Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovory s Nerudom - Interview II

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 28. decembra 1997. Dal mi povolenie, aby som nahrala jeho odpovede na moje otázky. Toto je prepis nahrávky. Bolo to jedno z piatich sedení, kedy som náš rozhovor zaznamenala na magnetofónový záznam. Snažila som sa prepísať záznam presne tak, ako je na páske. Neurobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presné slová, frázy a gramatiku, ktorú doktor Neruda používal.

Predtým, než budete čítať tento text, odporúčam, aby ste si prečítali interview z 27. decembra 1997.


Sarah: „Než začneme dnešné sedenie, chcem Vám len povedať, že som si vypočula pásku z predošlého večera a vyvstali mi nejaké ďalšie otázky. Všimla som si, že som svojimi otázkami zabŕdla do celého radu tém a dnes večer by som chcela byť menej roztržitá. Keby som teda odbiehala od tém, snažte sa ma na to ihneď upozorniť. Ok?“

Dr. Neruda: „Urobím, čo sa dá, iba som si nie úplne istý, akej témy konkrétne sa chcete držať.“

Sarah: „Dobre, chcela by som sa viac sústrediť na Tvorcov Krídel a na artefakty z ich časovej schránky.“

Dr. Neruda: “To je dobre, ja takisto. Ale nechajte ma ako prvé urobiť jedno vysvetlenie.

Lokalita Ancient Arrow bola označená pôvodne ako Mimozemská časová schránka, alebo ETC (Extraterrestrial Time Capsule, pozn. prekl.), hoci to nie je, podľa mňa, skutočne časová schránka.“

Sarah: „Dobre, začnite práve tam. Čo presne to podľa vášho názoru je?“

Dr. Neruda: „Lokalita je súčasťou väčšej štruktúry, ktorá je prepojená niektorými prostriedkami, ktorým nerozumiem. Vieme, že je tam sedem lokalít, ktoré mali byť na zemi skonštruované, podľa všetkého, v deviatom storočí. Vieme, že tieto lokality majú nejaký obranný účel a vieme, že plánovači lokalít sami seba predstavujú ako nositeľov kultúry a najpravdepodobnejšie zastupujú Centrálnu Rasu.“

Sarah: „Veľa som počula o ´obrannej zbrani´, ale ako môžu byť považované tieto nástenné maľby alebo hudobné artefakty za časť obrannej zbrane?“

Dr. Neruda: „Vieme z našich RV sedení, že Tvorcovia Krídel navrhli túto lokalitu, aby bola viac než obrannou zbraňou, inak, ako vy zdôrazňujete, kultúrne artefakty nedávajú žiadny zmysel.“

Sarah: „Myslíte, že oni aktivujú niečo vnútri našej DNA - ako ste opísali včera večer?

Dr. Neruda: "Správne."

Sarah: „A ako sa to týka obrannej zbrane?“

Dr. Neruda: „To bola naša domnienka, že kultúrne artefakty, študované alebo skúmané, by nejako aktivovali časti našej DNA. Kvôli tomu sme si neboli istý účelom, ale ja tuším, že to má niečo spoločné so stimuláciou našej fluidnej inteligencie a otvára zmyslové vstupy, ktoré sú nevyužité vnútri našej centrálnej nervovej sústavy.“

Sarah: „A máte hypotézu, pokiaľ ide o to, prečo?“

Dr. Neruda: „Podľa všetkého vylepšenia centrálnej nervovej sústavy robia obrannú zbraň účinnejšou.“

Sarah: „Je to tak strašne jednoduché dostať sa na vedľajšiu dráhu. Ale keď s vami hovorím, budem odolávať pokušeniu diskusii o neurológii, to v každom prípade, nie že by som o tom čokoľvek vedela.

Povedzte mi viac o vašej úlohe ohľadne časovej schránky Tvorcov Krídel, respektíve akokoľvek ju chcete nazývať.“

Dr. Neruda: „Myslím, že kvôli správnosti a súdržnosti sa na to môžeme odvolávať ako na lokalitu Ancient Arrow. Ako som povedal predtým, som si istý, že to nie je časová schránka.

K vašej otázke, predsa len, pracoval som s počítačom, ktorý voláme ZEMI, pomáhajúcim mi prekladať dáta obsiahnuté na optickom disku nájdenom v dvadsiatej tretej komore náleziska. Obsahoval text, symbolické obrázky, matematické rovnice, a to, čo sa ukázalo byť hudobnými súbormi.

