Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pohľad do tajov astrológie

Od nepamäti spája ľudstvo svoje bytie na Zemi s vesmírom. Túži poznať samé seba v systéme kozmu, hľadá súvislosť medzi svojim životom na Zemi a kozmickými javmi. Makrokozmos, ktorý všetko obklopuje, premieta ľudstvo do svojho vnútra, do svojho mikrokozmu. Významným obrazom projekcie vesmíru do nás, ľudí, je astrológia.


Úvod

Podľa niektorých historikov siaha astrológia svojimi koreňmi až do 24. tisícročia pred n. l. Je preto možné trochu nadsadene povedať, že astrológia je spätá s ľudstvom od nepamäti. Zaoberali sa ňou Egypťania, Chaldejci, Babylóňania. Bola známa všetkým kultúrnym národom. Najstarší nájdený zverokruh má 16000 rokov. V priebehu ľudskej histórie sa astrológiou zaoberali významné osobnosti, filozofi, lekári, psychológovia. Jej obdivovateľmi boli Goethe, Leibnitz. Psychoanalytik Jung ju prepojil s psychológiou.

V súčasnej dobe prežíva astrológia novú renesanciu a prednáša sa na vysokých školách. Astrologické výskumy robené v najrôznejších centrách astrológie v USA, Nemecku, Holandsku dokazujú, že astrológia má súčasnému človeku veľa čo povedať.

Vzhľadom k tomu, že v Československu bola astrológia v posledných desaťročiach v ilegalite, je informovanosť o nej v našich krajinách nepatrná. Ľudia spájajú astrológiu s horoskopmi v časopisoch, ktoré slúžia ako hra a zábava. Iní ľudia ju vehementne popierajú bez toho, že by o astrológii čokoľvek vedeli. Materialistická výchova, ktorá bola v našej zemi, prispela k tomu, že uvažovanie československého občana sa vzpiera poňať niečo nad rámec jeho zmyslových skúseností.

Sám som bol poznamenaný výchovou v tejto zemi a spočiatku som mal k astrológii vzťah veľmi skeptický. Prinajmenšom som bol schopný ju brať ako peknú rozprávku. Postupne som však pri jej štúdiu zisťoval, že táto prvá veda so systémom je pravdivá a nesmierne obohacujúca. Samozrejme, že astrológia nie je úplne dokonalá. Vyvíja sa, storočné pravdy sa sem tam prekonávajú. Nové objavy ju upresňujú, význačné astrologické osobnosti prinášajú nové pohľady na astrologické problémy. Po tom, čo som vypracoval prvých sto osobných horoskopov, radixov, z ktorých všetky zodpovedali skutočnosti, som bol presvedčený, že astrológiu musím brať vážne. A bol som presvedčený, že astrológia nie je šarlatánstvo. Šarlatáni sú však tí, ktorí svojou neznalosťou, či túžbou po zisku astrológiu zneužívajú, berú ju ako výnosné remeslo a neobyčajne tým astrológii škodia.

I u nás už šarlatáni začali na astrológii zarábať. Inzeráty v novinách ponúkajú horoskop za tridsať korún, byznysmeni s počítačom, ktorí ponúkajú počítačom vypracované analýzy horoskopov, sú toho dôkazom.

V tejto skromnej publikácii som si zobral náročnú úlohu na pár stránkach oboznámiť s najzákladnejšími princípmi, o ktoré sa astrológia opiera. Táto knižka nechce byť v žiadnom prípade učebnicou astrológie, jej účel je skromnejší, i keď tiež významný. Chcel by som v nej ukázať, čo astrológia je, s čím pracuje a na čo slúži. Záujemcom o astrológiu umožní vypracovať osobný horoskop – radix a urobiť jeho základnú, jednoduchú analýzu. Keď zistia, že astrológia má pravdu, určite sa budú venovať ďalšiemu štúdiu, či aspoň už nebudú tvrdiť, že astrológia je nezmysel. I toto je významné.

Na odporcov astrológie, ktorí o nej nič nevedia, mám vždy nachystanú vetu, ktorú preniesol slávny matematik, fyzik a astronóm sir Isaac Newton na adresu odporcu astrológie astronóma Halleya: Pán Halley, ja som astrológiu študoval, ale vy nie!

Keď sa s astrológiou zoznámite a zistíte, že je pravdivá, môžete Newtonov výrok používať tiež.

Bol by som rád, keby táto príručka poslúžila i našim astrológom. Vo svojej koncepcii astrológie sa opieram o závery najmodernejších západných psychologizujúcich astrologických škôl, ktoré používajú astrológiu predovšetkým k poznaniu osobnosti človeka, jeho vnútorného sveta, nachádzajú odpovede na otázky týkajúce sa ľudského sebavyjadrenia, vzťahov k iným ľuďom. Tieto školy nie sú natoľko konkrétnych a tiež sa toľko nezaoberajú predvídaním budúcnosti, či ju neprezentujú ako niečo osudového a nezmeniteľného. Jednotlivé prvky horoskopu chápu skôr ako symboly, umožňujúce čítať v knihe vesmíru, než ako hlavných strojcov udalostí. Preto výklady významu znamení, planét, domov, aspektov sú akosi odlišné od významu týchto prvkov v starších českých astrologických učebniciach. Naši astrológovia, pokiaľ pracujú tradičnými metódami, môžu v tejto knižke spoznať iný prístup a pokiaľ ho prijmú, môžu ho používať v kombinácii so svojou metódou.

Horoskop

Horoskop je v podstate mapa astrologických prvkov v určitom čase a v určitom priestore. Základný horoskop, ktorý sa nazýva radix horoskop, alebo len radix, predstavuje postavenie astrologických prvkov v okamihu a mieste narodenia. Z radixu je možné s veľkou istotou určiť povahové rysy človeka, jeho zdravotný stav, životnú energiu, talentovanosť, úspešnosť v živote, vzťah k ľuďom, partnerstvo a iné veci, ktoré človeka celoživotne sprevádzajú. Z radixu potom vychádzajú i ďalšie druhy horoskopov. V našej príručke sa budeme zaoberať iba radixom, pretože zostavenie iných horoskopov je pre začiatočníka obtiažne.

Okrem radixu, stáleho horoskopu, existujú ešte horoskopy premenné, ktoré sa zostavujú pre určité časové úseky života. Tieto premenné horoskopy sa porovnávajú s radixom a porovnávaním potom astrológ môže hovoriť o budúcnosti či minulosti.

Horoskopy sa nemusia týkať len ľudí, môžu byť zostavené i pre veci, štátne útvary, za predpokladu, že poznáme okamih vzniku veci či štátu.

Okamih vzniku je v astrológii neobyčajne dôležitý. Bez presného časového údaju o narodení nie je možné skutočný horoskop zostaviť. Časový údaj je potrebné mať čo najpresnejší, veľakrát minúty hrajú veľkú úlohu. Pre zistenie presného času sa používa v astrológii rad metód, ktorými sa z nepresne zadaného času dá zistiť čas presný. Tieto tzv. korekčné metódy sú veľmi matematicky náročné; pre astrologického začiatočníka neprichádzajú do úvahy. Čas narodenia je spravidla možné zistiť v pôrodnici, za predpokladu, že je pôrodnica dobre vedená, má v poriadku archív a archívne materiály dosiaľ nezlikvidovala.

Úryvok je z knihy: Dr. Josef Grumlík, Pohled do tajů astrologie, Nakladateľstvo Fenix, Schneider vydavateľstvo, Brno

Z češtiny preložil: Sokol

exkluzívne.cez.okno


február 02, 2008 17:09 popoludní

 

 

Top