Obrázok používateľa CEZ OKNO
ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013) I. (TEXT+PODCAST)

“Můžeš být třeba ve vězeňské cele nebo ve vile v jižní Francii, časoprostor, který protíná tvůj lokální vesmír, může být tebou modifikován. Ty jsi alchymistou. Tvůrcem. Můžeš použít moc své tvůrčí představivosti, abys prodchnul svůj nádech ctnostmi, jako je soucit, odpuštění, pokora, srdnatost, pochopení, radost, láska, cokoliv chceš. Ty jsi tvůrce a nový časoprostor je tvým plátnem.”


Tento dokument je tvořen rozhovorem mezi Markem Hempelem a Jamesem Mahu v dubnu 2013. Je to telefonický rozhovor. Dá se též stáhnout jako audio soubor z webu WingMakers.com v sekci Stvořitel. Tento přepis zhotovil Mark Hempel.

Mark: Myslím, že jednou z hlavních otázek, kterou většina lidí klade… a bude to pravděpodobně vypadat naivně, ale stejně bych na to chtěl slyšet tvůj názor. Jaký je účel celé této věci s názvem lidstvo? Proč spolu nemůžeme vyjít a žít tu společně v nějaké formě relativní harmonie?

James: Viděl jsi někdy show Star Dance?

Mark: Párkrát. Nejsem velký příznivec tance, což by ti má žena ráda potvrdila.

James: (Smích.) Španělé milují tanec. Je to jejich kulturní esence. Ale abych zodpověděl tvou otázku, použiji metaforu a ta metafora v sobě obsahuje koncept této show Star Dance. V té show se dohromady párují profesionální tanečníci s nezkušenými tanečníky z řad celebrit… ačkoliv v mnoha případech by se dalo diskutovat, nakolik se jedná o celebrity; ale pro naše účely je nazvěme celebrity tanečníky. Na každé show jeden pár vypadne… až je nakonec na poslední show odhalen vítěz.

Takže s tímto vytvořeným koncepčním rámcem si teď představ, že celá země je taneční parket. Na jedné straně parketu máš celebrity. Teď, abychom byli soudní, tyto celebrity nemusí nutně být známé. Na druhé straně parketu máš zkušené profesionální tanečníky.

Ty celebrity… inu, to jsou staré gardy. Jistým způsobem představují to, odkud lidstvo přišlo naši minulou cestu. Jsou tou částí lidstva, která žije dominantně v levé mozkové hemisféře té reptilianské, kde sídlí ego osobnost, dočasná skořápka. Žijí, aby si užili, ale také aby se báli. Takže tato skupina, jak si jistě umíš představit, se zabývá zkoumáním svého prostředí, aby našla hrozby, problémy, aby svoje prostředí analyzovala, hledala řešení problémů, strukturovala svůj svět do shody… všechny postavila do lajny. Oni preferují uniformitu, být součástí příběhů třetí dimenze: úspěch, získávání věcí, být součástí soukolí a ze všech sil se snaží “nerozhoupat loď”.

Na druhé straně tanečního parketu máme profesionály. Ti představují směr, kterým lidstvo kráčí. Je to budoucnost. Oni jsou částí lidstva, která žije primárně v pravé mozkové hemisféře jsou intuitivnější, orientovanější do srdce, tvůrčí. Oni představují tu část, která hledá tón rovnosti a jednoty. Vnímají energetická pole… ten vesmír energie, ve kterém žijeme. Jsou to agenti změny, takže podle definice oni jsou těmi, kteří “rozhoupávají loď”.

Takže máme tyto dvě skupiny, které spolu sdílí taneční parket zvaný země. Hudbou té věci, která způsobuje, že tyto dvě skupiny spolu začínají tancovat a interagovat jsou jemná vibrační pole, skrze které se náš solární systém pohybuje, jak postupuje ve svém velkém cyklu kolem galaktického jádra galaxie Mléčná dráha. Tato hudba, pokud ji tak můžeme nazvat, všechno lidstvo spojuje dohromady… v tom tanci. A teď, na tomto jevišti, se zdá, že ten tanec je… nešikovný.

Sleduješ mě?

Mark: Ano, sleduji tě. Jsou ty dvě skupiny podobně velké?

James: Co se týká poměru, tak je asi 650 celebrit na každého profesionálního tanečníka. Nicméně není to tak, že by byly jen tyto dvě skupiny. Tato dichotomie či dualita se týká také jedince.

Mark: Dobře, myslím, že tady jsem se ztratil.

James: V jedinci v každé osobě je tento taneční parket také na mikroskopické úrovni. Vzpomeň, že žijeme v holografickém vesmíru. Proto v celém tomto tanci hrají tak důležitou roli poměry… ale k tomu se dostanu později. Představ si sama sebe jako ten taneční parket. Na jedné straně jsi celebritou, máš reptilianský mozek svou levou hemisféru. Zabýváš se přežitím… logickou shodou. To nejsou špatné věci. Nedávám celebritám cedulku špatní; a profesionálům dobří. Abys měl chemii, potřebuješ obě skupiny. Co je kritickým bodem, je poměr jejich přítomnosti v rozhodovacím procesu.

Na druhé straně máš svou duši, srdce, pravou mozkovou hemisféru, vyšší mysl, intuici. Když se toto stane ve tvém životě aktivované a tím myslím, že jsi to vyvolal praxí ctností srdce můžeš se natáhnout k té svojí části, která je celebritou. K té části, která je velmi zakódovaná do lidského nástroje a která hledá hrozby, která se pokouší přežít, která je sobecká, která vidí tři dimenze a nic víc. Tancuješ vnitřně.