Len čo bolo nálezisko lokalizované, mojim primárnym zameraním bolo dekódovať optický disk a urobiť viditeľné dáta tak veľmi, ako je len možné, použiteľnými pre BST.“

Sarah: „Hociktoré z nich aplikovať na BST?“

Dr. Neruda: „Nie priamo, prinajmenšom nič z toho, čo som čítal. Text bol viac filozofickej povahy. Bol som prvý, kto čítal ich jazyk. Raz sme odblokovali optický disk, vytlačili osem tisíc štyridsať päť strán symbolických obrázkov ako tých, obsiahnutých v ich grafickej práci, no omnoho viac rôznorodých, a v niektorých prípadoch, omnoho viac komplexných. Bolo tam 23 kapitol textu alebo symbolických obrázkov, každá zložená z asi 350 stránok.

Čítal som prvý diel či kapitolu tohoto textu a žasol som pri nájdení pasáží textu - v úvode - ktoré boli čitateľné iba mne. To bolo ďalšie potvrdenie úlohy, ktorú som mal zohrať v odovzdaní týchto informácií verejnosti."

Sarah: "Povedali ste, že text, ktorý ste čítali sa stratil po tom, ako ste ho čítali, alebo ste ho zmazali?"

Dr. Neruda: "Zmizol. Sám sa zmazal."

Sarah: "Takže iba vaše oči videli správu?"

Dr. Neruda: "Správne."

Sarah: "Čo v nej bolo?"

Dr. Neruda: "Môžem odrecitovať presne slová ak chcete, ale vyžadovalo by to niekoľko minút."

Sarah: "Postačí sumár."

Dr. Neruda: "Esencia tejto pasáže potvrdzovala čo bolo ACIO už známe, že Animus vyslal sondu v roku 2011 a to bolo napísané vo forme varovania. To spôsobilo , že Tvorcovia Krídel inštalovali obrannú zbraň na zemi, ktorá by urobila planétu pre Animus neviditeľnú."

Sarah: "Neviditeľnú? Ako?"

Dr. Neruda: "Nevysvetlili s prílišnou presnosťou. Písali o vyšších frekvenciách vychádzajúcich z centrálneho vesmíru, a že týchto sedem nálezísk zahrňuje kolektívnu technológiu, ktorá nejako koordinuje tieto frekvencie alebo vyššie energie posunúť vibračnú štruktúru planéty umožňujúc životu na planéte prežiť posun a zostať neodhalený Animusom."

Sarah: "Všetky formy života?"

Dr. Neruda: "Po technickej stránke, text bližšie nešpecifikuje."

Sarah: "A to čo bolo iba pre vaše oči?"

Dr. Neruda: "Áno, operátor ZEMI nenašiel žiadny dôkaz tejto časti textu. Úplne zmizla."

Sarah: "O čom ešte hovoril?"

Dr. Neruda: "Potvrdzoval, že jednáme s Centrálnou Rasou, a že chcú zdieľať kultúrne artefakty siedmich nálezísk s verejnosťou. Tieto elementy boli pripojené k účinnosti obrannej zbrane."

Sarah: "Akým spôsobom?"

Dr. Neruda: "Spôsobom, akým materiály aktivujú zložky našej DNA - deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré urobia posun ľahším, alebo prijateľnejším, nie som si istý, pretože boli trochu neurčití."

Sarah: "Takže čítaním filozofie sa, predpokladám, stanem schopnou byť neviditeľná?"

Dr. Neruda: "Myslím, že toto je viac holistické. Oni zanechali poéziu, hudbu, obrazy, a dokonca aj glosár. Zdá sa, že všetky tieto základy - okrem filozofie - sú v spojení. Tiež som toho názoru, že niečo základné sa mení, keď sú tieto materiály absorbované, a možno táto zmena, nech je to čokoľvek, rezonuje s technológiou siedmich nálezísk."

Sarah: "Zdá sa mi to pritiahnuté za vlasy. Prečo tomu veríte?"

Dr. Neruda: "Absorboval som materiály a spozoroval zmeny."

Sarah: "Ako napríklad?"

Dr. Neruda: "Zbehol som z ACIO. Pre mňa to je najnepredstaviteľnejšia zmena."

Sarah: "Nenaznačujete, že materiály, ktoré ste čítali vás stimulovali k dezercii?"

