Obrázok používateľa CEZ OKNO
"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 1

Jmenuji se James Michael Casbolt. Narodil jsem se v Londýně v roce 1976. Ovšem ještě před svým narozením jsem byl vybrán do služeb jisté zpravodajské agentury, která řídila speciální myšlenkové a genetické kontrolní programy. Jinými slovy v okamžiku svého narození jsem se stal součástí přísně tajných aktivit, které byly součástí toho, co bylo pojmenováno jako „Project Mannequin“. Chci říci, že tento projekt patří do skupiny neutajovanějších aktivit na této planetě. Do projektu jsem byl zařazen díky svým velmi specifickým genetickým předpokladům a také díky tomu, že má rodina byla v úzkém spojení se zpravodajskými službami a Illumináti. Ze strany mého otce pochází má rodina ze staré francouzské aristokratické větve. Můj dědeček byl zapojen do služeb námořní zpravodajské služby během II. světové války. Jmenoval se James Casbolt. Byl také vysoce postaveným členem zednářské buňky v Berkshiree. Skutečně málokdo ví, že Berkshire je hlavním centrem aktivit obecně známých jako „NWO“ na území Anglie.Dědeček byl také v úzkém spojení s Rupertem Murdochem, který po válce řídil a vlastnil velkou tiskařskou a vydavatelskou firmu. Můj strýc pracoval v prostředí anglické „MI-5“ a to v sekci, která měla na starosti logistiku. Jmenuje se Brain Casbolt. Můj otec Peter Casbolt pracoval uvnitř „MI-6“, ale ve zpravodajské komunitě vystupoval pod množstvím jiných příjmení. Můj nevlastní otec, Neil Pettet byl manažerem společnosti na zpracování hliníku. Tato společnost se dříve nazývala „Hi-Mets“, ale nyní se jmenuje „Service Metals“. Tato společnost se nacházela v Newbury a často vystupovala pod krycím označením „AL/499“. Neil měl velmi nadstandardní kontakty s ministerstvem obrany, přičemž realizoval velké množství kontraktů s M.O.D. a utajeným způsobem pracoval také pro R.A.F. Po jistou dobu také pracoval v genetických laboratořích Harwell a v prostředí vojenského oddělení Bescombe Down se sídlem ve Wiltshire. Jak ukážu později, obě tato místa jsou zcela zásadním způsobem napojena na „Project Mannequin“.

Udržuji také kontakt s člověkem jménem Charles Casbolt. Charles během II. světové války ve službách R.A.F. zabil mnoho lidí. Pokud si na internetu „Google“ vyhledáte heslo „Charles Casbolt“ naleznete internetové stránky, které jsou věnovány i jemu jakožto „válečnému hrdinovi“. Můj otec byl zapojen do mezinárodního obchodu s celou řadu drogových operací, které nejenže přinesly do Anglie mnoho drog a to již od počátku šedesátých let minulého století, ale přinesly také miliony liber do kapes mnohých a často i velmi zajímavých a známých osob.

Otec spolupracoval s mnoha kolegy z „MI-6“, především však s Howardem Marksem v Římě, Španělsku, středním východě i na jiných místech. „MI-6“ a „CIA“ se bohužel neslavně proslavili především prostřednictvím machinací na poli drogového obchodu, přičemž finanční zisky se staly součástí speciálních nezkonfiskovaných finančních fondů. Agendy těchto fondů jsou vedené mimo oficiální vládní záznamy a vládní agendu obecně. Mnohé z těchto kontrolujících sil společnosti včetně samotných aktivit uvnitř „Project Mannequin“ se čtenáři dozví poprvé v následujících odstavcích a kapitolách.

Již poměrně dlouhou dobu žiji pod neustálými výhružkami smrtí a po pravdě řečeno dodnes celá řada lidí ze zpravodajských služeb, kteří se mnou udržovali kontakt zemřeli ze velmi podezřelých okolností. Bohužel mnohé z aktivit, o kterých budu hovořit, se svou lhostejností k lidskému životu a utrpením vyrovnají zvráceným experimentům a pokusům nacistických vědců na poli mentálních manipulačních metod a aktivit v oblasti genetiky během II. světové války.

