Obrázok používateľa CEZ OKNO
Potlačování přístrojů na volnou energii

Během posledních dvaceti let probíhá po celém světě energetická revoluce, která však nebyla zaznamenána hlavním proudem tisku, renomovanými vědeckými časopisy nebo univerzitními výzkumnými publikacemi...Vynálezci a varování Matky Země

Většinu z těchto objevů učinily zvídavé, geniální mozky, které v mnoha případech zaznamenaly výsledky v chladné fúzi, supravodivosti a magnetických motorech, které - jak se zdá - porušují současné zákony fyziky, chemie a elektrodynamiky. K popisu takového fenoménu byl použit název over-unity nebo volná energie, což v mnoha případech znamená, že ze systému nebo reakce (magnetického motoru nebo reakce chladné fúze) získáme více energie, než do ní vložíme. Lepší vysvětlení je, že přebytek energie pochází z dosud ne plně pochopeného zdroje. (Poznámka: atomová bomba je také over-unity zařízení, které produkuje ohromné množství špinavé energie ve formě škodlivého záření, což je mnohem víc, než je třeba ke spuštění této reakce.)

První otázka, která se obvykle zrodí v hlavě skeptika, je, že jestliže je technologie skutečná a byly učiněny konkrétní objevy, jako třeba chladná fúze Ponse a Fleischmana nebo Johnsonův fúzní magnetický motor, proč o tom nebyla informována veřejnost a proč nenásledovala masová výroba pro náš energeticky hladovějící svět? Odpovědí je potlačování. Co míníme slovem potlačovíní? Potlačování může být aktivního typu - kde nějaká korporace, ropná společnost nebo OPEC, která nechce, aby se vynález dostal na trh, vyhodí do povětří nebo zničí laboratoř i s vynálezem a vynálezci hrozí zabitím, jestliže se znovu pokusí vyrobit revoluční přístroj. Dalším druhem je pasivní typ, kde konkurenční společnost, která má hodně peněz, jako třeba nějaká velká naftařská společnost, přijde a koupí patent, aby se nedostal na trh dříve, než poptávka po naftě značně převýší nabídku a ceny benzínu prudce stoupnou. potom začnou na trh chrlit karburátor 100 mpg pro spalovací motory ICE (Internal Combustion Engines).

Další typ pasivního potlačování se týká univerzit, které dostávají velké dotace od ropných nebo atomových společností a odmítají provádět určitý druh výzkumu nebo umlčují schopné profesory (odpíráním odměn), aby nemohli publikovat výsledky výzkumů over-unity motorů a reakcí chladné fúze. Nebo může jít o případy, kdy Patentový úřad odmítne udělit patent na revoluční technologii s tvrzením, že stroje typu perpetuum mobile není patentovatelné, nebo pokud jsou, tak podléhají příkazu utajení, nebo "gag" příkazu na patent, který vynálezci zakazuje prozradit jakékoli informace komukoli, protože jejich prozrazení by mohlo být škodlivé pro národní bezpečnost.

Následující případy potlačování jsou pravdivé podle našich nejlepších vědomostí, ale jména a místa byla změněna, abychom chránili nevinné. Doufáme, že tyto informace vám osvětlí důvody, proč tato technologie over-unity unikla celosvětové pozornosti a využití. Možná pachatelé tohoto potlačování velmi potřebné nové energetické technologie změní svoji politiku a začlení tuto technologii do své obchodní struktury pro budoucí výnosné podnikání. Takováto technologie může uzdravit Matku Zemi, která se v sočasné době, jak se zdá, nachází v agónii, vlivem horké fúze (atomové elektrárny, jaderné výbuchy a radioaktivní zamoření prosakováním vedlejších produktů do vody v ruské Arktidě nebo v Hanfordu, Washington, kde radioaktivní odpad prosakuje do řeky Columbia. V případě znečištění ropou je to třeba rozlití tankeru Exxon Valdez, nebo rozlití britského tankeru. Tyto velké ekologické havárie zničily velké množství ryb a pobřežního ptactva. Co je dobré pro nadnárodní ropné společnosti, OPEC a atomové elektrárny, nemůže být nutně dobré pro Matku Zemi, národy lidstva a zdraví zvířat nebo pro rozvojové země, jejichž energetické zdroje jsou exploatovány a ničeno životní prostředí, jako je např. ničena ruská arktická tundra a jihoamerická džungle pro naše krátkodobé cíle spotřeby energie.

