Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pythagorova škola mystérií, časť II.

Ako vyzerala cesta mystéria v Pythagorovej škole? Viacero autorov píše o tom, že Pythagoras mal jednu „Svätú reč“, v ktorej opísal esenciu tejto cesty a jej chod. Obsah „Svätej reči“ sa nezachoval priamo, predsa však existujú „Pythagorove Zlaté básne“, ktoré pochádzajú pravdepodobne z obdobia I.–III. storočia po Kristovi. Zvečnil ich jeden novopythagorejec v duchu tradície. Je veľmi pravdepodobné, že „Zlaté básne“ obsahujú časti či aspoň zlomky zo „Svätej reči“ a, že i ostatné básne boli sformulované odpovedajúc skutočnému Pythagorovmu duchu.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://nina450.wordpress.com/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

"MYSTÉRIÁ" nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Medzi nebom a zemou
http://www.cez-okno.net/rubrika/medzi-nebom-a-zemou


Autori: 
január 29, 2014 23:26 popoludní

 

 

Top