„Project Mannequin“ je zaměřen na techniky se schopností manipulovat s lidskou myslí a na straně druhé je soustředěn do manipulací s genovým materiálem. Velmi aktivní jsou v těchto přísně tajných operacích vědci z NSA „National Security Agency“. Ačkoliv je „NSA“ oficiálně jakoby řízena americkou vládou, ve skutečnosti sama bez jakékoliv vnější kontroly řídí celou řadu tzv. „černých projektů“ v mnoha zemích po celém světě. „NSA“ je jednou z nejsilnějších a nejradikálnějších tajných služeb na celém světě.

„Project Mannequin“ byl odstartován v roce 1972 a dodnes je aktivní. Jeho inteligenční a výkonné centrum se nachází v šesti patrovém podzemním komplexu pod městečkem Peasemore v Berkshiree, několik mil od místa kde jsem se narodil. Toto zařízení je tak silně utajováno, že ani místní lidé nemají tušení, že se zde něco takového nachází. Toto zařízení ve službách „NSA“ je uvnitř zpravodajských kruhů známé jako základna „AL/499“. Je umístěna zhruba 200 stop pod vesnicí Peasemore.

Do tohoto podzemního objektu existuje několik vstupů a ty se nachází na těchto místech:

a) Greenham (známý také jako „Bravo“ vstup, ten je ale v současné době zatavený)

b) Watchfield (objekt vysoké vojenské školy – „Millitary Science College“, Delta vstup)

c) Laboratoře Harwell v Oxfordshire

d) Podzemní základny Lambourne a Welford v Berkshiree


Podzemní základna u Lambourne je v podstatě anglickou „Area 51“ kde se nachází poměrně velké množství velmi exotických letounů. „Project Mannequin“ také zahrnuje strategii a taktiku únosů, které se soustřeďují na obyčejné civilisty i když se nevyhýbají ani osobám z kruhů zpravodajských služeb a armády. Na tomto místě musím říci, že téměř všichni civilisté fungují jako „pokusní králíci“ a veškeré aktivity s nimi související se dějí proti jejich vůli, děti nevyjímaje.

Důvodem toho proč vše tak funguje je speciální program „uspání vědomí“. Jde o to, že agenti používají velmi důmyslný elektronický hardware, který je založen na technikách hypnózy. Jednotlivci jsou tímto způsobem programováni „NSA“ pro své budoucí úkoly. Takže jinými slovy řečeno, „spáči“ jsou lidé – oběti, kteří jsou doslova přeprogramováni k tomu, aby plnili velmi rozmanité úlohy a úkoly dle vůle „NSA“. Mnozí z těchto osob tvoří budoucí agenty aktivní v různých druzích špionáže anebo plní roli úkladných vrahů mající na starosti tzv. „špinavou práci“ pro „NSA“.

„Project Mannequin“ je v podstatě velmi specifickým typem „školy“. I já jsem byl její součástí. Již od svých pěti let života jsem pobýval na základně „AL/499“, ale i v jiných podobných centrech na různých místech Velké Británie. Pokyn k prvnímu atentátu jsem obdržel v době, když mi bylo šestnáct let. Chápu, že pro mnoho čtenářů to může znít zcela neuvěřitelně, ale v tomto materiálu vás seznámím s mnohými důkazy. Většina prostých lidí si vůbec neuvědomuje čím ve skutečnosti společenství zpravodajských služeb vlastně je. Zapomeňte prosím na filmy o Jamesovi Bondovi. Velkou část aparátu tajných služeb ve Velké Britanii a v USA tvoří okultní síly symbioticky propojené na skupinu vysoce zasvěcených osob 33. stupně zednářského svěcení.

