Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pravda o Otcovi Crespim a jeho stratených artefaktoch konečne odhalená 2

V roku 1973 švajčiarsky ‘autor dávnovekých astronautov’ Erich von Däniken, vydal svoju senzačnú knihu ‘Zlato bohov’, tvrdiac, že Juan Moricz, aristokratický podnikateľ argentínsko-maďarského pôvodu, objavil množstvo tunelov v jaskyniach Tayos v Ekvádore, ktoré obsahovali „Kovovú knižnicu“ s množstvom zlatých artefaktov, a že to boli tieto predmety, ktoré boli odovzdané Crespimu, tvoriac kontroverznú časť jeho zbierky. Navyše Däniken tvrdil, že artefakty boli vytvorené stratenou civilizáciou pomocou mimozemských bytostí. Otec Crespi a príbeh jeho artefaktov sa tak dočkali slávy.


Podľa Moricza a Dänikena, tzv. Kovová knižnica pozostávala z tisícky kníh s kovovými stránkami, pričom každá stránka mala na jednej strane vyryté symboly, geometrické tvary a nápisy. Takže bez ohľadu na to, čo sa stalo s týmito záhadnými kovovými knihami a stránkami, sú skutočne autentické? Chceli sme zistiť viac.


Vnútri jaskyne Tayos ›› Wikipedia

Hľadanie pravdy

V záujme odhalenia faktov o Otcovi Crespim a jeho stratených artefaktoch bol našou prvou zastávkou kostol Maria Auxiliadora, kde Crespi strávil väčšinu svojho života, zasväteného viere a charite. Privítal nás slúžiaci kňaz Padre (Otec) Javier Herrán, taktiež rektor univerzity Universidad Politécnica Salesiana v Cuence. Otec Javier poznal Otca Crespiho osobne a bol schopný nám povedať o jeho živote a zasvätení ekvádorskému ľudu. Trval na tom, že po požiari nezostalo v kostole Maria Auxiliadora z Crespiho zbierky nič, ale bolo miesto toho odkúpené centrálnou bankou Ekvádoru. Dohodol nám stretnutie s Dr. Luisom Alvarezom, hlavným editorom Universidad Politécnica Salesiana, ktorý by nám vedel povedať viac.

Dr. Alvarez je expert ohľadom Otca Crespiho a vzal nás do malého múzea na univerzitnej pôde, ktoré obsahovalo niekoľko vecí z Crespiho osobného majetku. Povedal nám, že Crespiho zbierka bola nazhromaždená ako výsledok jeho štedrej práce pre ľud Ekvádoru, a že Dänikenov príbeh je vymyslený. Podľa Dr. Alvareza bol Crespi sám šokovaný, keď počul legendy o Tayoských jaskyniach a príbehy stratených civilizácií a mimozemských bytostí. Dr. Alvarez nástojil na oddeľovaní Otca Crespiho od toho, čo on nazýva senzačnými príbehmi a skreslenými faktami, pričom dodal, že pre nás môže zorganizovať prehliadku tejto zbierky – boli sme nadšení! Zbierku nevidel ani nefotografoval nikto už po desaťročia a teraz by sme my mali tú príležitosť vidieť ju na vlastné oči.


Otec Javier Herrán (vľavo) a Dr. Luis Alvarez (vpravo) nás privítali na Universidad Politécnica Salesiana, aby nám rozpovedali príbeh Otca Crespiho a jeho artefaktov

Dr. Alvarez nám dohodol v Centrálnej banke Ekvádoru, aby nám sprístupnila muzeálnu zbierku na nahliadnutie. Pozbieral tím expertov, vrátane archeológov, antropológov, dokonca i policajnú eskortu, aby nás previedla skladovými priestormi, obsahujúcimi Crespiho cennú zbierku. Rady za radmi, obsahujúce tisícky artefaktov čakali len na nás. Boli starostlivo zaznamenané podľa ich veku a kultúry, ku ktorej patrili – postavičky, obradné kreslá, zbrane, kamenné rytiny, keramika, šperky, starobylé systémy počítania, náboženské ikony, a dokonca Crespiho úctyhodnú zbierku tvorili i predĺžené lebky a zúžené ľudské hlavy, avšak neboli tam žiadne kovové dosky.


