Obrázok používateľa CEZ OKNO
ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2008) I.

James je anonymní. Nepředstavuje skutečnou osobnost, kromě toho, že poskytl své jméno (James Mahu) a všeobecnou lokalitu pobytu (severně od New Yorku). Kromě rozhovorů s ním víme o něm jen velmi málo. Za posledních patnáct let poskytl několik různých typů rozhovorů, což byl ovšem jen zlomek z celkových požadavků. Tyto rozhovory jsou k dispozici níže. Jednou v dubnu 2008, pak znovu v dubnu 2013 James umožnil svému web manažerovi Marku Hempelovi, aby s ním udělal osobní rozhovory, které byly později zveřejněny jako audio soubory a také byly přepsány do formátu Adobe PDF. Tyto rozhovory jsou také k dispozici níže. Pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět něco více o Jamesově původu, bude asi nejlepší Třetí rozhovor z dubna 2008, kde se dozvíte něco málo o jeho původu a dětství. Ostatní rozhovory byly vedeny písemnou formou, kdy Jamesovi byly zaslány otázky a on na ně písemně odpověděl. Tyto rozhovory jsou k dispozici v sekci ›› Zdroje.


Mark: Toto je 1. interview s Jamesem, nahráno 5. dubna 2008, copyright 2008 WingMakers, všechna práva vyhrazena. V pořádku, začneme. Nejprve bych rád přivítal Jamese v mém skromnému příbytku v Minneapolis.

James: Děkuji za přijetí, zvláště po tak krátkém oznámení, Marku.

Mark: Je ohromnou ctí, přijmout a hostit tě zde – v mém vlastním domě. Předtím, než začneme, navrhl James dát tomuto rozhovoru úvod. Tak nejprve; mé jméno je Mark Hempel, od roku 1998 spravuji internetové stránky WingMakers, Lyricus a Event Temples, takže jsem v tom zapojen zhruba 10 let a e-maily, které přicházejí z těchto stránek, přicházejí mně. Dvakrát až třikrát do měsíce dostávám žádosti o interview s Jamesem z novin, časopisů, rádií. Jak jistě víte James, tvůrce těchto webů, si zvolil být anonymní, takže není zcela přístupný těmto rozhovorům a typicky v jeho stylu zdvořile odmítá. Asi před dvěma lety jsem předložil Jamesi myšlenku, že bychom spolu mohli udělat interview s často kladenými otázkami, které dostávám v e-mailech... v sekci FAQ [často kladených dotazů], jako způsob předání jeho jedinečného úhlu pohledu a také ať si mohou lidé poslechnout jeho osobitost. A ať už z jakýchkoliv důvodů se tak nestalo, asi před týdnem zčistajasna volala Sarah (pracující s Jamesem) a zmínila se, že si James udělá na cestě do Los Angles zastávku v Minneapolis a navrhuje, abychom spolu udělali asi 4hodinové interview. Tak... je to tady. Mám Jamese v mém útulném pracovním studiu, kde dělám svou práci. Je 5. dubna 2008, je nádherný příjemný den. Mohu otevřít okno, a poděkovat za přinesení teplejšího počasí.

James: Za tohle nevezmu ocenění, ale souhlasím, že pocit v tomto prostoru je docela dobrý. Rád bych navrhl posluchačům, ať si představují, že s námi sedí u stejného stolu. To jim pomůže více cítit informace se svým srdcem. Plánujeme nechat rozhovor plynout....že?.. bez přerušování a startů, necháme to na jednom nepřetržitém neformálním povídání, který se jak doufám, dotkne vašeho nejvnitřnějšího já.

Mark: Ó, dobře, jsem potěšen, že jsi to zmínil. Chceš ještě něco přidat, než začneme?

James: Ne, myslím, že je to dobrý úvod. Můžeme začít.

Mark: OK, dobře. Jedny z nejčastějších otázek, které dostávám, souvisejí s celou realitou okolo WingMakers a učební skupiny Lyricus. Myslím si, že lidé rozumějí tomu, že jde do jisté míry o mytologii, ale esencí otázek, které dostávám, je: do jaké míry jsou informace skutečné? Takže, mohl bys to prosím okomentovat, Jamesi?

