Obrázok používateľa CEZ OKNO
Ako pád Atlantídy zmenil našu Realitu (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 2)

O niečo menej ako pred 13 000 rokmi sa v dejinách našej planéty udialo niečo veľmi dramatické, niečo čo sa chystáme podrobne preskúmať, pretože to čo sa stalo v minulosti, ovplyvňuje teraz každý aspekt nášho života. Všetko čo každodenne prežívame, vrátane špeciálnej techniky ktorú používame, prepukajúcich vojen, jedál ktoré jeme a dokonca spôsob akým vnímame život, je priamy dôsledok určitej postupnosti udalostí, ktoré sa udiali na konci éry Atlantídy. Následky týchto dávnych udalostí úplne zmenili spôsob ako žijeme a interpretujeme Realitu.

Kapitola prvá:
Spomienky na našu dávnu minulosť

Všetko je spojené! Je len jedna realita a jeden Boh, ale je veľa, veľa spôsobov ako interpretovať jednu Realitu. Vlastne počet spôsobov interpretácie Reality je skoro nekonečný. Existujú určité reality, na ktorých sa dohodli mnohí ľudia a tieto reality sa nazývajú úrovne vedomia. Z dôvodov, ku ktorým sa ešte dostaneme, existujú špeciálne reality, na ktoré sa zameriavajú obrovské množstvá ľudí, medzi ktoré patrí aj realita ktorú práve teraz prežívate vy aj ja.

Kedysi sme žili na Zemi na veľmi vysokej úrovni vedomia, ktorá ďaleko presahovala všetko čo si teraz vieme predstaviť. Ťažko si dokonca vieme predstaviť kde sme kedysi boli, pretože to kým sme vtedy boli je príliš vzdialené od toho kým sme teraz. Kvôli zvláštnym udalostiam, ktoré sa udiali medzi 16 000 a 13 000 rokmi, ľudstva spadlo z tohto veľmi vysokého miesta cez mnohé dimenzie a harmonické, s neustále sa zvyšujúcou hustotou, pokým sme nedosiahli práve toto miesto, ktoré nazývame tretia dimenzia na planéte Zem, moderný svet.

Počas pádu – a bolo to ako pád – sme sa nachádzali v neovládateľnej špirále vedomia pohybujúceho sa nadol cez dimenzie vedomia. Boli sme neovládateľní a veľmi sa to podobalo na pád priestorom. Keď sme prišli sem do tretej dimenzie, udiali sa isté špeciálne zmeny.


Obr. 1-1. Pole v tvare tetraédrovej hviezdy, ktoré obklopuje každého z nás

Boli to fyziologické zmeny a zmeny v našom pôsobení v Realite. Najdôležitejšia zmena sa týkala spôsobu dýchania prány, čo je Hinduistické slovo pre životnú energiu tohto vesmíru. Pre naše prežitie je prána dôležitejšia ako vzduch, voda, jedlo, alebo iné látky a spôsob akým dostávame túto energiu do svojich tiel má zásadný vplyv na naše vnímanie Reality.

V dobách Atlantídy a predtým, spôsob nášho dýchania prány priamo súvisel s elektromagnetickými energetickými poliami, ktoré obklopujú naše telá. Všetky formy energie v našich telách sú geometrické a energetická forma, s ktorou budeme pracovať má tvar tetraédrovej hviezdy, ktorá pozostáva z dvoch prepletených tetraédrov [Obr. 1-1]. Iný spôsob ako si ju predstaviť je trojrozmerná šesťcípa hviezda.

Vrchol tetraédru, ktorý je orientovaný nahor, končí vo vzdialenosti jednej dlane nad hlavou. Vrchol tetraédru, ktorý je orientovaný nadol, končí vo vzdialenosti jednej dlane pod chodidlami. Z horného vrcholu do dolného vedie spojovacia trubica, ktorá prechádza cez hlavné energetické centrá, alebo čakry. Priemer tejto trubice je, pre vaše telo, rovný priemeru kružnice, ktorú dostanete spojením prostredníka s palcom. Vyzerá ako žiarivka, až na to, že má kryštalickú štruktúru na oboch koncoch, ktoré vchádzajú do vrcholov tetraédrovej hviezdy.

Pred pádom Atlantídy sme presúvali pránu súčasne hore aj dolu touto trubicou a tieto dva prúdy prány sa stretli v jednej z čakier. Ako a kde konkrétne sa prána križuje, bolo vždy dôležitým aspektom tejto starodávnej vedy, ktorá je stále skúmaná v celom vesmíre.

Ďalším dôležitým bodom ľudského tela je epifýza, nachádzajúca sa takmer v strede hlavy a ktorá je významným faktorom vedomia. Táto žľaza degenerovala z jej pôvodnej veľkosti porovnateľnej s pingpongovou loptičkou, na súčasné rozmery sušeného hrášku, pretože sme ju už veľmi dávno zabudli používať – ak ju nepoužívate, prídete o ňu.

