Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pole radosti

Charlottemarie borí bariéry. Svojou tvorbou "novej" hudby skrze svoje vystúpenia a nahrávky. Stelesnením univerzálnych princípov zvuku, duchovného spevu a rytmov, vytvára nadpozemský hudobný zážitok spájajúci multikultúrne vplyvy a úžasný hlasový prejav s modernými, elektronickými a akustickými zvukovými výrazmi s mocnými posolstvami. Charlottemariin hypnotický 4-oktávový hlas splieta piesne, jazyky, zvuky, ducha a múdrosť a vedie poslucháčov k zážitku za hranicami zábavy.


Interview s Charlottemarie

Mnohým našim poslucháčom sa nezmazateľne zapísali do duší Vaše vokály z CD Wingmakers. Ako vyzerala spolupráca na tomto projekte v tom čase? Boli ste v priamom kontakte s Jamesom, alebo Markom Hempelom?

Odpovede dole osvetlia túto otázku.

Váš nezameniteľný vokál v spojení s hĺbavo progresívnymi aranžmánmi Tvorcov Krídel akoby vytvárali most medzi tým našim pozemským a pomocou prichádzajúcou „zhora“ - ako ste to v tom čase prežívali Vy?

Nie je žiadna pomoc zhora. Je tu len božské svetlo v nás, ktoré sa prebúdza. To čo vnímame ako most, ktorý spája svety, je naozaj dôkladné pôsobenie jógy, kedy sa individuálne vedomie spája s makrokozmickým vedomím. Aby som to lepšie nazvala, stať sa láskou, zažiť hlbokú aktiváciu životnej sily v nás a potom ju vyjadrovať v hmote. Mne sa toto deje, keď používam zvuk a hlas. Dlho predtým, než Tvorcovia Krídel vôbec existovali. Tvorcovia Krídel vytvorili hudbu, ktorá sa hodila k mojej vízii v tej dobe. Veľmi hlboký osobný zážitok zvuku a hudby som mala, keď som bola veľmi malá. Cítila som svetlo z ľudského hlasu, ktoré ma zaviedlo mimo fyzický svet. To bolo moje prvé prebudenie, čo sa týka vedomia a zvuku. Keď som mala 12, mala som učiteľa, ktorý spieval v sanskrte a učil ma zvuk, spev a mantry védickej tradície a to viedlo k ďalšiemu prebudeniu. Pred 25 rokmi som mala ťažkú autonehodu. Používala som zvuk a hudbu, aby som sa vyliečila a zmenila svoj život. Dvakrát som mala zážitok smrti a behom tejto skúsenosti som videla, ako vedomie tvorí formu skrze vibrácie.

Toto bolo len niekoľko kľúčových skúseností, ktoré pre mňa vytvorili cestu. Je to moja skúsenosť, že hlas je nástroj transformácie a vzostupu. Štruktúra, tóny, pocity, frekvencie, harmonické kmity na prúde lásky sú tým konečným elixírom. Pokiaľ má táto cesta taký efekt na mňa, bude mať i na druhých. Budem tu citovať, tak ako v predchádzajúcom rozhovore, môjho učiteľa, ktorý mi povedal: „Môžeš mať hlas, ktorý robí pôsobivé veci, ale nič neznamená, pokiaľ neprečistíš spojenie vedomia a srdca. Musíš samú seba pozdvihnúť ako ten nástroj. Čisté srdce dáva piesni milosť, ktorá sa dotýka všetkého. To je dôležitejšie než hlas!“ Táto múdrosť ma viedla. Každé vystúpenie je všetko stravujúca láska (láska je kozmický tmel, ktorý prestupuje a zjednocuje celú existenciu). Pre mňa je spev a zvuk stelesnené vyjadrenie lásky, stelesnené vyjadrenie vibračného prístupu tak hlbokého, že sa nedá slovami popísať.

