Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pozoruhodně uspořádaný prehistorický svět 1.

"Pozorný pohled na mapu našeho světa prozradí, že mnohá předhistorická města a oblasti s pozůstatky nejstarších kultur jsou seřazeny podivuhodným způsobem. Jaké mezi nimi můžeme vysledovat vzájemné vztahy?"

ČÁST 1. - SVĚT NA JEDNÉ LINII

Pozorný pohled na mapu našeho světa prozradí, že mnohá předhistorická města a oblasti s pozůstatky nejstarších kultur jsou seřazeny podivuhodným způsobem. Jaké mezi nimi můžeme vysledovat vzájemné vztahy?


Obr. 1

Velikonoční ostrov leží na přímce, běžící po obvodu Země přes obrazce na plošině Nazca, gigantické monolity Ollantaytambo v Peru a Velkou pyramidu v egyptské Gíze. Této sledované přímce jsem dal pracovní název "starověká linie".

Ve vzdálenosti jedné desetiny stupně od středu této linie nacházíme další prastaré stavby: Perseopolis, hlavní město starověké Persie; Mohenjo Daro, starověké hlavní město kultury v údolí Indu; oázu Siwa s chrámem zasvěceným bohům Zeus-Amon, ztracené město Petra. Nejstarší sumerské město Ur a Angkor v Kambodži se nalézají uvnitř jednoho stupně kolem "starověké linie".

Řazení těchto pozoruhodných lokalit je velmi dobře vidět na mapě světa s vyznačenou obvodovou přímkou, která ve skutečnosti představuje kruhový (obzorový) prstenec kolem Země. Zařadíte-li jakékoliv dva popisované body na tento obvodový kruh zjistíte, že do něj ostatní lokality přesně zapadají!

Průběh linky jsme si ověřili pomocí zeměpisného programu Amiglobe2000 (30-denní free verze), který umožňuje vedení přímky a výpočet vzdáleností mezi zadanými zeměpisnými souřadnicemi.

Pomyslná rovníková "starověká linie" je přímka, která má počátek v ústí řeky Amazonky na 48° 36' západní délky, pokračuje přes 30° 22' severní šířky a 41° 24' východní délky na Středním východě; dále protíná rovníkový bod na 131° 24' východní délce, poblíž severozápadního cípu Nové Guinei; ve své poslední části protíná jižní část Tichého oceánu na 30° 22' jižní zeměpisné šířky, 138° 36' západní délky a končí opět na rovníku v bodě 48° 36' západní délky (Obr. 1).

Obvod této "starověké linie" kolem středu Země měří 24 892 mil (40 059,79 km). Vzdálenost Velké pyramidy od monolitů v Ollantaytambo je 7 472 mil (12 025,02 km), což je 30% z délky celkového obvodu.

Ollantaytambo je od Velikonočního ostrova vzdáleno 2 579 mil (4 150,498 km), což je 10,3% obvodu a Angkor War 10 096 mil (16 247,94 km) - 40,6%. Vzdálenost od města Mohenjo Daro po Angkor Wat činí 2 490 mil (4 007,30 km) -10% obvodu Země a k Velké pyramidě je odsud 2 255 mil (3 629,08 km) - 9,1%.

Kromě takto vypočtených vzdáleností, vyjádřených v procentech zemského obvodu, může být vzdálenost určena v obvodových stupních násobených hodnotou 3,6. Například, Velká pyramida je vzdálená 108° od Ollantaytamba, poblíž kterého se nalézá Machu Picchu (

Kolem Angkoru bylo vybudováno celkem 72 chrámů v lokalitách nazývaných Angkor Wat a Angkor Thom. Khmérský chrám v Prassat Preah Vihear leží 90 mil severovýchodně od Angkor Wat. Překvapivě podobný chrám Phimai v Thajsku je vzdálen o méně než polovinu stupně od Angkor Wat. Také starověké chrámové město Sukhothai v Thajsku a Pyay v Myanmaru jsou vzdálené o méně než desetinu jednoho stupně.

V půli cesty mezi Angkor Wat a Velkou pyramidou jsou situována města Mohenjo Daro a hned vedle jsou doposud neprozkoumané ruiny jednou tak velikého města Ganweriwala v údolí řeky Indu. Protilehlým zeměpisným bodem vůči údolí Indu je Velikonoční ostrov! Velmi zajímavá shoda! Dvě z nejstarších kultur, jejichž písmo vykazující jisté shody nebylo doposud rozluštěno, obývaly dva protilehlé body na Zemi. Jedná se o znaky na pečetítcích kultur kolem Indu a znaky starověkého písma na tabulkách "rongo-rongo" z Velikonočního ostrova.

