Obrázok používateľa CEZ OKNO
Průlomová informace o utajovaných vládních kontaktech s mimozemskou inteligencí (osobní příběh jednoho astronauta) 1

Velmi pozorně sledujeme všechny aktuální a důležité skutečnosti z oblasti alternativních směrů výzkumu. Nemohlo nám tedy samozřejmě ujít poměrně šokující vyjádření známého amerického astronauta dr. Edgara Mitchella, ke kterému došlo 23. července 2008 během krátkého online rozhovoru na stanici „Radio Kerrang“. Mitchell zcela jednoznačně a velmi vážně sdělil, že více jak 60 let některé oficiální vědecké a politické instituce zatajují kontakt s mimozemskou inteligencí. Pro své příznivce jsme připravili další informace na toto téma, které se nám podařilo zjistit. Hned na úvod se sluší poznamenat, že astronaut dr. Edgar Mitchell, jako aktivní člen mise Apollo 14 se stal šestým člověkem, který měl možnost se projít po měsíčním povrchu. Apollo 14 byl třetí pilotovaný projekt s přistáním na Měsíci pod taktovkou NASA.O dr. Mitchellovi je známo, že již v minulosti se několikrát zmínil o možných aktivitách mimozemské inteligence v prostředí naší planety. Doposud však nikdy nesdělil, že má nějakou osobní přímou zkušenost ohledně kontaktů některých pozemských vlád s cizí inteligencí. Nicméně právě v těchto chvílích otřásá světem aktuální vyjádření dnes již 77 roků starého dr. Mitchella, ve kterém jasně uvedl, že vlády dodnes utajují pravý stav skutečnosti.

Sdělil, že byl v kontaktu s některými vojenskými a zpravodajskými kruhy, uvnitř kterých bylo veřejným tajemstvím, že tyto kontakty existovaly a s největší pravděpodobností probíhají do současné doby.

„Tato oblast nikdy nebyla středem mého zájmu anebo pozornosti, ale v rámci své práce jsem často přicházel do styku s těmito skutečnostmi. Komunikoval jsem s velmi váženými vědci a lidmi ze zpravodajských služeb, kteří velmi dobře znali celý tento skrytý příběh, a já nemám problém o této věci v současné době hovořit“.

V nedávné historii došlo hned k několika kontaktům a tyto pokračují do současné doby. Příběh incidentu v Roswellu je prý skutečný. Naznačil také, že NASA o všech těchto skutečnostech věděla, ale každé takové setkání bylo velmi přísně utajováno. Všechny tyto věci prý úzce souvisí s mnohými doposud utajovanými záležitostmi, které se dotýkají původu lidské bytosti a její existence na této planetě.

Problematika „ufos“ je prý velmi vážná záležitost, bohužel na veřejnosti v drtivé většině případů kolují až neuvěřitelné nesmysly, které jsou možná záměrem tajných služeb a které mají za úkol zdiskreditovat tuto problematiku. Na jejich vzniku se prý ve velké míře také podílí častá nevědomost veřejnosti, která nevědomky zaměňují přírodní jevy a úkazy někdy až triviální povahy za neznámé létající technologie.

Cizí bytosti mají malé tělo a velkou lebku. Jejich celkový vzhled je velmi zvláštní. Velmi se podobají tzv. „Greys“ o kterých se velmi často píše a hovoří v alternativních kruzích výzkumu. Dr. Mitchell si ale není jist, zda jde o jeden a ten samý druh. Zároveň naznačil, že je velmi těžké odpovědět na otázku, zda tyto mimozemské bytosti chovají k lidem nepřátelské úmysly. Jejich technologie je proti té naší neuvěřitelně vyspělá a je zcela evidentní, že pokud by měli vůči nám nepřátelské úmysly, již bychom dávno jako druh neexistovali.

Dr. Mitchell věří, že informace pomalu pronikají na veřejnost a již v současné době existuje poměrně velké množství důkazů na to, aby si společnost sama mohla vytvořit obrázek o pravém stavu věci. V souvislosti s tím je přesvědčen o tom, že zásadní a důležité skutečnosti proniknout ven nejdříve v takových zemích jako je Belgie, Francie, Mexiko anebo Brazilie. Spojené Státy nejsou na vládní úrovni ještě připravené pro tento krok, i když v posledních letech se cenzura tohoto typu informací výrazně zmírnila.

Dr. Mitchellovi byla položena otázka, zda se nyní nebude bát o svou bezpečnost ohledně svého závažného prohlášení. Odpověděl, že si takové myšlenky prostě nepřipouští, i když je připraven na to, že bude asi nyní konfrontován „různými lidmi“.

Je logické, že prakticky okamžitě po výrocích amerického astronauta byla oficiálními sdělovacími prostředky kontaktována NASA s tím, aby se vyjádřilo k tomu co sdělil dr. Mitchell. Odpověďi této agentury byly velmi lakonická:

„NASA nevytváří žádné aktivity za účelem sledování anebo zkoumání objektů ufos“.

„NASA není zapojena do kontaktů s cizí inteligencí a ani nemá k dispozici žádné informace o tom , že by se kdy takové kontakty uskutečnily“.

„Dr. Mitchell je velký Američan, ale my nesdílíme jeho názory a ani je nijak nepodporujeme“.


