Obrázok používateľa CEZ OKNO
Omladzujúce odkyslenie

Človek sa rodí s telom naprogramovaným na dlhovekosť – približne na 130 rokov. Od spôsobu, ako so svojím telom zaobchádza, závisí, či zostane v zdraví, alebo ochorie a predčasne umrie. Každý hnev, každý stres, neprimeraná strava, každé neprirodzené, čiže životu nepriateľské správanie odpisuje niečo z konta nášho života, až napokon ostane len malý zlomok pôvodného programu. Tu pramenia príčiny chorôb a utrpenia. Je však potešujúce, že toto dodatočné negatívne presmerovanie svojho vývoja môžeme zvrátiť. Ak človek robí čosi v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, zdravý a vitálny, je to dôkaz, že vedel prijať dar života. Nikdy nie je neskoro plne oceniť tento dar a dať mu možnosť, aby sa naplno prejavil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a v prípade každého človeka to vedie k potešiteľnému výsledku: oveľa dlhšie ostane mladý a až do vysokého veku si môže udržať zdravie a vitalitu.

Existuje nespočetne veľa chorôb, ale len jedna jediná príčina: neprirodzený spôsob života, ktorý nerešpektuje jeho princípy. Keď človek nie je zdravý a necíti sa dobre, je to signál, že v jeho živote sa deje niečo nesprávne. Sú dve základné príčiny neprirodzeného spôsobu života: nevedomosť a nedbalosť. Obe sú odstrániteľné. A jediným účinným liekom je poznanie. Mnohí ľudia však iba užijú nejaký prostriedok na potlačenie bolesti, a keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že sú zdraví.

Prekyslenie organizmu (acidóza) sa dnes pokladá za jednu z najnebezpečnejších civilizačných chorôb, pretože zdravie bezprostredne závisí od acidobázickej rovnováhy v našom tele. Prekyslenie je základom väčšiny chorôb, preto dôkladná očista od kyselín a opätovné doplnenie minerálov sú základom každej liečby. Deje sa to predovšetkým prostredníctvom prirodzenej výživy, bohatej na zásady. Dnes sa veľa hovorí o umieraní lesov a kyslých dažďoch. Ale tie isté škodliviny, pre ktoré nám hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. Najprv zomrie les, potom človek. Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie pôdy a kyselinotvorná strava zasa prekyslenie ľudského organizmu. Toto neprirodzené prekyslenie organizmu človeka vedie čoskoro k ochoreniu a k predčasnému starnutiu.

Prvý krok k zmene spočíva v poznaní a pochopení týchto faktov. Druhým krokom je urobiť to, čo je nevyhnutne potrebné, čiže akceptovať všetko prirodzené a eliminovať zdraviu neprospešné návyky.

Skôr či neskôr sa musí každý z nás zapodievať svojím zdravím. Čím skôr s tým začneme, tým prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité začať čo najskôr. Podľa možnosti už za mlada. Ale nikdy nie je neskoro. Ešte aj osemdesiatnik môže totiž v priebehu niekoľkých hodín výrazne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú všeobecne známe a jednoznačne sa ukazuje, že choroba aj predčasné starnutie sú dôsledkom nesprávnych návykov v živote. Medicínsky výskum v poslednom čase dospel doslova k revolučným novým poznatkom, ktoré viedli k prelomu na ceste k dokonalému zdraviu a vitalite až do vysokého veku. Žijeme v informatickej ére, no napriek tomu niektoré dôležité informácie, často dokonca aj tie životne dôležité, sú nám neznáme.

Sú etniká a prírodné národy, v ktorých je úplne normálne dožiť sa vyše sto rokov bez chorôb. A to je dostatočný dôkaz, že v zásade to možné je. Pritom je prekvapujúce, aké jednoduché kroky a aký krátky čas stačia na to, aby sa zdravie človeka priam neuveriteľne zlepšilo. Najdôležitejším krokom, základom každej liečby a predpokladom vyliečenia i zachovania zdravia až do vysokého veku je očista organizmu od prekyslenia a opätovné doplnenie minerálov.

Túto požiadavku dokonale vystihujú slová prof. H. Heineho, vedúceho Anatomického a klinickomorfologického ústavu Witten-herdeckej univerzity: „Každá chronická choroba sa začína najprv lokálnymi a skrytými acidózami určitého orgánu s príslušnými zápalovými reakciami, až sa napokon utvorí circulus vitiosus (bludný kruh), spojený s čoraz menšou možnosťou regulovať stav tohto orgánu či celého organizmu pri akútnych prejavoch acidózy.“

Šancu na vyliečenie prináša podľa prof. Heineho len „odbúranie chronickej acidózy zvýšením rezervy zásad a likvidácia voľných radikálov (najmä zeleninou, strukovinami a vitamínom C)“. Keďže iné terapie acidózy klasická medicína nepozná, jeho záver znie:

To, čo robíme každodenne, určuje, ako a koľko budeme žiť.- pokračovanie -

Autorom knihy z Vydavateľstva NOXI, „Omladzujúce odkyslenie“ je populárny psychológ a liečiteľ prof. dr. Kurt Tepperwein, ktorého knihy o živote a svojpomoci sú dostupné v mnohých jazykoch. Za svoje dielo bol vyznamenaný „Prvou nemeckou cenou za ezoteriku“.

Pripravil Dušan Žilinec

exkluzívne.cez.okno

júl 15, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top