Obrázok používateľa CEZ OKNO
Robert Temple: SKUTOČNÝ PRÍBEH ARCHAICKÉHO A PREDYNASTICKÉHO EGYPTA I.

V knihe Egyptian Dawn (Egyptský úsvit) spochybňujem mnohé aspekty zaužívaných názorov na históriu Egypta pred rokom 2000 p.n.l. Okrem toho, že predkladám množstvo nových dôkazov, hovorím aj o tom, že niektoré staré dôkazy sú falošné.

Je možné dokázať napríklad to, že egyptská kronika známa ako „Káhirské fragmenty“ je dielom falšovateľov starožitností z rokov 1909-10. V roku 1910 sa predávala na káhirskom bazári a mnoho egyptológov ju dôverčivo prijalo. To vyústilo do toho, že veľká časť zrekonštruovanej histórie prastarého Egypta je chybná.

S kolegom Ioannisom Liritzisom, profesorom na Egejskej univerzite na Rodose, sme pomocou novej revolučnej metódy na určovanie veku znova určili vek niekoľkých najvýznamnejších egyptských pamiatok. Táto metóda sa nazýva optická termoluminiscencia, no nepleťte si ju s bežnou termoluminiscenciou využívanou v hrnčiarstve. Vynašiel ju Ioannis, ktorý s touto novou metódou na určovanie veku kamenných stavieb prišiel ako bývalý jadrový fyzik po prvýkrát. Väčšina našich výsledkov ukazuje, že skúmané stavby sú staršieho dáta než sa uvádza.

Vďaka sarkofágom, ktoré sa nachádzajú v slávnej Usirovej šachte siahajúcej do hĺbky takmer 35 metrov pod úroveň Gízskej plošiny, sme určili vek tejto šachty a dospeli sme k prekvapujúcim zisteniam. Určili sme aj vek pyramíd v Gíze a dokázali, že ich nemohli postaviť faraóni Chufu, Rachef a Menkaure.

Obr. Klesanie do hĺbky 23 metrov strednou časťou Usirovej šachty v Gíze

Opisujem zamlčané detaily o kráľovskej pyramíde kráľa Adžiba, piateho kráľa Prvej dynastie, ktorá sa nachádza v Sakkáre, a je 23 metrov dlhá a 13 metrov vysoká, no keďže je to „príliš trápne“, v príbehoch o vývoji pyramíd sa vôbec nespomína. Uvádzam prekvapivé spojenie medzi touto pyramídou a Stupňovitou pyramídou neskoršieho kráľa Džosera, ktorú postavil jeho vezír Imhotep. Po prvýkrát uvádzam preklady mien siedmich predynastických kráľov Dolného (severného) Egypta, ktoré sú zapísané na Palermskej doske, starovekom letopise.

Som presvedčený, že som objavil presnú polohu minimálne siedmich neporušených kráľovských hrobiek v Gíze a zverejňujem aj fotografie a nákresy. Medzi nimi sú hrobky faraónov Chufua, Rachefa a Menkaureho, do ktorých od čias, kedy boli títo faraóni pochovaní, nikto nevstúpil. Títo faraóni neboli nikdy pochovaní do pyramíd, ako sa dnes naivne nazdávame, ale do vnútra Plošiny, na čom už v 5. storočí p.n.l. trval Hérodotos, no jeho jasné tvrdenia z dôvodu „selektívnej slepoty“ všetci ignorujú. Som presvedčený, že medzi ne patrí aj hrobka Snofrua.

Pokiaľ ide o ďalšie tri, tak neviem, komu patria. Jednou z nich je pravdepodobne obrovská Sokarova sieň, neskôr nazývaná aj ako Sokar-Usir, Ptah-Sokar-Usir alebo jednoducho Usir. Môže to byť miesto, ktoré nadšenci zvyknú nazývať „Sieň záznamov“. Dolu sa pravdepodobne nachádza „Usirova hrobka“, ktorá je oveľa priestrannejšia od menšej hrobky umiestnenej na dne Usirovej šachty. Mal by sa tam nachádzať ďalší podzemný kanál obklopujúci ostrovček so sarkofágom, no v oveľa väčších rozmeroch. Natrafil som na dôkazy, ktoré spájajú kráľa Senedja, piateho panovníka Druhej dynastie, s Gízou. Je možné, že je tu pochovaný. Na naše otázky nám poskytne odpoveď iba vykopanie a otvorenie zapečatených časových schránok.

