre mimozemšťana, ktorý sa objavil v Crabwoode v roku 2002. 50 rokov od vtedy, čo sa nepriateľskí šedí mimozemšťania objavili nad Washingtonom D.C. v roku 1952. Kto ho vytvoril? Piktogram z West Overton z roku 2002 hovorí o tom, že náš priateľ, ktorý pre nás tieto obrazce v obilí vytvára, pochádza z hviezdy v súhvezdí Hercules, vzdialenej približne 160 svetelných rokov od Zeme.

Zhrnutie: Piktogram z Crabwoodu, ktorý sa objavil v auguste 2002 bol jedným z najdôležitejších obrazcov v obilí práve preto, že nám poskytol odkaz priamo v angličtine za pomoci 8 bitového ASCII kódu. Napriek tomu, niektorí ľudia váhali, mysliac si, že môže ísť o prácu iných ľudí možno práve preto, že dovtedy bol primárny odkaz v ňom ukrytý niečím nepoznaným.

Existujú však ešte ďalšie dva dôležité odkazy, ukryté v 1368 číselnom binárnom kóde zo špirálového disku. Jeden bol nájdený vďaka „nesprávne“ napísaným veľkým písmenám v primárnom odkaze a druhý zahŕňal „číslice, ktoré boli navyše“.

Oba kódy nám mali pripomenúť dramatickú udalosť z júla roku 1952, keď sa flotila nepriateľských šedých mimozemšťanov (tvár ktorých bola vyobrazená na poli v Crabwoode) zjavila nad Washingtonom D.C. a vystrašila národ. Crabwoodsky piktogram vznikol, aby upozornil na 50 výročie tejto udalosti a zopakoval nám pôvodné varovanie pred šedými z roku 1954.

Môžeme si byť tiež celkom istí kto vytvára takéto kruhy v obilí. Ich tvorca nám poskytol obrazec s vysoko informatívnym charakterom, ktorý sa objavil 28. júla roku 2002 vo West Overton, iba dva týždne skôr. Aby sme vedeli odkiaľ pochádza, ukázal nám detailnú hviezdnu mapu. Na nej je vyznačená nejasná hviezda tesne vedľa epsilon Herculis (podľa pohľadu zo Zeme, vzdialená 160 svetelných rokov). Symbol, ktorý používa na označenie seba samého v tomto, ale aj v iných obrazcoch v obilí je symbol „Okrídleného Hada“, veľkého učiteľa Quetzalcoatla z aztécko-mayských legiend.

Prihovára sa ostatným duchovne vyspelým ľuďom, zatiaľ čo, zdá sa, obchádza vlády.

Tu sú zodpovedajúce linky:

Lucy Pringle (www.lucypringle.co.uk/articles/crabwood),
Paul Vigay (www.cropcircleresearch.com/articles/alienface.html)
Martin Keitel (www.martinkeitel.net/cropcircles/articles/alien2.html).
Jaime Maussan (www.youtube.com/watch?v=IN5yXCqUOws&feature=related
alebo www.youtube.com/watch?v=_KoR2t-iM9k&feature=related).
Kompletný 1386-bitový binárny kód: www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007n.html
(tiež www.physi.uni-heidelberg.de/~petracek/glyphs/about_uk02dl.html).

TVÁR MIMOZEMŠŤANA Z CRABWOODU

Jeho inverzný obraz ukazuje podpis majstra: „malého hada na liste“

Hoci ide o jeden z najdôležitejších piktogramov vôbec, dodnes ostáva mnoho nejasností ohľadom jeho skutočného odkazu. Keď sa objavil, mnoho ľudí ostalo nadšených. Obsahoval priamy odkaz od neznámych mimozemšťanov, zakódovaný v angličtine za použitia 8 bitového ASCII binárneho kódu.

Kto vytvoril Crabwoodsky piktogram 15. augusta 2002??

Na prvý pohľad ide o prísne vyzerajúceho šedého mimozemšťana s tromi hviezdičkami na výložke pravého ramena, znamenajúcimi, že ide o vysokopostavenú vojenskú šaržu.

Znamená to teda, že šedí mimozemšťania ponúkajú ľuďom na Zemi pomoc? To v žiadnom prípade! Dole na spodku obrazca je totiž podpis umelca, ktorý obraz vytvoril: pozrite sa na červenú šípku na obrázku č. 1. Ak invertujeme obraz vo Photoshope, jeho podpis je ešte oveľa zreteľnejší.

Zdá sa, že zobrazuje malého „hada alebo húsenicu na liste“.

O dva týždne neskôr sa vo West Overton našli ďalšie veľmi podobné obrazce v obilí pripomínajúce hada. V oveľa väčšom rozmere. Čo by to mohlo znamenať?

