Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovor so žiakom Strovoloského mága

Americký psychiater gréckeho pôvodu Nicolas C. Demetry už viac než 20 rokov využíva vo svojej lekárskej praxi okrem poznatkov nadobudnutých odborným lekárskym štúdiom aj praktickú integráciu modernej psychológie a mystického učenia. Vedomosti z tejto oblasti získal okrem iného aj ako žiak cyperského jasnovidca známeho pod menami Daskalos alebo Strovoloský mág.

Traumy z detstva brzdia náš potenciál

Po Nemecku a Maďarsku je Slovensko treťou európskou krajinou, kde tento americký lekár realizuje svoje semináre zamerané na liečenie, harmonizáciu a nájdenie vnútorného mieru pomocou hľadania svojej vlastnej cesty. Účastníci týchto stretnutí sa postupne zoznamujú nielen s tým, ako spracovať duševné traumy a krivdy z detstva, ale aj so silou farieb, prúdmi energie, skladbou jemnohmotných tiel či hierarchiou anjelov. Počas poslednej návštevy Slovenska sme N. C. Demetryho požiadali o rozhovor.

Na Slovensku je to zatiaľ skôr ojedinelý jav, aby diplomovaný lekár využíval vo svojej lekárskej praxi aj poznatky z oblasti mystiky. Aká bola vaša cesta k takémuto kombinovanému prístupu k pacientovi?

Začalo sa to tým, že jeden môj starý otec bol kňazom a druhý filantropistom. Celé moje rodinné zázemie bolo plné tvorivosti, filozofického učenia a skvelých nápadov, takže to všetko na mňa veľmi vplývalo. Mňa samého odjakživa filozofia aj náboženstvo veľmi zaujímali.

Keď ste zbierali skúsenosti aj v nemedicínskej oblasti, určitý čas ste boli žiakom cyperského mystika známeho pod menom Daskalos alebo Strovoloský mág. Čo všetko ste sa u neho naučili?

Tie najhlbšie poznatky som získal približne po štyroch rokoch štúdia u Daskala. Stalo sa mi napríklad, že som išiel k nemu na súkromnú návštevu s velikánskym zoznamom otázok z filozofie, psychológie a mystiky, no kým som dorazil k jeho domu, na pripravené otázky som úplne zabudol. To jediné, čo mi napadlo, keď som sa s ním stretol, bolo: ´Daskalos, čo je to vlastne láska?´ Vtedy mi veľa rozprával o takej tej bezpodmienečnej láske nepodmienenej vôbec ničím. Dá sa len veľmi ťažko opísať slovami, no je veľmi jednoduché ju zažiť v živote. Je to moment, keď dokážeme otvoriť svoje srdce pre tých druhých ľudí s tým, že im dovolíme byť samými sebou.

Môžete nám tú bezpodmienečnú lásku vysvetliť trochu bližšie?

Treba v prvom rade prísť na to, že nie je žiadneho rozdielu medzi mnou a tým druhým človekom. Ja to volám Kristovou láskou a tá je súčasťou každého z nás. Nuž a táto bezpodmienečná láska nám nedovolí pozerať sa na iného človeka nejakým odlišným spôsobom ako na seba napriek tomu, že máme svoju vlastnú osobnosť a teda máme ohraničené svoje vlastné schopnosti a aj to, ako vnímame veci okolo nás. Je potrebné, aby sme videli takým tým vyšším spôsobom pocity, ktoré máme vo svojom vnútri a ktoré sú aj v tých druhých ľuďoch. Pre nás je veľmi prirodzené vnímať tie pocity, len sme si zatvorili dvere, preto je trochu ťažšie dostať sa k nim.

Takže vy učíte svojich pacientov a účastníkov vašich seminárov, ako majú tie dvere otvoriť?

Áno, učím ich znovu ich otvoriť a to spôsobom lásky a sebaubezpečenia. To je pre mňa tá skutočná medicína. Je úplne jedno, akú liečiacu techniku by ste chceli na svoje uzdravenie použiť. Kým však v tom procese nie je aj energia lásky, ktorá je vo vás, nešlo by o skutočné liečenie.

Podľa mojich informácií ste študovali aj tradičné šamanské liečenie v Papue Novej Guinei. Čím vás ako človeka západnej civilizácie metódy šamanov oslovili?

