Obrázok používateľa CEZ OKNO
Třetí komunistický převrat

Jako devatenáctiletý student jsem na taneční zábavě ve Velkém Přítočně u Kladna vyvěsil britskou státní vlajku, kterou jsem dostal v upomínku od majora Josefa Horáka z Lidic před jeho útěkem z Československa v roce 1948. Stalo se to 14. října 1950, tedy téměř k dvouletému výročí Horákova útěku (Horák byl za války pilotem RAF a na statku jeho otce byli postřílení lidičtí muži). Po denunciaci jsem byl vyloučen ze studií tehdejším předsedou ÚV ČSM v Kladně Vladimírem Kolmistrem, spolužákem ze 4. ročníku Vyšší průmyslové školy v Kladně, a poslán do TNP na důl Gottwald ve Švermově u Kladna. Fanatický komunista a svazák Kolmistr, který už tenkrát intenzivně spolupracoval s StB (její velitelství sídlilo hned vedle školy v budově porodnice), zahájil svým počinem můj 18,5 roku trvající pobyt ve věznicích a lágrech komunistického režimu.

Loni v létě a na podzim jsem slyšel ve vysílání Svobodné Evropy, jak je disident Kolmistr pronásledován a jak trpěl. Když mu StB při domovní, prohlídce zabavila dva balíky čistého papíru.

V prosinci 1989 se RSDr. Vladimír Kolmistr pokoušel dvakrát promluvit na veřejném shromáždění před městským divadlem v Kladně a byl vypískán. Zřejmě na zákrok tehdejšího vůdce OF Petra Pitharta, s nimž se znal z Kladna, přešel Kolmistr do Prahy a spolu s A. Dubčekem vstoupil do Federálního shromážděni a nikým nezvolen, tam setrvává dosud.

Občanské fórum na Kladně nominovalo do FS jako svéposlance dr. Miroslava Ročka za město Kladno, pana Peroutku za SONP a Ing. Bartoše za kladenské horníky. Poslední poslanec OF Ing. Bartoš byl zvolen na řádné veřejné schůzi v polovině března 1990. Když vstoupil se svým mandátem do budovy FS, v oddělení presence mu bylo sděleno, že jeho místo v parlamentě je obsazeno Odevzdal svých šest osobních fotografií a šel se seznámit s Kolmistrem, který byl v parlamentě zapsán jako poslanec OF Kladno, volební obvod 20 - tedy obvod, za který byl zvolen Ing. Bartoš. Colmistr přivolal poslance OF Petra Kučeru a ten se podivoval, jaký že to na Kladně vládne zmatek a odešel telefonovat vedoucímu OF na Kladně Rysovi. Po návratu řekl Bartošovi přibližně toto:

"Podívejte se, pane inženýre. O co vám vlastně jde ? Vždyť Je to všechno jenom divadýlko pro lidi a je to jenom na tři měsíce. Víte, pan Kolmistr je voják, je to plukovník, a my ho nutné potřebujeme dostat do Rady obrany státu, tak se nehněvejte".

Plukovník RSDr. Vladimír Kolmistr byl už 27. února 1990 zvolen(?) do branného a bezpečnostního výboru FS. Ing. Bartoš odešel, a v presenčním oddělení si vyzvedl, své fotografie a pověřovací listiny. Fotografie byly zalepeny v obálce a v papíře, na němž bylo napsánu "Vše pro Obrodu".

Velmi dobře si pamatujeme pana Ladislava Lise z 50. let, jako místopředsedu ÚV ČSM(u Z. Hejzlara) a jeho činnost v prověrkových komisí na universitě a jeho pozdější činnost v ROH. Dnes je předsedou branného a bezpečnostního výboru FS - nikým nezvolen - z rozhodnutí OF. Brněnským studentům nezmizelo z paměti jméno Jaroslava Šabaty z doby působnosti týchž komisi v Brně - dnes je poradcem prezidenta, který ho v Brně představil jako svého nejbližšího spolupracovníka a osobního přítele. Nikdo jsme ještě nezapomnělí jméno Pavla Kohouta, Luďka Pachmana, Jiřího Pelikána, Josefa Pavla, Františka Kriegla a desítek dalších z 50. let. Vesměs prezidentových poradců a přátel, členů Charty 77 a prominentů OF.

Z paměti nevymizelo, jak se Rudolf Slánsky ml. veřejně zřekl svého otce a poslal prokurátorovi dopis, v něž ho žádal, aby pod šibenicí přečetl otci, že mu smrt přeje. To všechno mu nezabránilo. aby po dosažení plnoletosti vstoupil do KSČ a spolupracoval s StB(viz. Pavel Kohout "Kde je zakopán pes") celých 35 let, jako předseda podnikové rady pracujících ČKD Praha v roce 1968 a nepochybně i jako člen Charty 77(viz. Kohout). Dnes ho prezident republiky jmenoval velvyslancem, atd. Ještě žije několik pilotů z RAF, kteří šli na mnoho let do vězení proto, že Arthur London jako náměstek ministra zahraničí prodal izraelské Haganě kompletně celou výzbroj a výstroj všech čtyř perutí, kterou letci dostali po válce z Anglie(samozřejmě i výstroj a výzbroj pozemního vojska). Dnes je vládou a Chartou prezentován jako hrdina a mučedník. Vězňové z Mariánské nezapomněli na tehdejšího kapitána O. Hromádku z let I950 - 1957 a na jeho působnost v komandu Jeřáb - dala-li mu satisfakci Charta, neměla k tomu žádné právo a nikdo ji tím nepověřil.

Z paměti veřejnosti nezmizely dosud všechny vzpomínky na působnost desítek dnešních hrdinů Charty a OF z 50. let. a samozřejmě se klade otázka, kdo vlastně v Československu převzal moc? Kdo má tak eminentní zájem na udržování slabomyslné legendy o sametové revoluci?. Jaké podmínky si položili, komunisté k předáni moci mužům Charty 77? Kolik dokonale zkompromitovaných komunistů z 50. let bylo v prověrkách 1969-1970 převedeno plánovitě do záloh pro takovou alternativu, jaká nastalá v roce 1989? Kolik profesionálů z StB odešlo do emigrace, odkud pak podporovali a řídili činnost tzv. opozice? Čeho se báli lidé z Charty, že donutili ministra Sachra k vydání vyšetřovacích spisů(bez jakéhokoli právního podkladu k takovému aktu) Havlovy skupiny a chartistů?

Kromě udaných chybí odpovědi na desítky dalších otázek, které stále není dovoleno veřejně klást, jejichž publikování se brání dnešní mocenské autority. Občané Československa by rádi znali odpověď na kardinální otázku - Neprovedli komunisté v listopadu 1989 svůj třetí, zatím nejrafinovanější, politický převrat?

20. 4. 1990
Miroslav DOLEJŠÍ
Zdroj: protiprudu.info

november 17, 2009 05:14 dopoludnia

 

 

Top