Takže máš tuto dichotomii. Tuto dualitu. A je to celé v tobě. A stejným způsobem… je to i vně tebe na větším jevišti zvaném země. Takže tento taneční parket má tvůj lokální vesmír, stejně jako nelokální vesmír na straně země. Dává ti to smysl?

Mark: Jo… myslím, že jo. Zpět k metafoře Star Dance… kdo jsou rozhodčí?

James: Než se dostaneme k rozhodčím, dovol, abych vysvětlil ještě jednu věc.

Mark: Jistě.

James: Profesionální tanečníci učí… nejen slovy, ale svým chováním. Ukazují taneční kroky. Předvádějí pohyby či praktiky, které vycházejí ze srdce a z duše. Předvádějí tvořivost pravé hemisféry. Oni ji nekážou. Je to demonstrace. Součástí této demonstrace je akceptování nešikovnosti jejich partnerských tanečních celebrit ať už vně nebo uvnitř nich. Ta část lidstva, která je celebritami, zkrystalizovala do chování, které jim dobře sloužilo ve třídimenzionálním světě. Aby mohli tancovat s profesionály, musejí být ochotni přijmout nové chování, nové pohyby a opravdu naslouchat hudbě cítit ji.

To vyžaduje přetvoření jejich systémů víry. Což je něco, co pro velké procento lidské populace není snadné polovina lidstva je součástí světových náboženství. Takže profesionální tanečníci musejí mít soucit a pochopení. Také pomáhá trpělivost. Jinak se stanou netrpělivými, frustrovanými a dokonce rozhněvanými.

To také platí o jednotlivcích, ale tady se to týká jich samých. Je to forma sebeodsouzení… někdy i zesměšnění.

Takže tento tanec se odehrává zároveň v nelokálním vesmíru a v lokálním vesmíru. Profesionálové cítí sami v sobě tuto dichotomii nové gardy a staré gardy, pravé a levé hemisféry, intuitivního a logického, duše a těla, srdce a ega. Ale toto jsou dva taneční partneři a jestliže se nechají strhnout hudbou, nová garda ukazuje pohyby, praktikuje soucit a ti dva můžou tancovat jako jeden!

(8:07) Pauza…

Teď ke tvé otázce, kdo to posuzuje… kdo jsou rozhodčí?

V lokálním vesmíru jsi to samozřejmě ty. To hodnotíš kvalitu tance. Kdo vede? Kdo šlape na špičky? Kdo přináší kvalitu pohybu? Ty sám to hodnotíš a často tvrdě.

Mark: Proč? Proč to děláme?

James: Protože jakmile jsi jednou aktivovaný, víš, že jsi energií. Víš, že nejdřív jsi energií, pak tělem. A víš, že tato energie je spojená se vším ostatním v nelokálním vesmíru. Je to Bytí jednotou a tato jednota se odehrává skrze lásku. Takže když nešikovně spadneš… nebo šlápneš na špičky, odsoudíš se, že jsi nešika. Ale jak už jsem mnohokrát říkal, toto není o dokonalosti. Je to o nacvičování pohybu, nebo ctností srdce, podle tvých nejlepších schopností v daném okamžiku.

Taneční parket není vždy rovný. Třídimenzionální svět má své nástrahy a pasti. Každý si o ně může ukopnout palec. Zdravotní záležitosti, fyzické překážky, vztahy, pracovní stres, finanční potíže to všechno informuje taneční parket, na kterém tančíš. Některé taneční parkety jsou hrbolatější než jiné, ale když tomu tak je, ty svůj tanec zpomalíš. Když se dostaneš na hrbolatý taneční parket, pohybuješ se opatrněji, ale stále můžeš plynout. Tvé pohyby stále můžou být ladné. Stále můžeš praktikovat ctnosti srdce… dokonce i vůči parketu samotnému.

Mark: A co v nelokálním vesmíru… kdo je tam rozhodčími?

James: Jsou dvě skupiny rozhodčích: každá pro jednu stranu tanečního parketu. Pro celebrity tanečníky představuje rozhodčí náboženství, kariéra, vláda, kultura, politika kteří se všichni na ten tanec nejdříve mračí, ale když to musí být, nechají tanec vést celebrity tanečníka. Umožní logiku, racionalitu a souznění s převažujícími vírami institucí.

Co se týká profesionálních tanečníků, jejich soudci vycházejí z kulturně tvůrčí elity a duchovních guruů. Z autorů nejprodávanějších duchovních knih, z těch, kteří dělají svá turné po světovém tanečním parketu a poskytují své komentáře k tomu, jak nejlépe žít jako duchovní bytost.

Mark: Jsi ty nebo Tvůrci Křídel rozhodčími?

James: Ne. My nejsme rozhodčími v žádném smyslu toho slova. Profesionální rozhodčí se pokoušejí kultivovat Pracovníky Světla, hnutí New Age, Osvícené komunity. Oni jsou těmi, kdo je v těchto komunitách považován za vůdce a poskytují vjem toho, co je praktické a možné. Stali se rozhodčími v tom smyslu, že oni věří, že mají zvláštní poznání toho, jak být duchovní osobou osvobozenou od omezení náboženství nebo historické mysli.

