Obrázok používateľa CEZ OKNO
Podivný svět Olméků

Nejstarším a pravděpodobně největším tajemstvím počátků Mexika a Severní Ameriky je problém civilizace Olméků. Olmékové jsou dnes často označováni za předchůdce Mayů podle akademických archeologů, nebo za Olmany, což znamená obyvatele Olmanu, "Země Olméků". Když se člověk podívá na záhadné jeskyní kresby, gigantické, dokonale vytvarované hlavy, podivný "zamračený" a násilný vojenský vzhled Olméků, na mysl přichází důležitá otázka: "Kdo jsou tihle podivní lidé?"


To, co je z moderního pohledu fascinující na této záhadné civilizaci je, jak sami sebe reprezentovali. Vedle těchto negroidních rysů, mnoho artefaktů také zachycuje jedince, kteří mají vzhled orientální, nebo evropský. Je proto velmi zajímavé věnovat zvýšenou pozornost vzhledu těchto vyobrazení - jak byli oblečeni; jakou měli pokrývku hlavy; tvar jejich očí, nosu, uší a úst; způsob, jak se drželi za ruce; a výrazy ve tvářích. Je to všechno umělecké dílo na nejlepší úrovni. Výrazy a symbolika v objektech, které drží, nebo se kterými jsou spojeny napovídá vysoký stupeň propracovanosti a sdílené ikonografie. Co to všechno znamená? Kdo jsou tito lidé? Byli to jen izolovaní vesničané, nebo cizinci z daleké země?

Až do třicátých let minulého století bylo všeobecně známo, že nejstarší civilizace v Americe byli Mayové. Velké množství mayských památek, monolitů, keramiky, soch a dalších artefaktů objevených na celém Yucatánu, v Guatemale a pobřeží Mexického zálivu, přesvědčilo archeology, že Mayové byli mateřskou civilizací Střední Ameriky.

Ale některé "mayské artefakty" se lišily od hlavního proudu artefaktů v různých formách. Jedním rozdílem bylo, že některé rytiny velkých hlav měly tváře s více africky vyhlížejícím vzhledem, než mnoho jiných mayských děl. Mayské obrazy a sochy se mohou velmi lišit, ale africký vzhled byl zřetelně ne-Mayský. Tyto africky vyhlížející hlavy se často podivně mračily a často nosily masky, nebo vypadaly napůl jako jaguár, napůl člověk. Tento opakující se motiv se neshodoval s dalšími mayskými nálezy.

Kolosální kamenné hlavy záhadných Olméků ve Střední Americe

V roce 1929 Marshall H. Saville, ředitel Muzea amerických indiánů v New Yorku, zařadil tato díla jako ze zcela nové kultury nevycházející z odkazu Mayů. Poněkud nevhodně to nazval kulturou Olméků (jméno poprvé přiřazeno v roce 1927), což znamená "gumoví lidé" v jazyku nahuatl lidí z Mexika ("aztécků"). Většina z prvních anomálních artefaktů byla nalezena v oblastech Tabasco a Veracruz v jižním Mexiku, bažinaté oblasti zneužité k těžbě zemního plynu, ale v dávných dobách hlavní místo výroby gumy.

Vskutku, Olmékové jsou dnes spojováni se vznikem míčové hry, která hrála významnou roli ve všech latinskoamerických civilizacích a samozřejmě gumových míčů, které byly ve hře používány. Tato hra může být dokonce starší než Olmékové samotní. Stadiony a olmécko/mayská hra byly populární dokonce tak daleko na sever jako je Arizona a Utah a na jihu v Kostarice a Panamě.


Olmécká figura s míčem


Olmécká figura s vousy

Tak byli Olmékové objeveni. Tento objev však vytvořil více otázek, než odpovědí. Zdálo se, že objev Olméků uvrhl do pochybností mnoho starých předpokladů o prehistorii Ameriky. Náhle zde byli rozmanitě vypadající lidé, kteří stavěli monumentální sochy s ohromující zručností, byli skutečnými "vynálezci" číselných a psacích systémů používaných mayskou kulturou, hry s gumovými míči a dokonce znali kolo (jak dokládájí jejich hračky).

Větší záhadou bylo však pro archeology - kdo byli tito Olmékové?

Není známo jak Olmékové nazývali sami sebe; některé pozdější latinskoamerické záznamy odkazují na starověké Olméky jako na "Tamoanchan." Klasické období pro Olméky se všeobecně považuje od 1200 př.n.l. až do roku 400 př.n.l. Rané, původní olmécké artefakty prý pocházejí až z roku 1500 př.n.l. a nebo pravděpodobně i z dřívější doby.

