Obrázok používateľa CEZ OKNO
Proč bychom měli brát únosy do UFO vážně?

Vy a vaše drahá polovička jedete po silnici někam na víkend kempovat, třeba blízko Buena Vista v Coloradu. Rodina a přátelé na váš příjezd čekají. Zrovna klesáte z Kenosha Pass, 3 km vysokého převýšení a to vás vede k Jefferson, kde je South Park Valley, když náhle vaše oči upoutá určitý světelný objekt, jak volně padá. Začnete se posouvat, bokem k pouštnímu horizontu, pod kontrolou někoho jiného...


Jako kdyby uplynula pouze chvilka, najednou se ocitáte na míle daleko, na jiném úseku silnice a na nic si nevzpomínáte. Hlavně ne na to, jak jste se sem dostali. 100 kilometrů prostě zmizelo. Ještě více znepokojující je, že ,,uplynulo několik hodin jen pouhým mrknutím oka“. Pátráte v paměti a hledáte přirozené vysvětlení. Ale dochází vám, že není žádný možný způsob, jak byste se mohli ocitnout tak daleko. Nakonec přijedete do své cílové destinace a setkáte se s vyděšenými přáteli a členy rodiny. Pro svoji nedochvilnost nemůžete nabídnout žádné rozumné vysvětlení.

O měsíce později jste vzbuzeni během noci a zjistíte, že ve vaší ložnici jsou nějaké temné postavy s velkýma, lesknoucíma se očima. Vykřiknete a snažíte se utéct, ale po vašem těle se rozprostře nějaká vlna paralyzování. Bezprostředně na to prolétáte vzduchem směrem k nějaké čekající lodi a ocitáte se roztažení na nějakém stole v malé, potemnělé místnosti. Pak jako kdyby uplynula jen chvilka, probouzíte se ve své posteli s pocity zmatení. Máte popáleniny, i když jste nebyli venku na slunci a najdete nějaký vpich za kolenem, který vypadá jako kdyby vám někdo čistě vyjmul malou část masa. Cítíte se neobvykle vyčerpáni, ale zjistíte, že se u vás rozvinuly nové schopnosti, které jste předtím nikdy neměli. Chcete to někomu říci, ale kdo vám bude věřit?

Všechny ostatní aspekty vašeho života jsou naprosto normální. Děláte práci, která vyžaduje bezpečnostní prověrku, což znamená, že kontrola vašeho profilu je považována za důvěryhodnou. Vedete běžný životní styl střední třídy a jste respektováni svými vrstevníky. Přesto skrýváte tajemství tak kýžené, že jeho prozrazení by mohlo světu přinést zhroucení, a informace tak vědecky pokročilé, že mohou začít být chápány pouze za použití teoretické fyziky. Tak to je právě realita Denise Stonera.

Ale mnoho lidí, zvláště vědci, si nedovede představit, že se takové únosy vůbec mohou odehrávat. Jejich okamžitou reakcí je klasifikovat to jako nějakou poruchu. Několik osob už však horlivě hledalo obyčejná vysvětlení, která by mohla objasňovat přesvědčení, že člověk byl unesen a už byla prosazena řada hypotetických argumentů.

Psychologové připisují mimozemské únosy různým vnitřně vyvinutým poruchám. Psychózy, disociativní porucha osobnosti, jedinci náchylní k fantazírování, slabému rozlišování a spánkové paralýze, abychom jmenovali jen některé. V rámci otestování takových hypotéz prováděli experimentální psychologové několik akademických studií, které se zamýšlely nad identifikací možných psychologických odchylek stojících za klamem únosu. Výsledek: zkušenosti s únosem jsou překvapivě normální. Zmateni tímto odhalením se experimentální psychologové domnívají, že tyto zážitky musejí mít lidé náchylní k fantazírování nebo lidé mající slabé rozlišování, což jim činí obtíže rozlišovat mezi fantazií a realitou. Následovalo více studií. Výsledek: ti, kdož splňují kritéria reálného únosu nejsou nijak více náchylní k fantazírování než běžná populace, ani nemají slabé rozlišování. Denis tato kritéria splňuje.

Jennie Henderson dokončila absolvování sady psychologických screeningových vyšetření za účelem identifikace tendencí sklonů dané osoby k fantazírování, změněným realitám, temporální mozkové labilitě, disociaci, negativní nebo nekorektní historii ranného dětství, vyšetření emočního fungování, střídání nálad atd. Její výsledky ji v každém ohledu bezvýhradně zařadily do mezí normálního fungování. Neukázaly se u ní žádné znaky psychologické nestability, ani poruchy osobnosti. Její vědomé, nepřetržité vzpomínky na probíhající multigenerační mimozemský kontakt ji umístily do unikátní kategorie. Je jednou z mála unesených, která má znalosti o mimozemské technologii, jež nejsou získány skrze hypnózu.