Redakci nezávislého internetového deníku Matrix-2001 se podařilo zjistit, že záhy po šokujícím rozhovoru pro stanici „Kerrang“ následoval dr. Mitchellem ještě jeden rozhovor. S astronautem tentokrát hovořila Lisa Bonnice a to na „Blog Talk Radio v rámci pořadu Shape Shifting“. V tomto dialogu však dr. Mitchell poopravil některá svá původní tvrzení. Otázkou je z jakého důvodu. Konečně posuďte sami.

Lisa Bonnice: Dr. Mitchelli. Děkuji vám za to, že jste ochoten odpovídat na mé otázky.
Edgar Mitchell: Potěšení je i na mé straně. Děkuji vám za přivítání.

L.B.: Jak jsme spolu hovořili před tímto vysíláním, ukazuje se, že jste svými informacemi doslova a do písmene hrábl do „sršního hnízda“. Je ovšem známo, že jste se tématu existence mimozemských inteligencí již v historii několikrát věnoval.
E.M.: Nevím proč zrovna tyto informace vyvolaly takový rozruch. Skutečně nevím.

L.B.: Ano, ale je pochopitelné, že veřejnost velmi vzrušuje fakt, že jste věděl o několika návštěvách cizích bytostí v prostředí naší planety.
E.M.: Ano, ale není to zcela přesné. Skutečně jsem hovořil o Roswellském incidentu především, ale na druhé straně nemám s tímto případem žádnou osobní zkušenost a to samozřejmě platí i pro jiné případy.

L.B.: Aha, takže původní rozhovor byl nesprávně citován? Ale vy máte k dispozici informace týkající se speciálně Roswellského incidentu?
E.M:: Ano, mé informace pochází, jak bych řekl, „ze starých časů“. Já jsem totiž vyrůstal přímo v oblasti Roswellu. Ve chvíli kdy jsem se aktivně zapojil do kosmického výzkumu a pracoval jsem pod hlavičkou NASA, obrátilo se na mne mnoho osob z řad armády, ale i zpravodajských služeb, kteří byli ohledně této věci vázáni velmi přísnou přísahou s tím, že nesměli prozradit nic, co se týče tohoto případu. Je možné, že je tlačilo svědomí, ale faktem je, že si mne vybrali s nadějí, že budu schopen o této věci veřejně hovořit. Všichni tito lidé mi potvrdili, že Roswell je skutečný příběh a velmi vážnou záležitostí.

L.B: Co vám tedy konkrétně sdělili?
E.M.: Dobře, dozvěděl jsem se, že kolize cizí technologie v oblasti Roswellu byla skutečná událost s tím, že na místě byla nalezena mrtvá těla bytostí, která nepocházela z této planety. Okamžitě vyšlo o této věci mnoho informací v místních novinách „Roswell Daily“, ale hned druhý den na to se hovořilo o balónových sondách. Vím, že to je čirý nesmysl a šlo o záměrně nastavený krycí příběh.

L.B.: Proč si myslíte, že je tato věc po tak dlouhou dobu utajována? Proč si myslíte, že jde v dané věci o nějaký krycí manévr anebo přísnou cenzuru původních informací? Bylo to z toho důvodu, že lidstvo nebylo a stále není připraveno přijmout takovou skutečnost?
E.M.: Myslím si, že jedním z vážných důvodů pro tento vládní krycí manévr byl fakt, že bylo těsně po II. světové válce a v podstatě začínala ona nechvalně známá „studená válka“ s tehdejším SSSR. V tuto dobu bylo potřeba velmi obezřetně chránit vzdušný prostor jak na jedné, tak i na druhé straně a to v souvislosti s významným pokrokem v oblasti raketové a letecké technologie. Zpravodajská služba USA aktivní během II. světové války se přejmenovala, ale i kvalitativně přetransformovala do současné CIA.

V tomto krajně vypjatém období by bylo to poslední přiznat veřejnosti, že do výsostného území USA jsou schopné pronikat cizí technologie. V tomto ohledu je v podstatě jedno zda by šlo o mimozemskou technologii anebo pokročilou technologii nějakého jiného státu. Z těchto důvodů se mi jeví utajení Roswellského incidentu jako zcela logický manévr tehdejší vlády a leteckých sil. Byla to otázka psychologie, reakcí veřejnosti na daný fakt. Byl to v podstatě nejjednodušší a poměrně elegantní způsob jak se z problému před veřejností vyvázat.

Na druhé straně musela americká vláda danou situaci řešit. Z tohoto důvodů došlo k ustanovení celé řady různých tajných projektů a aktivit. Tato situace s drobnými změnami trvá do současné doby. Ve své době se nažil o průlom v cenzuře tohoto typu bývalý kandidát na prezidentský úřad pan Barry Goldwater, ale neměl žádnou šanci. Podobným způsobem dopadl i prezident Ford, který se snažil o podobné. A jak dopadl prezident Kennedy, víme všichni. S jistým úspěchem se setkal až prezident Carter, který měl sám osobní zkušenost s ufos. Poslední kdo se snažil o průlom v informačním embargu byl prezident Clinton, ale i ten byl neúspěšný.

-pokračování-

© foto NASA

© 2008 dr. Edgar Mitchell

© 2008 Lisa Bonnice

© 2008 Jaroslav Chvátal

Zdroj: Matrix-2001.cz


august 28, 2008 02:07 dopoludnia

 

 

Top