Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pythagorova škola mystérií, časť I.

Skutočnosť, že spoločnosť Pythagorejcov bola mysterijná škola, potvrdil už Herodotos. Bol názoru, že Pythagorova múdrosť sa opierala o egyptské mystériá. Avšak pri porovnaní Pythagorovho učenia s učením egyptských mystérií nám padnú do oka veľké rozdiely: obrazy a hieroglyfy, mýty a postavy bohov, pyramídy, sfinga a ostatné veľké symboly boli tie, v ktorých sa ukrývali kľúče učenia mystéria.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://nina450.wordpress.com/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

"MYSTÉRIÁ" nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Medzi nebom a zemou
http://www.cez-okno.net/rubrika/medzi-nebom-a-zemou


Autori: 
január 27, 2014 23:58 popoludní

 

 

Top