Obrázok používateľa CEZ OKNO
MAGICKÝ EGYPT

Magický Egypt je 8-dielna dokumentárna séria, ktorá v mnohom nadväzuje na dokumentárnu sériu „Okom Boha Hóra“. Vznikla pravdepodobne ako rozšírenie dokumentu „Mystérium Sfingy“ (1993) nezávislého archeológa Johna Anthony Westa. Prechádza postupne niektoré neparadigmatické aspekty mýtickej egyptskej kultúry.

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 1: NEVIDITEĽNÁ VEDA

VIDEO (EN)

- Symbológ a egyptológ John Anthony West prechádza niektoré fakty sofistikovanej vedy stojacej za nevysvetliteľnými úspechmi starovekého Egypta.
- Matematik Michael S. Schneider predstavuje organickú geometriu a základnú úlohu Fibonacciho čísel v procese rozvoja života. J. A. West demonštruje úlohu Fibonacciho číselného radu v jednotlivých etapách konštrukcie chrámu v Karnaku, známeho tiež ako “Dom života.”

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 2: STARÁ RÍŠA A EŠTE STARŠIA RÍŠA

VIDEO (EN)

- Naprieč celým Egyptom zostáva stavba a funkcie mnohých architektonických monumentov stále nevysvetlené (pokiaľ sa neuspokojíme s miestami až smiešnym vysvetlením akademických elít).
- Napríklad mystický Osireon bol pravdepodobne už dávnovekou ruinou keď ho objavil a odkryl Seti I. z prvej dynastie behom výstavby chrámu v Abydose.
Zdroje:
- John Anthony West - "Mystery of the Sphinx"

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 3: ZOSTUP

VIDEO (EN)

- Veľmi zvláštna a pradávna ruina v hĺbke egyptskej púšte v sebe okrem iného zahŕňa presné trajektórie a vzdialenosti k významným hviezdam súhvezdia Orion.
- Astrofyzik a archeo-astronóm Thomas G. Brophy prezentuje svoje prevratné objavy.
Zdroje:
- Dr. Thomas Brophy - "The Mechanism Demands a Mysticism"

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 4: CHRÁM V ČLOVEKU

VIDEO (EN)

- Chrám neniesol len Náuku ako médium, on bol Náukou samotnou… Po viac ako 17 rokoch strávených štúdiom chrámu v Luxore, enigmatický matematik, filozof a alchymista R. A. Schwaller de Lubicz objavil kľúč odomykajúci nadčasové učenie zaznamenané do kamenného tela a jeho rastu.
- Skrýva chrám v Luxore metafyzickú anatómiu človeka?
Zdroje:
- John Anthony West - "Mystery of the Sphinx"

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 5: ORIENTÁCIA V POSMRTNOM ŽIVOTE

VIDEO (EN)

- Poznali Egypťania rovinu života po živote? Hroby Setiho I. a Tuthmosa III. obsahujú symbolické znázornenia základných posmrtných udalostí.
- Dr Rick Strassman, autor "DMT: The spirit Molecule" predstavuje biochémiu skúsenosti smrti a úlohu šišinky mozgovej (epifýzy). Interakcia s DMT vrhá nové svetlo na staroveké chápanie epifýzy ako tretieho oka a sídla vedomia.
- Lon Milo Duquette diskutuje zvláštny stav vedomia známy ako denné snenie a jeho neočakávaný vzťah k posmrtným udalostiam.
Zdroje:
- Dr. Rick Strassman - "DMT The Spirit Molcule"
- Lon Milo DuQuette - "Angels, Demons & God of the New Millennium"

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 6: DEDIČSTVO

VIDEO (EN)

- Staroveké arabské meno pre Egypt bolo “Khemet” alebo “Čierna zem.” Udržovanie egyptských “magických” vied bolo označované ako "Al-Khemet", značiaci “z Čiernej zeme.”
- V tomto diely sa skúmajú súčasné smery, rády a metódy, ktorými sa dosahuje prastará základná transmutácia primárnej matérie – vedomia – do vyšších sfér: uhlík sa mení na diamant, olovo na zlato, ale najpodstatnejšou zmenou je transmutácia človeka na nadčloveka.
Zdroje:
- Lon Milo DuQuette - "Angels, Demons & God of the New Millennium"

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 7: OSVIETENIE

VIDEO (EN)

- Dvakrát ročne pri príležitosti narodenia Ramzesa a jeho korunovácie, vychádzajúce Slnko ožaruje štyroch bohov stvorenia situovaných v samom srdci chrámu. Robert Bauval v chráme Abu Simbel osvetľuje jeho architektúru, sochy a podstatu talizmanu.
- Lon Milo DuQuette predstavuje súčasné pochopenie metódy talizmanov.
Zdroje:
- Robert Bauval - "Talisman"
- Lon Milo DuQuette - "Angels, Demons & God of the New Millennium"

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 8: KOZMOLÓGIA

VIDEO (EN)

- Mohol systém hieroglyfov vzniknúť ako štruktúra nesúca najzákladnejšie informácie o svete a jeho zákonitostiach? Nesie tú istú informáciu vo svojich symboloch kmeň Dogonov? Boli znalosti zo sub-atomických rovín, kvantovej fyziky, bunkovej biológie a teórie strún už kedysi známe a naša veda len novým spôsobom dospieva k týmto symbolom, známym po tisícročia?
- Pokiaľ sa Scrantonove hypotézy ukážu pravdivé, môže to znamenať najzásadnejší objav v egyptológii od čias Rosettskej dosky.
Zdroje:
- Laird Scranton - "Hidden Meanings"

Copyright: MAGICAL EGYPT.com

Čerpané zo: Škola mystérií Hórovho oka

Z češtiny preložil: Ptah


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Magický Egypt
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/magicky-egypt


Sekcie: 
január 18, 2008 10:53 dopoludnia
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Mima
  Mimaseptember 30, 2012 15:12 popoludní

  Komentár: 

  Haloooooo, ľudkovia! :)

  Vážne odporúčam si zadovážiť, kým nevypredajú

  ktovie kedy sa bude robiť dotlač!

  ;)

  Aniho papyrus
  http://www.martinus.sk/?uItem=31829

  Egyptská kniha mrtvých I.
  http://www.martinus.sk/?uItem=11176

  Egyptská kniha mrtvých II.
  http://www.martinus.sk/?uItem=11175

  Egyptská kniha mrtvých III.
  http://www.martinus.sk/?uItem=15210

 

 

Top