Oni se nutně nevnímají jako rozhodčí, ale jestliže tvrdí že abys byl duchovní osobou, musíš používat tu či onu techniku nebo praxi pak jsou to, jistým způsobem, rozhodčí.

Mark: Ale není to tím, co dělají Tvůrci Křídel?… Mám na mysli to, že mluví o Šesti Ctnostech Srdce či Kvantové pauze nebo takových věcech a pak doporučují praktikování těchto věcí...

James: Rozdíl je v tom, že my nejsme známí. Nikdo nás nevidí. Můžeš nás nazývat neviditelní rozhodčí, ale když jsi neviditelný, jak bys mohl být rozhodčím? A my se také nepokoušíme dělat organizace. Pokoušíme se zvětšit poměr Profesionálních tanečníků abych pokračoval v té metafoře.

Chápej, každý může být profesionální tanečník. Může to být třeba člen vlády, Katolické církve, může to být Muslim, Hind, může být ve vězení, může to být komunista nebo zanícený vědec… nezáleží na tom, jestli je nebo není součástí jmenované nebo nejmenované Osvícené komunity; ani na tom, co považuje za svůj systém víry. Na čem záleží, je to, aby vědomě vyzařoval ctnosti srdce. Aby vysílal soucit, pochopení, pokoru, odpuštění a tak dál skrze své chování.

Často jsou profesionálními tanečníky prostí lidé bez začlenění. Začleněním myslím nějaký systém víry nebo organizaci. Nezačleněná osoba prostě pevně intuitivně věří v nadřazenost srdce a duše a díky této víře může přijímat a vysílat tuto frekvenci rovnosti a jednoty. To… to není o poznání. Někdo může mít velké poznání o historické mysli a duchu, může mít třeba ekvivalent doktorátu v duchovnosti, ale přitom může být v hlavě. A z toho důvodu může tančit na hudbu nižší frekvence.

Co se týká nezačleněného jedince, ten může být spojen s frekvencemi lásky a soucitu. Ne s organizacemi nebo osobnostmi. Ne s vládami či politickými hnutími. Ne s náboženstvími či duchovními organizacemi. Proto profesionální tanečníci můžou vzejít odkudkoliv. A díky této skutečnosti opravdu neexistuje nikdo, kdy by byl vybaven na rozhodování… ačkoliv jsou tací, kteří se o to pokoušejí.

Hnutí života centrovaného na srdce není vlastněno žádnou organizací. Ani není sférou Tvůrců Křídel. Je to starobylá věc a dávno předtím, než na této planetě začalo lidstvo, existoval ten tanec a poměr celebrit k profesionálům ve všech doménách hmotného vesmíru. Je to intuitivní, ale jen pro ty, kteří se otevřeli profesionálovi v sobě.

Mark: A jak to má člověk udělat?

James: Nihilismus je mocný taneční pohyb celebrit tanečníků. Levá mozková hemisféra a reptiliánský mozek vidí život jako když ne bezvýznamný tak přinejmenším jako něco, čeho je potřeba se obávat a navigovat skrz to za účelem zmenšení zklamání, problémů a… a nepříjemností. Předpokládají, že vesmír je nesoucitný. Že Bůh je výmysl pravé mozkové hemisféry. Že je to přelud a že tancovat na tuto hudbu nemá smysl.

Jak lidé vyrůstali, mnozí si museli vybrat mezi náboženstvím a nihilismem. Jejich myšlenkový proces byl asi takovýto… buď můžu být věřící nebo ateista. Ale skutečný svět je mnohem složitější. Vždycky je o poměrech. Je to matematická jistota, protože my jsme energetické bytosti nikoliv hmotná úložiště buněk, svalů, kostí, šlach, orgánů a krve. Takže nejsme ostrovy organické hmoty; kolektivně jsme oceánem energie. Takže z důvodu této vzájemné propojenosti znamenají poměry všechno.

Věda přináší lidstvu model reality, ve kterém se můžeme vidět jako Bytosti tvořené energií… poli energie, která se mísí se všemi ostatními a toto mísení se také týká energetických polí planet, hvězd, galaxií a vesmíru jako celku. Tento model může být přizpůsoben tak, aby zapadl do nihilistického systému víry do konceptu nepečujícího vesmíru bez boha. Také může být přizpůsoben náboženským a duchovním systémům víry, kde poskytne důkaz, že vesmír je důsledkem pečující, tvůrčí síly zvané Bůh, Allah nebo Stvořitel… nebo jakékoliv jiné slovo, které si vybereš.

Prvním krokem je vždy aktivace profesionálního tanečníka. Mít o tom alespoň nějaké ponětí, nehledě na to, jak je vágní. Dostat se s tím do kontaktu a přivést to do středu pozornosti prostřednictvím praktikování toho, co plyne ze tvého srdce ve formě intuitivní inteligence, inteligence chování a jednoduchosti. Já osobně věřím, že praxe šesti ctností srdce je dobrý způsob, ale každý si může najít svou vlastní metodu. Já jsem již říkal, ta cesta není vlastněna ani provozována nikým, protože což je, myslím, trochu paradoxní se jedná o individuální stezku k vzájemné propojenosti. Ve skutečnosti žádná jiná cesta není.

Mark: Prve jsi říkal, že je asi 650 celebrit tanečníků na každého profesionálního tanečníka. Když hovoříme o poměrech, tak to vypadá jako dost strašný poměr. Vidíš to nadějně?