Rovněž první známé psané jazyky, egyptské hieroglyfy a sumerské klínové písmo, se vyvinuly poblíž sledované "starověké linie" a vzniklo zde židovské, křesťanské, hinduistické, brahmistické a budhistické náboženství, stejně tak jako starověká egyptská a peruánská náboženství.

Anatom je nejjižnější ostrov nové republiky Vanuatu, dříve Nové Hebridy. Tento ostrov leží v půli cesty mezi Velikonočním ostrovem a Angkor Wat, na obě strany je to přesně 5 048 mil, nebo také 20,30 % obvodu Země. Kamenné rozvaliny neznámé staré kultury nalezené na ostrově Anatom jsou dodnes součástí místního misionářského kostela, největšího na jižní polokouli. Proč je asi největší?

Linie protíná ústí řeky Amazonky, deltu Nilu a Eufratu, řeku Indus, Bengálský záliv a oblast poblíž Gangy.

"Starověká linie" protíná mnoho dosud málo prozkoumaných oblastí světa, včetně Sahary, brazilského deštného pralesa a vysočiny Nové Guiney. Pod vodou jsou to neprozkoumané oblasti severního Atlantského oceánu, jih Tichého oceánu a jižní teritorium Čínského moře. Například: Ve vzdálenosti méně než jeden stupeň od přímky, uprostřed cesty mezi velkou pyramidou a Machu Picchu, leží v severním Atlantském oceánu Kapverdy. Tyto ostrovy jsou také v půlce cesty mezi Velikonočním ostrovem a údolím řeky Indu! Čím jsou zajímavé tyto pusté ostrovy, znovu objevené v roce 1460? Na mapách a v zeměpisných údajích starých 2 000 let jsou uváděny jako domov prastaré civilizace! Na některých nejstarších mapách je právě v této oblasti zakreslena bájná Atlantida. V Platonově popisu Atlantidy je uvedeno, že na severu země byly vysoké hory. Jsou nynější Kapverdské ostrovy nejvyššími vrcholky těchto hor?

Při podrobnějším průzkumu oblastí kolem "starověké linie" bychom zcela určitě nalezli mnoho dalších stop nejstarších lidských kultur.

ČÁST 2. - PO NAZKÁNSKÝCH LINIÍCH

Obr. 2

Pouštní obrazce a linky na peruánské plošině Nazca jsou orientované podle sledované "starověké linie"! Osy obrazců na mapce směřují do všech světových stran. U každé z nich je číslo, označující přibližný vrcholový úhel. Otáčením obrazce podél svislé osy sever-jih můžeme určovat hodnoty úhlu a ověřit si jeho vztah k "starověké linii", probíhající nazkánskou plošinou (Obr. 2).

Obr. 3

Nazca je na obrázku pro ilustraci označena křížkem. Kolmice směřující ke středu obrazu je 75° západní délky, vodorovná osa určuje 15° jižní zeměpisné šířky. Bílý bod v horní části mapky znázorňuje polohu Machu Picchu (Obr. 3).
Obr. 4

Orientujeme-li obrázek s liniemi zakreslenými na plošině Nazca podél osy sever-jih zjistíme, že sledovaná "starověká linie" kříží plošinu od severovýchodu k jihozápadu!

ČÁST 3. - SOUŘADNICE A VÝPOČTY

Vzdálenost od: Vzdálenost od:
Místo: zem.šířka zem.délka 59°38'N 138°36'W "starověké linie"
Velká Pyramida 29° 59' N 31° 09' E 6,215 miles 0 miles
Siwa 29° 14' N 25° 31' E 6,223 miles 8 miles
Ollantaytambo 13° 15' S 72° 16' W 6,215 miles 0 miles
Machupicchu 13° 06' S 72° 35' W 6,198 miles 17 miles
Nazca 14° 42' S 75° 06' W 6,215 miles 0 miles
Easter Island 27° 06' S 109° 20' W 6,215 miles 0 miles
Anatom Island 20° 10' S 169° 48' E 6,215 miles 0 miles
Preah Vihear 14° 24' N 104° 40' E 6,235 miles 20 miles
Phimai 15° 13' N 102° 50' E 6,240 miles 25 miles
Sukothai 17° 01' N 99° 42' E 6,218 miles 3 miles
Pyay 19° 15' N 95° 05' E 6,207 miles 8 miles
Mohenjo Daro 27° 15' N 68° 17' E 6,231 miles 16 miles
Perseopolis 29° 56' N 52° 55' E 6,211 miles 4 miles
Ur 30° 57' N 46° 07' E 6,169 miles 46 miles
Petra 30° 19' N 35° 28' E 6,210 miles 5 miles

