Obrázok používateľa CEZ OKNO
PRAVĚK: Chronologie

Historie Pravěku se opírá především o záznamy Blavatské, ale i jiných okultistů, včetně záznamů z regresivních hypnóz, při kterých hypnotizovaní měli navštívit své minulé životy na Atlantidě. Důležitým zdrojem byly informace od mimozemských lidí, především z Andromedy a Plejád, nechybí ale ani vědecká evoluční teorie podle Darwina či Mayský kalendář. I když je pro nás stvoření života a éra pravěku zahalena tajemstvím, přesto už dnes můžeme najít styčné body, ve kterých se většina zdrojů shoduje.

Bohužel informace, které se týkají tohoto období jsou i z okultních zdrojů často velmi kusé, často dokonce není ani zcela jasné, na jaké úrovni se ten který děj odehrával. A nejen to, také v chronologii - datování jsou někdy značné mezery. Mnozí sice hovoří o stejných událostech, avšak udávají jiné časové souřadnice.

Náš fyzický svět má tři rozměry - čas, prostor a pohyb, ale na onom světě žádný čas neexistuje. To je také důvod proč i při návratech médií do jejich minulých životů bývá obtížné říct, ve které době se nachází. Spíše jde o jejich subjektivní pocit. Často ji nedovedou vůbec určit, jak vidíme u návratů do éry Atlantidy, kde se pravděpodobně čas měřil úplně jinak než dnes, pokud vůbec.

Na tom se shodují s informacemi mimozemských lidi (kontaktéři UFO), kteří také říkají, že je velmi obtížné určit časovou linii v přepočtu na naše jednotky času.

Důvodem je i to, že čas ve vyšších realitách plyne zcela jinak. Nakonec dobu ranného vesmíru nelze ještě vůbec časově měřit, protože hmota, která ho vytváří, teprve vznikala, i když hovoříme o času v 3D realitě a vycházíme z jednotky světelného roku. Jinými slovy, čas ve skutečnosti neexistuje, jde pouze o lineárně rozložený okamžik. Proto musíme brát veškerá datování přepočítaná na naše současné měření času s rezervou.

O tom jak probíhal vznik vesmíru nebo časné stádium prvohor na Zemi nemáme od vesmírných lidí ani jasnovidců (pokud je mi známo) téměř žádné informace a ani v Akašické kronice už nic nenajdeme... Jednak proto, že se tam tyto záznamy neudržely a smazaly se, nebo tam dost možná vůbec ani zaznamenány ještě být nemohly, protože žádná akašická kronika ještě neexistovala... (V akašické kronice jsou jen záznamy z historie, které mají nějakou souvislost se současností. Čím je tato souvislost menší, tím jsou tyto záznamy méně kvalitní, až se ztrácí úplně a není možné je už dohledat - zde se archivuje pouze náš svět, tj. má-li kořeny v jiné, vyšší realitě a v jiných světech, kterou už s naším světem nemají žádnou souvilost, nenajdeme je tu).

Musíme tedy vycházet především s vědeckých hypotéz smířit se s tím, že zůstanou zapsány ve vyšších duchovních realitách či vědomí Boha. Máme sice i nějaké zprávy z duchovních světů, ale ty jsou velmi kusé, příliš abstraktní a nehmatatelné, než abychom podle nich mohli sestavit nějaký obraz prvotního stvoření, o nějaké chronologii ani nemluvě.

Tento náš vesmír je také pravděpodobně jen jedním z nekonečného množství mnoha dalších. To co nazýváme nekonečným vesmírem, je tedy jen maličkým zrnkem v moři písku jiných vesmírů. Jak ale vypadají jiné vesmíry v bublinách této pěny si nikde netroufne ani odhadovat. Jako bulbiny vesmíry vznikají a zanikají a jiné vesmíry mohou být tvořeny hmotou zcela jiné povahy a mohou mít zcela jiné rozměry, než časoprostor.