Piktogram z West Overtonu z júla 2002 ukázal rovnaký obrazec hada v jeho úplnej podobe „Okrídleného Hada“ z aztécko-mayských legiend.

Keď sa pozrieme na kompletný obrazec z West Overtonu, ostaneme prekvapení

Napodiv, nejde o nič iné ako o „Okrídleného Hada z aztécko-mayských legiend! Dve žlté šípky ukazujú hlavu, krúžok hneď za hlavou zobrazuje okrídlenie okolo jeho krku. Rovnaký symbol (spodná časť obrázku č. 3) sa objavil na East Field v roku 1999. Aj vtedy bol tento symbol považovaný za boha Quetzalcoatla. (www.korncirkler.dk/cccorner/snake.html).

V skutočnosti sa na poliach v Anglicku objavili rôzne symboly Quetzalcoatla. Napríklad:

www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007d.html www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007e.html
www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007k.html www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007m.html
52 ročný slnečno-venušanský kalendár, ktorý učil Olmékov a Mayov čísla: www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007c.html, www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007m.html).


Kto by mohol vytvárať také pôsobivé a detailné obrazce, zakladajúce na vedomostiach minulosti? Keby bolo možné cestovanie v čase, povedali by sme, že tvorí snáď Quetzalcoatl sám!

Bol Quetzalcoatl mimozemšťanom, ktorý kedysi navštívil Zem? Ak je to tak, odkiaľ pochádzal?

Všetko čo sme doteraz spomenuli nás vedie k jednej dôležitej otázke: Mohol byť Quetzalcoatl mimozemšťanom, ktorý navštívil planétu Zem niekedy veľmi dávno, povedzme pred 2000 rokmi? A mohol by byť on tým umelcom, ktorý v súčasnosti vytvára piktogramy v obilí? Spočiatku sa táto myšlienka bude zdať absurdná a paradoxná zároveň. No napriek tomu, ktokoľvek dokáže vytvárať také obrazce v obilí, musí mať veľmi vyspelú vesmírnu technológiu. Napríklad, mnoho ľudí s kamerami pozorovalo malé časopriestorové portály (space time portals), ktoré sa otvárali a zatvárali nad práve vzniknutými piktogramami v obilí. (www.toftenes.no/NYHETER.htm alebo www.theconversation.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&si...).

Počas roku 2006 vznikli aj iné piktogramy typu „červíkova diera“ (výrazne zakrivený časopriestor, priechod). Niektoré zjavne reprezentovali zariadenia určené na cestovanie v čase ako napríklad „Rímske kruhy“ alebo „zatvorené časové krivky“ (transport hodín cez 3D priestor po zatvorenej časovej krivke nespôsobí žiadnu zmenu času). (www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007k.html).

Takže táto myšlienka nie je možno až tak šialená ako sa zdá! Možno je cestovanie v čase možné a dôkazom nám majú byť piktogramy na anglických poliach!? Keď nakoniec dôkladne preskúmame obrazec z West Overton z roku 2002, hypotéza o cestovaní v časopriestore dostáva oveľa väčšiu váhu, pretože obrazec nám ukazuje presne, z ktorej vzdialenej hviezdy Okrídlený Had pochádza. Pozrite sa naň bližšie. Keď porovnáte mnoho kruhov, ktoré sa na ňom nachádzajú so známymi hviezdami na našej oblohe, v ľavom hornom rohu môžeme identifikovať jasnú hviezdu – Vegu, dve príslušné hviezdy a Prstencovú hmlovinu M57.

Vedľa identifikujeme súhvezdie Hercules a najjasnejšiu guľovú hviezdokopu M13. Dole nakoniec identifikujeme dvojhviezdu alpha a beta zo súhvezdia Corona Borealis. Keď sa sústredíme na inú časť obrazca, vedľa oblasti Hercula a M13, vidíme, že chvost Okrídleného Hada (žltá hviezdička na obrázku č. 5) sa spája s bledou hviezdou, ktorá leží tesne vľavo od epsilon-Herculis podľa pohľadu zo Zeme.

Oveľa jasnejšia hviezda epsilon Herculis (červený štvorec v dolnej časti obrázka 4 vľavo) bola vyobrazená tak, že je s bledou hviezdou spojená tenkou čiarou čo naznačuje akési spojenie. Mohlo by to naznačovať, že domov Okrídleného Hada je vzdialený rovnako ďaleko od Zeme ako je epsilon Herculis a to 160 svetelných rokov. Pre porovnanie, stred našej galaxie je vzdialený asi 25 000 svetelných rokov od nás. Preto je Okrídlený Had pre nás vlastne blízkym susedom bývajúcim s nami na ramene Orióna!