James: Ano, ano. Ačkoliv rozumím zájmu o to, být dobře informovaný co je skutečné a co nikoli... je to naší přirozeností, ovšem v případě zakódované mytologie není podstatné rozlišovat, je-li skutečná nebo ne, více než toto je dobré vnímat její účinky na vaše chování a vaše stanoviska. Otevřou se nová pole vnímání, když čtete tyto materiály? Začínáte přenášet novou geometrii do jemných polí, která vás obklopují po všechen čas? Cítíte se více připojený k vašemu vyššímu účelu? Toto jsou zásadní otázky, které vyžadují rozjímání a recenzi. Budu stručný. WingMakers mytologie je zakódovaná práce, která má odhalit, že existují frekvence světla a zvuku, které jsou vetkány do hudby, obrazů z komor, filozofie, příběhu a poezie. Tyto frekvence jsou jemné v tom, že jsou... oni jsou více cítěny srdcem, nežli odůvodnitelné myslí. Ti, kteří recenzovali s materiály pouze svou myslí, obzvláště myslí, která je srovnána s historickým pohledem na Boha a Ducha, naleznou odlišnou zkušenost, než ti, kteří zapojují obojí – své srdce i mysl a uvolňují historické pohledy. Ve skutečnosti jsou mytologie a příběhy preferovanou komunikací Lyricusu, protože se mohou jevit více nevinné bez obvyklé nálepky kontroly faktů, mentální analýzy, srovnávání, a tak dále, které jsou všechny vlastnostmi rozumu a ega. V rámci možností zkusme omezit možnost, že ego a rozum ovládá výklad materiálů. Víte, historická mysl těžkne slovy a názory tisíců spisovatelů od počátku lidské historie. Skutečný význam WingMakers materiálů je, v důsledku, uvolnit jedince z historické mysli a přesunout je do smyslu spojení se svým vyšším Já a Duchem, který tento proces podporuje. Takto si jedinec může snadněji zpřístupnit zvuk rovnosti, nebo intuitivní nadání ze svého srdce, což otevírá kanál k Živé Pravdě.

Mark: Jsem rád, že ses zmínil o Žijící Pravdě. V jednom z tvých posledních spisů, kterým je mimochodem příběh nazvaný "Living Truth" (Žijící Pravda) se odkazuješ na tento koncept. Uvažoval jsi v roce 1998, kdy byly WingMakers uvolněny, že toto bude základ nebo jádro učení?

James: Základem učení Lyricusu je pevněji spojit jedince s jejich vyšším Já a Duchem, tak spojit všechna lidská vědomí do kosmické nebo univerzální Bytosti. Víte, WingMakers je část podpory Grand Portal (Velkého Portálu). A jedinou cestou, která lidstvo otevře vyšším dimenzím je, když individuálně, jedinec za jedincem, celý druh začíná pozorovat, že Pravda je živá a pravá uvnitř nich samotných, zatímco relativní mluvení je neživé a irelevantní mimo nich. Znova, v původním kontextu, psaní Living Truth (Žijící Pravdy) je vždy významné (relevantní), protože jej zpřístupňujete přes Univerzální pole, které pochází z Prvotního Zdroje či Stvořitele. Toto Univerzální pole je také známé jako Duch a informace naplněny Duchem mohou být předány Duchem do vyššího Já nebo hmotného já. Když úspěšně zachytí tyto informace hmotné já, neboli lidský nástroj, vytváří tím novou perspektivu, která postupně, vytváří nová chování. Tyto nové koncepty chování nejsou znatelné v krátkém časovém intervalu, nicméně přebudovávají životní cestu jedince. Vytváří schopnost jedince recyklovat své definované energie v mezilidských vztazích a to hlavně skrze šest cností srdce: vděčnost, soucit, odpuštění, pokoru, pochopení, srdnatost. Vyjádření šesti cností srdce je výsledkem hlubšího spojení mezi lidským já a Božským neboli vyšším Já, nezávislým na životních podmínkách, nezávislým na tom, v jakém astrologickém znamení jste se narodili, zdali jste žena nebo muž, zda máte dobré vzdělaní nebo ne, nebo na vašem sociálním postavení. Zkrátka, šest cností srdce vytváří vibrační klima ve vašem místním prostředí, které přenáší vaše vyšší Já jako vyslance Ducha. Více pohovořím o Žijící Pravdě, ale prozatím jsem, myslím ,poskytl dobré porozumění, nebo přinejmenším úvod.

Mark: OK. Nechej mě přejít na další otázku, kterou dostávám často, a souvisí s materiály Wingmakers, nebo přinejmenším s rozhovory v knize Ancient Arrow; Odkazují se na, budu nazývat, temné síly, které vyvolávají pocity obav a frustrací. O těchto silách čítáme a slyšíváme všude. Mluvím o Iluminátech, tajných vládních operacích a utajování UFO, jak víš, ten druh konspiračních materiálů. Jak tyto prvky zapadají do představy o vyšším Já, stávající se více vibrující části našich životů, protože si myslím, že někteří to cítí více jako rozptýlení.

James: To je dobrá otázka. Nechej mě zkusit to vysvětlit takto; Jak si můžete všimnout, první poschodí stavby, postavené Lyricusem, se skládá z WingMakers materiálů. Když navrhujete stavbu, přízemí tvoří tu část, kde lidé vstupují dovnitř, ať už má toto stavení sto nebo více příběhů. Každý člověk prochází přízemím. Jestliže mrakodrap stojí v rušném průsečíku, má vstupy ze všech čtyř stran. Některé v hlavním patře, některé pod zemí, například. Stejně tak mají materiály WingMakers mnoho různých přístupových bodů, protože někteří lidé rezonují s Nerudovými rozhovory, které hovoří o vládní konspiraci a mimozemských vlivech, jiní naleznou filozofii jako zvláště významnou, jiní budou třeba čerpat z umění a hudby. Ať tak či onak, vstoupí do stavby a není důležité kterým vchodem, pokud přejdou k vyšším úrovním stavby. Teď, problém s pocitem obav, nebo zklamání je běžný vedlejší jev, jakmile se lidé více dovědí o temných silách a poznají, jak manipulují systémy kultury a vlády ve svůj prospěch. Ale toto je součástí probuzení (aktivace), protože jedinec si musí znova vybrat, chce-li být veden těmito silami, nebo se vysvobodit a rozpoznat jejich lstivý vliv. Nezavíráme oči před těmito silami, ani z nich nemáme strach. Namísto toho je vidíme jako součást naší rodiny, která ztratila spojení s vyššími frekvencemi lásky a posíláme jim soucit. Navrhnul bych čtenářům WingMakers: Nezastavte vaše zkoumání materiálů Nerudovými rozhovory nebo Ancient Arrow knihou, ale pokračujte ve vašem zkoumání Lyricus a Event Temples materiálů, jako seznámí s vyššími úrovněmi Lyricus stavby.

