Obrázok používateľa CEZ OKNO
Otázka pro Abraham: Mohl být rok 2012 kvantový skok k probuzení?

Rok 2012 přinesl mnohým z nás určité zklamání, protože se nenaplnilo to, co slibovaly (stále slibují) různé duchovní zdroje. Jistě jste si všimli, že z různými channelingy zde brzdím (:-))) Avšak zdroje, kterých si osobně nejvíc cením, jako Eckhart Tolle, a Abraham, kterého tlumočí Esther Hicks, nic nereálného neslibovaly...


PREDNÁŠKU (EN) nájdete na tejto adrese

Prepis videa

Posluchač: Mluvíte hodně o předvoji hnutí k probuzení, o tom, že se stále vyvíjíme, že jsme věčné bytosti. A v tomto širším a důležitém kontextu se hodně mluví o tomto roce. Udělá lidstvo jako celek tento rok skutečně kvantový skok k probuzení vědomí?

Abraham - Esther Hicks: My tomu říkáme „výzva k probuzení“, doba uvědomění si toho, kým skutečně jste. Je to určitě doba, kdy se věnuje větší pozornost a větší vnímavost této širší perspektivě. Ale co se týče toho pozdvižení, který lidé dělají kolem tohoto roku: myslíme si, že by bylo vhodné, aby lidé činili velkou záležitost z každého roku. Protože čelo pohybu, předvoj hnutí, je tam, kam je soustředěna veškerá pozornost.

Důvod, proč používáme výraz „probuzení“, je ten, že lidstvo mělo vždy přístup k proudu této nehmotné energie, ale pokud si jí nejste vědomi, nejste k ním probuzeni. O těchto věcech chceme mluvit na tomto shromáždění.

Odpověď na vaši otázku je jednoznačně ano. Ale ne proto, že by se něco měnilo z fyzického hlediska, ale proto, že stále více lidí si vědomě uvědomuje svůj vztah k tomu, čemu říkáte „nehmotné“. To, co vidíte svýma fyzickýma očima, je pro vás faktem. Dokážete se shodnout na tom, co vám říká zrak, sluch, čich, chuť, hmat, ale téměř nevnímá, že je spojení mezi emocemi, které cítí, a tím, co je nehmotné.

Teď to začíná pociťovat více lidí, a a začíná „ochutnávat“ - není to přesné slovo, ale docela výstižné – subtilnost nehmotné energie. To je to, co se právě děje. Není tomu tak, že by se nějak moc měnily věci, ale mění se schopnost je vidět. Vaše naladění, vaše frekvence je stále vyšší, a propast, která je mezi fyzickým a nehmotným, je tak stále menší. Uvědomění toho, co je nehmotné, je stále větší. Tohle se děje.

Takže to není žádný kvantový skok, ale cosi jemného?

Kvantové skoky nejsou vůbec dobrý nápad. Lidstvo se s nimi stěží dokáže vyrovnat dříve než za jedno století. Vy kvantový skok v podstatě nechcete. A vlastně ho ani nemůžete mít. Výraz „kvantový skok“ vyjadřuje spíš vaši touhu, změnu, po které už dlouhou dobu toužíte.

Věc – a mnozí z vás to vědí – spočívá v tom, že pokud se s tou realitou vibračně neshodujete, tak si ji neumíte představit. A není možné si ji neumět představit a pak do ní skočit.

Ukážu to na přehnaném kontrastu. Kvantový skok, to můžeme přirovnat k tomu, že byste odstartovali ve velké raketě do jiné reality. Vy byste si ale stejně stále udržovali vibrace té rakety, kterou jste odpálili, protože prostředí, které vás obklopuje, způsobilo, že jste ji odpálili. Byli byste stále ovládáni praktikovaným myšlenkovým systémem.

Kvantový skok by to mohl být tehdy, kdybyste odpálili tu raketu a nějakým způsobem dokázali zapomenout na všechno ostatní. Na jednu stranu by to pomohlo, ale zase byste přišli o mnoho z toho procesu. Vaše vibrace by se zvýšila, ale vaše přijímání věcí by zde nebylo uspokojivé. Postupný proces je mnohem lepší. Nejlepší známý proces, jak se přibližovat kvantovému skoku, je meditace. To proto, že vaši vibrační realitu všeobecně způsobuje život kolem vás.

Takže, co je třeba udělat, abyste byli připraveni na to, co je připraveno pro vás? Kvantový skok by byl skvělý, ale není to praktická věc. Vibrační frekvence se nedají takhle přeskočit. Musíte se jim svou cestou přizpůsobit.

Tedy se zjevně jedná o přizpůsobení?

Jde o přizpůsobení, kterému říkáme umění dovolit. Dovolit, připustit onu širší perspektivu, která je vaším skutečným já. Za níž se pachtíte po všechny dny svého života i dávno předtím. Je to umění dovolit sobě samému být v téže vibrační nádrži se vším, čím se stáváte. Se vším, čím jste. S energií Zdroje.


K tématu:
Eckhart Tolle k r. 2012: přednáška Bude v r. 2012 konec světa?)
http://www.cez-okno.net/clanok/2012/eckhart-tolle-o-konci-sveta

Zdroj: http://www.youtube.com/user/AbrahamHicks

Prepis videa: OrgoNet

Prevzaté z: http://orgo-net.blogspot.com/


Súvisiace:

Ester a Jerry Hicksoví
http://www.cez-okno.net/ester-a-jerry-hicksovi

Seriál: Sila myšlienky
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-sila-myslienky


máj 20, 2013 23:48 popoludní

 

 

Top