Jak vesmír zanikne také nikdo neví, ale jsou v podstatě dvě verze – až se všechna energie ve vesmíru spotřebuje, tak vychladne a rozpustí se nebo se jako černá díra zhroutí sám do sebe a zmizí. V obou případech by byl výsledek stejný. Předpokládá se, že dnes je někde v polovině své životnosti.

Vesmír samozřejmně nikdo nikdy nezměřil a nikdo si ani netroufne odhadnout jak je velký, proto říkáme, že je nekonečný. Je tak velký, že jakákoli představa o jeho velikosti nemá prakticky význam.

Podle okultních zdrojů má vesmír průměr 26 miliard let rychlostí světla (což by tedy odpovídalo stáří vesmíru 13 mld. let (ovšem je ve 3D) - méně, než říká současná vědecká teorie, dříve se uvádělo 14,5 mld.), z toho Mléčná dráha (naše galaxie) nějakých 3 miliony světelných let, což odpovídá stáří pouze 1,5 mld. let - tedy o hodně méně, než uvádí vědci, kteří vznik galaxie vidí už před cca 14 mld. lety a Sluneční soustavy před 5 mld. lety. To, co se tedy dělo (především na Zemi) před dobou 1,5 mld. let je jen vědecká hypotéza.

Podle vesmírných lidí ale galaxie, hvězdné systémy a hvězdy vznikají a zanikají průběžně, vytváří je vyšší bytosti (ba dokonce i nižší bytosti umí vytvářet hvězdné systémy). Vědecký předpoklad, že "všechno vzniklo na začátku" je tedy možná hluboký omyl. Dále je zajímavé, že Andromeďané hovoří o testování ekosystémů a oživování planet v soustavě až od éry druhohor, tedy nejdříve před nějakými 544 miliony lety.

Podle lidí z Plejád je v galaxii nejméně 30 superkup galaxií, 150 miliard hvězd (podle astronomů 200 mld.), 115 miliard hvězdných soustav a 5 milionů padlých vyspělých civilizací, které podléhají inkarnaci (obydlených planet je tedy jen nepatrný zlomek). Jinak je ale obydleno každé těleso, každá planeta a hvězda, avšak ve vyšších dimenzích. Lidé z Andromedy uvádí počet 100 miliard galaxií, ale těch známých, zmapovaných (naši astronomové jich zatím obejvili něco přes 4000).

Naše Galaxie se nachází v kupě galaxií známé jako Místní skupina galaxií, kde patří spolu se spirální galaxií M31 v Andromedě a M33 v Trojúhelníku k největším. Galaxii obklopuje několik gravitačně vázaných trpasličích galaxií. Nejbližší z nich je trpasličí galaxie Velký pes. Největší satelitní galaxií je nepravidelná galaxie Velký Magellanův oblak. Nejvzdálenější galaxie GR 8.

V Místní skupině galaxií bylo dosud objeveno 42 trpasličích galaxií a 3 velké galaxie (včetně naší). Galaxie je součástí tzv. Místní nadkupy galaxií a ta Supergalaxie. V této Místní nadkupě se nachází více než 150 kup a skupin galaxií. V jejím středu je kupa galaxií v Panně. Tak co, netočí se vám z toho hlava závratí?

Chronologie:

(pre viac informácií kliknite na konkrétne obdobie)

 • ›› Vznik vesmíru
 • ›› 554 mil. Prvohory
 • ›› 225 mil. Druhohory
 • ›› 65 mil. Třetihory
 • ›› 6 mil. Počátky Atlantidy
 • ›› 1 mil. Vrcholné období
 • ›› 800 tis. Úpadek
 • ›› 200 tis. Ruta a Daitya
 • ›› 76 tis. Poseidonie
 • ›› 28 tis. Poseidonie
 • ›› 9 tis. Potopa světa
 • Zdroj: http://okamziky-vecnosti.avalon24.eu/


  Súvisiace:

  Zakázaná archeológia
  http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zakazane-dejiny

  Seriál: Utajované dejiny Zeme
  http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-utajovane-dejiny-zeme

  Seriál: Architekti vesmíru
  http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-architekti-vesmiru


  Štítky: 
  február 03, 2016 16:21 popoludní

   

   

  Top