James: To není o naději, Marku. Je to o empatii jediné osoby, která pracuje v souladu a rezonanci s vesmírem. Poměr 1:650 je součástí té rovnice a další součástí je velký počet lidí, kteří jsou v této době inkarnovaní na planetě. To, co mnohými lidmi bylo nazýváno “posunem”, se týká přesně tohoto posunu poměru, spolu s velkou lidskou populací. Blížíme se ke dvanácti miliónům lidí na planetě, kteří jsou schopní vysílat tyto ultrajemné frekvence srdceduše; a dělají to vědomě, pravidelně a bezpodmínečně.

Mark: To je důvod, proč jsi chtěl vytvořit Chrámy Událostí (angl. Event Temples)?

James: Vlastně ani ne. Pochop, čísla jsou jednou z věcí, na kterou se lidé vážou. Kdyby na Chrámu Událostí bylo přítomno jen deset lidí, lidé by té události přiřadili stav úspěch/neúspěch. Já vím, že už jsem to říkal, ale opravdu to není o množství koordinovaného úsilí. Nepotřebuje to být koordinováno ani řízeno ani channelováno ani synchronizováno. To už je uděláno Univerzální Bytostí, jíž jsme všichni součástí. Na Chrámu Událostí může být deset lidí a dalších deset tisíc lidí může být rozmístěných po celé planetě a v té samé době dělat podobnou praktiku. To všechno přispívá k projekci vyšších dimenzí do této, kterou kolektivně nazýváme země.

Mark: A jak to přispívá, Jamesi? Nebo přesněji, čemu to přispívá? Právě jsi zmínil projekci vyšších dimenzí na zemi. O tom to celé je? O konceptu nebe na zemi?

James: Inu, není to ani tak o tom, že nebe je přivedeno na zem nebo dokonce že vyšší dimenze jsou nahrány do všech lidí. Mnohem více to je o experimentu v čase. Čas je vozítkem vědomí lidstva, mnohem více než je lidský nástroj vozítkem duše. Takže čas vytváří ve třídimenzionálních realitách zdání, že vědomí lidstva se vyvíjí. Že se vědomí vyvíjí, jak lidstvo cestuje galaxií a vesmírem.

Uvažuj o tom takto země krouží kolem slunce, solární systém krouží kolem galaxie, naše kupa galaxií se nevysvětlitelně valí k tomu, co astronomové nazývají Velký Přitahovatel (angl. Great Attractor) a vesmír expanduje závratnou rychlostí. My vlastně ve skutečnosti neznáme rozsah toho mystéria, které se rozpíná za tuto strukturu, ale víme, že se rozpíná. Stále dál expanduje. A v celé této záležitosti od nejmenšího k největšímu, je časoprostor vozítkem, které způsobuje, že evoluce vypadá jako lineární proces. Jako cesta v časoprostoru.

Existují jiné domény vědomí, které fungují vně našeho čtyřdimenzionálního konceptu časoprostoru; domény, kde se čas zpomaluje nebo zrychluje nebo úplně mizí a přestává existovat. Vyšší pole vědomí kde lidstvo je jediným bytím to je odlišná forma časoprostoru, od čehokoliv, co je na zemi a přitom to je časoprostor, do kterého směřujeme. Až země dorazí do tohoto časoprostoru, tak my všichni lidé to budeme cítit jako tělesný zážitek, který přemění naše postoje a vnímání toho, co tvoří význam slova lidstvo. Všichni se transformujeme do jediné bytosti a přitom všechna vyjádření či projekce individuality zůstanou svrchované.

To je stav vědomí Svrchovaného Sjednocení… nejvyšší dimenzionální vědomí, které je v lidské rodině známé.

Mark: Takže… znamená to, že lidstvo se vyvíjí v závislosti na své pozici v časoprostoru?

James: Ano, jistým způsobem. Kdyby se země nalézala ve frekvenci či energetickém vzorci vesmíru, který by byl tvořen nižšími frekvencemi, pak by životní formy žijící na planetě včetně lidí odrážely tyto nižší frekvence ve svých chováních a postojích. Na druhé straně, kdyby se lidstvo a jeho kosmická loď země nalézali ve vyšším dimenzionálním poli vesmíru, tak by tyto vyšší frekvence aktivovaly nová chování a postoje soudržnější se srdcem a lidskou duší.

To je důvod, proč se Tvůrci Křídel dívají na časoprostor jako na esenciální prvek v rovnici jednoty a rovnosti. Lidská rodina je neoddělitelně spojena s vesmírem a pozicí v něm.

Mark: To zní trochu jako astrologie pro lidskou rasu. To je to, co chceš říct?

James: Vidím, kam tím závěrem směřuješ, Marku, ale opravdu to není to samé. Není to ani tak o pozici planet v souvztažnosti k inkarnačnímu počátku jedince. Je to mnohem více o pozici země coby kosmické lodi, která obíhá kolem galaktického středu a o galaxii cestující vesmírem. Nic není statické. Stále probíhají změny. Tempo změny, její stupeň, protichůdné síly ke změně to všechno je modulováno a vytvářeno kosmickým vlivem.