ČÁST 4. - POLÁRNÍ BOD

Každý bod ležící na současném rovníku je vzdálený 6 215 mil od severního i jižního pólu. Shodnou vzdálenost k pólům od sledované "starověké linie" měla i starověká místa. Osový bod na severní polokouli leží na jihovýchodním pobřeží Aljašky na zeměpisné pozici 59° 38' N 138° 36' W.

Severní a jižní pól nebyl vždy v současných zeměpisných polohách. V průběhu let bylo nabídnuto hned několik teorií vysvětlující přesuny pólů na Zemi. Podle geologů se zemské tektonické desky postupně posunují. Teorie postupného posunu zemské kůry je dnes již mnoha odborníky zpochybňována na základě hromadících se nových seizmologických dat. Nejnovější studie nabízí alternativní pohled na tektonickou historii Země, která bere v úvahu jak přesuny kontinentů, posuny polárních oblastí, tak i změny v zemské kůře v důsledku celosvětových katastrof. Podle jedné z teorií způsobil dopad kosmického tělesa v Mexiku před cca 60 miliony let vyhynutí dinosaurů a vyvolal dramatickou změnu klimatických podmínek na Zemi (Chicxulub Yuacatan, Mexiko, průměr 170 km; viz. mapka impaktů ve 4. čísle WM magazínu).

Charles Hapgood ve své knize "The Path of the Poles" obhajuje teorii přemis»ování zemských pólů, kterou opírá o geomagnetická a radiokarbonová datování. V knize "Když padalo nebe" obhajují manželé Rose a Rand Flem-Athovi teorii posunu zemské kůry. Své bádání podpořili řadou geologických i archeologických důkazů. Obě teorie se scházejí v jednom: Severní pól byl před 80 000 až 100 000 lety v oblasti dnešního Yukonu na zeměpisné pozici 63° N 135° W!

Obr. 5

Tato poloha je přibližně 250 mil severovýchodně od osového bodu, kolmého na "starověkou linii" (59° 38' N 138° 36' W). Dodnes je vidět pozůstatky někdejšího zalednění v celé Severní Americe a na jihovýchodním pobřeží Aljašky.

Jestliže umístíme severní pól do tohoto bodu, pak linie s prstencem starověkých měst musela tehdy ležet na rovníku! Na mapce (Obr. 5) jsou znázorněny kružnice se středem v zeměpisné pozici 59° 38' N 138° 36' W. Kruh (rovnoběžka) nejblíže středu představuje 75°N, další 60°N, 45°N, 30°N a 15°N. "Starověká linie" je na tomto schématu viditelná až za horizontem. Protože jsou mnohé stavby v Severní Americe orientovány podle dnešní polohy světových stran, nelze tvrdit, že byly vybudovány v době dřívějšího postavení pólů. Pokud však byla "starověká linie" dříve rovníkem, prezentuje poloha starověkých staveb víc, než významnou shodu okolností.

V knize "Atlantis Blueprint" popisují Rand Flem a Colin Wilson některá z těchto prastarých měst. Jejich poloha je vzhledem k pozici dřívějšího severního pólu v Yukonu na rovníku, leží tedy na sledované linii.

Žádná ze současných teorií nemůže jednoznačně vysvětlit průběh pohybů zemské kůry a přesně stanovit dřívější polohu světových pólů. Patrně nejvíce se ve svých výsledcích přiblížili Hapgood a Flem-Athovi. Obě teorie předpokládají dřívější umístění pólů v yukonské oblasti. Pokud byla linie starověkých míst původně stanovena vzhledem k poloze dřívějších světových pólů, pak je jednoduché tento vztah vypočítat.

ČÁST 5. - VELKÁ PYRAMIDA A PYTHAGORAS

Velká pyramida přesně vyjadřuje vztah 2pí mezi obvodem a poloměrem Země. Výška pyramidy je 481,4 stop. Obvod kruhu čtverhranné základny je 3 023 stop. Výška pyramidy násobená 2pí je 3 023 stop.