Nemôžem pomyslieť na nič hodnotnejšie, než vziať ľudí do tohoto priestoru a otvoriť v nich brány.

Maurské staré mamy by to nazvali: „otvoriť cesty piesne v zemi i v ľuďoch.“ Neprinášam nebo na zemi. Pri mojom speve sa aktivuje nebeské svetlo v každom poslucháčovi, ktoré otvorí portály vedomia a srdca a vezme ich na cestu po cestách piesne do poľa lásky a radosti.

Nemožno si nevšimnúť rozdiel medzi kompozíciami CD prvého náleziska a napríklad Hakomi 7-12. Bola i spolupráca s Tvorcami v tom čase už iná?

Tvorivé vyjadrenia a procesy sa menia a vyvíjajú. Láska zostáva rovnaká.

V predchádzajúcom rozhovore spomínate, že „cítite, ako Vás Vaše srdce a vývoj vedú inou cestou“, znamená to, že ich filozofia Vás sklamala a je už pre Vás nepostačujúca?

Tvorcovia Krídel sú môjmu srdcu veľmi blízki a vždy budú. Filozofia pre mňa nie je dostačujúca a nikdy nebola. Moje cesta je skúsenosť. Môžem odovzdať iba to, čo som zažila. Človek môže neustále čítať ingrediencie, ktoré patria do zmrzliny a nikdy ju neochutnať. Až keď ochutná zmrzlinu, zažije tú skúsenosť a zažije ju v tele. Nie je to moja myseľ, ktorá vidí alebo chápe pravdu. Moje srdce a duša vidí pravdu. Je čas vyjsť von a otvoriť sa.

Čo Vás odklonilo od ideí Wingmakers? Alebo sa to už neuberá duchovnou cestou?

Je čas, aby ľudia ochutnali zmrzlinu. Je čas vyjadriť lásku, zažiť lásku a prestať premýšľať. Digitálny mikrokozmos nemôže plne uchopiť dimenzionálnu vibráciu. Svetelný pulz srdca sa odovzdáva z jedného človeka na druhého. Skúsenosť prekonáva všetku filozofiu. Preto som bola vedená, aby som začala vystupovať sama. Nastal ten pravý čas. Celý život som strávila kultiváciou a sústreďovaním. Nastal teraz čas, aby som zdieľala svoju skúsenosť. Môj hlas slúži ako nástroj prenosu. Tiež sú ním hudba a texty. Ale práve teraz je to samotný hlas. Vystupovala som pre mnoho poslucháčov v mnohých častiach sveta. Ten správny čas nastal pre každého!

Každý je na duchovnej ceste, či si je alebo nie je toho vedomí. Je čas, aby sme aktivovali prebudenie pre každého. Čas hľadania skončil. Začína čas objavovania na základe skúsenosti, že my sami sme prekrásny vesmír. Tieto dni zmien a zrýchlenia sú riadené vesmírnymi prúdmi s narastajúcou silou, ktorá je mimo naše chápanie. Je čas toto zažiť a dovoliť transformácii, aby sa zúčastnila všetkých aspektov nášho života.

Aké je terajšie Vaše smerovanie?
Zažiť a stelesniť bezpodmienečnú lásku. Vždy sa ju snažím definovať ako kozmický tmel, ktorý prestupuje a zjednocuje všetku existenciu. Ukotviť túto lásku vo mne, aby mnou mohla prúdiť jasnejším svetlom k ľuďom. Jediný spôsob zdieľania je skrz moje bytie, energiu a mojim hlasom behom živých vystúpení. Tiež pracujem na hudbe k filmu a píšem. Hudba, film a divadlo boli vždy základom mojej profesie. Moja osobná cesta oživuje toto umenie a prináša inšpiráciu. Keď používam svoje talenty, ktoré som dostala, prejavujem tým vďačnosť božskej sile, ktorá ma sem priviedla a inšpirovala ma k milujúcej službe ľuďom. To bol vždy môj zámer a smer.