Z těchto důvodů upoutal pozornost geniálních nekonformních vynálezců vývoj energetické technologie. Mezi obdivované průkopníky patří Nicola Tesla, John Keely, T. Henry Moray a další. Cílem byly dvě primární oblasti:

1) čistá studená fúze jako protiklad špinavé horké fúze (atomová energie) a

2) magnetická energie nulového bodu.


Tyto technologie byly opět aktivně a pasivně potlačovány. Následující zdokumentované příběhy jsou typickými případy potlačování.

Koncem 70. let brilantní vynálezce, Rory Johnson z Elginu, Illinois, vynalezl laserem aktivovany magnetický motor s použitím studené fúze, který měl výkon 525 HP, vážil 475 liber a byl vhodny pro pohon velkých kamionů nebo autobusů, jež ujely 100 000 mil na zhruba dvě libry deuteria a galia. To bylo řadu let před Ponsem a Fleischmanem nebo Dr. Jamesem Pattersonem, kteří vstoupili na scénu se svojí technologií studené fúze. Rory Johnson byl v procesu vyjednávání s Greyhound Bus Company, která měla namontovat tento revoluční motor do několika autobusů, aby demonstrovala úsporu paliva, snížení potřeby údržby a tudíž větší zisk pro Greyhound.

Jedinou chybou, kterou Rory Johnson udělal (tehdy velmi málo věděl o tom, že OPEC si hlídá každou budoucí potenciální konkurenci a že on je na prvním místěv jejich seznamu) bylo to, že aktivně zveřejňoval svůj pokročilý fúzní nagnetický motor v mnoha časopisech, vyprávěl o svých plánech na výrobu a distribuci svého revolučního motoru po celých Spojených státech (dokonce jsem mluvil s několika lidmi, kteří mu již podepsali generální zastoupení). Poté, co se zástupci z Greyhound pokusili kontaktovat Roryho Johnsona zhruba po ročním odmlčení, bylo jim oznámeno, že Rory neočekávaně zemřel. Muž pevného zdraví, něco málo po padesátce, zemřel?! Později se dozvěděli, že z nějaké hrozivé příčiny Rory jedné noci opustil neočekávaně svoji laboratoř se všemi svými motory a technologií a před svou smrtí se přestěhoval do Kalifornie.

Další ohromující vývoj případu, který vyplul na povrch, byl příkaz k potlačení, nebo tzv. "gag order", který uvalilo americké Ministerstvo energetiky na Roryho společnost, Magnatron, Inc., jenž mu zakazoval vyrábět motor Magnatron. Není to snad země se svobodnou tržní ekonomikou? Zřejmě ne. Na tomto incidentu se zdá být cosi trochu podivného. Diktují snad ropné kartely energetickou politiku americké vládě? Čtěte dál.

Vzpomínáte si na případ Ruby Ridge, nedávno adaptovaný na televizní film, kde horliví američtí agenti zabili ženu Randy Weavera a jejich syna? Ve stejné době, kdy došlo k tomuto obléhání ze strany FBI, další vynálezce pracoval v severním Idahu na pokročilém zařízení využívajícím energii nulového bodu.

Příběh začíná tím (jak mi z první ruky sdělil sám vynálezce), že investor šel navštívit vynálezce, který právě učinil objev v přístroji na volnou energii, ale udělal chybu v tom, že svůj úspěch publikoval v místní televizní stanici. Den předtím, než vynálezce přijel, se dva vládní agenti vloupali do vynálezcova domu, protože si mysleli, že ani vynálezce, ani jeho žena nejsou doma. Náhodou jeho žena byla ještě doma a uměla velmi dobře zacházet s pořádnou pistolí. Po minutě trapného ticha, kdy držela oba agenty v šachu, se muži začali vymlouvat, že jsou opraváři kabelové televize a že kontrolují jejich kabely. Kdyby to nebylo právě v době obléhání Randyho Weavera a Ruby Ridge, kdo ví, co by se ten den ještě stalo. Některé komentáře tohoto vynálezce uvedeme ke konci tohoto článku.

