Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pyramidy - brány do jiných dimenzí?

Pyramidy jsou monumentální kamenné stavby, které nacházíme takřka po celém světě. Není divu, že o tom, k čemu tyto gigantické hory kamene vlastně sloužily, dodnes vědou spory vědci na celém světě. Pyramidy můžeme vidět takřka po celém světě - například v Mexiku, v Číně, v Austrálii, - a samozřejmě v Egyptě. Egypt byl vždy místem, které je naplněno záhadami. Prvotní názor, že pyramidy byly stavěny jen pro to, aby sloužily náboženským obřadům a představovaly pouze místo posledního odpočinku faraonů, se ve světle nejnovějších poznatků ukazuje jako mylný.


V roce 1927 a poté 1987 byly prováděny pokusy, při kterých se ukázalo, že pyramidy v Gíze vyzařují zvláštní elektromagnetické pole. Elektroinženýr Joe Par se zde snažil změřit elektromagnetické vlastnosti Velké pyramidy, a proto postavil model pyramidy a podrobil ho laboratorním testům. V energetickém poli se stala pyramida náhle jakoby beztížnou a počala se pohybovat směrem k souhvězdí Orionu.

Umožňuje tedy tvar pyramidy a její umístění na energeticky aktivním místě vytvořit nastavením těchto energetických polí vytvořit jakýsi stroj času, který může proniknout do hyperprostoru? Je možné, že pyramida je bránou, která může vést do jiných dimenzí?

Pak by bylo ovšem možné používat pyramidy jako místo pro přechod časem a prostorem. Velká pyramida v Gíze by tak mohla být součástí celé energetické sítě, která pokrývá naší Zemi. Je zřejmé, že tuto síť kdysi musela vybudovat nějaká neznámá vyspělá civilizace, či jiní inteligentní tvorové. Kam ale potom asi zmizely všechny plány, které by při takovém velkém projektu nutně musely existovat?

A je možné, že tyto brány mohly používat tyto neznámé bytosti ke vstupu návštěvníků z jiných planet?

Bylo zjištěno, že každý předmět, uložený do Velké pyramidy, vykazuje neznámé energetické pole. Tato energie se orientuje severojižním směrem a váže se na magnetické pole Země. Zvláštní je, že toto energetické pole nevyzařuje směrem ven, ale naopak se odráží zpět - a jeho nejsilnější intenzitu přístroje zaznamenaly právě v místech, kde se ve Velké pyramidě nachází královská hrobka se sarkofágem.

Další měření navíc ukázala i to, že celá stavba zachycuje mimo jiné i vibrace Země a mění je ve zvuk, takže funguje spíše jako obrovský zesilovač. To by mohlo vysvětlovat i tvrzení cestovatelů, kteří v 10. století zaznamenali, že ze špičky Velké pyramidy „vycházely zelené paprsky“. Pyramida se tedy tehdy chovala jako obrovský zářič, který ovlivňoval určité území.

Její účinky byly závislé na velikosti, proto ji Egypťané museli postavit do tak gigantické podoby. Uvnitř pyramidy tato energie prokazatelně posiluje vitalitu živých organismů a zabraňuje množení bakterií. Otázkou je, odkud to mohli stavitelé pyramid vědět? A stavěli staří Egypťané na uzlových bodech energetických linií Země své pyramidy právě proto, že tak mohli pracovat s tímto zesíleným magnetickým polem?

Zdá se, že ano. Díky tomu, že pyramidy stály právě na těchto místech, mohli Egypťané tyto síly ještě mnohonásobně zvýraznit. Pyramida má totiž optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii, pocházející z hloubky země, a okolního prostoru.

Energie proudí směrem od základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících „devíti základním barvám“ vesmíru. Pyramida tuto energii zároveň emituje stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Má různé využití.

Může posilovat organismus, imunitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a rostliny, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, zajistit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků, energetizovat potravu, nápoje a také vodu určenou k pití, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Velkým překvapením je, že všechny prastaré kultury jako právě Egypt, ale i daleký opuštěný Velikonoční ostrov, Irsko, Mezopotámie, Mayové, severní Mongolsko, Peru a mnohé další po celém světě, jsou navzájem propojeny zemskými liniemi, které vyzařují na všech těchto místech velmi silná energetická silová pole.

Také výskyt UFO, neidentifikovatelných létajících objektů, o kterých někteří badatelé tvrdí, že jde o stroje, pocházející z jiných prostorových dimenzí či dalekých vesmírných systémů, byl zjištěn právě na místech, kde se tyto zemské linie protínají. Je očividné, že zde existuje tedy nějaká nám dosud neznámá souvislost.

Mohou snad tato místa sloužit jako křižovatky či vstupy pro jiné inteligentní bytosti, které dokážou cestovat časem?

Magdalena Zachardová

Zdroj: http://www.fascinujici-svet-zahad.cz/


Súvisiace:

Čo je za aktivizáciou pyramíd?
http://www.cez-okno.net/clanok/co-je-za-aktivizaciou-pyramid

Pyramídy
http://www.cez-okno.net/stitok/pyramidy


Štítky: 
apríl 26, 2014 21:55 popoludní

 

 

Top