Obrázok používateľa CEZ OKNO
Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? III.

“Keď sa pozrieme na tradičné mytológie a starodávne náboženstvá, zistíme, že mnohé predošlé kultúry považovali Slnko a hviezdy za vedomé bytosti – a toto by sa možno dalo považovať za základ astrológie. Bohovia boli spájaní s hviezdami (vrátane objektov na oblohe, ktoré dnes klasifikujeme ako planéty) a starí Egypťania (aby sme uvideli aspoň jeden príklad) dúfali, že sa spoja so Slnkom a hviezdami po svojej smrti. Platón v diele Timaeus (asi 360 pred n.l.) napísal: „A keď [Tvorca] zostrojil celok, rozdelil duše rovnajúce sa svojím počtom počtu hviezd a pridelil jednu dušu každej hviezde...”17

“Dodatočné myšlienky” nášho Slnka


Výskum, ktorý by mohol súvisieť s pojmom vedomého Slnka, zistil súvislosť medzi vzorcami správania v slnečnej aktivite a zemetraseniami na Zemi.15 Okrem toho môže existovať súvislosť medzi zemetraseniami a väčšími atmosférickými poruchami, ako napríklad činnosť cyklónov na našej planéte.16 Ak má naše Slnko vedomie, znamená to, že vedome ovplyvňuje búrkovú činnosť, počasie a zemetrasenia na našej planéte? Alebo sú tieto úkazy spojené so Slnkom, ale skôr ako "dodatočné nápady" z pohľadu Slnka? Zabúda niekedy Slnko na to, aký má na Zem vplyv, rovnako ako my dokážeme byť nevšímaví voči tomu, že sme nevedomky zničili kolóniu baktérií alebo sme omylom šliapli na mravenisko?

Keď sa pozrieme na tradičné mytológie a starodávne náboženstvá, zistíme, že mnohé predošlé kultúry považovali Slnko a hviezdy za vedomé bytosti – a toto by sa možno dalo považovať za základ astrológie. Bohovia boli spájaní s hviezdami (vrátane objektov na oblohe, ktoré dnes klasifikujeme ako planéty) a starí Egypťania (aby sme uvideli aspoň jeden príklad) dúfali, že sa spoja so Slnkom a hviezdami po svojej smrti. Platón v diele Timaeus (asi 360 pred n.l.) napísal: „A keď [Tvorca] zostrojil celok, rozdelil duše rovnajúce sa svojím počtom počtu hviezd a pridelil jednu dušu každej hviezde...”17

Na základe týchto názorov si moja žena Katie myslí, že možno keď zomrú ľudské bytosti, uvoľní sa ich vodík (vodík môže potenciálne prenášať informácie a mnohí tvrdia, že informácie sú základným prvkom vedomia) a prinajmenšom časť vodíka unikne do vesmíru, kde sa zbiera ako mraky, zrúti sa pod gravitačnou príťažlivosťou, stlačí sa a nakoniec umožní vznik hviezd – hviezd, ktoré si môžu zachovať niektoré informácie, niektoré aspekty vedomia, o predošlých bytostiach, ktoré sa vzdali svojho vodíka. Týmto spôsobom sa možno znova narodíme (a možno aj všetky živé organizmy) ako hviezdy. Samozrejme, ide o veľmi teoretickú hypotézu,18 ale ak môžeme dokázať, že naše Slnko a iné hviezdy majú vedomie, môžeme položiť základ názoru, že nakoniec spojíme (možno po mnohých inkarnáciách na Zemi) naše vedomie s vedomím Slnka a hviezd.

Viacerí si v tejto chvíli môžu myslieť, že prekračujem hranice medzi vedou a vedeckou fantáziou, ale ja sám v tomto prípade uprednostňujem slovo „teoretická veda”. K akému záveru by sme mohli dospieť? Má naše Slnko vedomie? Aj keď vedomie nášho Slnka a hviezd zatiaľ ešte nebolo definitívne dokázané, myslím si, že by sme tento názor nemali len tak odmietnuť. Vedomé Slnko a hviezdy majú aj tak zrejme pred sebou ešte dlhú cestu k vysvetleniu rôznych “anomálií”, ktoré štandardné paradigmy nedokážu vysvetliť.

