Obrázok používateľa CEZ OKNO
Riešenie civilizačných ochorení a chronických bolestí - celostná medicína

Konečne je tu spôsob ako sa dostať k skutočnej podstate zdravotných problémov a ochorení. Táto metóda začína tam, kde je klasická medicína na konci so silami. Teda stretávame sa tu s ľuďmi, ktorí prešli kompletným lekárskym vyšetrením a stále nemôžu zistiť podstatu problému. Je možné kľukne povedať, že takýchto ľudí je väčšina. Ale je tu riešenie – celostná medicína!


A náš web www.celostna-medicina.sk. Jedná sa o holistický (holos = celý) spôsob riešenia problémov. Teda rieši zdravotný stav človeka z celostného pohľadu. Výsledky tejto metódy, len potvrdzujú, že na zdravie ľudského organizmu je treba sa pozerať ako na nerozlučiteľné spojenie zdravej psychiky a pocitov, úplne rovnako ako na bezchybne fungujúce fyzické telo. Nie je možné dosiahnuť jedno bez druhého. Iba vzájomnou harmóniou sa docieli bezproblémovo fungujúci zdravý organizmus.

Pod pojmom celostná medicína si nie je možné predstaviť medicínu v pravom slova zmysle. Mohli by sme sa nad ňou zamyslieť ako nad vnútornou hygienou ľudského tela. Teda ako keby sme mydlom odstraňovali rôzne nečistoty a infekcie usadené vo vnútorných orgánoch. Nenahraditeľnou výhodou tejto metódy je komplexná premena človeka k zdraviu a k pozitívnym vlastnostiam neinvazívnym spôsobom. Teda bez zásahu do prirodzeného fungovania ľudského organizmu, ako sú vedľajšie účinky.

Celostná medicína ako očista jednotlivých tkanív v organizme

Základom úspešnosti celostnej medicíny je pochopenie skutočnosti, že nie je možné harmonizovať - uzdraviť telo nejakým jednoduchým spôsobom – zameraním sa boľavý orgán napr. koleno, ako postupuje klasická medicína. Ale je nutné postupovať po logických krokoch - jednotlivých orgánoch až k prejavu príčiny ochorenia, teda napr. boľavému kolenu.

Druhým rozdielom od klasickej medicíny je pochopenie skutočnosti, že bez znalosti toho, čo je skutočnou príčinou problému, nie je možné problém vyriešiť a teda je možné ho len prekrývať rôznymi stimulačnými a tlmiacimi látkami proti bolesti.

Na úplnom začiatku stojí náš mozog ako najdôležitejší orgán ľudského tela a emócie v ňom sa odohrávajúce. Hlavne tie nezdravé, ako sú stres, strach a úzkosť. Tieto pocity sú jedným z najvážnejších toxínov vplývajúcich na náš organizmus a následne vyvolávajúcich veľké množstvo civilizačných ochorení. Vo väčšine prípadov sú spôsobené hlavne nízkym sebavedomím , teda naším seba hodnotením. Základom tohto nášho postoja často býva skúsenosť ako sme boli okolím akceptovaní v minulosti a ako boli nedostatočne ohodnotené naše snahy a schopnosti. Preto by človek mal sám pracovať na vlastnom sebaocenení po celý život.

Pokiaľ chcete vyriešiť svoje zdravotné problémy definitívne, úplne najlepší spôsob je nechať si zostaviť toxikologickú mapu organizmu. Výsledkom tohto procesu bude návrh postupu, ktorý povedie až k samo uzdraveniu postihnutého orgánu, teda k odstráneniu chronickej bolesti či civilizačnej choroby.

Ing. Dušan Kubaška

Zdroj: www.celostna-medicina.sk


Súvisiace:

Zdravie
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zdravie


Sekcie: 
november 19, 2013 09:55 dopoludnia

 

 

Top