Obrázok používateľa CEZ OKNO
Predhovor k originálu Smaragdových dosiek Thotha-Atlanťana (TEXT+VIDEO)

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a je na neuverenie pre moderných vedcov. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36.000 rokov pred Kristom. Písal ich Thoth, atlantský Kňaz-Kráľ, ktorý založil kolóniu v starovekom Egypte po potopení materskej krajiny. Bol staviteľom Veľkej Pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi. (viď Veľká Pyramída od Doreala.) Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

Počas nejakých 16.000 rokov vládol starovekej rase Egypta, približne od roku 50.000 do roku 36.000 pred Kristom. V tom čase bola staroveká barbarská rasa, medzi ktorou sa on a jeho nasledovníci usadili, pozdvihnutá na vysoký stupeň civilizácie. Thoth bol nesmrteľný, to znamená, že zvíťazil nad smrťou, prechádzal, len keď chcel a dokonca ani to nie prostredníctvom smrti. Jeho rozsiahla múdrosť ho učinila panovníkom nad viacerými atlantskými kolóniami, zahŕňajúc tie v Južnej a Strednej Amerike.

Keď prišiel čas, aby opustil Egypt, vztýčil Veľkú Pyramídu nad vchodom do Veľkých Siení Amenti, umiestnil v nej svoje záznamy, a ustanovil strážcov svojich tajomstiev spomedzi najvyšších z jeho ľudu. V neskoršej dobe sa potomkovia týchto strážcov stali tými kňazmi pyramíd, ktorými bol Thoth zbožštený ako Boh Múdrosti, Zapisovateľ, v dobe temna, ktorá nasledovala po jeho smrti. Podľa legendy sa siene Amenti stali podsvetím, Sieňami Bohov, kam odchádza duša po smrti pred súd.

Počas posledných vekov prechádzalo ego Thotha do tiel ľudí spôsobom opísaným na doskách. Ako taký sa inkarnoval trikrát, vo svojom poslednom bytí známom ako Hermes, trojzrodený. Vo svojej inkarnácii zanechal spisy známe moderným okultistom ako Smaragdové dosky pre neskorší a oveľa menší výklad starovekých mystérií.

Dosiek, ktoré sú preložené v jeho diele, je desať, ktoré boli zanechané vo Veľkej Pyramíde v opatere kňazov pyramídy. Týchto desať je rozdelených do trinástich častí kvôli vhodnosti. Posledné dve sú také ohromné a ďalekosiahle vo svojej dôležitosti, že je v súčasnosti zakázané vypustiť ich do sveta vo veľkom. Avšak v tých, ktoré sú tu obsiahnuté, sú tajomstvá, ktoré preukážu serióznemu študentovi svoju neoceniteľnú hodnotu. Nemali by sa čítať jedenkrát, ale stokrát, pretože len takto je možné odhaliť pravý význam. Letmé čítanie poskytne záblesky krásy, ale intenzívnejšie štúdium roznieti v hľadačovi aleje múdrosti.

Ale teraz slovíčkom k tomu, ako sa stalo, že tieto mocné tajomstvá boli odhalené modernému človeku po tom, ako boli tak dlho skryté.

Približne trinásť tisíc rokov pred Kristom bol v Egypte, starovekom Khéme, vyvolaný rozruch a mnoho delegácií kňazov bolo vyslaných do iných častí sveta. Medzi nimi boli niektorí z kňazov pyramídy, ktorí so sebou niesli Smaragdové dosky ako talizman, ktorým by mohli uplatňovať autoritu nad menej vyspelým spoločenstvom kňazov rás, nasledovníkov z iných atlantských kolónií. Podľa legendy sa usudzovalo, že dosky dávajú nositeľom autoritu Thotha.

Určitá skupina kňazov, ktorí niesli dosky, emigrovali do Južnej Ameriky, kde našli prekvitajúcu rasu, Mayov, ktorí si pamätali veľa zo starovekej múdrosti. Kňazi sa medzi nimi usadili a zostali tam. V desiatom storočí Mayovia úplne osídlili Yucatan, a dosky boli umiestnené pod oltárom jedného z veľkých chrámov Slnečného Boha. Po porážke Mayov Španielmi boli mestá opustené a na poklady chrámov sa zabudlo.

Malo by sa rozumieť, že Veľká Pyramída v Egypte bola a stále je chrámom zasvätenia do mystérií. Ježiš, Šalamún, Apolón a iní tam boli zasvätení. Autor, (ktorý má spojenie s Veľkou Bielou Lóžou, ktorá tiež pracuje prostredníctvom pyramídového kňazstva) bol poučený, aby znovu získal staroveké dosky a vrátil ich do Veľkej Pyramídy. Toto bolo po dobrodružstvách, ktoré tu nemusíme detailne uvádzať, uskutočnené. Pred ich navrátením dostal povolenie, aby preložil a zachoval kópiu múdrosti vyrytú na doskách. Toto sa udialo v roku 1925 a len teraz bolo udelené povolenie, aby sa časť zverejnila. Očakáva sa, že mnohí sa budú posmievať. Ale pravý študent bude čítať medzi riadkami a získa múdrosť. Ak je vo Vás svetlo, svetlo, ktoré je vyryté na týchto doskách, odpovie.

Teraz slovkom k materiálnemu aspektu dosiek. Pozostávajú z dvanástich dosiek smaragdovej zelene, formovanej z látky vytvorenej prostredníctvom alchemickej transmutácie. Sú nezničiteľné, odolné voči všetkým prvkom a látkam. V skutočnosti je atómová a bunková štruktúra pevná, nikdy nenastala žiadna zmena. V tomto ohľade porušujú materiálny zákon ionizácie. Na nich sú vyryté znaky v starovekom atlantskom jazyku: znaky, ktoré odpovedajú na naladené myšlienkové vlny, uvoľňujúc asociovanú mentálnu vibráciu v mysli čitateľa. Dosky sú navzájom spojené obručami zo zliatiny v zlatej farbe visiace z tyče rovnakého materiálu. Toľko k materiálnemu zovňajšku. Múdrosť, ktorá je v nich obsiahnutá, je základom starovekých mystérií. A pre toho, kto číta s otvorenými očami a otvorenou mysľou, sa jeho múdrosť zväčší stonásobne.

Čítaj. Ver alebo nie, ale čítaj. A vibrácia, ktorú tam nájdeš, prebudí odpoveď v tvojej duši.

Vo Vesmírnej Harmónii, Doreal, Zvrchovaný Hlas Bratstva

Preklad a interpretácia: Doreal

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablets.html#Preface

© 2012 www.cez-okno.net

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

SMARAGDOVÉ DOSKY (komplet)
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/smaragdove-dosky-komplet

TV KEMET stream
http://www.kemet.sk/rubrika/tv-kemet-stream

TV KEMET
http://www.kemet.sk/rubrika/tv-kemet


Autori: 
december 06, 2012 19:54 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa qayxsw
    qayxswdecember 07, 2012 19:20 popoludní

    Komentár: 

    bude i pokracovanie, alebo ?

 

 

Top