Nikdo neví odkud Olmékové přišli, ale převládající jsou dvě teorie:

■ 1. Byli to domorodí Američané, z téže sibiřské větve jako většina ostatních původních Američanů a prostě se stalo, že došlo k vyvolání negroidního genetického materiálu, který byl skrytý v jejich genech

■ 2. Byli to cizinci, kteří migrovali do oblasti Olman pomocí lodí, s největší pravděpodobností jako námořníci, nebo cestující na transoceánských plavbách, které trvaly pravděpodobně stovky let

V centru debaty o původu Olméků je klasický boj mezi izolacionisty, (lidé, kteří si myslí, že předci nebyli schopni transoceánských plaveb, a proto téměř všechny staré kultury se vyvíjely samostatně) a difusionisty (lidé, kteří si myslí, že předci mohli obydlet oceány, což vysvětluje podobnosti v značně nesourodých kulturách). Existuje několik zastánců difusionismu na tradiční akademické úrovni. Ivan Van Sertima z Rutgersovy univerzity v New Jersey aktivně podporuje tuto teorii, že ve starověku naši předci překročili Atlantský a Tichý oceán v transoceánských kontaktech. Jeho knihy "African Presence in Early America" a "African Presence in Early Asia" jsou plné článků a fotografií, které ukazují bezpochyby, že černoši žili takřka po celém světě, včetně starobylé Ameriky. Zatímco Van Sertima neuvádí takové neortodoxní teorie jako je Atlantis, nebo ztracený kontinent v Tichém oceánu, je přesvědčen, že černoši byli v dávných dobách základem pokročilých civilizací a žili na celém světě.

Bohužel většina autorů v akademické oblasti raději preferuje izolacionistické teorie, které virtuálně vylučují difusionisty. V nedávné vědecké knize od Richarda A. Diehla "The Olmecs: America’s First Civilization" má Diehl pouze jeden odstavec na toto téma, který říká:

Kořeny kultury Olméků zajímaly učence a obyčejné lidi od objevu kolosální hlavy Tres Zapotes I, gigantické kamenné hlavy s matně negroidními rysy, která byla nalezena ve Veracruz před 140 lety. Od té doby byla kultura a umění Olméků přirovnávána k mořeplavcům jako byli Afričani, Egypťané, Núbijci, Féničané, Atlantiďané, Japonci, Číňané a další starověcí poutníci. Jak to často bývá, pravda je mnohem více logická, pokud je méně romantická: Olmékové byli domorodí Američané, kteří vybudovali v jihovýchodní části Mexika v Tehuantepecu jedinečnou kulturu. Archeologové nyní vypátrali kořeny Olméků zpět do předolméckých civilizací v regionu a neexistují žádné věrohodné důkazy o velkém vlivu odjinud. Navíc, neexistuje jediný solidní artefakt ze Starého světa objevený na archeologickém nalezišti Olméků, nebo kdekoliv jinde ve Střední Americe.

Tímto odstavcem Diehl kompletně odmítá všechny teorie a důkazy o transoceánských kontaktech. My vlastně nevíme, co by “věrohodný” artefakt měl být, vzhledem k tomu, že artefakty Starého a Nového světa jsou často stejné, jak uvidíme. Navíc, nejsou uvedeny žádné další informace o předolmécké kultuře, ze které se Olmékové zřejmě vyvinuli.

Autor a kolosální kamenné hlavy

Ale pokud ve skutečnosti Olmékové byli Afričani – nejen protože tak vypadají – určitě přijeli do úžiny Tehuantepec lodí. Ale vzhledem k tomu, že tyto plavby jsou okamžitě popírány a nesmí o tom být žádné další diskuse, Olmékové prostě museli být místní kluci, kteří tam byli odjakživa. V nějaké době ve vzdálené prehistorii jejich genetičtí předchůdci přišli do této oblasti olméckého světa.

Podle Diehla byli Olmékové izolovaná skupina ve svém regionu, s malým kontaktem s ostatními kmeny v Tehuantepecu. Diehl říká:

Nevíme jak tito lidé nazývali sami sebe, nebo že by dokonce měli termín, který by zahrnoval všechny obyvatele oblasti Olman. Neexistuje žádný důkaz, že vytvořili jednu jednotnou etnickou skupinu, a téměř s jistotou žádní Olmékové nežili jinde, než pár hodin pěšky od své vlastní skupiny lidí. Nicméně četné nezávislé místní skupiny byly tak podobné, že moderní vědci je považují za jedinou obecnou kulturu.