Mimochodem, na čí straně je naše vláda? Zdá se, že zájmy velkých peněz, ropné kartely, atomové elektrárenské společnosti ji řídí. Tyto velké mocné korporace si nepřejí žádnou soutěž. Své peníze investují do výzkumu technologií, které nejsou ani nové, ani převratné. Zdá se, že to není v zájmu národní bezpečnosti nebo rovnováhy sil na Středním Východě, ale v nejlepším zájmu nadnárodních korporací. Klasickým případem je státem financovaný reaktor na horkou fúzi v Princetonské laboratoři fyziky plazmatu. Mocnosti vědí, že existuje čistší, úspornější a levnější způsob výroby atomové energie než bombardování lithia protony - známý od roku 1932, ale byl držen v tajnosti a mimo univerzitní učebnice. Přečtěte si knihu "The Fifty Year Nuclear War" od Davida Seredy, vydané v lednu 1996 nakladatelstvím Perceptions. Toto je klasický příklad pasivního potlačování nové, čisté a ekonomické energie studené fúze.

Nyní jeden příklad aktivnáho potlačování. Zhruba před deseti lety skupina velmi chytrých vynálezců sestrojila magnetický motor-generátor s permanentními magnety ve spirálovém uspořádání, který neptřeboval vnější zdroj. Motor-generátor (používající pulzní magnetický spirálový princip s proměnlivou vzdáleností), nepřetržitě vyráběl energii výkonem 1600 wattů bez vnějšího zdroje energie. Tento generátor předváděli v UCLA, kde ohromili profesory, studenty a ostatní diváky. Mezi obecenstvem bylo evidentně několik těžkopádných korporačních typů, protože vynálezci se z demonstrace nikdy nevrátili domů. Oba vynálezci- -demonstrátoři byli nalezeni mrtví podél dálnice a přívěs s vynálezem uvnitř zmizel.

Japonci nyní mají zřejmě technologii, které se říká "magnetický Wankelův" motor (http://www.dnai.com/wank1001.pcx). Yasuhiro Takahashi, slavný japonský vynálezce, zamontoval své nově vyvinuté supersilné YT magnety do Magnetického Wankelu o výkonu 15 HP a ten pak do skútru a tvrdí, že dokáže získat 15 HP z několika ampér na elektrickém vstupu. Nyní, když Japonci začnou k nám tyto skútry dovážet (pokud jim to americká vláda dovolí), brzy se ještě zvětší náš deficit vůči Japonsku. Mimochodem, kolují pověsti, že Mazda se k nám před několika lety pokusila importovat Mazdy s Magnetickým Wankelovým motorem, ale byla odmítnuta vládou USA, stejně jako plynem poháněná Honda s velmi dlouhým dojezdem. Doufejme, že se politika americké vlády změní dříve, než dojde k ještě většímu úpadku vlivem zvětšujícího se obchodního deficitu s japonskými výrobci a zahraničními ropnými splečnostmi kvůli nehospodárné, benzín žeroucí technologii, kerou přijímáme jako "americký životní styl".

Nyní následuje příběh o potlačování, v němž se objevují černé helikoptéry

Někdo předváděl videokazetu s pokrokovým tachyonovým generátorem, který pracuje s tachyonovými vlnami (extrémně krátké vlny - podobné kosmickému záření). Tento přístroj nejenže produkoval přebytek energie, ale vykazoval také časově odchylné charakteristiky. Tato prezentace se konala na výroční Teslově konferenci v roce 1993, bez svolení vynálezce. Videokazeta byla představena v pátek odpoledne v místě vzdáleném 3 tisíce mil od vynálezcova domova. Hned druhý den klepali vládní agenti u vynálezcových dveří, že prý chtějí vidět jeho vynález. Klidně jim odpověděl: ne díky a druhý den kroužila nad jeho domem černá helikoptéra, která pořizovala snímky z vnitřku jeho domu. Černé helikoptéry a možná dokonce i družice mají zřejmě schopnost fotografovat všechny věci uvnitř budovy.

Podobná příhoda se stala dalšímu vynálezci. Ten experimentoval s pokročilou formou získávání energie z plazmy. Příští den, zatímco byl v práci, jak mu jeho sousedé řekli později, kroužila nad jeho domem několik hodin černá helikoptéra a evidentně pořizovala fotografie jeho technologie v suterénu jeho domu.