Tento kosmický vliv může aktivovat nebo deaktivovat vlivy v lidském nástroji, včetně DNA, chemie mozku, srdce, endokrinního systému a dalších orgánů. Pochop… pole jsou jediným způsobem, jak může univerzální inteligence fungovat v celém druhu. Tak například kosmické pole interaguje se solárním polem a solární pole interaguje s planetárním polem jako je geomagnetické pole země. Pole země může v sobě tuto kosmickou informaci nést a ona pronikne do každé lidské bytosti, dokonce i do zvířat a rostlin. Všechno na planetě se v jistém smyslu koupe v těchto polích. To se děje stále.

(22:30) Pozice v časoprostoru jsou pečlivě řízeny Zdrojovou Inteligencí. Tyto poziční souřadnice nejsou svévolné nebo náhodné. Jsou následkem inteligentního procesu koordinovaného Prvotním Zdrojem či Stvořitelem. Vytvářejí možnost pro vývojové skoky. Někteří toho využijí. Jiní ne. Rozdíl je v jejich systému víry, jejich schopnosti adaptace a přetvoření jejich víry a způsobu, jak tyto nové víry praktikují ve svých životech.

Dovol, abych dal jeden příklad. Každý měl někdy zkušenost, kdy byl někým zraněn. Přátelství se rozpadne a dotyčného přemůže hněv nebo frustrace. Když se to zranění přihodí, dotyčný se nalézá ve specifickém časoprostoru. V tomto časoprostoru nemůže druhému odpustit. Je to téměř nemožné. Ale za hodinu… nebo den, se nalézá v jiném časoprostoru, kde již je odpuštění možné. Můžeš třeba říci, že vzpomínka zeslábla a to je důvod, že odpuštění už je možné. Nebo se druhá osoba třeba omluví a to umožní odpuštění. Na tom je něco pravdy, ale ve skutečnosti je to posun v časoprostoru, který to umožní a také nové energie, které námi pronikají.

Znovu říkám, že nic není statické. Ti, kteří nikdy neodpouštějí, ti se uzamykají… nebo… nebo ukotvují v časoprostoru dané události, zde, ve svých myslích. Ztratí svou schopnost plynout s kosmickou lodí země. Ztratí schopnost vidět, jak je časoprostor proměnlivý, jak energie vesmíru tancují v každém z nás, jak se stále měníme, protože jsme proměnlivé energie, které stále proudí časoprostorem.

(Pauza)

Vím, že to byla dlouhá odpověď. Takže tady skončím.

Mark: Tato otázka je možná mimo rámec, ale zajímalo by mě, jestli bys mohl promluvit o tom, proč profesionální tanečníci prostě netančí jen spolu a neignorují celebrity tanečníky?

James: To je pěkná otázka. Dovol, abych ji zodpověděl tímto způsobem… mnozí z nás jsou svým srdcem aktivisté. Jsme zanícení našimi vírami. Bráníme je. Postavíme se komukoliv, kdo je chce změnit. Odporujeme těm, kteří se nás snaží zviklat. Nicméně zároveň jsme si svými vírami tak trochu nejistí.

Aktivismus je forma sjednocení. Skupina “Za záchranu velryb” je sjednocena kolem svých ideí. Kdyby tato skupina “Za záchranu velryb” jenom rozmlouvala s námořními biology, byl by to jen další hlas ve sboru. Jejich aktivismus by se setkal se zájmem, ale nic by to nezměnilo.

Stejné to je i s profesionálními tanečníky, kdyby tancovali jenom spolu. Možná by tancovali krásněji, ale nemělo by to žádné důsledky. Byli by méně aktivisty a více… více umělci ve své podstatě.

Duchovní aktivismus není učení slovy. Tanec se děje na hudbu Stvořitele a tato hudba se stále mění. Není to jediný opakující se rytmus. Tanec je tvořen postoji a chováním. Tak demonstrujeme své chování nikoliv jako nějaké stroje, nýbrž jako lidé, jejichž lidství zůstává neporušené. Praktikujeme naše ctnosti srdce… nikoliv dokonale, avšak lidsky. Jsme pokorní stoupenci.

Mark: Jamesi, jestli ti to nebude vadit, trochu bych posunul téma ke tvým novelám. Tvoje nová novela, Skladatel počasí, se týká Iránu a Islámské kultury… konkrétně jednoho z jejich proroctví. Protože jsi hovořil o Ježíšovi, trochu mi to připomnělo, abych se tě zeptal na toto.

James: Skladatel počasí je dlouhý příběh a bude pravděpodobně zapotřebí několika knih, aby mohl být odvyprávěn. Ano, začíná v Iránu a jeho středem je 12 letý chlapec jménem Terran Kahn, který byl vychováván jako Mahdi. Mahdi, v pojmech Islámského proroctví, je následovník Mohammeda. Také je známý jako 12. Imam.

Kolem této ústřední postavy Islámu existuje množství různorodých proroctví a ty se trochu liší v závislosti na Sunnitské nebo Shiitské orientaci, ale všeobecně říkají, že Mahdi se inkarnuje na konci časů, aby v podstatě svět zbavil zla a obrátil ho na jediné pravé náboženství. Ve Skladateli počasí je Terran… on je jako neochotný Mahdi. Narodil se v předvečer Sunrotu a byl vychováván jako Mahdi, protože proroctví uváděla tuto konkrétní okolnost… že bude zrozen prvního dne konce času.

Mark: Třeba bys mohl vysvětlit, co je v té novele Sunrot...

