Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovor s terapeutem tradiční čínské medicíny Milanem Schirlem o čínské fytoterapii

Dobrý den pane Schirlo, dokázal byste popsat, jaký je rozdíl mezi čínskou a evropskou fytoterapií?

Čínské bylinkářství má tisíciletou, v podstatě nepřerušenou, tradici. I když pokusy v době kulturní revoluce tu byly. Také evropské bylinkářství má nepochybně dlouholetou tradici. Nicméně ta byla, hlavně ve středověku, soustavně a úspěšně potlačována. Dochovaly se pouze různé fragmenty a dílčí informace.

Čínská fytoterapie je součást širokého a uceleného systému čínské medicíny. Ta je postavena na hlubokých filozofických základech učení o energii Qi, o vztazích mezi Yin a Yang, o pěti elementech apod. Říká se jí též celostní medicína, protože na lidské tělo pohlíží jako na celek a hledá v něm různé souvislosti. Vidí člověka zasazeného do prostředí, ve kterém žije, a které ho ovlivňuje. Moudrost čínské medicíny, kde vše má nějakou příčinu a následek, je úžasná. Je dobré si uvědomit, že tradiční čínská medicína byla od svých počátků jediná medicína, kterou Číňané měli. Proto musela být schopná všechny zdravotní problémy, se kterými se potýkali. Což určitě byla a stále je. I když v nemocnicích tradiční čínské medicíny přímo v Číně existují jednotlivá oddělení, jako je pediatrie, interna, revmatologie atd., tak zkušený terapeut je schopen řešit prakticky jakýkoliv zdravotní problém, se kterým pacient přijde.

Jak vypadá v praxi terapie čínskou medicínou?

Nejprve terapeut musí provést diagnostiku, aby odhalil příčinu problému. Číňané obvykle nepoužívají názvy nemocí, jak je známe my. Mluví spíše o obrazech. Operují s pojmy jako je stagnace jater nebo nedostatečnost Qi plic. Při vysvětlování pacientům, co jim je, často narážím na terminologické nejasnosti. Játra ani plíce v tomto případě neznamenají jen jeden konkrétní orgán, jak ho chápeme my. Číňané rozdělují tělo do pěti systémů. Každému vévodí jeden orgán a v podstatě každá část organismu patří do jednoho systému. Třeba pod systém jater spadají i oči nebo vztek. A zdravotní problémy jsou jen nerovnováhy uvnitř systémů nebo mezi nimi. Popisuji to poměrně jednoduše, ale těch možností je nepřeberně. Pokud přijde někdo například s bolestí hlavy, může zde terapeut objevit minimálně deset různých obrazů. A ty se mohou ještě mezi sebou vzájemně kombinovat.

A jaké možnosti léčby nabízí čínská medicína?

Právě na základě diagnostického závěru stanoví terapeut možnosti léčby. A jsou dva hlavní pilíře, na kterých léčba čínskou medicínou stojí. Akupunktura a fytoterapie. Jsou i další metody, jako je dietetika, masáže, baňkování, cvičení Qi Gong atd. Akupunktura je napichování jehel do bodů, které leží na drahách, ve kterých proudí energie Qi.

Ve fytoterapii existuje mnoho nejrůznějších postupů a metod. Asi nejznámější a nejpoužívanější metodou léčby je příprava bylinných odvarů ze sušených bylin. A nejen bylin. Číňané v tradičních receptech používají různé části rostlin, ale i nerosty, škeble, zkameněliny, brouky či části živočichů. Říkáme jim yao (čti jao). Skoro nikdy se nepožívají v odvarech jednotlivá yao samostatně, ale většinou v kombinacích. Existuje velké množství tradičních receptů, které se ve stejném složení používaly už před mnoha tisíci lety. Často se tyto recepty různě modifikují dalšími yao podle konkrétních problémů daného pacienta. V podstatě každý pacient by měl mít jiný recept. Tyto modifikace se provádí i s postupem léčby, jak se pacientův stav vyvíjí.

Ví se, na jakých principech pracují čínské bylinné receptury?

Čínská yao se popisují pomocí několika charakteristik. Určuje se, jakou mají teplotu (studenou, svěží, neutrální, teplou či horkou), jako mají chuť (kyselou, hořkou, sladkou, ostrou, fádní či slanou) a jaký mají tropismus, tzn. do jakého orgánu je nasměrován jejich účinek. Každé yao má v receptu určitou funkci a pracuje jako císař, ministr, asistent či poslíček. Příprava receptury je poměrně složitý proces úzce související s diagnostickými závěry.