Dr. Neruda: "Bolo to kombináciou mnohých vecí, ale určite to malo významný vplyv na moje rozhodnutie. Čítali ste niektorý z materiálov, ktorý som vám nechal včera večer?"

Sarah: "Čítala som prvú časť a trochu glosára. Nerozumela som tomu. Bolo to príliš abstraktné. Malo to na mňa efekt i keď - doviedlo ma to k spánku."

Dr. Neruda: "Ja viem, je to trocha intenzívne, ale musíte priznať, že veľmi zaujímavé, ak pre žiadny iný dôvod, tak aspoň ten, že reprezentujú pre nás tak vzdialených predkov myslenia a viery."

Sarah: "A máte kópiu všetkých strán textu?"

Dr. Neruda: "Áno."

Sarah: "A môžem ju vidieť?"

Dr. Neruda: "Áno, ale nie je to niečo, čo nosím stále pri sebe."

Sarah: "Povedzte mi trochu o procese prekladania. Odkedy ste boli doň zaradení?"

Dr. Neruda: "Preklad je kľúčom k sprístupneniu optického disku, a použitím starostlivo zvoleného súboru experimentov, vedených ZEMI, sme boli schopní sprístupniť dátové súbory disku za päť dní."

Sarah: "Odkiaľ viete, že preklad je správny?"

Dr. Neruda: "Vnútri disku, keď bol sprístupnený, boli prekladové indexy, ktoré aktivovali ich text do tlače v dokonalej angličtine, alebo asi šesťdesiatich iných jazykoch. Trvalo nám to dva dni, ako sprístupniť disk, ale keď sme boli schopní sprístupniť 24 sekcií textu v rozpätí sedemnástich hodín.

Najnepríjemnejší z prekladov, a ten, v ktorý máme najmenšiu dôveru, je hudba."

Sarah: „Dobre, som rada, že ste spomenul hudbu, pretože tomuto prvku časovej schránky nerozumiem.“

Dr. Neruda: „Ako to myslíte?“

Sarah: „Bola už hudba zaznamenaná na optickom disku a vy ste ju prosto z neho prehrali, alebo bola v zásade vyrobená Labyrinth Group na základe hudobnej symboliky?“

Dr. Neruda: „V skutočnosti to bola kombinácia obidvoch metód. Ich hudobná symbolika bola veľmi presná a naviac zanechali digitálne vzorky každého ich nástroja - vrátane vokálov. Takže sme prosto preložili ich digitálne ukážky do štandardu MIDI a pripravili tak našu verziu ich hudby.“

Sarah: „Hudbu ste prekladal tiež Vy?“

Dr. Neruda: „Áno. Pomáhal som v počiatočnom objave ich hudobnej symboliky a pomohol s prekladovým indexom. Neúčastnil som sa produkčnej fázy, i keď som bol veľmi zvedavý, ako bude tá hudba znieť.“

Sarah: „Môžem si vypočuť niektoré z týchto skladieb?“

Dr. Neruda: „Áno, pravdaže. Keď som odchádzal, ACIO malo úspešne preložených 10 z 23 hudobných kompozícií. Tieto mám k dispozícii. Tiež boli konvertované do štandardov CD a MC. Tiež vlastním kompletné súbory zostávajúcich trinástich skladieb v ich surovej, rozloženej forme.“

Sarah: „Ako boli presne vyrobené?“

Dr. Neruda: “Myslíte technicky, alebo umelecky?“

Sarah: „Myslím obidva spôsoby.“

Dr. Neruda: „Technicky sme potrebovali znížiť vzorkovanie na 384 bitov, aby sme ich mohli spracovávať našimi počítačovými systémami. Keď sme prvýkrát počuli ukážky nástrojov, odľahlo nám, pretože sme začuli dôverne známe zvuky. Boli tam nejaké rozdiely, ale väčšinou tie digitálne vzorky, zakódované na disku, boli rovnaké ako dnešné hudobné nástroje, ktoré sa dajú počuť po celom svete.

Keď sme zhrali z disku ich ukážky a usporiadali ich do oktáv, vzali sme ich kompozičné záznamy a v podstate vložili do počítače, aby vybral digitálne aranžmá, založené na ich hudobných ukážkach. Nakoniec to všetko bolo prevedené do 24 bitového komerčného nahrávacieho systému CD a vylisované na kompaktný disk a prehrané na kazetu.