-koniec-


›› ROBERT M. SCHOCH, Ph.D., čestný profesor Námornej akadémie Nikola Vaptsarova a člen vedenia fakulty na Bostonskej univerzite, získal titul Ph.D. v geológii a geofyzike na univerzite v Yale. Dr. Schoch je známy svojou ›› prácou na re-datovaní Veľkej Sfingy v Egypte. Na základe svojich geologických štúdií zistil, že pôvod Sfingy sa datuje tisícky rokov pred dynastickým obdobím. Dr. Schoch je autorom technických aj populárnych kníh, vrátane “Forgotten Civilization: The Role of Solar Outbursts in Our Past and Future” (2012). Webová stránka: www.robertschoch.com

Poznámky

15. Pozri napríklad nasledujúce diela a tiež citované odkazy: John F. Simpson, 1967, “Solar activity as a triggering mechanism for earthquakes”, Earth and Planetary Science Letters, vol. 3, 417-425; A. Zátopek and L. Krivsky, 1974, “On the correlation between meteorological microseisms and solar activity”, Astronomical Institutes of Czechoslovakia, Bulletin, vol. 25, no. 5, 257-262; A. L. Morozova, M. I. Pudovkin, and T. V. Barliaeva, 2000, “Variations of the Cosmic Ray Fluxes as a Possible Earthquake Precursor”, Physics and Chemistry of the Earth, vol. 25, 321–324; S. Odintsov, K. Boyarchuk, K. Georgieva, B. Kirov, and D. Atanasov, 2006, “Long-period trends in global seismic and geomagnetic activity and their relation to solar activity”, Physics and Chemistry of the Earth, vol. 31, 88–93; Jean-Paul Poirier, Jean-Louis Le Mouël, and Vincent Courtillot, 2009, “Microseismicity, meteorology and the solar cycle”, Académie des Sciences, Comptes Rendus Geoscience, vol. 341, 977–981; Jeffrey J. Love and Jeremy N. Thomas, 2013, “Insignificant solar-terrestrial triggering of earthquakes”, Geophysical Research Letters, vol. 40, pp. 1165-1170; Mikhail Kovalyov and Selena Kovalyov, 2015, “On the relationship between cosmic rays, solar activity and powerful earthquakes”, available from https://arxiv.org/abs/1403.5728 and https://arxiv.org/pdf/1403.5728v2.pdf, accessed 29 October 2016 (original paper dated 23 March 2014, revised version of 10 February 2015 consulted); Ben Davidson, Kongpop U-yen, and Christopher Holloman, 2015, “Relationship between M8+ Earthquake Occurrences and the Solar Magnetic Fields”, New Concepts in Global Tectonics Journal, vol. 3, no. 3, 310-322. Interestingly, various seismic events on our Moon (moonquakes) are apparently correlated with, or triggered by, some phenomenon or phenomena outside of our Solar System; see Cliff Frohlich and Yosio Nakamura, 2006, “Possible extra-Solar-System cause for certain lunar seismic events”, Icarus, vol. 185, 21–28. If this is true, it suggests the possibility that in at least some cases phenomena on our Sun and earthquake activity on Earth (as well as moonquakes) may be correlated with each other because both the Sun and Earth (or Earth-Moon system) are responding to common phenomena outside of our Solar System, or perhaps the Sun is responding to something from outside the Solar System and then causing effects on Earth (and presumably on other planets and bodies in our Solar System as well). Takéto štúdie sú stále v plienkach.
16. Pozri diskusiu v: B. Davidson, Observing the Frontier [see Note 9].
17. R. D. Archer-Hind, The Timaeus of Plato, edited with Introduction and Notes, London and New York: Macmillan and Co., 1888, 141 and 143.
18. Diskutovalo sa ďalej v texte: Forgotten Civilization [see Note 2], 255-259.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Chrysemis

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Robert Schoch
http://www.cez-okno.net/robert-schoch

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda


Sekcie: 
jún 27, 2017 17:18 popoludní

 

 

Top