Energia prány kedysi prúdila cez stred epifýzy. Podľa Jacoba Liebermana, autora knihy „Light, the Medicine of the Future“ („Svetlo – liek budúcnosti“), táto žľaza vypadá ako oko a po istej stránke aj doslova je očnou buľvou. Je guľatá a na jednej časti má otvor. V tomto otvore sa nachádza šošovka na zaostrenie svetla. Je dutá a vo vnútri má receptory citlivé na farby. Jej hlavné zorné pole – hoci to nebolo vedecky dokázané – smeruje hore, smerom k nebu. Rovnako ako vaše oči môžu vidieť maximálne v 90 stupňovom uhle voči smeru kde sú otočené, aj epifýza môže „hľadieť“ v rozsahu 90 stupňov od jej základnej orientácie. Tak ako sa nemôžeme pozerať na temeno svojej hlavy, epifýza nemôže hľadieť dole na Zem.

Vo vnútri epifýzy – dokonca aj v jej scvrknutej forme – je skrytá posvätná geometria a pochopenie toho ako vlastne bola vytvorená Realita. Je to tam všetko, v každej jednej osobe. Ale toto pochopenie nám teraz nie je prístupné, pretože pri Páde sme stratili pamäť a bez našich spomienok sme začali dýchať inak. Namiesto prijímania prány cez epifýzu a jej cirkuláciu nahor a nadol našou centrálnou trubicou, začali sme vdychovať nosom a ústami. To spôsobilo obchádzanie epifýzy pránou, následkom čoho sme začali vidieť veci úplne iným spôsobom, prostredníctvom inej interpretácie (ktorá sa nazýva uvedomovanie si dobra a zla, alebo polaritné vedomie) Jednej Reality. Výsledkom tohto polaritného vedomia je naša predstava, že sa nachádzame vo vnútri tela, pozeráme sa von a akýmsi spôsobom sme oddelení od toho čo je „vonku“. Je to púha ilúzia. Zná sa to byť skutočné, ale na tejto predstave nie je ani kúsok pravdy. Je to púhy pohľad na realitu, ktorý máme v tomto upadnutom stave.

Nech sa napríklad stane čokoľvek, nie je to zlé, pretože Boh riadi stvorenie. Ale z istého hľadiska, v polaritnom videní, pri pohľade na planétu a na to ako sa vyvíja, sme nemali spadnúť sem dole. Pri normálnom priebehu evolúcie by sme tu nemali byť. Stalo sa nám niečo, čo sa nemalo stať. Mohli by ste povedať, že sme prešli premenou, mutáciou – boli poškodené naše chromozómy. A tak je Zem už takmer 13 000 rokov v stave najvyššej pohotovosti a množstvo bytostí a úrovní vedomia spolupracuje na tom aby vymysleli ako nás dostať späť na cestu (DNA), na ktorej sme boli predtým.

Dôsledkom tohto „nesprávneho“ pádu vedomia a následných snáh dostať nás späť na dráhu je, že došlo k niečomu naozaj dobrému – niečomu neočakávanému, niečomu úžasnému. Bytosti z celého vesmíru, ktoré sa nám pokúšali pomôcť v našich problémoch, v snahe prispieť, iniciovali rôzne experimenty na nás, niektorí legálne a niektorí bez povolenia. Jeden z týchto experimentov vedie ku scenáru o ktorom si nikto nikdy ani nepomyslel, že by sa mohol stať skutočnosťou, okrem jednej osoby z istej dávno minulej kultúry.

Mer-Ka-Ba

V tomto príbehu je ešte jeden dôležitý faktor, na ktorý sa chceme sústrediť. Pred trinásťtisíc rokmi sme si uvedomovali niečo čo sa nás týkalo, na čo sme odvtedy celkom zabudli: Energetické polia okolo našich tiel je možné určitým spôsobom aktivovať a tento spôsob aktivácie súvisí aj s dýchaním. Tieto polia sa kedysi otáčali okolo našich tiel takmer rýchlosťou svetla, ale po Páde sa začali spomaľovať, až ich rotácia celkom ustala. Ak sa toto pole znova aktivuje a začne sa otáčať, nazýva sa Mer-Ka-Ba. Využitie Mer-Ka-By v tejto Realite nemá obdobu. Dáva nám rozšírené uvedomenie si toho kým sme, spája nás s vyššími úrovňami vedomia a obnovuje spomienky na nekonečné možnosti našej bytosti.

Správne sa otáčajúce Mer-Ka-Ba má, v závislosti na výške človeka, priemer 15 až 18 m. Rotáciu otáčajúceho sa Mer-Ka-Ba je možné zobraziť na monitore počítača pomocou patričných prístrojov a vzhľadovo je identické s tepelným obalom galaxie snímaným v infračervenom spektre [Obr. 1-2] – ide o rovnaký základný tvar ako tradičný lietajúci tanier.