Mark: A co jsou tyto vyšší úrovně, Jamesi?

James: Dobrá, nejvyšší úroveň je Grand Portal (Velký Portál) sám a možná později přidám nějaké textury a detaily k významu Grand Portal .Prozatím jen říkám, že to je konečný záměr stavby. Přes WingMakers přišlo odhalení učební skupiny Lyricus (LTO – Lyricus Teaching Order). Toto byla další úroveň stavby, která byla vystavěna, aby ujasnila , že smysl WingMakers nebyl spojen s předmětem ze spisů ACIO, nebo Incunabulou – alfa organizací Illuminatů. LTO byla odhalena ve své roli zasetí pochopení lidstva své účelné cesty ke Grand Portal (Velkému Portálu). Bylo to dáno jako objasnění účelu materiálů WingMakers. Další úrovní, poté co byl Lyricus zveřejněn, je Event Temples (Chrámy Událostí). Event Temples je aktivita- základní stupeň přeměny z instrukcí filozofie nebo mytologie a umístění ohniska na centrovaný život lásky skrze výraz šesti ctností srdce. Tyto tři úrovně -WingMakers, Lyricus, a Event Temples – jsou uspořádány a spojeny do výrazu jednoho cíle naší lidské rodiny, spojující se v chováních lásky a kolektivního klepání na dveře páté dimenze a smíchání energetiky páté dimenze s lidským druhem. To je Velký Portál.

Mark: OK. Existují nějaké další úrovně mezi Event Temples a Grand Portal?

James: Ano, jistě, ale dávám přednost neodhalit je v této době. Ale dovolte, abych řekl toto: Předtím, než může nastat kolektivní probuzení, musí být zakotveno adekvátní jádro lidí, kteří fungují ve vyšších frekvencích uvědomění. Globálně to znamená počet mezi deseti a dvanácti miliony lidí. Toto jádro není centralizované, ani není součástí nějakého náboženství nebo systému víry. Je rozprostřeno napříč mnoha systémech víry. Jedinci, kteří fungují v těchto vyšších frekvencích se sjednotí na vnitřní základně – nikoli vnější, nikoli skrze ozdoby lidských organizací nebo náboženské struktury. Spojí se přes Univerzální pole vědomí a sladí svá srdce jako jedno. A v tomto sjednocení budou ztlumeny, uklidněny jejich obavy založené na vyzařování těch, kteří setrvávají v nižších frekvencích a objeví nový smysl důvěry a naděje. A jakkoli se může jevit lidský stav neuspořádaný, těchto deset milionů ostrovů se pozvedne jako nový kontinent vědomí, jako ti, jejichž lidské okruhy jsou připraveny na centrovaný život lásky, nezávislý na vnějších pohledech a událostech. Stavba Lyricusu je jednou z budov, která ubytuje tyto lidi a pomůže jim spojit se a rozzářit.

Mark: Hovoříš o 2012?

James: Připouštím, že oklikou ano.

Mark: Ano. Musím říct, že dostávám často otázky ohledně případu 2012; mnoho různých perspektiv v rozsahu od konce časů, druhého příchodu, až k novému zlatému věku. Perspektivy pohledu se jeví velmi odlišné a to je zvláštní, protože bys očekával více podobného vnímaní této události. Existují úplně odlišné pohledy a názory co přesně očekávat v roce 2012. Takže, můžeš pohovořit o této záležitosti, mám na mysli, co se přesně stane v roce 2012 a co se změní na naší stávající situaci?