Dokázal som potvrdiť, že velikánske podzemné jaskyne boli vyhĺbené z vápencovej plošiny v Gíze a že obrovský komplex podzemných komôr pod Gízskou plošinou, ako sa už mnohí dlhý čas domnievajú, naozaj existuje. Myslím si, že na týchto miestach sa okrem bežných pokladov, zlata a iných predmetov nachádzajú aj texty. Úprimne, ako každého praktického človeka, viac ma zaujímajú tieto texty než zlato.

Už predtým som vo svojej predošlej knihe The Sphinx Mystery (2009) (Mystérium Sfingy) naznačil, že Gízska plošina bola navrhnutá ako jednotný komplex, a všetky tri hlavné pyramídy spolu so Sfingou boli vybudované ako jeden projekt. Vo svojej novej knihe o tom podávam oveľa viac dôkazov.

Podarilo sa mi zrekonštruovať dva zvyšné (z troch) na sebe naskladané nákresy Gízy, ktoré objasňujú jej základné fakty. Pozostávajú z dvoch samostatných, avšak prekrývajúcich sa štvorcov. Jeden som nazval „tieňový štvorec“ a druhý „bezchybný štvorec“. Tieto názvy som im dal preto, aby som si to uľahčil, no som presvedčený, že sú výstižné.

Robert Temple

-pokračovanie-


Profesor Robert Temple je autorom dvanástich provokatívnych kníh, pričom ako prvú napísal medzinárodný bestseller The Sirius Mystery. Jeho knihy sú preložené až do 44 jazykov. Stabilné akademické vzdelanie spája so schopnosťou komunikovať so širokou verejnosťou. Pôsobí ako hosťujúci profesor dejín a filozofie vedy na univerzite Tsinghua v Pekingu a v minulosti pôsobil na obdobnom poste na jednej americkej univerzite. Dlhé roky písal vedecké články pre noviny The Sunday Times a The Guardian, bol vedeckým reportérom pre spoločnosť Time-Life, pravidelným kritikom pre vedecký časopis Nature a písal tiež medailóny do časopisu The New Scientist. Je členom Kráľovskej astronomickej spoločnosti, od 70. rokov členom Egyptskej prieskumnej spoločnosti a pôsobí tiež v mnohých iných akademických spoločnostiach. Vydal, napísal a uviedol dokumentárny program týkajúci sa jeho archeologických objavov v Grécku a Taliansku, ktorý odvysielali na Channel Four a National Geographic Channels, a istý čas bol kritikom spoločenských vied v programe Kaleidoscope na BBC Radio 4. V roku 1993 sa v Kráľovskom národnom divadle v Londýne hral Babylonský epos o Gilgamešovi v jeho preklade. Spolu so svojou manželkou Oliviou je spoluautorom a prekladateľom prvej kompletnej anglickej verzie Ezopových bájok, ktorá v čase vydania pritiahla ohromnú pozornosť medzinárodnej tlače kvôli prvému prekladu bájok, ktorý Viktoriánci z dôvodu prudérnosti zakázali. Temple bol kolegom Dr. Josepha Needhama z Cambridgu, spolu s ktorým napísali knihu The Genius of China, ktorá bola schválená ako oficiálna odborná literatúra (v čínštine) pre čínsky stredoškolský systém a ktorá vyhrala päť národných ocenení v USA. Venuje sa archaeometrickému určovaniu veku a s povolením Najvyššej egyptskej rady pre starožitnosti intenzívne skúma uzatvorené náleziská v Egypte. Jeho bádanie v historických záznamoch o Sfinge je prvým komplexným zmapovaním, aké bolo kedy uskutočnené.
http://www.robert-temple.com


Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Kathlyn

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Osirisova šachta
http://www.kemet.sk/stitok/osirisova-sachta


Sekcie: 
marec 23, 2019 01:40 dopoludnia

 

 

Top