Kromě odvarů ze sušených bylin, existují i další formy zpracování. Známé jsou kuličky wan nebo tabletky pian. Je to poměrně oblíbená forma, protože odvary bývají obvykle chuťově velmi „výrazné“, nicméně oproti odvarům jsou i výrazně slabší. Další formou jsou třeba alkoholové tinktury. MycoMedica jako první v Evropě připravuje jejich výrobu, kterou chceme zahájit již během tohoto léta. Tinktury v praxi zkoušíme úspěšně již několik roků. Více informací pak najdete na stránkách ›› YaoMedica.cz nebo třeba na ›› cinskyherbar.cz.

Jsou čínské bylinky v něčem výjimečné, oproti těm evropským?

To je dobrá otázka, kterou dostávám skoro na každé přednášce. Nejsou, ty evropské jsou stejně tak dobré. Nicméně díky geografickým posunům, jiné půdě, podnebí atd. dochází i k posunu účinků. A některé byliny v Evropě prostě ani nerostou. Veškeré pokusy nahradit čínské bylinky těmi evropskými prozatím ztroskotaly.

A je vůbec pro Evropana dobré používat čínskou medicínu? Jsme jiná kultura, vyvíjeli jsme se jinak, žijeme jinak...

Úžasné na čínské medicíně je to, že je univerzální. Její principy a léčebné postupy fungují nejen na Číňany, ale i na nás Evropany, stejně tak na Eskymáky nebo Indiány. Často dostávám otázku, jestli se ví, jak vůbec čínská medicína vznikla. Popravdě neví. Číňané tvrdí, že jim znalosti předali vyšší bytosti. Osobně si myslím, že staří čínští lékaři byli dobrými empiriky, pozorovateli. A hlavně lidé v dávných dobách byli mnohem vnímavější k sobě i ke svému okolí. Určitě dokázali lépe vnímat energie, které kolem nás i v nás proudí. A tak pravděpodobně vznikla čínská medicína.

Jste také zakladatelem společnosti MycoMedica medicinální houby. Jakou roli zaujímají medicinální houby v systému čínské medicíny?

Medicinální houby jsou nedílnou, ale trochu zvláštní kategorií čínských yao. Na rozdíl od běžných yao, se obvykle nepoužívají v receptech, ale používají se samostatně. Západní věda teprve nedávno objevila, že medicinální houby dokáží regulovat imunitní systém. Čínská medicína už odedávna ví, že houby posilují Wei Qi (obranná energie, která nás chrání před vnějším i vnitřním nepřítelem) a zároveň Ying Qi (vyživující energie, to, co tvoří náš organismus, co posiluje naši životní sílu, vitalitu). To žádné další yao takto nedokáže. A proto jsou medicinální houby vhodné u mnoha závažných problémů, včetně rakovin či autoimunitních nemocí. Zvláště, pokud člověk podstupuje chemoterapii, je nutné nejen stimulovat jeho imunitu, aby se poprala s nádorovými buňkami, ale také jeho vitalitu, aby vůbec zvládl drastickou konvenční léčbu. Která je často opravdu nezbytná.

Nějaké optimistické slovo na závěr?

Vždy říkám, nejlepší pilulkou je dobrý životní styl. Někdy se nám naše zdraví vymkne z kontroly, pak je třeba nasadit léčbu. Nicméně měli bychom žít tak, abychom podobným výkyvům předcházeli. Pravidelně a kvalitně jíst. nepřejídat se. Přiměřeně se hýbat. Dostatečně spát. Pěstovat dobré vztahy. A hlavně radovat se ze života. Dnes lidé často hodně řeší stravování. Podle čínské medicíny neexistují zdravé či nezdravé potraviny. Pro každého člověka v každé jeho životní situaci může být určitá potravina prospěšná a jiná mu může uškodit. Ale to je na další článek. Jako dobrý návod bych doporučil knihu Petera Deadmena ›› Žijte dobře, žijte dlouho, která čtenáři zodpoví všechny otázky, jak se dožít ve zdraví vysokého věku.

Milan Schirlo – praktik tradiční čínské medicíny, ›› TCM POINT


1,5 hodinovú prednášku Milana Schirla môžete vidieť už 22. 6. 2019 na našom festivale ›› SLNOVRAT ~ STRETKO DUŠÍ, srdečne pozývame!


Súvisiace:

Celostná (Holistická) medicína
https://cez-okno.net/stitok/celostna-holisticka-medicina

Fytoterapia
https://cez-okno.net/stitok/fytoterapia


Autori: 
Sekcie: 
máj 21, 2019 03:49 dopoludnia

 

 

Top