James: Dobře, nejprve dovol, abych řekl, že datum 2012 je více vyvrcholením než událostí samou o sobě. Proces plul od počátku sloučení atomů do molekul, do hvězd, do andělských hostitelů a do lidského stvoření. Toto je proces, který je... Je to vibrační vzor vyslaný Prvotním Zdrojem, proto tedy sám sebe replikuje ve stále rostoucí efektivitě a ucelenosti. Mezi tajemným množstvím planet, které tečkují vesmír, je Země neobvyklá planeta, opravdu velmi živá. Blížící se připojení ke světelnému poli Prvotního Zdroje umožňuje planetě posun svých dimenzionálních frekvencí. My všichni, planeta i zvířata stejnou měrou, dimenzionálně stoupáme skrze časoprostor. Toto stoupání není svévolné, nebo vrtkavé jakýmkoliv způsobem. Spíše je to plán Prvotního Zdroje v akci. Mnoho lidí, které znám, očekává 2012 jako významnou událost, jako nové uspořádaní na Zemi a její přijetí do Galaktického centra. Ve skutečnosti, celosvětové společenství skládající se z deseti, možná dvanácti milionů lidí, kteří operují ve vyšších frekvencích si všimnou největší změny a tato se bude týkat zvýšeného vnímání intuitivního vhledu, jemnějších intuitivních vhledů a prohlubujícího se emocionálního spojení se svými bližními. Bude zvýšená jejich schopnost žití centrovaného života lásky vyjádřením šesti cností srdce. Tato klíčová skupina mající již vyvinuté pochopení fluidní inteligence, uvolněné smysly a nerozbitnou víru v laskavost vesmíru v jeho špičkové inteligenci, bude mít nové tvůrčí síly, protože bude operovat jako jeden a ne jako jedinci. Nejprve bude tato operace pro všechny zamlžená, jen několik, možná jeden ze tří tisíc to bude cítit a vidět, a když hovořím ze tří tisíc, pak jsou to ti ze skupiny deseti až dvanácti milionů, kteří operují ve vyšších frekvencích. Tak, takto malá zlomková procenta to uvidí a ucítí v nadcházejících letech a více se zaktivují a povšimnou si kolektivní inteligence, jak se stává velmi silnou spolutvůrčí entitou sama o sobě. Teď těm, kteří žili v realitě založené na obavě, jejich obavy z větší části zesílí, jak budou tyto přicházející frekvence a záření způsobovat rychlost změny, související se soužením v jejich životě. Emočně se mohou stát dokonce více nejistí a stažení. Tak jak vidíte, 2012 opravdu představuje různé zkušenosti pro různé stavy vědomí. Nebude to výjimečná událost jako zatmění slunce, které je viditelné ve většině částí světa, ale docela upřímně, nikdo doopravdy neví, jak to bude s jakoukoli přesností, nelze to s ničím porovnat a jeho finální kapitola ještě nebyla napsaná. V této finální kapitole hrajeme všichni improvizační role, neexistuje předloha a opravdu zde není žádný ředitel (vedoucí), ve formálním smyslu slova. Máme od Prvotního Zdroje dovoleno vybrat si náš osud. Žijte centrovaný život lásky a následujte zemskou ascendenci, nebo žijte život založený na strachu a zůstaňte ve frekvencích třetí dimenze s nedotčenými základními omezeními. Ve finálním odhadu, 2012 je volba. Jen ti, kteří jsou ochotni podstoupit nezbytnou změnu, otevřou se nové perspektivě, řekněme, povahy reality, budou prospěšní síle kolektivní inteligence, která restrukturalizuje tvář lidskosti, jen oni opravdu uvidí 2012 takový, jak je. Všichni ostatní uvidí iluze, v jiném smyslu, budou přinuceni žít ve stínu skutečného zážitku.

Mark: Já vím, že toto je jeden z těch opravdu obsáhlých dotazů, Jamesi, nedávno jsem viděl článek,který psal, že fráze "Proč jsme zde?" je na prvém nebo možná druhém místě v Číně ve vyhledávání na internetu, na Google (internetový vyhledávač) Číny. Tak, jinými slovy, "Proč jsme inkarnovaní v této době a co je naším účelem?" Opět vím, že to je opravdu obsáhlý dotaz, ale ve skutečnosti dostávám spoustu emailu kolem tohoto předmětu a když jsem viděl, v jisté podobnosti, vyhledávání vycházející z Čínského vyhledávače Google... OK, to udělalo můj seznam, který zde vidíš. Tak jen bych chtěl získat tvou perspektivu.

James: Dobrá, lidé, kteří žijí v těchto časech, chtějí cítit osobní účast na kolektivním lidském osudu. Žel velká většina v tom nevidí jiný smysl, nežli hlasování pro své politiky. Jsou pasivními pozorovateli hledící do arény akce domnívající se, že se neúčastní. Každý, kdo je inkarnován v této době má vyšší Já, a toto vyšší Já si je vědomo mimořádnosti této doby, ale ego-osobnost uvnitř lidského nástroje není tak snadno přístupná k vyššímu Já a jestliže nebyla správně podmíněna a připravena, stane se agorafobikem (strach z otevřených, neznámých prostor), který se obává divokých rozpínavých míst a jednoduše chce zůstat uzavřený ve své vlastní realitě. Jestliže nosíte na Zemi lidský nástroj, jste zde z vlastní vůle a účelně. Volbou bylo zažít tuto éru, toto připojení ke Galaktickému centru a zesílení tvůrčího paprsku Prvotního Zdroje. Účelem bylo usnadnit zkušenost přechodu ze starých systémů a modelů realit do nových jak pro kolektiv tak jedince, stejně jako naší planetu a zvířata na ní. Proto jsme zde. Teď bys mohl říci, že existuje více důvodů nežli tyto a já bych nemohl nesouhlasit, ale další důvody nenesou stejnou sílu pravdy. Pravdou je, že máme zodpovědnost k našim bližním, zvířatům, kulturám a zemi za to, aby stoupala v jednotě a klidu. To je důvod, proč jsme zde.