Tisícky artefaktov zo zbierky Otca Crespiho v trezorovaných skladoch centrálnej banky Ekvádoru. Zdroj: Ancient-Origins.net


Stovky figurín zbierky Otca Crespiho. Zdroj: Ancient-Origins.net


Starobylé rytiny, používané na počítanie a zaznamenávanie čísiel v zbierke Otca Crespiho. Zdroj: Ancient-Origins.net


Predĺžené lebky zo zbierky Otca Crespiho. Zdroj: Ancient-Origins.net


Neobvyklé zoomorfické hlavy zo zbierky Otca Crespiho. Zdroj: Ancient-Origins.net


Zúžené ľudské hlavy v zbierke Otca Crespiho. Zdroj: Ancient-Origins.net

Lokalizácia “Kovovej knižnice”

Keď sme sa pýtali na kovové dosky, bolo nám povedané, že boli jednoducho považované za bezcenné a centrálna bank ich odmietla odkúpiť, pretože sa preukázalo, že neboli pravé. Chceli sme to vidieť na vlastné oči. Dr. Alvarez zorganizoval policajnú eskortu, aby nás vzala ku kovovým doskám. Boli lokalizované na opačnej strane komplexu budovy v uzatvorených skladových priestoroch rozpadajúcej sa starej budovy. Boli sme šokovaní – kovové dosky a artefakty boli rozhodené po celej zemi, vložené do papierových krabíc a usporiadané do rôznych kôp. Bolo evidentné, že týmto doskám nebola prisudzovaná žiadna hodnota.


Kovové dosky zo zbierky Otca Crespiho, rozhodené po zemi v rozpadajúcej sa starej budove. Zdroj: Ancient-Origins.net

Bolo jasné, že kovové dosky nie sú zo zlata, ale z jemného a pružného kovu, ktorý viac pripomínal hliník. Rytia boli hrubé a v niektorých prípadoch i detinské. Je pravda, že mnohé z nich obsahovali neobvyklé postavy a bizarné scény, ale nepripomínali nič iné, než novodobé rytiny na lacných kovových podkladoch. Bola toto skutočne tá “Kovová knižnica,” ktorú Däniken s takou senzáciou popisoval v ‘Zlate bohov‘?


Niektoré rytiny sú drsné a jednoduché, miestami až detinské. Zdroj: Ancient-Origins.net


Jim Vieira skúma jednu z kovových dosiek, ktorá bola hodená do rohu starej skladovej miestnosti. Zdroj: Ancient-Origins.net


Niektoré kovové rytiny boli komplexnejšie, znázorňujúce záhadné postavy, pyramídy, slnká a geometrické tvary, presne ako popisoval Däniken, ale stále skôr vyzerali ako novodobé rytiny na lacnom kove. Zdroj: Ancient-Origins.net

Odhalená pravda a nezodpovedané otázky

Náš prieskum nám umožnil overiť nasledujúce skutočnosti:

• Zbierka Otca Crespiho nezmizla, ale bola odkúpená centrálnou bankou Ekvádoru a je v súčasnosti uložená v ich trezorovanom múzeu

• Väčšina Crespiho zbierky pozostáva z autentických a cenných artefaktov, pozbieraných po celom Ekvádore

• Tzv. „Kovová knižnica,“ spomínaná Dänikenom nie je ničím iným, než novodobými rytinami na lacnom kove

Ale… stále sa nám ponúka množstvo nezodpovedaných otázok – kde sú artefakty, ktoré boli odfotografované a nafilmované v roku 1970, pozostávajúce zo zlatých rytín, hieroglyfov a sumerských postavičiek? Prečo neboli nikde v skladových miestnostiach centrálnej banky Ekvádoru? Boli autentické? A ak áno, aké je ich hodnota? Nikto z Universidad Politécnica Salesiana, kostola Maria Auxiliadora alebo Múzea centrálnej banky nám nebol schopný tieto otázky zodpovedať.

Aj keď bol príbeh Otca Crespiho preukázaný jednoznačne ako senzácia, v priebehu desaťročí zdramatizovaný a uvedený do nepravosti, stále zostáva pokrytá rúškom tajomstva ohľadom malej skupiny jeho artefaktov a nedostali sme sa vôbec ďalej k nájdeniu odpovede na tieto otázky.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


April Holloway

http://www.ancient-origins.net/news-general/truth-about-father-crespi-an...

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Zakázaná archeológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zakazane-dejiny


Sekcie: 
máj 09, 2016 00:19 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top