Šamanská tradícia uzdravovania je založená na postave šamana, ktorý je liečiteľom aj doktorom súčasne. Možno ho považovať za spojovacie médium medzi duchovným svetom a svetom ľudí. Povedané našou rečou, je dobrým psychológom aj psychiatrom. Veľmi dobre rozumie podvedomiu, preto dokáže pomôcť ľuďom v ich spôsobe života. Ten šaman má však ako keby o jeden živel naviac – veľmi dobre rozumie životnej sile a energii, ktorá sa nachádza v prírode. V alternatívnej medicíne sa nachádza veľa zo šamanského poznania.

S akými problémami sa na vás vaši klienti najčastejšie obracajú?

V súčasnosti trpí v Amerike veľmi veľa ľudí pocitmi úzkosti a strachu, pretože cítia neistotu z budúcnosti. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí zažili v detstve nejakú traumu a chceli by spoznať nejaký nový spôsob, ako popracovať s ťažkosťami, ktoré ich trápia. Mnohí z nich majú už vopred spracovanú diagnostiku metódami tradičnej psychológie a psychiatrie a veľmi dobre vedia, o aký problém ide. Prichádzajú ku mne, lebo hľadajú novú nádej, nové smerovanie, ktoré by im umožnilo žiť s tou chorobou. Chcú zaktivizovať nové záložné zdroje energie, ktoré sú v každom z nás a ktoré sa dajú využiť v procese liečenia.

Slovenské štatistiky uvádzajú, že sa každoročne zvyšuje počet psychických ochorení, či už sú to depresie, stavy úzkosti, nutkavé myšlienky alebo ďalšie nepríjemné problémy. V čom vy vidíte príčiny nárastu týchto chorôb?

Myslím si, že je tomu tak preto, lebo žijeme v čase veľkej výzvy pre svet. Náš život a všetky vonkajšie podmienky sa veľmi rýchlo menia. Jednoducho, ten pohyb je prirýchly a nie je to pre naše dobro. Niekto v Číne by povedal, že na našej planéte je príliš veľa ohňa a veľmi veľa ľudí je ako keby odtrhnutých od energie zeme a prírody a súčasne sú tiež odtrhnutí od svojich rodín. Nuž a tie sily, ktoré vždy všetko zharmonizovali do rovnováhy v živote, stále viac a viac ľuďom chýbajú. Mnoho náboženstiev túto dobu, ktorá prišla, označovalo ako obdobie veľkej zmeny. Aj napríklad Karl Jung hovoril o tom, že budeme pracovať s novým vzorcom kolektívneho vedomia ľudstva.

Nazvali ste toto obdobie rýchlym a prinášajúcim veľké zmeny. Niektorí ho však nazývajú omnoho pesimistickejšie – ako začínajúcu sa apokalypsu.

Ide o to, ako si tento termín vysvetlíte. Ak sa pozrieme bližšie na toto slovo, ktoré má svoj pôvod v gréčtine, zistili by sme, že jeho základom je výraz vyjadrujúci, to čo ´je posvätné´. Takže ja by som v spojitosti s tým hovoril skôr o nejakej novej duchovnej renesancii v rámci našej planéty. Teraz sa nachádzame v etape, keď sa z podvedomia niektorých ľudí vyplavuje strach. Na ten oni odpovedajú tak, že omnoho viac pracujú, sú stále viac a viac zaneprázdnení, jazdia omnoho rýchlejšie a stále viac sa pripútavajú k rôznym veciam - k televízoru, drogám, alkoholu či k vlastneniu hmotných statkov. Iní ľudia sa zase vtesnávajú do istého spôsobu myslenia o svete – je to také fundamentalistické myslenie. Sem zaraďujem napríklad niektoré náboženstvá, ktoré hovoria o sebe, že sú jedinou cestou k bohu, pričom spôsobujú nárast násilia a terorizmu vo svete. Všetky tie problémy, ktoré som vymenoval, sú zviazané s tým, že chceme ovládať situáciu, máme veľký strach zo zmeny.

Vrátim sa k psychickým ochoreniam. Môže niektoré z nich spôsobiť aj nie veľmi kvalitný vzťah matky a dieťaťa v prvých rokoch jeho života?

Podľa výskumov, ktoré sa u nás uskutočnili, ešte nikdy deti do dvoch rokov nestrávili tak veľa času bez svojej mamy ako je tomu za posledných 50 – 60 rokov. V deťoch sa tak vytvoril pocit izolácie. Okrem toho môže samotná matka nechtiac preniesť na svoje dieťa niektoré emócie. Ak si napríklad pri prebaľovaní dieťaťa robí obavy z budúcnosti, tú istú úzkosť pociťuje aj dieťa, ktoré si to napätie prenesie až do dospelosti.