Vysloužilý odborník, bývalý zaměstnanec NASA, Jim Bowles napsal knihu "The Gods, Gemini and the Great Pyramid", v níž podává vědecké vysvětlení příčiny posunu zemské kůry. Rovněž diskutuje o podobnostech mezi obrazci v Nazce, Velkou pyramidou a egyptskými hieroglyfickými texty. Bowles si všímá, že Velká pyramida a plošina Nazca by byly na rovníku, pokud bude severní pól umístěn na území jihovýchodní Aljašky. Pomocí souřadnic a sférické trigonometrie demonstruje v knize pozoruhodný vztah (2pí) mezi třemi body - starověkými místy.

Tento vztah pochopitelně existuje i mezi Velkou pyramidou, plošinou Nazca a osovým bodem "starověké linie", bez ohledu na to, kde ležel severní pól (Obr. 7). Tento vztah lze použít k určování vzdáleností mezi třemi body i na rovinné ploše. Vzdálenost mezi Velkou pyramidou a Nazkou (základna trojúhelníku) je 7 677,6 mil. Vzdálenost obou předhistorických míst k bodu osy v jihovýchodní Aljašce je 6 215 mil. Tento trojhran se základnou 7 677,6 mil a stranami o délce 6 215 mil tvoří rovnoramenný trojúhelník s vnitřním stranovým úhlem 51° 51' a výškou 4 887,72 mil. Výška je vypočtena podle Pythagorovy věty: a2+b2=c2. Shodný výsledek získáme také násobením výšky trojúhelníku číslem 2pí a čtyřnásobkem jeho základny.

Obr. 7
3,1416 x 2 = 6,2832
4 887,72 mil x 6,2832 = 30 710,4 mil
7 677,9 mil x 3 = 30 710,4 mil

Obr. 8
Další zajímavý geometrický vztah našel Bowles v rozměrech královské komory ve Velké pyramidě, kdy hodnoty 3 - 4 - 5 elegantně vyjadřují Pythagorovu teorii 32+ 42 = 52. V královské komoře má úhlopříčka vedená z východní zdi hodnotu 309", vzdálenost komory je 412", střední úhlopříčka je 515". Nad vstupem do komory je jediný kámen s dvojnásobnou výškou. Úhlopříčka této kamenné desky vyjadřuje při naměřených hodnotách 124"L x 93"H x 155" trojúhelníkový vztah.


Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

Vzdálenosti mezi Ollantaytambo, Velkou pyramidou a osovým bodem na "starověké linii" vyjadřují tentýž geometrický vztah 3 - 4 - 5. Vzdálenost velké pyramidy od Ollantatambo (7 472 mil) je přesně 30% obvodu Země. Vzdálenost od Velké pyramidy k Machu Picchu a osovému bodu na Aljašce udává hodnotu 25% obvodu Země. Rozpůlením tohoto rovnoramenného trojúhelníku na výšku získáme dva pravoúhlé trojúhelníky se stranami 15% - 20% - 25% (Obr. 8).

ČÁST 6. - LIDSKÉ TVÁŘE V ANDÁCH


Obr. 15

Obr. 16

Tento radarový snímek peruánských And pořídil satelit 7. listopadu 1995 (NASA, Tropical Rainforest Information Center, X23/123 image151330724195311 - Obr. 11, 12). Dole uprostřed, asi tři palce od levého okraje je situováno Machu Picchu. Přestože stavba nemá dostatečně velký půdorys, je zřetelně viditelná. Asi dvacet mil východně od Machu Picchu (dva palce shora a jeden zprava) v trase sledované "starověké linie" je skalní útvar připomínající lidskou tvář! Jde o pouhou hru stínů, nebo o uměle vytvořený skalní reliéf? Průzkum této těžko přístupné oblasti nebyl dodnes proveden.

Dolní část dalšího družicového snímku zřetelně zobrazuje pobřežní pás nižšího pohoří v okolí Limy. Na pobřeží je velký nakloněný skalní útes ve tvaru dvou tváří s pokrývkou hlavy (Obr. 13, 14).

ČÁST 7. - KDESI V DEŠTNÉM PRALESE

Po objevu Ameriky se v Evropě rychlostí blesku rozšířily zprávy o legendárním zlatém městě El Dorado, ležícím kdesi uprostřed amazonského deštného pralesa. Město se vydala hledat expedice Percy Fawcetta a Sira W. Raleigha, avšak neúspěšně. Objevily se sice zprávy, že Fawcett ještě dlouho žil v zajetí obyvatel tzv. Zlatého města, jednalo se však o pouhá přání a fikce dobrodruhů.

