Obrázok používateľa CEZ OKNO
Prepojenosť pravekej Austrálie a Európy prostredníctvom unikátneho písma? Dôkazy putovania civilizácie doby kamennej okolo sveta II.

Derek sa potom rozhodol svoju štúdiu rozšíriť na náhľad na viaceré geometrické útvary v Európe. To zahŕňalo i porovnávanie s polygonálnymi múrmi Delf a zaujímavú analýzu extrémne archaických a neobvyklých motívov, vyrezaných na holennej kosti slona s priamymi klami (Palaeoloxodon antiquus), nájdeného v Bilzingsleben, v Nemecku. V každom prípade bolo zámerom porovnať priamo európske sekundárne až kvartérne uhlové hodnoty s tými, ktoré sa dali vidieť v austrálskych geometrických útvaroch.”


Fotografia ukazujúca časť polygonálneho múru, nájdeného pod Apollónovým chrámom v Delfách. Foto: Derek Cunningham


Obrázok 20 000 rokov starého Cylconu v zbierke starodávneho písomníctva Martina Schøyena. Detailná analýza rôznych línií na kameni poukázala na identické uhly ako na polygonálnom kamennom múre v Delfách

Po precíznej štúdii uhlového rozdelenia na rôznych polygonálnych kameňoch, ktoré sa našli v Delfách bolo možné určiť, že rovnaké uhlové rozloženie ako v Austrálii bolo nájdené i vo vzdialenej Európe. Konkrétne sa zistilo, že umenie ako v Európe, tak i v Austrálii, vykazovalo 18,6-ročný mesačný cyklus a 27,32-denný mesiac; a pretože boli viditeľné rovnaké primárne až kvartérne hodnoty, štatistická analýza poukazuje, že spojitosť medzi týmito obrázkami siaha minimálne 50 000 rokov dozadu. To naznačuje, že starobylá civilizácia z doby kamennej aktívne cestovala po svete, ponechávajúc nám známky svojej prítomnosti, aby sme ich mohli nájsť.

Jeden z neobvyklejších vizuálnych kúskov dôkazov získaných v rámci tejto štúdie bol kameň, ktorý sme našli v Austrálii pod zemou, ktorý znovu zobrazuje geometrický znak, objavený v Bilzingslebene, v Nemecku. Austrálsky kameň objavila Jennifer Summervillová, ktorá potom tento kameň odovzdala Derekovi v záujme precíznejšej analýzy.


Astronomické zoradenia na aborigénskych rytinách, nájdených na kameni v Austrálii


Motív nájdený v Bilzingslebene na holennej kosti slona v Nemecku

Ako vidíme, kamenný motív je identický čo sa týka štruktúry a uhlov v porovnaní so známym motívom, ktorý sa našiel na holennej kosti slona v Bilzingslebene. Archeológ John Feliks datoval kosť do obdobia asi pred 400 000 rokmi.

Rovnako fascinujúce je, že presne také isté uhlové hodnoty sa nachádzajú v rôznych geometrických útvaroch v jaskyni Lascaux. Tieto geometrické útvary sú minimálne 13 000 rokov staré.

Rôzne podobnosti geometrického umenia, nájdeného v Austrálii a Európe, nám už boli známe dlhšie. Čo sme ale doteraz nevedeli, bola jednoduchá metóda merania „umeleckého obsahu“ umenia Doby kamennej, ktoré tieto znaky vytvorilo.

Keďže astronomické hodnoty sú vo svojej podstate číselného charakteru, toto vytvára potenciál matematickej analýzy obsahu starodávneho umenia a taktiež vytvára metódu, ktorá nám umožňuje priamo porovnávať umelecké výtvory, ktoré sú si úplne nepodobné. Toto je v rámci štúdia starodávnej histórie hlavným pokrokom.

S touto novou schopnosťou priameho porovnávania rozdielnych geometrických útvarov bola vytvorená úplne nová experimentálna technika, ktorá nám prvýkrát umožňuje čítať kresby, ktoré nám zanechali naši dávni predkovia.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.



Úvodný obrázok: Aborigénske nástenné maľby znázorňujúce astronomické zoradenia

Ancient-Origins

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/stone-age-text-l...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Egyptské hieroglyfy - Nový Južný Wales, Austrália!
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-egyptske-hieroglyfy-novy-juzny-wa...

PRAVEK
http://www.cez-okno.net/stitok/pravek


august 09, 2016 01:44 dopoludnia

 

 

Top