Najčastejšie sa psychické ochorenia liečia liekmi na báze rôznych chemikálií, ktoré, samozrejme, môžu mať na organizmus človeka aj vedľajšie účinky. Akým spôsobom liečite vy tieto problémy?

Klasická medicína má tu svoje miesto, prejavy ochorenia sú u niektorých ľudí veľmi silné a ovládajú ich do takej miery, že si nedokážu usporiadať svoj život novým spôsobom, pokiaľ sa im nedá nejaký prostriedok na utíšenie a zníženie energie prejavu týchto symptómov. No niektorí ľudia chcú získať ešte hlbšie vedomosti, porozumieť tomu, aké sú príčiny ich choroby. Najčastejšie mojich pacientov trápi otázka: ´Prečo som tu, aký je zmysel môjho bytia na tejto planéte?´ Ja sa im pokúšam vytvoriť priestor na to, aby mohli nájsť na túto otázku odpoveď bez toho, aby niečo súdili. Aby som im pomohol v procese liečenia, vyvinul som svoju vlastnú terapeutickú techniku.

Prezradíte, o čo ide?

Je to proces, ktorý pracuje s vnímaním energie nad centrami čakier a pomáha pri očisťovaní vedomia od negatívnych energií. Táto technika pomôže ľuďom spoznať tie zábrany, ktoré si oni sami utvárajú a ktoré im zabraňujú prejaviť v živote celý svoj potenciál. Keď uvoľnia negatívne nálady, potom sa dokážu spojiť s duchovnou stránkou života. Niektorí moji klienti už majú vyvinutý svoj vlastný systém viery, sú nábožensky založení, iní svoju vieru nájdu v procese liečenia na našej klinike. My im ju len pomôžeme znovu nájsť. Vtedy zrazu objavia svoje talenty, svoje dary a pochopia význam toho, prečo sú tu – na tejto planéte. Život každého človeka má svoju hodnotu a tou hodnotou nie je len prežiť materiálne, fyzicky. Každá ľudská bytosť má svoj racionálny život, taktiež svoju mentálnu existenciu, ale čo je omnoho dôležitejšie, má aj svoju duchovnú existenciu. A práve ten duchovný aspekt prináša celý ten život do jednoty, sceľuje ho a skvalitňuje.

Aká je priemerná dĺžka liečenia týmto vaším kombinovaným spôsobom?

Je to veľmi rôzne. Niektorí ľudia prídu iba na zopár sedení, lebo si prídu vyriešiť len problém nejakej situácie. Niektorí chodia aj rok a niektorí si povedia: ´Ja chcem ešte pokračovať a neustále rásť´ – tí chodia dlhšie. Prichádzajú však za mnou aj tí, čo sa chcú priučiť môjmu spôsobu terapie, aby aj oni dokázali liečiť. Nevyžadujem od nich, aby mali lekárske vzdelanie, alebo, aby vedeli, ako pracovať s liečivou energiou, ale, samozrejme, vždy to pomôže veci, pokiaľ už ten človek má nejaké skúsenosti s liečením ľudí.

Niektoré terapeutické techniky sú založené na viere v reinkarnáciu ľudskej duše. Nestalo sa vám niekedy, že s vami vaši pacienti polemizovali na túto tému?

Nie, zatiaľ so mnou nediskutovali o tom, či je to skutočné alebo neskutočné. Ja sa na to pozerám z toho psychologického hľadiska. Mám pacientov, ktorí sú veľmi otvorení a chcú sa podieľať na liečení práve cez tieto oblasti. Ak je to pre nich prijateľný spôsob liečby, môžu z neho veľa získať pre svoje uzdravenie. Pretože viera, to je veľmi silný aspekt. Len tak pre zaujímavosť, napríklad v starovekom Grécku boli špeciálne liečebné centrá, kde sa konalo veľmi veľa dramatických predstavení a chorí ľudia si mohli zahrať v tej – ktorej dráme, bolo to súčasťou liečebného programu. Alebo sa prenesme do súčasnosti. Ak sa pozeráme na nejaký film a identifikujeme sa s niektorou postavou v ňom, napríklad, že nám potvrdzuje nejakú našu životnú skúsenosť, pociťujeme veľmi veľa emócií. Môžeme pri televízore plakať, mať strach aj sa smiať – takto sa prejavuje navonok náš ozdravovací proces. Takže, môžem vám povedať, že mám aj pacientov, ktorí v minulé životy neveria, ale majú o takéto liečenie záujem. A ak im ich podvedomie poskytne nejaký príbeh, ten má zrazu pre nich úžasnú liečivú moc v tomto procese.