James: Sunrot je pojem označující kataklysmatickou událost způsobenou velmi mocnou sluneční erupcí. Tato erupce byla natolik mocná, že změnila všechno na zemi. Terran se narodil přesně v době, kdy se ta sluneční erupce dotkla země… a když říkám dotkla, bylo by asi lepší slovo sežehla.

Sunrot změnil všechno a podle většiny standardů k horšímu. Příběh ukazuje, jak zapadlý kmen v severovýchodním Iránu, známý jako národ Baluchianů, uvěřil, že Terran Kahn je Mahdi. Je to podobné tomu, jak byl nalezen Dalajláma jako mladý chlapec a odebrán ze svého domova, aby byl důsledně vycvičen k roli, kterou bude hrát jako duchovní vůdce Tibetu.

Příběh je vyprávěn Terranovýma očima, když utíká pryč ze své vesnice, aby hledal vzdělání. Jistým způsobem se chce vyhnout roli být Mahdi. Je velmi intelektuálně nadaný, ale duchovní vůdce Baluchianů ho nechce… nechce ho ztratit. A tak pošlou záchranný tým, který ho má přivést zpět.

Když se Terran dostane do města jménem Mashhad, což je druhé největší město v Iránu, najde tam školu a oni okamžitě rozpoznají jeho intelektuální nadání. Měl bych také zmínit, že v tomto posunrotovém světě jsou všechny národy sjednoceny do Velkého národa. Takže je to jeden svět a jeden jazyk a kultura. Všechno je homogenizováno. Všechny školy jsou zasíťovány s ústřední kanceláří v Denveru s názvem Fakulta. Zde testují všechny děti a pak je umisťují do sociálních rolí. Už neexistují státní hranice. Existuje jediná vláda jménem Velký národ.

Takže v tomto světě se Terran pohybuje a je naprosto naivní, co se týká způsobu, jak tento nový svět funguje. Fakulta zjistí, že má ultravysoké IQ a posílá extrakční tým, aby přivezl Terrana do jejich Denverského zařízení. Ale z toho vzejde… něco jako přetahovací válka mezi Terranovým kmenem a extrakčním týmem. Nechci tady jít do podrobností ohledně různých dějových zápletek, ale myslím, že můžu říci těm, kteří mají rádi akční dobrodružství, že tato kniha je plná akčnosti.

Mark: Jako někdo, kdo má předvýtisk, z celého srdce souhlasím. Myslím, že ze všech tvých písemností je tato co se týká děje nejpoutavější. Je to opravdu napínavý, strhující příběh. A od lidí, kteří také četli předvýtisk, vím, že to komentují stejně… je to opravdu strhující příběh, který je trochu okořeněn duchovností, ale hlavně je to napínavý příběh. A myslím, že také můžu říci, že v porovnání s tvou předchozí knihou, Quantusum, je to docela odklon.

James: Ano, myslím, že ano, ačkoliv to nebyla ani tak moc vědomá záležitost jako spíše způsob, jak snad zaujmout nové, mladší publikum. Quantusum a Dohrmanovo proroctví byly obě dost ezoterické knihy přinejmenším na novely. Skladatel počasí se více přiklání k hlavnímu proudu… jistým způsobem je méně ezoterický. To vyrovnají další pokračování. První kniha je převážně způsob, jak uvést hlavní hrdiny a větší dějovou osu, která se bude rozvíjet dále v dalších dvou knihách.

Mark: Je nějaký konkrétní důvod pro to, proč se v této první knize soustřeďuješ na Irán a Islámskou kulturu?

James: Prostě bylo nutné odvyprávět celý příběh a protože Terran je hlavní postavou celého příběhu a narodil se v hlubokých pouštích severovýchodního Iránu, vyžadovalo to toto prostředí. Také bylo důležité povědět příběh mladého chlapce, který byl vychováván ve stínech proroctví. On nebyl tím, kdo tuto zodpovědnost hledal byla na něj naložena. Během staletí bylo mnoho těch, kteří se prohlašovali za Mahdi, ale toto jejich tvrzení bylo vždy sporné a jejich mise převážně egocentrické. Chtěl jsem tuto nechuť umístit do chlapce, který má svou vlastní vizi. Tato vize není v souladu s vizí jeho Národa obzvláště jeho náboženských vůdců. To byla důležitá součást děje.

Příběh se bude v dalším, druhém pokračování odvíjet v odlišné linii.

Mark: Takže je oficiální, že k této knize bude pokračování… kdy bude pokračování publikováno a můžeš nám o něm něco říci?

James: Dobrá, ohledně jeho publikování si nejsem jist. Řekl bych tak začátkem roku 2014. Co se týká uvolnění informací o něm… raději to nyní nesdělím. Cítím, že většina čtenářů bude raději číst, aniž by toho příliš věděla o ději. Z toho důvodu nechci o svých novelách příliš mluvit.

Mark: Dobře. Je ještě něco, co bys chtěl říci ohledně Skladatele Počasí, kniha jedna?

James: Věřím, že bude velmi brzy k dispozici online a někdy v létě pak také jako fyzická kniha. Plánuji publikovat ji online na platformě Sumbola a jako fyzická kniha bude publikována podobně jako další mé knihy prostřednictvím Planetwork Press. Používám online platformu Sumbola, protože je mnohem dokonalejší než web SpiritState. Budu ji publikovat také na SpiritState, ale pravděpodobně až poté, co bude web SpiritState aktualizován.

Mark: Jedna věc, Jamesi, které jsem si povšiml, že tvé poslední knihy neobsahují žádné obrazy, hudbu a tak. Je to jistý trend ve tvém tvůrčím procesu?