Wingmakers boli pre Vás len zastávkou? Máte v súčasnosti svoju prísne vyhranenú cestu, alebo ešte stále hľadáte?

Mám smer a mám jednu prioritu. Moje hľadanie skončilo, teraz prišiel čas služby.

Vo Vašej tvorbe akoby cítiť vône rôznych starobylých kultúr, ich odkaz, prehovárajúci k nám rečou tónov. Hudba ktorej krajiny alebo kultúry je Vám najbližšia?

To čo mi je najbližšie, nezávisí na kultúre, ale na základnom božskom zdroji vo zvuku.

Zistila som túto pravdu, keď som spievala v mnohých jazykoch. Poslucháči sa niekedy identifikujú s určitými jazykmi a zvukmi. Niektoré zvuky aktivujú určité pocity. Všetko ale závisí na poslucháčovi.

S láskou a úctou spomínate Indiu - jej duchovný odkaz je silný a ani zďaleka nie prebádaný. Hovorí sa, že India vždy „veľa vedela“ a pôsobili tam skutočne „veľkí Majstri“. Je miesto, učenie, či učiteľ, ktorý vo Vás najviac zarezonoval?

Mala som mnoho učiteľov. Niektorých mnoho rokov. Každý z nich mal veľký vplyv na môj vývoj. India sa však mení. Všeobecne žiaci majú už iný vzťah k svojim učiteľom - Guru. Všade sú úžasní majstri. Jeden z mojich učiteľov pochádzal z Číny, ďalší z Havaja. Každý z mojich učiteľov mal iný prístup, ale všetci ma viedli „na to isté miesto“.

Dnes je už verejným tajomstvom, že Egypt sa zobúdza. Po dlhom období hibernácie začína na verejnosť prenikať jeho pravý odkaz a ohromný potenciál. Plánujete čerpať i z tohto zdroja? Dá sa vôbec dnes niekde dopracovať k pôvodným spevom a mantrám?

Necítim, že by sa Egypt prebúdzal - Ľudia sa prebúdzajú! Zdroj, z ktorého čerpám, je vo mne. Oceán lásky je základom a je mimo akékoľvek geografické vymedzenie. Ani nikam nemusím jazdiť. Cestujem, pretože je dôležité robiť prácu, ktorá mi bola pridelená.

Cítim, že sa ľudia prebúdzajú do svojho autentického zdroja, ktorý transcenduje všetku históriu. To, čo sa predtým rozprávalo a spievalo, má teraz nové slová i zvuk.

Čo by ste poradila ľuďom, pre ktorých „cesta hudby“ zdá sa byť tou najlepšou? Na čo sa zamerať?

Každý človek nasleduje iné volanie a každý má určité poslanie. Cítim, že je najlepšie, keď hovorím sama za seba a zameriam sa na lásku a plne ju vyjadrím svojimi talentami. Ja nie som dôležitá, som nič. Láska je všetko. Každá cesta je skvelá skúsenosť, pri ktorej sa človek odovzdáva svetlu lásky. Spievam a píšem, aby som túto cestu mohla zdieľať celým svojim srdcom s vami.

Ďakujem menom našich čitateľov za rozhovor a prajem mnoho úspechov vo Vašej misii!

CEZ OKNO sa zhováral Sokol

Poďakovanie patrí Eliške Prušovej z www.charlottemarie.cz za ústretovosť a preklad

Charlottemarie vydala 7 CD a 1 knihu. Vytvorila, napísala scenáre a hudbu a hrala v 7 "world beat" operách; hudobných vystúpeniach s ostatnými, či sólovo. Vystupuje po celom svete a môžete ju počuť i v hudbe k filmom. Jej vystúpenia a hudobné kompozície boli ocenené grantami a členstvom vo vážených organizáciách.

Viac informácií v angličtine nájdete na www.charlottemarie.com

november 18, 2008 17:16 popoludní

 

 

Top