Strovoloský mág Daskalos hovoril o elementáloch, ktorých si vytvárame prostredníctvom svojich pocitov a emócií. Dá sa to chápať tak, že ak má niekto napríklad zlosť a tá ho po chvíli prejde, že ten elementál zlosti zostane naďalej pôsobiť?

Sú to naše myšlienky, ale aj, ako správne hovoríte, naše emócie, ktorými si vytvárame elementálov, či už pre naše dobro alebo naopak. Jednoducho, stále tie myšlienky a emócie zostávajú v našom okolí. V psychológii tomu hovoríme, že čím viac na to myslíme, tým viac posilňujeme svoje správanie, svoj spôsob prejavu týmto smerom. A ak by sme sa na elementálov pozreli šamanským pohľadom, tie naše myšlienky a emócie – to je skutočnosť.

Myslíte si, že aj za všetkými katastrofami a nešťastiami, ktoré sa dejú teraz na začiatku 21. storočia, sú ľuďmi vytvorení elementáli?

Áno. Tam na východe majú pre ľudí jeden veľmi pekný koncept – volajú ho karma. Tu, v našich zemepisných šírkach by sme si to nazvali príčina – následok. Pokiaľ je veľa násilia medzi ľuďmi alebo národmi, vyvoláva to v každom človeku prejavy smútku a trpkosti. A tá nahromadená negatívna energia sa stále vracia, ak ju ľudia nedokážu správne spracovať. Ak napríklad príde niekto na miesta, kde bolo spáchaných veľmi veľa zločinov počas vojen, cíti veľkú ťažobu. Raz som bol navštíviť jeden koncentračný tábor v Nemecku a ja som na nikom, kto tam vtedy so mnou bol, nevidel, že by mal z toho prostredia príjemný pocit. Veľa ľudí sa tam rozplakalo alebo sa cítilo depresívne. Tí elementáli – tie negatívne myšlienky a emócie – sú stále tam, neustále. Daskalos vždy hovoril, že my síce nedokážeme elementálov zničiť, ale vždy im môžeme odobrať energiu prostredníctvom introspekcie – modlitby. Treba sa pokúsiť porozumieť tomu, čo tí elementáli vlastne sú, a nechať ich odísť. Ľudské bytosti majú svoje zvláštne postavenie, sú ako keby sprostredkovateľmi medzi bohom a zvyškom stvoreného sveta. Ktokoľvek sa rozhodne, môže vec zmeniť. Každý z nás je zodpovedný za to, ako to pôjde ďalej.

Do rúk sa mi dostal slovenský preklad knihy americkej psychologičky Edith Fjore, ktorá počas svojej odbornej praxe prijala hypotézu, že sa na auru človeka môžu „nalepiť“ duše zomrelých, ktorí nedokážu opustiť tento svet. Stretli ste sa aj vy s niečím takým?

V priebehu 20 rokov som sa stretol s asi desiatimi takýmito prípadmi. Dosť často boli takýmito „prilepenými“ dušičkami členovia rodiny, ktorí chceli zostať so svojimi blízkymi z dobrých úmyslov – chceli sa o tú rodinu starať aj naďalej a ochraňovať ju ako strážni anjeli. Pokiaľ viem, ľudia, ktorí sa ocitli na hranici smrti , často opisujú, že k nim prišli zomrelí členovia rodiny, aby ich odviedli „na druhú stranu“. Pokiaľ zomierajúci človek cíti úzkosť z toho procesu, alebo si nevie vytvoriť kontakt s tými ľuďmi, alebo nemá žiadnu vieru, alebo mu chýba dostatok energie, aby sa dokázal spojiť s nejakou duchovnou silou alebo Ježišom, potom sa môže stať, že tak blúdi.

Mária ČIGÁŠOVÁ

(Rozhovor vyšiel v roku 2004, pozn. red.)

Čerpané z: Cassovia.sk
Zdroj: protiprudu.info

Sekcie: 
Rubriky: 
február 27, 2008 04:23 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top