James: Nevím, jestli to můžu nazvat trendem, ale je to hodně o čase. Můžu se tak soustředit na psaní, protože ten příběh to vyžaduje. Některé příběhy vyžadují i další média, která příběhu pomáhají, jiné je nevyžadují. Letos na jaře budou publikovány Sebrané Spisy Tvůrců Křídel a ty budou mít velké množství ilustrací, ale ty všechny jsou součástí projektu Tvůrců Křídel. Skladatel počasí a Quantusum jsou příběhy bez ilustrací a bez hudby. Takže je to různé. Komponuji hudbu dál denně. Také dál maluji. Dokonce píšu i poezii. Ale rozhodl jsem se to nepublikovat. Snad někdy v budoucnosti. Uvidíme.

Mark: Vím, že někteří spisovatelé jsou nervózní, kdykoliv píšou o Islámské kultuře, zvláště když se to týká Mohammeda. Máš nějaké podezření, že by tato kniha mohla způsobit negativní reakce z Islámských čtvrtí?

James: Ne… nemám. Chápu, že to je pro některé umělce problém a vzpomínám si, že zrovna asi před dvěma týdny jsem četl o tureckém pianistovi, který dostal… tuším, že to byl pětiletý trest, za tweetování nějakých nepěkných slov ohledně Islámské víry; ale myslím, že jeho trest byl pak zrušen.

Chápej, to se mnohem méně může týkat Islámu a mnohem více to má co do činění s Tureckou vládou, která chce dát signál své umělecké komunitě. Umělci jsou často těmi, kteří sdělují mocným pravdu. Často jsou profesionálními tanečníky zpět k naší metafoře, protože oni fungují z pravé mozkové hemisféry a jsou mnohem více intuitivně spojení se svou můzou či vyšším jástvím. Mají tendenci být antiautoritativní a můžou se dostat do problémů s vládami, které se snaží řídit jejich tvář.

(34:30) Co se týká mě, tak způsob, jakým jsem prezentoval Terrana Kahna… bylo to uděláno s velkou úctou k jeho kulturnímu odkazu. Takže ne, neočekávám žádné problémy.

Mark: Když už jsme u tématu knih, chceš promluvit o Sebraných spisech Tvůrců Křídel?

James: Dobrá, asi před pěti lety jsem požádal Johna Bergese, jestli by byl ochotný zorganizovat různorodé materiály Tvůrců Křídel a vypracovat úvodní komentáře k různým sekcím. Byl to velice rozsáhlý úkol, ale John to můžu s radostí říci to zvládl a dokončil velkou většinu své práce předtím než zemřel. Darlene, jeho žena, se chopila úkolu zkompletování jeho práce a pak spolupracovala s tebou a Tonym… omlouvám se, zapomněl jsem jeho příjmení…

Mark: Sakson, Tony Sakson.

James: Ano, inu vy dva jste ke knize přidali její umělecké součásti...

Mark: Pocta patří ve skutečnosti Tonymu. On si poradil se všemi záležitostmi v té knize. A díky tomu, že jde o dva svazky, které mají dohromady kolem 1500 stran, tak udělal velký kus práce. Já jsem udělal tu lehčí část obaly.

James: Tony udělal pořádný kus práce. Jak víš, revidoval jsem poslední verzi Svazku jedna asi před dvěma týdny a byl jsem velmi dojat tím, jak se celá ta kniha vyvíjí. Je to promyšlený proces a konečný produkt bude velmi dobré kvality. Myslím, že každý duchovní hledající najde v jeho obsahu hodnotný zdroj pro své studium.

Další věc, která mnohé čtenáře překvapí, je ta, že Darlene se jako vydavatel rozhodla vydat knihu celobarevně. Takže všechna grafika a malby můžou být plnobarevné. To je pro tisk velice drahá záležitost, ale ona byla v této věci neústupná. Všichni, kdo znají materiály Tvůrců Křídel, chápou, že tyto materiály mají velmi mocnou barevnou složku, takže tyto spisy budou mít umělecké provedení a jejich vibrační kvalita bude v důsledku toho povýšena.

Mark: Jen pro informaci těm, kteří poslouchají. Sebrané spisy Tvůrců Křídel budou rozděleny do dvou svazků a budou to fyzické knihy. Nevím, jestli budeme dělat digitální verzi či nikoliv… myslím, že to se ještě bude rozhodovat. První část spíš bych měl říct první svazek obsahuje knihu Projekt Starobylý Šíp, dále rozhovory s Nerudou, malby, poezii, hudbu… filozofii téměř bych na tu filozofii zapomněl… materiály Lyricusu, glosář, indexy a množství poznámek pod čarou. John je zastáncem poznámek pod čarou.

A Svazek dva pak bude obsahovat písemnosti a články z poslední doby. Každý svazek bude mít kolem 750 stran a jak jsi říkal, bude plnobarevný. Svazek jedna bude publikován někdy kolem června 2013 a poté bude následovat Svazek dva ale myslím, že pro ten nemá ještě Planetwork Press stanoveno datum publikování možná později v létě nebo brzy na podzim. Ti, kteří to chtějí sledovat, můžete se registrovat na WingMakers.com a my vám pak pošleme aktuální informaci o termínu publikování. Nebo můžete navštívit web PlanetworkPress.com a zjistit to tam. Také o těchto věcech budu informovat na webu WingMakers v sekci Co Je Nového (angl. What´s New).