Ďalšie porovnanie medzi „hviezdami“ vyobrazenými vo West Overton a aktuálnymi hviezdami na dnešnej oblohe je možné vidieť na ďalšom obrázku. Môžeme vidieť, ako tvorca piktogramu vyobrazil guľovú hviezdokopu M13 umiestnením mnoho malých kruhov okolo jedného veľkého stredu:

Niet sa čoho obávať: Quetzalcoatl bol vždy sebakritickým vtipkárom!

Je dôvod na paniku, pretože mimozemšťania zo vzdialenej hviezdy navštevujú planétu Zem a každú sezónu obilia vytvárajú nové a nové piktogramy na poliach v Anglicku aj po celej Európe? Nie! Veď pri pohľade na „natiahnutého hada“, aký sa zobrazil vo West Overton sa nedá nepousmiať. Quetzalcoatl vytvoril ďalší zo sebakritických portrétov samého seba - cestovateľa - vtipkára. (28. júl 2006 na East Field www.cropcircle.tv/archives/2006/eastfield/eastfield2006a.html alebo www.lucypringle.co.uk/photos/2006/uk2006bn.shtml).

A vlastne, ako vtipkár bol dávno známy už starým Olmékom a Mayom. Už kráľ Pakal Veľký v Palenque nosil z tohto dôvodu na hlave trojrohú šašovu čiapku v roku 650. Chcel si uctiť jeho pamiatku (http://en.wikipedia.org/wiki/Pacal_the_Great).

No, ak by ste predsa len pochybovali – skutočná šašova čiapka sa objavila aj ako piktogram v obilí na poli v Sompting 3. júna 2002, len tri mesiace pred Crabwoodom. (www.cropcircle.tv/archives/2002/sompting/sompting2002a.html alebo "Iconographic Heritage of the Maya Jester God" autor: Virginia Fields, Los Angeles County Museum of Art).

Red Collie

   V II. časti sa dočítate:

Čo učil Quetzalcoatl pred 2000 rokmi ľudí na Zemi
Ako to súvisí s výbuchom atómovej bomby nad Hirošimou a Nagasaki
Najväčšie pozorovanie UFO v roku 1952
Stretol prezident Eisenhower dva druhy mimozemšťanov v roku 1954?
Prečo šedí unášajú ľudí a ničia dobytok
50. výročie dramatických udalostí vo Washington D.C.

Zdroj: http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007o.html

Z angličtiny spracovala Lucia Oboňová


exkluzívne.cez.okno


august 18, 2009 03:34 dopoludnia
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa /m
  /mjúl 14, 2015 00:39 dopoludnia

  Komentár: 

  nereprezentuju 3 'hviezdicky' suhvezdie Orion z pohladu zeme?
  http://www.ewao.com/a/1-orion-in-ancient-history

 2. Obrázok používateľa Denis
  Denisoktóber 10, 2015 14:14 popoludní

  Komentár: 

  Toto su take blaboly že sa musim smiat! Totalne zvratené a zavadzajuce vysvetlenie kruhou v obili!!!

  Na zaklade čoho si usudil, že flotila UFo nad Washingtonom bola neprijatelská a že to boli Šedý???!!! Ubližili niekomu? NIE!!! Ubližili niekedy niekomu? NIE!!!
  Dalej napríklad, tie tri hviezdičky nie je označenie šarže ale suhbezdia orion! Autor ma zrejme važne problemy zo zrakom ked ani nedokaže rozpoznat, že tie hviezdičky su uplne mimo ramena a navyše stupaju v opačnom smere! Dalej v spodnej časti obrazca, pod diskom, nie je „hada alebo húsenicu na liste“ :D ani podpis autora :D ale ruka mimozemštana držiaca vyobrazený disk!
  Sprava nema žiadny varovný charakter pred šedými ale samotný piktogram JE BOL VYTVORENÝ ŠEDÝMI A MA INFORMATIVNY CHARAKTER!
  Dalej som to už ani nečital, pretože su to totalne blbosti a dezinformacie!

  Ešte by som doplnil posolstvo Šedých mimozemštanou z disku vyobrazenom v piktograme ktore nie je varovanie nejakeho Quetzalcoatla pred Šedými ale odkaz Šedých ludstvu zo zamerom nam pomoct!
  Ich posolstvo:
  ,,Pozor na poslov falošných darov a ich plané sľuby. Veľa bolesti, ale stále je čas. Vonku je dobro, bránime sa podvodu. Kanál sa uzatvára!"

 3. Obrázok používateľa Strogg
  Stroggapríl 08, 2016 21:38 popoludní

  Komentár: 

  Mimozemštania su taky vyspeli že dokažu chytať temnu hmotu a využivať ju na pohon s nadsvetelnou rychlostou aby mohli vyfarbovať omaľovanky na poliach

 

 

Top