Obrázok používateľa CEZ OKNO
Odkryté sochy na Velikonočním ostrově jsou pokryty neznámými starověkými petroglyfy

Nějakých 2000 mil západně od Chile stojí na Velikonočním ostrově 887 mysteriózních obřích soch, které jsou předmětem zájmu vědců i veřejnosti již po mnoho let. Dlouho byl zastáván názor, že sochy ve skutečnosti sestávají pouze z hlav a torza těl chybí.


Nicméně v říjnu 2011 byly během páté expedice zkoumající tyto sochy s názvem „Easter Island Statue Project“ vědci pořízeny pozoruhodné fotografie, z nichž je zřejmé, že torza soch se nachází několik metrů v podzemí a je nutno je tudíž odkrýt a dále prozkoumat. Ředitelka projektu Jo Anne Van Tilburgová řekla:

„Naše EISP vykopávky nedávno odhalily torza dvou soch vysokých až 7 metrů.“
„Nalezli jsme hlubokou kruhovou díru, do které byl Rapa Nui vložen za pomocí kmene jednoho z blízkých stromů.“ řekla ředitelka projektu.

Van Tilburgová také řekla, že lana byla připevněna kolem kmene a spojena s částečně zdviženou sochou.

„Nalezli jsme také lanové poutko, které bylo skutečně vytesáno do skalního podloží blízko sochy.“

Rapa Nui používali kmene stromů pro zdvih sochy a její uvedení do vzpřímené polohy. Než byla socha vztyčena, byla z přední strany opracována, pokryta petroglyfy v tomto případě. Teprve až byla socha vztyčena, byla následně opracována zadní část sochy.

Výzkumný tým také mj. nalezl asi 800 g přírodního červeného barviva – asi dvě libry – v pohřební jámě spolu s lidskými ostatky. Van Tilburgová věří, že barvivo bylo používáno k malbě na sochy, stejně jako když si členové kmene Rapa Nui malovali obrazce na tělo při náboženských obřadech.

Neobvykle velké množství tohoto pigmentu naznačuje, že jej mohli využívat také kněží nebo vůdcové kmene v rámci pohřebnictví, provozování jakési primitivní márnice, kdy se ono barvivo využívalo zatím na blíže nespecifikované účely. Lidské ostatky byly nacházeny v podstatě v průběhu celých vykopávek na různých místech kolem sochy, což naznačuje, že se blízcí tehdejších zemřelých z nějakého důvodu rozhodli své drahé pochovávat právě v blízkosti těchto soch.

Stovky, možná až tisíce návštěvníků Velikonočního ostrova jsou každoročně překvapeni tím, že sochy nesestávají pouze z hlav, ale jejich torza těl jsou pohřbena hluboko v zemi. Nicméně mnohem důležitější je fakt, že díky práci týmu Van Tilburgové se toho dnes ví daleko více o tehdejším inženýrství a stavebnictví a konstrukčních technikách kmene Rapa Nui.

Vyjmenujme si nejdůležitější objevy a poznatky výzkumného týmu:

- Nečistoty a detrit, které sochu částečně zakryly, byly omyty vodou od shora dolů a nebylo použito žádných chemických prostředků, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, stability a ochrany sochy
- Sochy byly postaveny na místě a stojí na kamenných chodnících
- Do podloží okolních skal byly vytesány menší díry, které později sloužily k zakotvení zdvihacího systému lan
- Všechen materiál včetně lan, kamenů, poutek pro ukotvení lan a nejrůznější typy kamenných nástrojů byly všechny použity na místě ke vztyčení sochy a jejího následného ozdobení.Také dvě „hlavy“, které v nalezišti odkryl tým Van Tilburgové, mají svá těla pod zemí, mají navíc zkrácený pas a byly částečně pohřbeny erodujícími nečistotami a detritem v průběhu posledních staletí

Tým také došel během práce k závěru, že sochy zcela prokazatelně mají spojitost s náboženskými obřady. Na webových stránkách projektu stojí také prohlášení Van Tilbrugové:

„Našli jsme velké množství červeného barviva, které mohlo být použito k malbě na sochy. Konečně, a je to také asi ta nejpodstatnější věc, jsme našli v dlažbě pod jednou ze soch kámen, na kterém je vytesán symbol půlměsíce, který jsme interpretovali jako kanoe nebo Vaka (plachetnice). Záda obou soch jsou pokryty petroglyfy, z nichž mnohé si můžeme také interpretovat jako Vaka. Přímé spojení mezi symbolem Vaka a identity umělce nebo skupiny vlastnící sochu se zde velmi silně nabízí.“

Přesto velké množství těchto dávných petroglyfů zůstává i nadále pro výzkumný tým, ale nejen pro něj, záhadou jakožto nerozluštitelné. A historie jednoho z nejvzdálenějších ostrovů na světě je nyní ještě daleko záhadnější, než doposud byla.

MessageToEagle.com, 21. 1. 2014

Foto: EISP.org

Preklad: Marek Pernica

Zdroj: astronauti.cz


Súvisiace:

Robotníci nebies
http://www.cez-okno.net/clanok/robotnici-nebies

Záhada Veľkonočného ostrova vyriešená? Nová teória tvrdí: Obrie sochy sa hojdali!
http://www.cez-okno.net/clanok/analyzy/zahada-velkonocneho-ostrova-vyrie...

360° Veľkonočné ostrovy
http://www.cez-okno.net/clanok/360/velkonocne-ostrovy

Archeológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/archeologia


Autori: 
Sekcie: 
február 18, 2014 14:55 popoludní

 

 

Top