O Olmécích se říká, že žili na území nazývaném "Země Olman." Bylo to místo, kterým Aztékové popisovali oblasti pralesa poblíž pobřeží. Tradiční definice Olméků je, že to byla prastará předkolumbovská kultura žijící v tropických nížinách středního a jižního Mexika, zhruba tam, kde jsou dnešní státy Veracruz a Tabasco v úžině Tehuantepec. Jejich bezprostřední kulturní vliv sahal však mnohem dál, protože jejich kresby byly nalezeny až tak daleko jako je El Salvador a Kostarika.

Hlavní území Olméků je také nejužší část Mexika, nesmírně důležitá oblast pokud by chtěl někdo založit obchodní trasu z oceánu do oceánu. Tato úzká oblast jižního Mexika se označuje jako úžina Tehuantepec a představuje nejkratší vzdálenost mezi Mexickým zálivem a Tichým oceánem.


Země OLMAN, území Olméků

Olmékové jsou také známí tím, že obsadili, nebo alespoň ovlivnili velké oblasti nižší Střední Ameriky, z Guatemaly a El Salvadoru, Nikaraguu, Kostariku a pravděpodobně i dále. Jednou z nejslavnějších soch v Nacional Museum v San José v Kostarice je olmécký “hrbáč” s protáhlou lebkou a orientálním typem olméckých očí. Kostarika je rovněž místem záhadných a dokonale vytvořených 〉 žulových koulí, které vzdorují vysvětlení. Byly vyrobeny Olméky podobným způsobem jako jejich kolosální hlavy?

Vzhledem k tomu, že místa jako Tonalá a Izapa byla původní olmécká sídliště, která později obsadili Mayové, také jiné regiony, jako je například Monte Alban dále na sever směrem k Valley of Mexico, lze považovat za prvně obývané Olméky a pak jinými kulturami.

Jakmile byli Olmékové určeni jako nejstarší kultura ve Střední Americe ve čtyřicátých letech, automaticky se stali zakladateli mnoha starověkých měst. Pokud může být prokázáno, že olmécká ikonografie byla používána na archeologické lokalitě, pak to musí být Olmékové, kdo založil město, vzhledem k tomu, že jsou nejstarší kulturou. Přestože ve Střední Americe mohla stejně dobře existovat dřívější kultura, než Olmékové, žádná nebyla oficiálně archeology identifikována (alespoň jak já jsem si vědom).


Naleziště Villahermosa


Vystavená olmécká hlava

Vzhledem k tomu, že nejstarší mayská naleziště, jako Uaxactun v džunglích Petenu severně od Tikalu jsou považována za původně postavená Olméky, je možné, že ostatní starší mayská místa také založili Olmékové. Tento seznam mayských lokalit založených Olméky by mohl zahrnovat Copan, El Mirador, Piedras Negras a mnoho dalších.

Čím více informací zjišťujeme o Olmécích, tím více se stává tajemství kolem nich hlubší. Shledali jsme, že se zdá, že Olmékové zahrnují téměř všechny rasové typy na světě. Jak je to možné? Olmékům je připsáno vše od vynálezu kola, míčové hry a hieroglyfického písma, a dnes je známo, že ovládali většinu jižního Mexika od pobřeží k pobřeží. Z pohledu difusionisty, Země Olman mohla klidně být "střed světa", protože by úžina Tehuantepec skutečně byla střed světa, kdyby existoval silný transoceánský obchod přes Atlantský a Tichý oceán. Kdyby takový obchod a pohyb lodí existoval, Olmékové by byli snadno kosmopolitním centrem, kde se potkávaly kultury z celého světa.

David Hatcher Childress, www.wexclub.com
© Všechna práva vyhrazena

http://www.grahamhancock.com/forum/ChildressD1.php

Preklad: Michael M. Faitl

Originální článek byl publikován na www.grahamhancock.com

Zdroj: astronauti.cz


NOVÚ STRÁNKU priateľov alternatívneho pohľadu na históriu, archeológiu, bádanie a vecí súvisiacich
"ARCHEO" nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Olmékovia
http://www.cez-okno.net/rubrika/olmekovia

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


október 03, 2014 22:10 popoludní

 

 

Top