Obrázok používateľa CEZ OKNO
Odmietnutie zmeny zákona proti rozoštvávaniu národa

Zaujímavé, ako sa v tej „našej Karpatskej kotline“ meria dvojakým metrom. Keď sa u našich južných susedov odmietne sprísnenie zákona postihujúceho verbálne a neverbálne útoky proti menšinám (národnostné nevynímajúc!) z EÚ žiadne demarše! Odmietnutie iniciuje dokonca sám prezident Maďarskej republiky! Zaujímavé, že maďarský Ústavný súd nevidí dôvod, že by extrémistické názory mohli ohroziť slobodnú a demokratickú spoločnosť. Súdny proces proti Maďarskej garde (ktorá má medzitým už viacej ako 1000 členov), ktorý iniciovali Zväz židovských náboženských obci, Centrálna rada Rómov, Maďarská federácia odbojárov a antifašistov a pridali sa Strana menšín Maďarska a Národný spolok pre práva etnických menšín, bol už druhý raz odročený, tento raz pre zmenu na september. Kde sú naše “nezávislé“ organizácie 3. sektora, ktoré majú také starosti o dodržiavanie ľudských práv (hlavne na Slovensku). Každé, aj ohlásené zhromaždenie s národným podtónom u nás je ostro monitorované mohutnou policajnou účasťou, prípadne brutálne rozohnané (Modra). Tak kto tu vlastne vyznáva tie toľko akcentované európske hodnoty?Bol vyvolaný duch holocaustu, keď prednedávnom maďarský Ústavný súd nechal padnúť kontroverzný zákon proti verejnému rozoštvávaniu národa. Maďarský ústavný súd odmietol dve zmeny zákona, ktoré kvalifikovali rozoštvávanie národa ako zločin. Pri previnení by hrozil páchateľovi trest väzenia až na dva roky.

Ako následok rastúceho počtu verbálnych a neverbálnych útokov proti menšinám, schválila maďarská vláda minulú jeseň zákon proti rozoštvávaniu národa. Vysloveným cieľom bolo, posilniť zákaz verejných prejavov, ktoré obsahujú rozoštvávania a predsudky proti náboženským, etnickým, alebo sexuálnym menšinám.

Zmeny zákona boli už síce v novembri 2007 a vo februári tohto roku Parlamentom prijaté, ale maďarský prezident László Sólyom zaslal na Ústavný súd žalobu, pretože považuje tieto zmeny za protiústavné.

Ústavný súd dal nakoniec za pravdu prezidentovi Sólyomovi a prehlásil tieto zmeny zákona ako nevykonateľné. Péter Feldmayer, prezident maďarského Zväzu židovských náboženských obcí, nemôže toto rozhodnutie pochopiť: „Právo na slobodné vyjadrenie názoru sa stavia na jednu úroveň s právom na ľudskú dôstojnosť“, kritizuje Feldmayer ďalej. Avšak pripúšťa, že zmena zákonov obsahovala chyby.

Rozhodnutie súdu narazilo vo verejnosti na rozhorčené reakcie. Tamás Suchman, poslanec Parlamentu Socialistickej strany (MSZP) a jeden z autorov zmeny zákona, sa stretol v stredu s prezidentom Ústavného súdu, Mihály Biharim. Suchman mu odovzdal denník, ktorý písala jeho matka v ghette v juhomaďarskom meste Kaposvár a neskôr v Oswienčimi. Po tomto stretnutí vyhlásil Suchman, že rozhodnutie súdu je „úderom do tváre, pre všetkých tých, ktorí si plní smútku spomínajú na 600.000 ľudí, ktorí boli na konci Druhej svetovej vojny deportovaní a zavraždení.“

Prezident László Sólyom svojou žalobou sledoval volanie civilno-právnych skupín, ktorí sa obávali obmedzenia slobodného vyjadrovania názorov. Predseda Civilnoprávnej únie (TA-SZ), Balázs Dénes, sa už vo februári vyjadril: „Tento nový zákon obmedzuje slobodu názoru v takej miere a spôsobom, ktorý v Maďarsku ešte neexistoval.“

Nové paragrafy by dávali menšinám šancu, urobiť právne kroky proti verejnej diskriminácii. Rozširovatelia rozoštvávania národa by sa pri previneniu proti zákonu museli obávať dlhších trestov väzenia. Uvažovaná zmena by vlastne umožnila každému, zaviesť právne kroky proti rozoštvávateľovi, aj keď tento cielene nenapadol žalobcu, ale etnickú, alebo sociálnu skupinu, ktorej tento prináleží. Zároveň sa mal druhou zmenou trestať každý spôsob verejnej diskriminácie prostredníctvom rozoštvávania a umožniť tak uloženie trestu odňatia slobody až na dva roky.
Posledné bolo predovšetkým odsúhlasené socialistami.

Súd prehlásil, že právo chrániť si svoju česť zákonom majú len fyzické osoby, nie však väčšie spoločenstvá, alebo skupiny. Súd mal rozhodnúť preto, že obe zmeny neakceptovateľným spôsobom obmedzovali slobodu prejavu.

„Slobodná a demokratická spoločnosť nebude vyjadreniami extrémnych a vyhranených názorov ohrozená vo svojich základoch a štruktúre, pretože hlásateľ takýchto posolstiev sa sám so svojimi názormi stavá na okraj spoločnosti“, obhajoval súd svoje rozhodnutie.

Tieto návrhy zákonov boli prijaté vtedy, keď sa vláda pokúsila obmedziť pribúdajúce aktivity pravicovo-radikálnych skupín. Ako známy príklad pre takéto skupiny sa dá zrejme menovať Maďarskú gardu, uniformovanú skupinu národniarskej strany Jobbik.

Socialistickí poslanci, Gergely Bárándy a Tamás Suchman, zástancovia uvedených zmien, nasledovne vyjadrili svoje sklamanie nad rozhodnutím súdu v pondelok na tlačovej konferencii: „Rozhodnutie súdu značí, že je teraz možné, verejne a beztrestne urážať Židov a Romov“, hovorí Bárándy. Suchman povedal, že toto rozhodnutie pridá odvahy tým, ktorí „zastávajú extrémne pravicové názory, proti ktorým sa stavá celá civilizovaná Európa.“

Obaja prisľúbili, že budú tak dlho tieto zmeny zákona predkladať, až budú akceptované.

Stredo-pravá strana Fidesz tieto zmeny odmietala od samého začiatku. „Táto diskusia zasa raz preukázala, že socialisti chcú využiť svoju moc ako zákonodarcovia“, povedal poslanec Fideszu Róbert Répássy.

Autor: Robert Hodgson

Gesetzesänderung gegen Volksverhetzung abgelehnt, http://www.budapester.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2651&...

Zdroj: Prop.sk


júl 17, 2008 23:38 popoludní

 

 

Top