Čo sa týka umeleckej produkcie, tam nebolo veľa práce. Počítače urobili všetku interpretatívnu prácu a v podstate urobili produkciu skladieb. Niektorí z nášho personálu urobili prepis do rôznych verzií, kvôli experimentácii so skladbami. Hudba bola veľmi obľúbená, obzvlášť keď sa počúvala vo vzorkovaní 384 bitov.“

Sarah: „Nedivil sa niekto, prečo časová schránka obsahovala hudobnú stavebnicu, namiesto aby obsahovala hotový hudobný záznam? Myslím, prečo nám dali umeleckú interpretáciu k ich hudbe?“

Dr. Neruda: „V projekte Ancient Arrow sme sa divili všetkému. Úplne.

Nevedeli sme, prečo to urobili práve takým spôsobom, ale zdôvodňovali sme to našou hypotézou, že Tvorcovia Krídel nemali spôsob, ako previesť svoju hudbu do nášho sveta, pretože sme nemali technológiu, ako ju prehrať. A tak rozobrali hudbu do - ako ste povedala - hudobnej stavebnice, ktorá nám umožnila rekonštruovať hudbu tak, aby sa dala počúvať našou technológiou. Je to najlogickejší dôvod.

Bolo nás niekoľko, ktorí boli schopní zažiť prvú a druhú komoru v úplne zjednotenej forme vyjadrení a bol to veľmi mocný zážitok... prinajmenšom. Keď sa počúva tá hudba v 384 bitovom vzorkovaní s pôvodnými obrazmi, stojac v správnej komore, v ktorej je tento obraz umiestnený, je to veľmi dojímavá a duchovná skúsenosť. Nepodobá sa akémukoľvek inému zážitku, aký som kedy mal.“

Sarah: „Akým spôsobom?“

Dr. Neruda: „Napríklad tým, že podstata bytia je neodolateľným spôsobom ťahaná von z tela, priamo do portálu obrazu. Je tam veľmi silný dojem pohybu do obrazu a ďalej, na jeho druhú stranu. Hudba a obrazy sú iba dve umelecké formy, tá tretia, poézia, je tiež časťou tohoto zážitku.“

Sarah: „Povedzte mi teda niečo o poézii.“

Dr. Neruda: „Tie básne pôsobia v širokom rozsahu tém. Väčšine z nás v ACIO zneli, akoby napísané niektorým zo súčasných básnikov. Nebolo na nich nič, čo by spôsobovalo ich výnimočnosť, ako poézie, zastupujúcej kultúru, ktorá príde za 750 rokov. Obsahujú mnoho tém o duchovnosti, láske, vzťahoch a tiež smrti. Väčšina poézie je preložená, keďže text nebol príliš komplikovaný... aspoň v porovnaní s ich filozofickými a vedeckými spismi. Vlastne sú dve básne pre každú komorovú maľbu, takže celkom ich je 46.“

Sarah: „Je to zaujímavé. Všetko ďalšie - maľby, hudba, artefakty, filozofia - sú po jednom na komoru. Prečo myslíte, že dali do jednej komory po dvoch básniach, namiesto po jednej?“

Dr. Neruda: „Podľa môjho názoru to je tým, aby bola poskytnutá širšia perspektíva k jednotlivým témam, vzťahujúcim sa ku každej komore. Poézia sa zdá byť urobená takým spôsobom, aby poskytovala jednak osobnú, i univerzálnu perspektívu v každej komore... ale opakujem, v tejto chvíli je to iba pracovná hypotéza.“

Sarah: „Predpokladám zo vzoriek, ktoré ste mi prenechal, že poézia vyzerá trochu menej abstraktne, pokiaľ sa porovnáva s ich filozofiou a maľbami. Uvažovali ste, ako sa poézia vzťahuje k obrazom?“

Dr. Neruda: „Áno. A verím, že poézia a obrazy sú v najsilnejšom spojení zo všetkých objektov v každej komore. Myslím, že obrazy nejakým jemným spôsobom ilustrujú témy, predstavované v poézii. Napríklad, keď obrazy predstavujú súbor abstraktnejších objektov, poézia je tiež viac abstraktná. Keď obraz je viac znázorňujúci, poézia sa veľmi blíži próze.“

Sarah: „Hovoríte teda, že poézia nesie ústredný význam každej komory?“

Dr. Neruda: „Nie som si istý, ale zdá sa, že poézia je nejakým spôsobom symbolicky zahrnutá v príslušnom obraze, s ktorým je spojená. Problémom je, že tá poézia je natoľko interpretatívna, že je nemožné presne vedieť, aká je jej zamýšľaná téma. A tiež, ako som už povedal, gramatika a syntax ich jazyka je veľmi odlišná od nášho v tom, že žiadny koniec v ich jazyku nie je označený pravidelnou interpunkciou.