Mark: Já vím, že jsi už na tuto otázku odpověděl, ale to je tak častá otázka, že nemohu odolat zeptat se znova, ať můžeš odpovědět vlastními slovy.

James: Marku?

Mark: Ano.

James: Můžeš položit otázku.

Mark: Jo, OK. Dobře, jakmile začnu mluvit, je těžké mne zastavit.

James: Rozumím. To je disciplína, kterou můžeme nepochybně všichni trochu více cvičit.

Mark: OK, tak zde je otázka, vlastně dvě otázky. Proč ses rozhodl uvolnit všechny tyto materiály anonymně a proč jsi stále více a více přístupný právě teď – mám na mysli tvůj souhlas s tímto rozhovorem, například?

James: To bylo skutečně dost dobré, Marku, velmi stručné.

Mark: Snažil jsem se :-)

James: Nyní k první otázce. Řekl bych, že hlavním důvodem představitelů LTO (Učební skupiny Lyricus) zůstat v anonymitě je, že dávají na část své mise přednost, nechat zářit ohnisko zájmu na materiál, ne na jejich osobnost. Nikdo uvnitř LTO se nezajímá o ustanovení sebe jako duchovní autority, nebo ukazatele cesty. Ve skutečnosti jsme velmi diskrétní v tomto ohledu, neboť dobře víme, že tento stupeň lidského probuzení není o jednotlivci, ale skutečně o spolupracující inteligenci. Tentokrát nevystoupí Mesiáš, který by vedl tyto události. Je to příliš obsáhlé, než aby to zvládl jedinec, nebo zorganizovala organizace. Není žádoucí se v tomto vývojovém stupni lidstva spoléhat na bytost lidskou, andělskou, nebo zbožnou. Vytváří to oddělení podobným způsobem, jakým tvorba peněz rozděluje na bohaté a chudé. Jak již jsem řekl dříve, existuje spolutvůrčí entita, která se zrodí v nadcházejících letech a toto entita je kolektivem milionů lidí, kteří se učili přijímat a přenášet vyšší frekvence proudící z Prvotního Zdroje do lidské domény. Tyto frekvence proniknou vším v této sféře, marinujíce dokonce i fyzické struktury svými vyššími vibračními poli a v důsledku toho stimulujíce celý život do nového vibračního stavu. LTO je zde, aby sdílela zakódované materiály pomáhající usnadnit aktivaci kolektivního vědomí. Není pro mne nezbytné k vykonání této mise, dělat turné přednášek, propagovat knihy a tak dále. Tato mise může být dělaná anonymně a je vskutku snazší to takto dělat, protože to připomíná lidem, že úsilí je jejich vlastní, spojení s Bohem je jejich vlastní, že vůle vyzvat své vyšší Já je jejich vlastní a znalostí potřebují opravdu minimálně, protože potřebují jen aktivaci a vůli ji udržet a zapojit. Není čas pro lačnost informací, spíše je čas na činy vycházející ze srdce.

Mark: OK. Mimochodem, to je dobré téma. Hodně se mi líbí. Jamesi, hodně mluvíš o aktivaci a jak se každý z nás může otevřít vyšším frekvencím. Můžeš pohovořit o procesech aktivace, a jak přicházejí?

James: Ano, jistě. Je to velmi důležité téma a také to, které je obzvláště blízké mému srdci. Jak víte, můžete se narodit v těle, studovat na nejlepších vysokých školách, žít perfektní život z biologické perspektivy, ale jestliže je zavřen přístup k Univerzálním proudům, neboli Živé Pravdě a tyto proudy neprotékají do vašeho lidského vědomí, pak nejste doopravdy vtělení, přinejmenším... přinejmenším ne tak, jak bylo zamýšleno Prvotním Zdrojem, vaším Stvořitelem. Jinými slovy, vaše inkarnace není kompletní. Tak, toto je velmi důležité téma, protože máme miliardy lidí, kteří jsou inkarnováni na této planetě, ale operují ve zmenšené duchovní schopnosti. Skrze naše oči a uši vnímáme. Ale jen malou část našeho vesmíru. Světelné a zvukové frekvence, které náš biologický systém vnímá a zpracovává je zlomková. A když to porovnáte s vesmírem, je to infinitezimálně (nekonečně) málo. Chápeme, že lidský nástroj má tato omezení, ale jako všechno, co bylo navrženo naším Stvořitelem, má i kompenzační faktory, v tomto případě jimi je lidský emocionální systém. Naše emoce nás mohou napojit do širšího vesmíru a energetiky vyzařované z Prvotního Zdroje. Když jedinci žijí centrovaný život lásky, praktikují šest cností srdce ve svých nejlepších schopnostech v nejmenších detailech a skulinách svých životů, rozvinou kolem sebe antény. Tato anténa je nehmotná. Jinak řečeno, existuje ve stavech energie, které naše oči a uši neodhalí. Je navržena jako jemně laděný nástroj, který jak přijímá tak vysílá záření vyšších frekvencí z Prvotního Zdroje. Takže tato anténa obklopuje náš lidský nástroj, zabírajíce stejný prostor jako naše tělo a navíc, protože se skládá ze světelných frekvencí vysoké povahy, není vázaná na realitu a omezení třetího rozměru jako naše fyzické tělo, například. Když jsou naše srdce uvolněná, milující a chápající, uznalá, důvěřující, éterická anténa se stává... stává se vnímavá jako květina otevírající své okvětní lístky slunci. Jestliže je naše srdce ustarané, nepokojné, rozhněvané, nebo bouřlivé, stejná anténa, podobně jako citlivá rostlina zavírá své okvětní lístky navečer, přechází do zmatku a její jemnohmotné spojení s vyzařováním vyšších frekvencí Prvotního Zdroje je odříznuto nebo zmenšeno. Tato éterická anténa je z biologického hlediska zakotvená v sedmi žlázách endokrinní soustavy (s vnitřní sekrecí), působící jako receptory překládajíc tělu a mysli vyšší frekvence domény Ducha tak, aby mysl mohla zpracovávat zakódovanou informaci a tělo mohlo podle toho postupovat.