Další případ: V roce 1995 muž jménem Volchek z Grand Coulee, Washington, si udělal výlet napříč celými Spojenými státy a zpět v automobilu poháněném speciálním plynem, který vyvinul a jenž měl neobvyklé expanzní vlastnosti. Tvrdil, že vzorec získal z nějakých nepublikovaných poznámek Leonarda da Vinci.

Říkal, že plyn se prudce rozpíná při teplotě okolo 395 stupňů Fahrenheita na tlak 450 liber. Jinými slovy řečeno, v rozmezí teplot 390 až 395 stupňů Fahrenheita plyn expanduje z objemu jedné jednotky na objem 10 000 jednotek. Tento plyn použil v modifikovaném Franklinově leteckém motoru, který se choval spíš jako parní stroj. Během svého výletu nemusel doplňovat palivo a spotřeboval množství tohoto speciálního plynu, které odpovídalo hodnotě deset dolarů.

Brzy po jeho návratu jej pozval jeden kogresman do Washingtonu D.C. na zvláštní slyšení a gratulační schůzku. Zatímco byl pryč, "Federal Marshalls", nebo S.W.A.T. tým, se vloupal do jeho dílny, zkonfiskoval nebo zničil jeho rekordní automobil, plány, součástky a kontejnery se speciálním plynem. Následně mu řekli, aby zapomněl na další projekty jako je tento.

Čtěte dál. Jistý vynálezce a elektroinženýr z jedné z našich prestižních univerzit udělal objev v oblasti over-unity motoru a najal si halu v jednom středně velkém městě v USA, aby předvedl svůj nový objev. Byla to působivá podívaná. To, co následovalo, bylo rovněž působivé. V blízkosti haly se objevil černý vůz s tmavými skly, skrze něž nebylo vidět dovnitř. O tři týdny později šest mužů ze S.W.A.T. týmu, vyzbrojených tyčemi, vtrhlo do laboratoře. Vykopli dveřa a během půl hodiny zlikvidovali přístrojové vybavení v ceně půl milionu dolarů. Srazili vynálezce na betonovou podlahu, tváří dolů, a hlavou mu mlátili o zem, dokud se na betonu neobjevila krev. Řekli, že hledají jaderný materiál. Nápis "S.W.A.T. TEAM" na zádech jejich hnědých uniforem je k tomu rozhodně neopravňoval. Vynálezcům bylo řečeno, aby přestali s dalším vývojem a činžovní dům, kde bydlel jeden z vynálezců byl určen k demolici. Všem nájemníkům bylo nařízeno, aby dům opustili a elektroinženýra dosud obtěžuje IRS.

Floyd Sweet vyvinul zařízení, které nazval "Vacuum Trade Ampliefier" (WTA), progresivní magnetické over-unity zařízení. Na konci 80. let se se Sweetem setkal nějaký muž, který tvrdil, že zastupuje jeden konglomerát a že nechce, aby v současné době přišel na trh a dále řekl, "Není pro nás nemožné vás od tohoto úmyslu odradit." (Citováno ze str. 78 knihy "The Comming Energy Revolution" od Jeane Manningové, 1996, Avery Publishing Group. V její knize je mnoho dalších podobných incidentů. ISBN 0-895290713-2)

NĚKOLIK KOMENTÁŘŮ O POTLAČOVÁNÍ od anonymního vynálezce

"Ty mocné společnosti mi už lezou krkem! Nemám rád, když mi nahrávají mé telefony, nasazují stopaře na mé automobily, neustále mě sledují a kontrolují mi poštu. Nemám rád ty malé věci, co se dějí kolem mě."

"Mým jediným štěstím minulé léto bylo to, že agenti, kteří mě sledovali, byli staženi, aby se mohli připojit k obléhání Randyho Weavera." Dovedete si představit 400 mužů, kteří obklopili jeho domek, zabili mu ženu a jediného syna jenom proto, že chtěl být ponechán o samotě? Je to dlouhý příběh a tady pro něj není dost místa.

"Uprchl jsem a dosud se skrývám, protože jinak jsem mrtvý muž. Jestliže nebudu schopen se uživit svým vynalézavým myšlením, potom kopie svých poznámek pošlu vybraným jedincům."