Inými slovami, pokiaľ urobíme preklad, nebude mať vetnú štruktúru, skôr logický syntaktický sled, ktorý jednoducho znamená abstraktný jazykový prúd, ťažko zrozumiteľný pre väčšinu ľudí. Keď som prekladal poéziu, vložil som do nej vetnú štruktúru, ktorá fragmentovala jej zmysel natoľko, že bola lepšie zrozumiteľná. Možno som v tomto procese neúmyselne zmenil zmysel, ale inak by poézia bola príliš abstraktná a tým nezrozumiteľná.“

Sarah: „Je nejaké spojenie medzi poéziou a filozofiou každej komory?“

Dr. Neruda: „Ja a môj kolega sme cítili, že všetky predmety vo vnútri jednotlivých komôr majú spojenie... snáď spôsobom, ktorý nemôžeme zmerať. Stále sme sa obávali, že naše prekladové indexy budú nejakým spôsobom nepresné, takže to obmedzovalo našu schopnosť vidieť súvislosti medzi rôznymi predmetmi. Najväčším problémom, pravdaže, bolo spojenie medzi technickými artefaktami, pretože odolávali nášmu skúmaniu alebo vyvodeniu akýchkoľvek záverov o ich zmysle či funkcii.“

Sarah: „Hovorme teraz chvíľu o týchto artefaktoch, nájdených v každej komore. Zatiaľ jediný, o ktorom som počula, bol optický disk nájdený v 23. komore. Viem, že ste mi ukazoval obrázky nejakých iných predmetov, no mohli by ste ich lepšie popísať?“

Dr. Neruda: „Optický disk je jediný artefakt nájdený v 23. komore, ktorý bol ACIO úspešne rozlúštený, pokiaľ viem. Ostatné artefakty boli okamžite po ich objavení dopravené do výskumného laboratória Labyrinth Group vo Virgínii. Tieto neboli nikdy dovolené poznať nikomu mimo úroveň utajenia 12. V širšej komunite ACIO sa objavili správy o objave technológií vo vnútri časovej schránky, ale tieto neboli nikdy brané vážne a rozhodne nie vo vnútri NSA.

Tieto technologické artefakty boli pre Fifteena najväčšou zvláštnosťou, pretože predstavovali možné riešenie BST. A ako som už povedal predtým, Fifteen a väčšina Labyrinth Group cítili, že Tvorcovia Krídel nemôžu reprezentovať budúcu Labyrinth Group rozostavujúcu BST. Z toho dôvodu Fifteen považoval Tvorcov Krídel za možných nepriateľov, namiesto spojencov.“

Sarah: „Ale to, čo som videla, nevyzerá príliš pokročilo, alebo ako vysoká technológia. Mohlo by sa to považovať za prostý kryštál, alebo kamene... alebo niečo organického. Prečo bola nimi Labyrinth Group zaujatá?“

Dr. Neruda: „Kryštalická štruktúra, ktorá sa našla, vo väčšine prípadov vyzerá veľmi obyčajne a keď sa skúma prostým okom, javí sa ako kryštály, ale pokiaľ sa na ňu dívate cez rôzne molekulárne a atómové rozbory, je zrejmé, že je to vyrobené človekom. Inými slovami, majú syntetickú kryštalickú štruktúru. Boli sme toho názoru, že táto štruktúra obsahuje omnoho viac informácií, než sme získali z optického disku, alebo z malieb. Tiež sme vytvorili hypotézu, že artefakty sú potenciálne prepojené s optickým diskom, pretože tento je posledným predmetom a zdalo sa, že je niečím, ako podstatou, alebo hlavným kľúčom k ostatným predmetom.“

Sarah: „Je nejaký preložený text z optického disku, ktorý by sa odvolával k iným artefaktom?“

Dr. Neruda: „Nie, na naše sklamanie, nie sú tam nijaké odkazy.“

Sarah: „Neodpovedal ste mi nikdy na moju otázku, či ste cítil nejaké spojenie medzi technologickými artefaktami a istými kultúrnymi výtvormi, vzťahujúcimi sa ku každej komore.“

Dr. Neruda: „Ľutujem, myslím, že je dnes večer na mne, aby som sledoval ďalšie stopy. I keď, áno, boli tam spojenia... boli sme si istí, ale súčasne, sme sa nemohli dostať dovnútra artefaktov a skúmať ich, nemohli sme našu teóriu potvrdiť. Teda, vrhli sme všetok náš čas a energiu na skúmanie optického disku, pretože sa zdalo, že je najdôležitejší z artefaktov. Tak či onak sme ho považovali za najlepšie prístupný našimi technológiami.“

Sarah: "Prečo?"