Avšak na rozdíl od jejích vědomých vzpomínek a uzemněné osobnosti, naše současné vědecké paradigma nařizuje, že při jakékoli anomální zkušenosti musíme použít tzv. Occamovu břitvu. Occamova břitva nařizuje, že to nejjednodušší vysvětlení je to správné. Budeme-li používat Occamovu břitvu a přitom ignorovat její svědectví, svědky jejího únosu, fyzické a psychické důkazy, pak jsme donuceni myslet si, že její zkušenost je imaginární. Ale je toto hodnocení čestné?

Skeptičtí psychologové nabídli jako možné vysvětlení pro mimozemské únosy spánkovou paralýzu. Naše vnímání těchto událostí, které se odehrává během noci, zatímco spíme nebo jsme částečně vzhůru, by mohlo být možná zkresleno naší spící myslí. Budete si vědomě uvědomovat vaše okolí, ale nebudete schopni se pohnout, kromě svých očí. Budete pozorovat tmavé postavy v ložnici a vaše srdce se rozbuší. Jako příznak strachu se roztřesete a máte neklidné spaní. Asi 30-40% z těch, kteří byli dotazováni v rámci vědecké spánkové studie, zažilo spánkovou paralýzu. To je jednoduše znak toho, že jejich těla se během stádia spánku nepohybují hladce.

Ale ti, kdo mají zkušenost s únosem, trvají na tom, že vnímají únos ze svých postelí v temnotě noci výrazně jinak než jako spánkovou paralýzu. Jsou plně probuzeni a pociťují to vše celé hodiny, během toho, kdy jsou navštěvováni. Neprobudili se ochrnutí. Ochrnutí proběhlo pouze, když začali křičet nebo se pokoušeli vzpírat. Pak přichází paralýza. Někteří si dokonce vzpomínají, že jsou transportováni na čekající loď. Někteří si uchovávají komplexní vzpomínku na vyšetření na lodi a nebo toho, jak byli vyučováni nějakým lekcím. Je obtížné šmahem odmítnout tato svědectví jako produkt lidské představivosti.

Skalní skeptici budou namítat, že na lidské vnímání nelze spoléhat. Dokonce i mnohonásobní svědci si vzpomínají třeba na obyčejnou událost nepřesně, podle svého názoru. Lidská mysl má sklon překroutit informace a rekonstruovat je do nepravděpodobných událostí, které vše vysvětlují. Přesto racionální skeptici odporují tím, že apriorní skepticismus a systematické popírání důkazů ničí základní hodnotu výpovědi člověka, a to s vážnými následky. Veškerý život je založen na tom, co jsme se naučili od druhých – individuálně, sociálně, historicky a nábožensky.

Svědecké výpovědi od stovek svědků, včetně astronautů, vysoce postavených vojáků, letců, vědců a dalších hodnověrných jedinců nasvědčují tomu, že trojrozměrné, nekonvenční letouny s manévrovací schopností daleko za hranicí naší technologie křižují naši oblohu, přistávají na naší půdě a v některých případech spolupůsobí s lidmi. Byly vyfotografovány; někdy jasně, leteckými kamerovými kulomety a fotoaparáty civilních občanů. Ve vědeckých laboratořích byly analyzovány důkazy o anomálních fyzických stopách. Hodnověrní jedinci z celého světa hlásili únosy entitami nepocházejícími odsud. To překračuje národní hranice, systém víry, socioekonomický status a dosažené úspěchy.

Ti, kdož zažili tyto únosy, se navzájem neznají, mají společné pozoruhodné a vysoce neobvyklé charakteristiky, pohybující se od emočních až k psychologickým reakcím na tento parapsychologický jev. Tato konstelace společných rysů není přítomna v běžné populaci. Shoda jejich vzájemných údajů je až zarážející, matoucí a žádá si další zkoumání vědeckou komunitou.

Jev mimozemského únosů by se měl brát vážně.

Dirk Vander Ploeg, 18. 5. 2013

http://www.ufodigest.com/article/alien-abduction-seriously-0511

Kniha Kathleen Marden a Denise Stonera, “The Alien Abduction Files“ vyšla během května 2013 v nakladatelství New Page Books

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Všeobecný úvod do exopolitiky a projekt Alfa (únosy do UFO v Čechách)
http://cez-okno.net/clanok/exopolitika/vseobecny-uvod-do-exopolitiky-a-p...

Seriál: Projekt Alfa
http://cez-okno.net/rubrika/serial-projekt-alfa


jún 26, 2013 15:08 popoludní

 

 

Top