"Já skutečně nevím, o co tady jde. Ty korporace mohou jednoduše investovat do mé technologie nebo do technologií jiných, podobných a vydělávat stejně jako dřív. Z potlačování těchto technologií nemá nikdo prospěch. Neomezený zdroj energie by mohl z této planety udělat prosperující ráj."

"Patentní úřad USA provádí politiku, která zakazuje udělovat patenty na stroje typu perpetuum mobile. Tato politika je dokladem toho, co se stane, když máte příliš mnoho řízení. Proč dělá politiku proti něčemu, co údajně není možné? Přitom ironií je to, že patentový úřad již umožňuje patentovat přístroje, které nefungují! Tak proč se starají o to, zda perpetuum mobile nebo over-unity stroje fungují nebo ne? Jejich skutečnou funkcí je jednoduše zaznamenat patent na žádost vynálezce. Jestli to funguje, to skutečně není jejich starost. Patentní úřad je tady proto, aby zaznamenal do svých spisů čas a místo vynálezu, aby vynálezce mohl říct, "Vidíš? Já jsem to vynalezl před tebou!" a proto má výrobní a prodejní práva na určitou danou dobu! A to je všechno!"

"Podle mého názoru Patentní úřad USA překračuje své pravomoce tím, že diskriminuje mnoho patentů. Tento postoj přetrvává již hodně dlouhou dobu. Charles H. Duell, ředitel Patentního úřadu USA, v roce 1889 prohlásil, ...všechno, co může být vynalezeno, již vynalezeno bylo. Vždy se musím smát, když na to pomyslím."

"Ve skutečnosti v našem systému tzv. svobodného podnikání určuje hodnotu patentu místo na trhu. Patent, který nefunguje nebo je nepraktický, se jednoduše neprodá. Zařízení, které je kvalitní, má šanci vytlačit existující technologii. Kolik lidí se skutečně stará o to, co se děje, když klapnou vypínačem světla? Většina lidí chce jenom světlo! A když mohou dostat stejné světlo za zlomek ceny, potom se starají o to, aby ušetřili a nezajímají se o novou technologii, která to umožňuje. Praktické věci budou prodejné a nemělo by být na patentním úřadu, aby rozhodoval o praktičnosti toho kterého zařízení."

"Můžete tomu věřit nebo ne, ale žijeme v policejním státě. Spojené státy a Kanada nají pouhou iluzi svobody. Byl bych velice rád, kdybyste mohli vy nebo někdo jiný dokázat, že toto tvrzení je nepravdivé, a to ze dvou důvodů. Za prvé, chci být skutečně svobodný a mít práva, která mi zaručuje původní Ústava. Za druhé, jestliže se na věc podíváte dostatečně zblízka, abyste dokázali, že se mýlím, zjistíte, že mám pravdu a vy se ji dozvíte také, a o to mi jde. Já stále doufám, že můžeme, pokud se spojí dostatečný počet lidí, vrátit naši zemi k ideálům, o nichž snili naši předkové."

Mimochodem, potlačování se objevuje i v ostatních zemích. Johan Grander z Austrálie vyvinul revoluční magnetický motor, ale byl odmítnut australským patentovým úřadem s tímto odůvodněním: "na vynálezy, které jsou škodlivé pro existující výrobky, nelze udělovat patenty." Zde v USA je minimálně 20 patentů na studenou fúzi, které jsou pasivně potlačovány.

(Převzato z knihy Comming Energy Revolution od Jeane Manningové)

NĚKTERÉ DŮVODY PRO POTLAČOVÁNÍ OVER-UNITY

1. Silné ropné lobby v nedávné historii potlačovaly vysoce účinné karburátory hrozbami násilím nebo strnulými nařízeními. Jejich obrovské investice do ropných polí, rafinerií a distribučních systémů jsou důvodem pro jejich velký odpor proti volné energii a over-unity systémům. Měli by být informovaní a bude to trvat desítky let než se tato technologie zavede. Tyto společnosti by mohly být hlavními hráči v této revoluci.

