Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pán ombudsman, je reiki bezpečná?

Vážený pán ombudsman, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. V súčasnej dobe sa v našej krajine rozšírilo hromadné zasväcovanie do reiki. Väčšina ľudí, ktorí sa nechali zasvätiť, to urobila zo zištných dôvodov.

Na kurzoch reiki sa títo ľudia učia pracovať s energiami a tiež s určitými mozgovými vlnami. Niektorí z nich používajú tieto znalosti a zručnosti pre dobro a liečenie druhých. Iní ale, a tých je stále viac, zneužívajú tieto sily k vlastnému obohacovaniu a ku škode druhých ľudí. Ja sama som na vlastnej koži okúsila zneužívanie od reikistov. Nedá sa nijako brániť.

Títo ľudia, pretože vedia pracovať s ľudským mozgom, vyraďujú logickú časť mozgu z prevádzky a snažia sa človeka ovládať. Vkladajú do jeho mozgu rôzne deštruktívne pocity, myšlienky, priania, ktoré potom pociťuje ako vlastné. Napríklad, že je vážne chorý a len oni ho môžu vyliečiť. Zotročujú si ľudí okolo seba, vedia ich i na diaľku prinútiť, nech im naháňajú ďalších pacientov, nech im posluhujú. S mozgom sa na určitej frekvencii dá pracovať a tiež ho zneužívať. A pokiaľ sa pracuje spolu so srdečnou čakrou, je to úplná tragédia.

Reikisti pracujú s úplnou zbesnenosťou za účelom veľkého zárobku. A tiež sa napájajú na ľudí, riadia im život podľa vlastných predstáv, okrádajú ich o informácie, rozoštvávajú ľudí medzi sebou. Vykrádajú z ľudí celé systémy, majú schopnosť napojiť sa na rôzne informačné systémy a čerpať informácie. Sú veci, ktoré nie je možné bežne logicky vysvetliť.

Častokrát reikisti nevykazujú nijak vysoké známky intelektu, nemajú ani základné znalosti anatómie tela, psychológie, majú chatrné vedomosti o podstate života, o slušnosti, o cti, zodpovednosti k sebe a druhým. Majú ale v rukách moc, ktorú im na seminároch vložil do rúk nezodpovedný majster bez ohľadu, na akej úrovni sú. Za 20 000 Kč získajú ľahko certifikát „majster reiki“. Zanedlho sa môže stať, že sa do práce s energiami nechajú zasvätiť aj psychopati a môže dôjsť ku katastrofe.

Ako je zo strany štátu zaistená ochrana občana Českej republiky? Keď sa pýtam, kam sa obrátiť, aby som mala od toho vyčíňania pokoj, nikto nedokáže poriadne odpovedať. Buď si o mne ľudia myslia, že som blázon, alebo hovoria, nech to nechám tak, že sa im to vráti. Kým sa im to ale vráti, už môže byť neskoro.

Prečo štát nekontroluje činnosť týchto ľudí? Veď práce s energiami sú výsadou buddhistických kláštorov, kde než majster žiaka zasvätí, podrobí ho tvrdým skúškam, aby sa prejavila jeho pripravenosť. Dohliada vôbec štát na to, či títo ľudia sú jednak spôsobilí liečiť, jednak zasväcovať druhých do práce s energiami? Preveruje štát ich charakter a psychické zdravie? Existujú postihy na týchto ľudí?

S mojimi priateľmi sme urobili pokus, pretože sa vyskytli reči, že im podľahne iba slaboch. Nie je to pravda. Tí, čo to hovorili, priznali, že sa mýlili. I ten najsilnejší človek, pokiaľ mu vyradíte z činnosti určité mozgové centrá, urobí veci, ktoré by pri normálnej činnosti mozgu neurobil.

Ďakujem Vám za pomoc, naozaj už neviem, kam sa obrátiť.

Pani Eva z F.

Odpoveď ombudsmana

V Brne 24. októbra 2005

Vážená pani, dňa 11. októbra tohto roku som prijal list, v ktorom sa na mňa obraciate s žiadosťou o pomoc, resp. ochranu pred tými vyznávačmi učenia reiki, ktorí podľa Vášho presvedčenia zneužívajú svoje zručnosti ku škode druhých ľudí a k vlastnému obohacovaniu. Pýtate sa, ako je zo strany štátu zaistená ochrana občanov pred ich negatívnym pôsobením.

Akokoľvek si vážim dôvery, s ktorou ste ma oslovila, nemôžem Vašej požiadavke vyhovieť, a to hneď z dvoch dôvodov. Tým prvým a zásadným je skutočnosť, že zákon č. 349/1999 Sb., O veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, ktorým som povinný sa pri výkone svojej činnosti riadiť a nemôžem jednať nad rámec ním stanovenej pôsobnosti, ma neoprávňuje prešetrovať a posudzovať jednanie fyzických osôb. Poslaním verejného ochrancu práv je poskytovanie ochrany osobám, ktorých práva boli porušené či obmedzené nezákonnými alebo inam chybnými rozhodnutiami či postupmi (príp. nečinnosťou) orgánov štátnej správy s pôsobnosťou na území Českej republiky. Tento inštitút bol teda zriadený ako zvláštny prvok v mechanizme kontroly verejnej správy.

Druhý argument je do istej miery i odpoveďou na Vašu otázku, „prečo štát nekontroluje činnosť týchto ľudí?“ O liečiteľských schopnostiach, v ktoré vyznávači reiki veria a sami si ich prisudzujú, dosiaľ nepanuje všeobecná zhoda. Nepovažujú sa za vedecky preukázateľné, a teda nespochybniteľné. O umení negatívne ovládať človeka, vkladať do jeho mozgu deštruktívne myšlienky alebo priania, ktorá potom obeť pociťuje ako vlastné, spôsobiť mu ochorenie atď., je odvodene možné povedať to isté.