Protože jsem byl osobně zapojen do procesu produkce Sebraných spisů, nemůžu se dočkat, až se dostanou do rukou dalších čtenářů. Myslím, že se jim budou velmi líbit.

James: Jedna věc, kterou musím zmínit, Marku, je ta, že tyto svazky jsou sice dobrým zdrojem studia materiálů Tvůrců Křídel a skutečně chápou komplexnost toho, jak do sebe všechno pasuje ale hledající je ve skutečnosti nepotřebují. Já vím, že to není tím, co by si můj vydavatel přál, abych říkal, ale je to pravda. Všechno, co jsem ve svém životě napsal nebo vytvořil, co se týká projektu s názvem Tvůrci Křídel, je ve skutečnosti… výzvou či připomenutím pro ty, kteří již ty věci znají. Kteří již znají cestu ke své duši, ale nechali se od ní vyrušit. Takže všechny tyto materiály jsou zde pouze pro připomenutí. V jistém smyslu jsou tu proto, aby tě odvrátily od těch vyrušení a vyživovaly tu tvou část, která naší současnou kulturou není příliš mnoho živena.

Pochop, první svazek je zaměřen více na mysl, na systém víry, který vyznává mysl nebo se kterým je mysl spojena. Druhý svazek se více soustředí na srdce. Jistým způsobem jsou to dvě strany jedné mince… ta “mince” je v tomto případě vtělená duše.

Většina lidí považuje mysl za orgán vidění a srdce za orgán cítění. Ale srdce je více naladěno na vidění než na cítění.

Mark: Říkáš, že srdce má oči?

James: Samozřejmě ne tak, jak o očích uvažujeme ale ano, má vizi. Vidí věci. Někdy tomu říkáme intuice nebo vhled nebo předtucha. Ale vize je věc, která je založená na srdci; není o mysli či o mozku či o systému okomozek. Ty mají tendenci si to přivlastnit, ale vize je věcí srdce. Všechny tyto práce, kterých jsem se zúčastnil, jsou navrženy tak, aby pomohly lidem uvidět tuto dvoustrannou minci a aktivovat srdeční vizi. Jakmile se aktivace přihodí, jsou na své cestě.

Mark: Dobře, chtěl bych změnit téma, jestli můžu...

James: Ano, v pořádku.

Mark: Vím, že jsi hovořil dříve o MEST vesmíru, což znamená vesmír Hmoty, Energie, Prostoru a Času. Jedna z věcí, které na tom nerozumím, je ta, že dnes jsi hovořil o časoprostoru, ale nešel jsi do detailů u druhých dvou prvků té zkratky Energie a Hmoty. Jak to všechno spolu souvisí v té hádance, které říkáme třídimenzionální svět?

James: MEST je zkratka pro Hmota, Energie, Prostor a Čas (angl. Matter, Energy, Space, Time). Někteří to nazývají čtyři dimenze existence v třídimenzionálním prostoru. A jak jsem již dříve řekl, je velmi snadné si myslet, že jsme stabilní, statické bytosti co se týká našeho časoprostoru. Ale nic nemůže být vzdálenější od pravdy.

Každý večer si jdeme lehnout do postele a myslíme si, že jsme ve stejném prostoru naší ložnici. Ale nejsme. Místo, kde jsme spali minulou noc, je doslova 12 miliónů mil vzdálené od místa, kde spíme dnes v noci. A to jen v kontextu naší Sluneční soustavy. Když do té rovnice přidáš naší lokální kupu galaxií a její pohyb, to číslo je o řád větší. A také je to jiný čas. Takže náš časoprostor je vnímán jako statický a pro náš lidský nástroj rutinní a my se přitom nalézáme v naprosto odlišných souřadnicích každým okamžikem naší existence, protože letíme vesmírnou lodí planeta-slunce-galaxie.

V Lyricusu máme přísloví: Jiný časoprostor, jiná energie. Jiná energie, jiná hmota. Jinými slovy, jestliže změníš svůj časoprostor, setkáváš se s jinými energiemi. A tyto jiné energie ovlivňují hmotu materiální existenci a způsobují změny. V živých formách nazýváme tyto změny růst, zrání, paměť nebo životní cykly. Ale znamená to mnohem více.

(Pauza)

Řekněme, že jak procházíš novým časoprostorem, vnímáš svůj dech jako způsob, jak naplnit svůj lidský nástroj a vědomí tímto novým, stále se měnícím časoprostorem.

Mark: Jako při Kvantové Pauze?

James: Ano, například. Kvantová pauza je dechová technika, která dechový proces strukturuje do určitého rytmu… tak, aby se dech stal vědomější a sjednocenější s lidským nástrojem. Můžete ho najít v článku s názvem Duchovní aktivismus. Na které stránce ten článek máš, Marku?

Mark: Hm… podívejme se… je na webu WingMakers.com v sekci “Co je nového”. Lidé si ho tam můžou stáhnout zdarma.

James: Je to dobrý článek pro kohokoliv, kdo se chce aktivně posunout do přicházejícího vzoru vzájemné propojenosti… což, jak se ukazuje, je jedno z hlavních témat této konverzace. Takže je dobré, že jsi to zmínil.

-pokračovanie-

© www.WingMakers.com český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF rozhovoru nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


august 28, 2017 07:23 dopoludnia

 

 

Top