Dr. Neruda: "Musíte mať na pamäti, že technológia artefaktov bola krajne odlišná od našich technológií. Iné než optický disk, ďalšie technológia boli kombináciou syntetických materiálov založených na organických štruktúrach, a v niektorých prípadoch skutočne obsahovali ľudskú DNA vnútri svojich štruktúr. Tieto boli..."

Sarah: „Naozaj hovoríte, že tieto technológie sú sčasti ľudské?“

Dr. Neruda: „Áno... svojím spôsobom. Ale chcel som povedať, že sa zdá, že tieto artefakty obsahujú počítačové systémy založené na molekulárnej báze, ktoré sa aktivujú určitým ľudským dotykom. Neboli sme si istí, či sa to aktivuje dotykom človeka všeobecne, alebo dotykom konkrétneho človeka, alebo dotykom akéhokoľvek človeka v určitom emocionálnom alebo mentálnom stave. Vyvinuli sme 115 rôznych spôsobov pre testovanie, ale všetky zlyhali.”

Sarah: „Ale to je skutočne smola... Prečo by ľudská DNA vo vnútri technológie... hovoríte, že to boli syntetické kryštály... naskakujú mi z toho zimomriavky.“

Dr. Neruda: „Mali sme podobné obavy, kým sme preložili niektoré z textov na disku. Filozofické spisy z komôr jedna a dva nás presviedčali, že Tvorcovia sú skutočne autentickí. A nemali sme žiadny dôvod neveriť ich príbehu. Tým nechcem povedať, že sme sa vzdali akejkoľvek nedôvery alebo opatrnosti, ale tá filozofia bola prielomom v našom chápaní ich poslania pre súčasné ľudstvo.“

Sarah: „Neviem... Čítala som prvé dva filozofické spisy, ktoré ste mi nechal a mohla by som veriť, že sú od cudzej rasy. Mohla by som i pripustiť, že by mohli byť tiež od inej rasy, ktorá nás podvádza tým, že používa túto filozofiu a všetky tieto predmety, aby nás ukolísali v pocite, že je láskavá, i keď v skutočnosti vôbec nie je. Myslím, že to nie je časťou tohoto proroctva, o ktorom ste hovoril minulý večer?“

Dr. Neruda: „Správne. Vidím, že zostávate skeptická, ako pravý novinár. Skutočne som potešený touto vašou reakciou.

Sarah, všetko, čo vám môžem povedať je, že keď vezmete do úvahy všetky tie kultúrne výtvory nájdené vo vnútri lokality Ancient Arrow a ponoríte sa do ich obsahu a filozofie, je ťažké veriť, že by mohli vzniknúť zo zlého zámeru.“

Sarah: „Iba ak je to presne to, čomu chcú, aby ste veril.“

Dr. Neruda: „Snáď. Je to ťažké, takto o tom hovoriť. Myslím, že je to niekedy otázka individuálnej voľby. Labyrinth Group - a to k nim počítam i Corteum - sa zhodli na tom, že to je vierohodný objav a boli presvedčení, že sme nenatrafili na podvod. Ale vždy sme počítali i s touto možnosťou. Naši bezpečnostní a výkonní riaditelia uprednostňovali náhodnosť plánovaní operácií, pred hromadením dôkazov k udalosti, ktoré, podľa nich, zvyšovalo pravdepodobnosť podvodu alebo klamu.“

Sarah: „Jedna z vecí, ktorá sa mi nezdala, keď som sa dívala na obrazy v komorách, bola ich veľká vzájomná podobnosť. Sú jasne vytvorené jedným umelcom... i keď predpokladám, že to bola celá skupina umelcov. Ako sa tak dívam na obsah časovej schránky, zdá sa mi, že by mala obsahovať rozmanité umelecké formy od rôznych umelcov. Ale tu to nie je. Čo myslíte, prečo je to tak?“

Dr. Neruda: „Nemyslím, že by ich úmyslom bolo predstavovať nám svojich umelcov alebo rôznorodé umelecké formy. Myslím, že ich úmyslom bolo upovedomiť nás o tom, že umenie pôsobí spočiatku ako forma komunikácie a postupne ako spôsob cestovania v čase, alebo uvoľnenie vedomia mimo telo. Zdá se, že kontinuita tých dvadsiatich troch obrazov, videných ako jeden celok, vábi vedomie pozorovateľa, aby doslova vykročil do sveta Tvorcov. Akoby tie obrazy boli portály, skúsil som to na sebe.