Orgány verejnej moci všeobecne poskytujú ochranu fyzickým a právnickým osobám pred takými zásahmi do osobnej sféry, ktoré sú protiprávne, teda zákonodarcom predvídané a zakotvené v jednotlivých právnych normách. Pokiaľ sa v budúcnosti podarí preukázať také pôsobenie reikistov, voči ktorému sa domáhate ochrany, a bude panovať všeobecný konsenzus o tom, že toto pôsobenie má potenciál ohroziť významný spoločenský záujem a je treba ho autoritatívne kontrolovať a trestať, potom zaiste dôjde k jeho normatívnemu zakotveniu a navyše príslušné štátne orgány ich budú stíhať.

Vzhľadom k tomu, že Vaše podanie nie je podnetom v zmysle ustanovení § 10 odst., resp. § 11 zákona o verejnom ochrancovi práv, nemôžem sa ním ďalej zaoberať. Súčasne si Vás dovoľujem zoznámiť s faktom, že množstvo podnetov, ktoré dostávam, je naozaj značné. Nie v každom prípade môžem efektívne pomôcť, i tak je pomerne dosť tých, kde sa priestor pre moje aktívne pôsobenie nachádza. Týmto podaniam sa musím venovať predovšetkým. Na prípadné opakované prípisy sťažovateľov, ktoré neobsahujú nové skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na zmenu môjho stanoviska v ich veci, tak spravidla z vyššie uvedeného dôvodu nemám možnosť reagovať.

S pozdravom

Verejný ochranca práv
JUDr. Otakar Motejl

Čerpané z: MEDUŇKA

(preklad redakcia)

A čo si myslíte vy, milí čitatelia? Sú reikisti naozaj nebezpeční? Zaujímavé názory zverejníme.

Príspevky posielajte na: redakcia@cez-okno.net

exkluzívne.cez.oknoDISKUSIU na Jitřní Zemi nájdete na tejto adrese

DISKUSIU na Pútnikoch nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Je Reiki bezpečné?
https://www.cez-okno.net/clanok/serial-overte-si-co-sa-deje/je-reiki-bez...

REIKI - Mýty verzus fakty
https://www.cez-okno.net/clanok/ocko/reiki-myty-verzus-fakty

PROČ JSOU ZASVĚCENÍ PODVOD / OD ČEHO SE ODVÍJÍ SKUTEČNÉ SCHOPNOSTI?
https://www.cez-okno.net/clanok/magia/proc-jsou-zasveceni-podvod-od-ceho...

Falošné hrozby, „2012“ a skvelé rady typu „snadno a rychle“
https://www.cez-okno.net/clanok/deziluz/falosne-hrozby-2012-a-rady-typu-...

Magie
https://www.cez-okno.net/clanok/magie

Medzi nebom a peklom
https://www.cez-okno.net/clanok/medzi-nebom-a-peklom

Nič nie je zadarmo
https://www.cez-okno.net/clanok/nic-nie-je-zadarmo

Jak pracovat s Energiemi VIII.
https://www.cez-okno.net/clanok/alue/jak-pracovat-s-energiemi-viii-odstr...

Jak pracovat s Energiemi VII.
https://www.cez-okno.net/clanok/alue/jak-pracovat-s-energiemi-vii-likvid...

Jak pracovat s Energiemi VI.
https://www.cez-okno.net/clanok/serial-duchovna-lekarnicka/jak-pracovat-...

Jak pracovat s Energiemi V.
https://www.cez-okno.net/clanok/alue/jak-pracovat-s-energiemi-v-vyuziti-...

Jak pracovat s Energiemi IV.
https://www.cez-okno.net/clanok/alue/jak-pracovat-s-energiemi-iv-posilan...

Jak pracovat s Energiemi III.
https://www.cez-okno.net/clanok/alue/jak-pracovat-s-energiemi-iii-dalsi-...

Jak pracovat s Energiemi II.
https://www.cez-okno.net/clanok/alue/jak-pracovat-s-energiemi-ii-zakladn...

Jak pracovat s Energiemi I.
https://www.cez-okno.net/clanok/aktualne/jak-pracovat-s-energiemi-i


jún 26, 2008 17:09 popoludní
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymoktóber 16, 2009 19:05 popoludní

  Komentár: 

  Pripájam sa k názoru pani Evy z F.
  Sama mám skúsenosť s prenasledovaním reikistu, ktorý si možno len overoval silu na mne alebo sa zabával ako ma straší. Verím aj v schopnosť napojiť sa na informačné systémy ako internet .Možno si myslel, že ma lieči, ale opak bol pravda čo sa prejavilo aj na zdravotnom stave v rodine. Vycítila som , že na mňa niečo pôsobí a stálo ma to veľa energie ubrániť sa týmto útokom.
  Bez súhlasu a požiadania by nemali túto často rozporuplnú energiu vysielať na ľudí, ktorý o ňu nežiadajú. Takto môže liečiť len Boh, ktorý nemá hriechy a zlé sklony, ktoré liečiteľ vysiela na ľudí oslabených chorobou. Možno na čas pomôžu telesným problémom ale poškodia dušu človeka a vnesú mu do duše chaos, ktorý majú v sebe.
  Bolo by potrebné zakázať im pôsobiť na ľudí, ktorí si túto liečbu neželajú !!!!!
  Ďakujem za pozornosť.

 

 

Top