Mark: Je to stejné, jako systém sedmi čaker?

James: Ano. Takže, když lidé vyjadřují hněv nebo nenávist, zvláště v průběhu času, jejich anténa může být poškozená, nebo přesněji, její citlivost je zmenšená, způsobující začarovaný cyklus, protože v jisté úrovni si lidé uvědomují, že nepřijímají nejjemnější vjemy, které jsou jejich rozeným právem. Jednotlivce aktivují právě tyto nejjemnější vjemy. Je důležité poznamenat, že anténa není nikdy poškozená vlivem externích emocí, jinými slovy, zápornými emocemi nasměrovanými k vám či ostatním z vnějšího zdroje. Namísto toho, je oslabena vašimi vlastními emocemi nenávisti, hněvu, zklamání a zlosti. Takže jak vidíte, přítomnost Ducha ve vašem životě je přímo úměrná dobrému stavu této éterické antény. To je velmi delikátní, podivuhodný, dokonce zázračný aspekt lidského nástroje a jeho spojení s Duchem. A, když je tato anténa roztáhnutá, probuzená, aktivovaná, zesílená, využitá a zajištěná, tak …tak rozšiřuje přicházející frekvence světla a zvuku, neboli vyšší frekvence vyzařování Prvotního Zdroje do energetického pole kolem vás, přinášejíce vám kompletnější uvědomění multidimenzionálního světa, ve kterém žijete. Teď, toto světelné pole, které vás obklopí, ještě není ostrov. Jak jsem řekl dříve, ostrovy se zvedají nahoru jako kontinent vědomí a tento kontinent je kolektivní entita, o které jsem mluvil dříve.

Mark: Tak, co je pak aktivací?

James: Vyšší Já spolupracující s Duchem je vždy aktivátorem. Instruuje lidský nástroj na základních pravdách šesti srdeční ctností dříve, než jedinec může číst nebo mluvit. Jsou to vrozená pochopení. Pocházejí ze sdílené studny moudrosti, která je Žijící Pravdou a tato studna moudrosti je ta, ze které čerpají andělé (poslové) a osvícené bytosti. To je vstup, který hledá každý student Ducha. Jakmile je nalezen, stává se vaším vlastním. Jakmile je nalezen, zrealizujete, že schéma nebe, galaxií, hvězdného systému – a vše zde na planetě ve vašem vlastním lidském nástroji – je uspořádáno ve spojitém designu, který dělá možným vstup do sdílené studny moudrosti. Jediné, co potřebujete udělat, je aktivovat éterický anténní převaděč, jinak řečeno – poslouchat své srdce. A pak živte a rozšiřte tuto aktivaci žitím centrovaného života lásky.

Mark: To zní téměř...téměř příliš jednoduše.

James: Ano. To je jednoduché. Neexistuje zde složitost, protože je to přirozené. Je to jako po vlasu, kde je odstraněna zátěž z namáhavého tření a díky přicházejícím energetikám naší doby, je úkol ještě jednodušší. Chápu, že existuje mnoho podporujících složitých technik; dýchání, mantry, vizualizace a tak dále. Nepodceňuji tyto techniky, nebo přístupy – aktivace je vysoce osobní proces a jestliže vás vaše vyšší Já vedle zabývat se těmito technikami, pak takto konejte všemi prostředky. Ale také pamatujte, že složitost může pomýlit. Může způsobit oddělení od vašeho duchovního porozumění, které žije stále přítomné ve vašem srdci. Nejde o to, jak moc toho víme o spirituálních technikách takzvaných mistrů, nebo dokonce jak dobře cvičíme tuto znalost. Jde o naši schopnost milovat a vyjádřit tuto lásku do nejjemnějších detailů reality našich životů.

Mark: A Jamesi, když říkáš "nejjemnější detaily reality" můžeš trochu upřesnit, co máš na mysli?