Vytvoříme-li na "starověké linii" kružnici o poloměru 6 215 mil se středem v Gize, získáme v amazonském pralese bod na 4° 06' jižní zeměpisné šířky a 56° 21' západní délky (to je přesně 25% obvodu Země). Rovněž vzdálenost k osovému bodu na jihovýchodní Aljašce je přesně 6 215 mil, takže vznikne pravidelný rovnostranný trojúhelník s vnitřními úhly 60 stupňů. Povšimněte si shodného úhlu náběhu na linii směřující do Gízy a svislé linie spojující severní bod.

Obr. 18

Pomocí satelitních snímků byla dobře zmapovaná řeka Amazonka, avšak dodnes patrně nejsou prozkoumány neprostupné deštné pralesy v jejím okolí.

Na snímku lze na zeměpisné pozici 4° 06' S a 56° 21' W rozpoznat město Itaituba. Při čtyřnásobném zvětšení se objeví tmavá místa s pravidelným tvarem, která dokumentují čímsi narušený růst vegetace. Při stavbě transamazonské silnice byla objevena naleziště zlata a podél sledované linie mnoho umělých jeskynních systémů, jejichž stáří je odhadováno na více než 8 300 let. Nálezy podzemních staveb se táhnou až k vesnici Paraiso. Přibližně 6 mil severovýchodně od ní leží vypočtený bod - další místo na "starověké linii", které dosud není podrobně prozkoumáno.

ČÁST 8. - SYNCHRONIZUJÍCÍ OSTROV

Velikonoční ostrov je znám mlčenlivými kamennými sochami s červenými klobouky. Jejich pohled, směřující za mořský horizont, jakoby v očekávání někoho vyhlížel už po tisíciletí. Zde lze nalézt i mnoho jiných zajímavých souvislostí. Tři sopečné vrcholy na Velikonočním ostrově tvoří rovnoramenný trojúhelník se stranovým úhlem 36 stupňů. Vztah délky jeho základny a stran lze přesně vyjádřit koeficientem 1,618:
1,96 x 1,618 = 3,16

Velká pyramida v Gíze je od jihozápadního sopečného kužele vzdálená 10 055 mil. Trojúhelník s body v Gize, na Velikonočním ostrově a osový bod na Aljašce má shodné úhlové velikosti jako trojúhelník tvořený sopečnými kužely Velikonočního ostrova!
6,215 x 1,618 = 10,055

Co ukážou hodnoty vnitřních úhlů dvou takových trojúhelníků, sestavených do pěticípé hvězdy? Všechny vnitřní úhly mají hodnotu 36, 72 a 108 stupňů, což je hodnota, která se vyskytuje u vnitřních dispozic Velké pyramidy a u mnoha prehistorických staveb kolem celého světa! V Angkoru je 72 hlavních chrámových monumentů. Obvod Angkor Thom obklopuje 108 kamenných figur a nejvyšší terasu zdobí 72 soch Buddhy.

Spojením bodů v Angkor Thom, zikkuratem v Uru a osovým bodem na Aljašce vznikne rovnoramenný trojúhelník se stranovými úhly 72 stupňů. Malé trojúhelníky, které jsou součástí pěticípé hvězdy, mají stejné úhlové hodnoty, které lze také vyjádřit vztahem:
3,841 x 1,618 = 6,215.

Tyto zajímavé vztahy je také možné demonstrovat převodem na metrickou soustavu, která je založena na vzdálenosti severního pólu od rovníku 10 000 kilometrů. Vzdálenost Velikonočního ostrova k Velké pyramidě je 16 180 kilometrů a vzdálenost z Ur do Angkoru je 6 180 kilometrů.

6,180 x 1,618 = 10,000
10,000 x 1,618 = 16,180

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

http://home.hiwaay.net/~jalison/
Flem-Ath: Když padalo nebe

Preklad: Jiří Matějka

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/

http://www.dunres.sk/projects/_ee/clanky.php?id=39


Súvisiace:

Editoriál: PLANETÁRNA MRIEŽKA
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-planetarna-mriezka

OČKO: Planetárna mriežka - Posvätné chrámy
http://www.cez-okno.net/clanok/ocko-planetarna-mriezka-posvatne-chramy

Dôkazy pradávnej vedy?
http://www.cez-okno.net/dokazy-pradavnej-vedy


august 03, 2015 00:43 dopoludnia

 

 

Top