Tie obrazy majú neuveriteľne žiarivé farby. Nemôžete si ani len predstaviť, aký veľký je ich účinok, keď ich vidíte na vlastné oči, zvlášť po tom, čo bola dokončená ich reštaurácia. Ale i keď boli prvýkrát objavené a bez akéhokoľvek zásahu, bolo to tajomné, ako boli ich farby svetielkujúce a vibrujúce, i po 1150 rokoch. Mnohokrát sme my, ktorí sme boli určení k reštaurovaniu a triedeniu artefaktov, sedeli v komorách a civeli na tieto obrazy. Niekoľkokrát som sám celé hodiny očami blúdil po obraze a predstavoval si myseľ toho umelca a to, čo nám chce povedať. Bol to veľmi mocný zážitok.“

Sarah: „Myslím, že by som sa tam trochu bála.“

Dr. Neruda: „Musím sa len smiať, pretože som to zažil. Jeden večer po dlhom pracovnom dni v komorách, som odchádzal z jaskýň ako posledný. Bol som tak ponorený do svojich myšlienok o práci, že som skoro zabudol aktivovať bezpečnostný systém, keď som odchádzal. Prešlo asi pol hodiny a keď som sa spamätal, bol som späť v časovej schránke... ticho bolo strašné. Kráčal som po chodbe, ktorá spojovala všetkých 23 komôr, a prechádzal každú komoru. Začal som cítiť ohromujúcu prítomnosť niečoho, alebo niekoho. Vždy, keď som vstupoval do ďalšej komory, čakal som, že na mňa z obrazu niečo vyskočí. Obrazy doslova ožili.

Mali sme tam kvalitné osvetlenie pozostávajúce z prenosných halogénových lámp. Každá komora bola vybavená rovnakým osvetľovacím zariadením. Keď som sa dostal na dolný koniec chodby - volali sme ho točitými schodmi - a pozrel sa do druhej komory, jasne som videl pohyb a skoro som vyletel z kože. Nie len zo strachu, ale, predpokladám, že zo vzrušenia, i keď strach tam bol tiež. Tým pohybom bol rozmazaný obraz niečoho, čo vykračovalo von z obrazu a mizlo vo vzduchu... Ja som skutočne nemohol...“

Sarah: „Čo to bolo? Bol to človek?“

Dr. Neruda: "Nemohol som to vidieť dosť jasne, aby som vám povedal, čo to bolo, ale začal som teoretizovať, že niektoré z komorových obrazov možno má väčší účel, než vizuálnu stimuláciu. Náš RV (technológia vzdialeného videnia, pozn. prekl.) mal tiež niektoré zážitky zmyslového pohybu v obrazoch, pocit akoby bola vyťahovaná zo svojho tela."

Sarah: „Môže to vyzerať zvláštne, otázka z obliga, ale ako viete, že to nebol všetko len hoax? Pokiaľ niekto, napríklad nejaká skupina vytvorila celú túto vec, ktorá vyzerá ako mimozemská, alebo časová schránka z budúcnosti, len pre potešenie z hry s vašou mysľou?“

Dr. Neruda: „Jedno vieme isto a to, že to určite nie je vtip. Táto lokalita v Ancient Arrow pozostáva z ohromnej kamennej štruktúry, ktorá bola presne vyhĺbená v tvare točitého schodiska, ktorá má každých 30 m oddelenú komoru - celkom 23, aby som bol presný. Celá táto štruktúra musela byť postavená s použitím neuveriteľných technológií. Podarilo sa nám iba určiť, kedy boli vytvorené maľby v komorách, bolo to určite v deviatom storočí a sme si istí, že taká technológia vtedy neexistovala.“