Prakticky vše uvnitř „Projectu Mannequin“ je organizováno skrze okultní systém hebrejské kabaly, přičemž se využívají i takové metody jako numerologie a nebo archeometrie čili „remote viewing“. V kabalistickém převodu pak mé jméno James Casbolt zní: „statečný, dekorovaný bojovník smrti a ničení“. Sami si toto mé tvrzení můžete zkontrolovat pomocí tzv. „kabala kalkulačky“, která je dostupná i na internetu. Moje bezpečnostní číslo uvnitř „Project Camelot“ bylo „X4566-2“ přičemž jsem velel pětičlenné jednotce, která se skládala ze čtyř mužů a jedné ženy.

Dokonce i tato základní pětičlenná skupinová struktura byla organizována systémem Kabaly. Představovala totiž základ pěti univerzálních elementů – „voda, oheň, země, vzduch, akasha“. Naše jednotka byla součástí patnáctičlenného „Delta Komanda“, které bylo rozdělené do tří týmů po pěti lidech. Každý pětičlenný tým pak byl složen (jak jsem již uvedl) ze čtyř mužů a jedné ženy, přičemž tato žena dle kabalistické tradice symbolizuje tzv. „Pátý Element“. Často jsem vystupoval pod pseudonymem „Commander Michael Prince.“

Většinu času svého života jsem trávil v prostředí podzemních základen „AL/499“, Greenham a nebo v prostředí laboratoří Harwell. Zde všude se nacházely jednotlivé vstupy do rozsáhlého podzemního komplexu. Každý takový vstup byl střežen dvěma samostatnými orgány tajné bezpečnosti, která byla pochopitelně velmi dobře vyzbrojená. V těchto oblastech se nacházel speciální výtah do podzemí, který ústil v tzv. „bezpečnostní zóně B“. Každý takový výtah měl dvě sekce: jedna byla určená pro personál a „pokusné králíky“ a druhý pro vozidla. „Zóna B“ pak byla střežena oddíly pěti samostatných ozbrojených bezpečnostních složek.

„Zóna B“ disponuje dvěma velmi bezpečnými dveřmi odolávající i velmi silným explozím, které uzavírají tunel k podzemní instalaci „AL/499“ v případě jakékoliv nehody. Bezpečnostní oblast „B“ dále disponuje dvěma speciálními vozidly, které jsou určené k provozu mezi „AL/499“, objekty v Harwell a Peasmore. Příslušníci tajné bezpečnosti doprovází všechny „pokusné králíky“ na jakékoliv místo v této lokalitě. Každopádně jsou během každé přepravy do podzemí tito subjekty ve speciálním omámeném stavu.

Má příprava v prostředí jmenovaných zpravodajských služeb trvala mnoho let a byla, jak jsem již sdělil, plánována od dětství. V rámci „Project Mannequin“ jsem byl zařazen jako agent pro speciální druh špionáže, později jsem pracoval v sekci „remote viewing“ a nakonec jsem byl zařazen do koordinované spolupráce tajných obchodních drogových operací uvnitř „MI-6“ kde byl aktivní i můj otec.

Tyto poslední aktivity však již probíhaly v Londýně v období mezi roky 1995 – 1999. Můj otec, strýc i dědeček byly také součástí mentálního manipulačního programu stejně tak jako já. O okolnostech za jakých byl naprogramován můj otec, pohovořím později. Na tomto místě bych měl zmínit, že kontrolní a manipulační operace speciální zpravodajských služeb jsou prakticky vždy multi-generační záležitostí. Tyto praktiky byly odstartovány v padesátých letech 20. stol. v rámci speciálně k tomu účelu vybraných příbuzenských pokrevních rodových linií pod záštitou „NSA“ a laboratoří Harwell. Bylo potřeba najít vhodné kandidáty především mezi dětmi, které by v budoucnosti mohli být využívány již jako dospělí jedinci pod záštitou „Project Mannequin“. Finální fáze tohoto projektu pak byla odstartována v roce 1972. Nicméně má rodina se nacházela pod kontrolními programy již před rokem 1950.

- pokračování -

© 2008 James Casbolt

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


december 13, 2008 23:50 popoludní

 

 

Top