James: Hmhmm chvilinku, jen si dám sklenici vody. Myslím, že to má co dělat s vnitřním vedením. Protože bez vnitřního vedení budete těžko nalézat tyto jemné detaily reality tak, jak jsou velmi často nepovšimnuty v každodenní zkušenosti běžného jedince. A to kvůli starému paradigmatu, které nás obklopuje jako unavený stín. Říká nám nemluvit s cizinci, nezkoumat (eye of a person) oko člověka, zaměřit se na povrchní vnější vzhled věcí, být zticha pokud nebudete vyzván. Toto všechno otupí naše spojení s vnitřním Duchem, který udržuje a rozvíjí naši aktivaci. Proto je nezbytné vyjadřovat šest cností srdce do nejmenších koutů vašich životů. Nedám specifické příklady. Rozumím, mohly by být užitečné, možná, ale s každým příkladem, který bych odhalil, bych nedopatřením ukryl jiný a znova, celým účelem aktivační cesty je stát se svrchovaný a zodpovědný. Vše co říkám je zaměřit se na oblasti vašeho života, které se zdály bezvýznamné vaší mysli, ale mají jistý magnetismus k vašemu srdci. V Lyricusu tomu říkáme: "Rutiny a zaslepenosti rozumu jsou často hřiště a okna duše." Potřebujete váš smysl pro rovnost zakořenit ve sjednoceném poli vědomí, které je sdíleným majetkem všech. Jestliže můžete přiřadit vaši identitu k této perspektivě a udržíte ji tváří v tvář životnímu odporu, pak opustíte staré paradigma. A věčná nekonečná bytost žijící ve vašem srdci, poskytne vedení, které potřebujete.

Mark: Jamesi, chystám se přesunout k více osobním otázkám, jestli smím…

James: Samozřejmě.

Mark: ...do doby, než skončíme. Je to OK?

James: OK.

Mark: Dobře. Dříve jsem studoval tyto nauky a nejsem si jist, jestli je dokonce nazývat učením, ale od té doby, kdy jsem spojen s WingMakers, musím říct, mám nastudováno myslím si velké množství informací. Ale stále nemám, jak říkám – nebo přinejmenším jak se odkazuješ na – toto jasné spojení s vyššími frekvencemi. A nejsem si jist, že bych od té doby opravdu získal kvalifikaci duchovní osoby. Stále se pěkně naštvu, když mě někdo odřízne v dopravě, někdy o tom dokonce mluvím s větší prudkostí, než chci. Jde o to: jak víme jestli jsme na správné cestě a děláme správné věci?

James: Rád ti říkám, že tvůj stav je velmi normální. Jsoucí zranitelný je součástí tohoto světa zkušeností a také částí toho, co tě propojuje s ostatními. Jestliže se držíš v nějaké velebné výši, mohl by ses stát nepřístupným, nebo hůř, lhostejným k nepříjemným situacím a každodenním problémům. Jak víš, duchovní spisy jsou zkrátka a dobře napsány těmi, kteří byli podpořeni Duchem produkovat informace, jako prostředky k tomu, aby rozžehly lidské uvědomění Stvořitele a cností srdce, skrze které žije. Tito spisovatelé často píší z vyššího dimenzionálního rámce, kde vážnost skutečných problémů je druh odpadlý do okrajů. Přidej si, že zátěžové faktory diktují náš svět a je nesnadné zůstávat milující a citlivého srdce. A tak cvičíme jógu, meditaci, dechová cvičení, hodnotíme toxiny a sto dalších věcí podporující naši cestu. Je důležité porozumět, že v očích Boha jsou si všichni rovni, ať stoupáte do ušlechtilých rovin čistoty, nebo právě začínáte váš výstup z pouštní podlahy, nejste tím více nebo méně hodnotní. A to je proto, že jsme všichni projekcí sjednoceného pole vědomí, a i když si ho jednotlivě přizpůsobujeme naším jedinečným charakterovým tendencím; v konečném součtu (jak říkají v byznysu) jsme rodina průzkumníků a spolutvůrců. Jsme božští spolupracovníci, kteří nesoucí lidskou biologii, někdy neohrabaně dělají chyby. Když zažijete poznání fyzického světa, tak to nezažíváte osamoceně. Chystám se vám říct velmi jemný, ale důležitý rozdíl: Můžete hovořit s Bohem, můžete mít rozhovory pravdy a lásky a to je dobré a pěkné, protože je to vzdělávající. Ale jakmile procházíte životem je nepostradatelné cítit přítomnost Boha... zažít pozemský svět společně jak jeden. Toto je spolutvoření a pořádné vykročení ze vzdělání.

Mark: Nejsem si jist, že jsem přesvědčen o poslední části, Jamesi. Můžeš rozvést, co máš na mysli tím, když říkáš spolutvoření je jedna věc, vzdělání další?