2. Někdo řekl, že svět je na pokraji finančního kolapsu. A práce na revolučních objevech ve výrobě energie nebo distribučním systému může způsobit ekonomický převrat v našem ekonomickém systému, který je založen na omezených zdrojích peněz a energie. Mocné společnosti ovládají masy kontrolou dodávky energie a nechtělí tuto kontrolu ztratit.

3. Jak říkal Einstein, "Velké ideály se často setkávaly s prudkým odporem od průměrných lidí." Egoismus konkurenčních společností, nebo establishmentu, který považuje tuto technologii za výmysly nebo nesmysly, může také vytvářet tuto silnou opozici.

4. Nevyhnutelné úkoly doplnění nebo změn některých zákonů klasické fyziky a chemie budou rovněž stát ohromné množství výzkumného úsilí a času, než budou tyto nové objevy ověřeny, aby je mohly vzít za své univerzitní typy, které žijí jakoby ve věži ze slonoviny.

5. Lidé u moci (akademici, politici, průmyslníci a obchodníci) si nepřejí revoluční změny, které by mohly ohrozit jejich mocenské pozice.

6. Nevědomost a lhostejnost mas v tomto materialistickém a neinformovaném věku o stavu křehkého ekosystému Země a o účincích znečištění na život lidí, rostlin a zvířat.

7. Národní bezpečnost: Tato technologie použitá ve válce by byla rozhodující výhodou. Studená válka již skončila. Pomozme masám k finanční nezávislosti a zachraňme Matku Zemi.

8. Galaktická bezpečnost: Magnetická technologie over-unity má vztah k antigravitaci, kosmu, manipulaci s časem (teorie unifikovaného pole) a supertajné technologii Area 51. Galaktická studená válka začala.

Celkově vzato, tento článek píši ze tří hlavních důvodů:

1. Abych informoval veřejnost, že tato nová energetická revoluce je skutečná, nebo proč konkurenční společnosti, jako je OPEC atd., a vládní agentury vyvíjejí takové represivní úsilí. Pište proto svým zákonodárcům a informujte je o tom, co se děje. Řekněte jim, že potřebujeme, aby se tato nová revoluční technologie rozšířila po celém světě, včetně USA, abychom zachránili Matku Zemi, která je v současné době vážně nemocná. Je již téměř jisté, že extrémní výkyvy počasí, které zažíváme, jsou výsledkem lidského bezohledného vykořisťování přírodních zdrojů.

2. Abych varoval vynálezce, aby nedělali senzační prohlášení v místních televizních stanicích nebo v novinách o svých nejnovějších objevech. Držte je v tajnosti, pokud chcete, aby vaše technologie přežila, nebo abyste přežili vy sami! Neprovokujte ropné a atomové kartely prohlášeními, že vaše technologie tu jejich nahradí. Bude to trvat ještě hodně dlouho, než se tato energetická technologie stane hlavním proudem a nahradí dovoz ropy nebo atomovou energii: Do té doby mohou být tyto technologie ekonomickou součástí nadnárodních ropných a atomových korporací.

3. Chtěl jsem položit otázku, jak je možné, že S.W.A.T. týmy, nebo "muži v černém" (men in black), jsou tak drzí ve svých operacích a potlačování? Jednají bez varování nebo vysvětlení vynálezcům. Tyto činy se zdají být iracionální v zemi, která byla založena na svobodě projevu. Bylo by moudré, aby ti, kteří mají v pravomoci kontrolu nad těmito černými helikoptérami a S.W.A.T. týmy, uvedli důvody pro jejich akce dříve, než začnou jednat. Prosím, zeptejte se na to svého kongresmana.

Erik Masen

Preložil: Ladislav Kopecký

Zdroj: FREE-ENERGY


Sekcie: 
február 02, 2008 16:45 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa anonymus
    anonymusoktóber 08, 2010 20:19 popoludní

    Komentár: 

    Jasnovidka Vanga spomína: Začiatkom 3 tisícročiabude objavených alebo uvoľnených niekoľko druhov voľnej energie, vraj niekde v horných uhrách. Mechanická, magnetická a elektická. Objavia sa v jednom krátkom období.Súčastne začnú lietať UFA.Ľudstvo vraj už prekročilo medze. Dúfajme, že to tak bude, lebo nás údajne čaká malá mierná doba ľadová! A energiu potrebujeme.

 

 

Top