Obr. 1-2. Snímka Sombrérovej galaxie v infračervenej oblasti spektra, ktorá zobrazuje jej tepelný obal.

Slovo Mer-Ka-Ba je zložené z troch kratších slov: Mer, Ka a Ba, ktoré tak ako ich používame, pochádzajú zo starobylého Egypta. V iných kultúrach malo tvar merkabah, merkaba a merkavah. Vyslovuje sa viacerými spôsobmi, ale vo všeobecnosti ho môžete vyslovovať tak akoby boli tieto tri slabiky samostatné, s rovnakým dôrazom na každú z nich. Mer sa vzťahuje na určitý druh svetla, ktoré bolo v Egypte známe len v Devätnástej dynastii. Bolo ho možné vidieť ako svetelné polia rotujúce proti sebe v tom istom priestore a ktoré sa vytvárajú pomocou istých dýchacích techník. Ka sa týka samostatného ducha a Ba sa týka spôsobu akým duch vyhodnocuje jeho vlastnú realitu. V našej realite je Ba zvyčajne definované ako telo, alebo fyzická realita. V iných realitách, kde duchovia nemajú telá, sa Ba vzťahuje na ich poňatie a interpretáciu reality.

Takže Mer-Ka-Ba je protibežne sa otáčajúce svetelné pole, ktoré ovplyvňuje ducha aj telo. Je to dopravný prostriedok, ktorý môže presunúť ducha a telo (alebo interpretáciu reality dotyčného človeka) z jedného sveta, alebo dimenzie, do iného sveta, alebo dimenzie. V skutočnosti predstavuje Mer-Ka-Ba oveľa viac ako toto, pretože môže tvoriť realitu a taktiež prechádzať cez reality. Pre naše účely sa však zameriame predovšetkým na aspekt interdimenzionálneho dopravného prostriedku (Mer-Ka-Vah znamená v Hebrejčine koč), ktorý nám pomôže vrátiť sa do nášho pôvodného vyššieho stavu vedomia.

Návrat do nášho pôvodného stavu

Aby bolo jasno, návrat do nášho původného stavu je prirodzený proces, ktorý môže byť jednoduchý, alebo náročný, podľa našich predstáv. Avšak, nestačí venovať sa len technickým záležitostiam Mer-Ka-Ba, ako je napríklad náprava spôsobu dýchania, alebo mentálne si uvedomiť nekonečné spojenia so všetkými vzorcami života. Minimálne jeden ďalší činiteľ je ešte dôležitejší ako samotné Mer-Ka-Ba. A je ním pochopenie božej lásky, jej uvedomenie si a žitie. Pretože práve božia láska, niekedy označovaná ako bezvýhradná láska, je základným činiteľom, ktorý umožňuje aby Mer-Ka-Ba bolo živým svetelným poľom. Bez božej lásky je Mer-Ka-Ba len stroj a tento stroj bude mať obmedzenia, ktoré duchu čo ho vytvoril, za žiadnych okolností nedovolia vrátiť sa domov a dosiahnuť najvyššie úrovne vedomia – oblasť kde nie sú žiadne úrovne.

Na to aby sme sa dostali za hranice určitej dimenzie, musíme žiť a vyjadrovať bezvýhradnú lásku. A svet rýchlo smeruje do tejto vyššej oblasti. Odchádzame z oblasti odlúčenia, v ktorej sme sa videli vo vnútri tela a pozerali sa z neho von. Tento pohľad čoskoro nebude skutočnosťou a bude nahradený iným pohľadom na realitu, v ktorom budeme cítiť a poznať absolútnu jednotu so všetkým živým; a na našej ceste domov bude tento pocit neustále rásť na každej úrovni s našim postupom nahor.

Neskôr preskúmame špeciálne spôsoby otvárania srdca – aby sme rozdúchali milosrdnú, bezvýhradnú lásku a aby ste mali priamu skúsenosť. Ak dovolíte aby sa to stalo, odhalíte o sebe veci o ktorých ste predtým nevedeli.

Milý čitateľ: Na kurzoch sa vykonávajú postupy, ktoré nie je možné reprodukovať na kazetách, ani v tejto knihe, pretože sú empirické (vychádzajú zo zážitkov). Sú rovnako dôležité ako vedomosti, pretože bez nich sú vedomosti bezcenné. V tejto dobe môžeme tieto skúsenosti odovzdávať iba ústne na kurzoch. Ale v budúcnosti sa to môže zmeniť.

Drunvalo Melchizedek

Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Vydalo vydavateľstvo Clear Light Trust, 2000

Preklad: Alberian, 2008

Zdroj: http://ee.dunres.sk/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

VIDEO: Okom Boha Hóra 1 - Škola mystérií
http://www.cez-okno.net/clanok/egypt/video-okom-boha-hora-1-skola-mysterii

december 13, 2012 21:29 popoludní

 

 

Top