James: Ano. Proto říkám, že je to jemný rozdíl, v konverzaci mezi jednotlivcem a Stvořitelem jsou důležité výměny energií a informací, ale je to vždy vy a Bůh a množství výměny, jestli chcete. Spolutvoření není tolik o mnohosti, je to zkoumání pozemského světa jak jeden. Bůh a vy jste jedno, a jak procházíte životní zkušeností, Bůh vidí a slyší skrze váš lidský nástroj, pošťuchujíce vás tam nebo onam, protože jste pozvali jeho přítomnost do vašeho srdce. Teď si pamatujte, jak již jsem řekl, srdce nebo lidský emocionální systém je primární orgán vnímající relativně jemné frekvence vyšších dimenzí. Jestliže pozvete Boha do vašeho srdce, jestliže cítíte tuto přítomnost kvést, pak když žijete váš život, můžete cítit, jak je každý okamžik utvářen s Bohem. Ne jako když po zažití zkušeností života dáváte zprávu Bohu skrze modlitbu nebo meditaci a hledáte radu na toto rozhodnutí či tamto. To je, jak víte, když jste na správně cestě. Nech mne přidat ještě jednu věc. Vaše ego má ustavičný protipól a účel, vaše ego se drželo ve vysoké pozornosti zakořeněno v historickém kontextu, který rychle sklouzne do irelevance. Krajina stvoření je zrenovovaná, tak říkajíc, počítající s řetězovou reakcí vědomí, která zamete tuto planetu a přenese ji a její obyvatele do nových vibračních polí. Teď, ego bylo uzamčeno v obavě a nedostatku víry. Je to, jako by byly tyto vlastnosti zakódovány do lidských druhů. Ideologicky, ať jsou vědecky či nábožensky ladění, jsou nicméně přivázaní ke strachu. Blokují proudění vyšších frekvencí, k čemuž byl lidský nástroj navržen, aby vykonával. To je přesně, proč je jednotlivec svrchovaný a proč je tak rozhodující, že se aktivuje a žije centrovaný život lásky, protože jen pak může dostatečné množství lidí začít řetězovou reakci vědomí, vědomí věčnosti. Fyzické síly budou reagovat na tuto frekvenci a stanou se opravdovými silami věčnosti na pozemské úrovni. V Lyricusu to říkáme takto: "Mistr hmoty se stane otrokem věčnosti." Uvědomuji si, že jsem se přesunul na jisté velmi širokorozsahové koncepty, ale odpověď na tvou otázku je v této sadě konceptů. Budeš-li muset jen to trochu vytřídíš.

Mark: Díky, Jamesi. Jo, jsem si jist, že to udělám. Jak jsem tak poslouchal, zjistil jsem, že spoustu z toho, co jsi řekl...Mám pocit, že si to budu muset poslechnout vícekrát, než opravdu pochopím smysl.

James: Můžeš mít pravdu, ale nedělej si tak moc starosti o pochopení smyslu. Je to tak moc psychologický proces jak dosah. Je to proces posunu identity, že každý jedinec se může posunout z proudů obav a viny k proudům lásky a porozumění. Protože jen v proudech lásky si uvědomíte, že nejste forma, kterou oživujete, ale spíše oživující se energetické frekvence. A tyto frekvence – z čeho se domníváš, že pocházejí?

Mark: Myslím si, řekl bych Prvotní Zdroj.

James: Ano, z našeho Stvořitele. A tyto frekvence, oni tančí v přítomném okamžiku, neznají minulost nebo budoucnost, žijí v přítomnosti. Tak myšlenky a pocity, které hledají v minulosti nebo budoucnosti, mohou omezit cirkulaci těchto jemných frekvencí a tyto frekvence vás, jako pištec vedou do bodu přesného okamžiku, kde jste otevření pro transformaci. Říkáváme to takto: "Jestliže loupete pomeranč, nepřemýšlíte o jablku." Jinými slovy, zůstaňte v přítomnosti, protože zde se nacházejí frekvence oživení. Zde leží vaše síla.

Mark: OK, to dává smysl. Díky Jamesi, cením si toho. Mateo! – Pro ty z vás, kteří posloucháte, kocour Mateo vyskočil na stůl a navštívil Jamese. Zdá se, že se mu líbíš.

James: Není žádný důvod proč by ne. Jaký je to druh kočky?

Mark: On je Ragdoll (hadrová panenka). Druh, který znehybní když jej chceš vzít. Proto název.

James: Ano, on je velmi uvolněný. Velmi konejšivý.

Mark: Jo, nevím, zda to mikrofon snímá, já slyším jeho vrnění i z místa kde sedím. Chceš abych ho vzal, Jamesi?

James: Ne, ne je v pohodě. Jestli chce ležet ….

Mark: (Mark mluví současně s Jamesem.)

James: Dobrá, jestli nic jiného je velmi dobrým rozptýlením, jak vidíš. Toto je způsob práce Ducha a je to dobrý příklad nejjemnějších detailů života, kde v určité frekvenci 30 nebo 40 minut a Mateo je skvělý, náhle vyskočí na stůl a prosadí se. Dobře, pro mne je to Duchovo šťouchnutí uvolnit plynový pedál a navrátit hravou stranu životu. To vše je rytmus, jak vidíš.

Mark: Jo, jo souhlasím s tebou, Jamesi, chceš si udělat pauzu?

James: Ano, udělejme si, protáhneme si těla a občerstvíme se. Vím, chtěls mi ukázat nějaké věci, tak to pojďme udělat a můžeme pokračovat v našem hovoru za 15 nebo 20 minut.

-pokračovanie-

http://www.eventtemples.com

Preklad: Jana Buryanová, leto 2008

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF rozhovoru nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


júl 03, 2017 23:12 popoludní

 

 

Top