Sarah: „Nechcem sa s vami hádať... ale ak sú tie artefakty skutočne z doby, ktorá je 750 rokov v našej budúcnosti, zdá sa veľmi podivné, že boli pochované vo vnútri ohromnej skaly uprostred ničoho... zo všetkých možných miest, práve v Novom Mexiku. Tiež sa zdá zvláštne, že sa púšťali do celej tejto práce, ale urobili to tak prekliato ťažko pochopiteľné, čo sa nám pokúsili tým všetkým povedať. Rozumiete, čo tým myslím?“

Dr. Neruda: „Áno, rozumiem a nechcem brať vašu otázku ako spornú. Ale vec, na ktorej pracujem, je toto nálezisko, alebo akokoľvek to inak nazvete a naozaj pozostáva zo skutočných predmetov. Ale ani tieto predmety nepatria do rovnakého času. Napríklad, zatiaľ čo obrazy boli vytvorené pred asi 1100 rokmi, artefakty ani nereagujú na rádiokarbónovú či biochemickú analýzu. Aby to bolo ešte komplikovanejšie, piktografy, ktoré sa začali záhadne objavovať vo vnútri a okolo lokality Ancient Arrow, boli rozhodne vytvorené v posledných päťdesiatich rokoch a mohli byť veľmi dobre vytvorené v rovnakom roku, alebo mesiaci, kedy bola lokalita objavená.

Tieto skutočné predmety sa berú ako hádanka, ale v mojich očiach nie sú hoaxom. Zásadnou otázkou je, či totožnosť a zámer Tvorcov Krídel je taký, ako prezentujú.

Sarah: „Dobre, povedzme, že to nie je hoax. Potom mi povedzte, prečo ste tak presvedčený, že je to obranná zbraň. Zdá sa mi, že by to kľudne mohlo byť nejaké komunikačné zariadenie... alebo snáď druh nejakého vzdelávacieho nástroja. Prečo zbraň?“

Sarah: "Takže, zem je takouto genetickou knižnicou, teda že Animus chce použiť za účelom pretvárania seba samých ako nosičov duše, ako ste to vyložili? A lokalita Ancient Arrow - a jej šesť príbuzných lokalít - sa chystajú chrániť zem a nás všetkých pred týmito nájazdníckymi votrelcami? Ako som robila až doposiaľ?"

Dr. Neruda: "Nemôžem povedať, že by vaše špecifické zhrnutia boli dobré alebo zlé. Môžem vám len povedať, že Animus sú skutočnou hrozbou, a že Tvorcovia Krídel zamýšľajú chrániť svoju genetiku."

Sarah: "V poriadku, potom mi povedzte, prečo by Centrálna Rasa, ktorá žije bilión svetelných rokov ďaleko, dbala o to, čo sa s nami stane?"

Dr. Neruda: "Centrálna Rasa je zodpovedná za zasievanie a kultiváciu vyšších životných foriem v celom vesmíre, majú zásadný záujem ochrániť svoju genetiku pred Animusom. Zem nie je iba genetickou schránkou, ktorú oni takto chránia. Naše RV sedenia nepokryli databázu planét celým naším supervesmírom, ktorý bol nevypočítateľne rozsiahly."

Sarah: "Takže je to pre túto rasu iba štandardná prevádzková procedúra - inštalovať obrannú zbraň na planétach, na ktorých oni zasiali život?"

Dr. Neruda: "Verím tomu."

Sarah: "Hľadala som slovo ´Animus´ toto ráno v slovníku. Je to skutočné slovo. Ako rasa, ktorej ostatná návšteva zeme bola niekedy pred tristo miliónmi rokov predtým, než sa dostali do Websterovho slovníka?"

Dr. Neruda: "Ich meno je známe iba Tvorcom Krídel. Oni používali to isté slovo vo svojich prekladových indexoch. Tam sú zaručene slová, ktoré boli zámerne vysadené do vnútra pôdy nášho jazyka Tvorcami Krídel."

Sarah: "Takže teraz hovoríte, že Tvorcovia Krídel skutočne umiestnili slová do našich slovníkov?"

Dr. Neruda: "Nie. Pamätáte sa, keď som vám hovoril, že Tvorcovia Krídel boli nositeľmi kultúry?"

Sarah: "Áno."

Dr. Neruda: "Oni zakódovali objav jazyka, matematiky, hudby, a ďalších do našej genetickej štruktúry. Ako sa vyvíjame, nepochybní predchodcovia našich druhov - ľudia ako vy a ja - aktivujú svoju DNA pred nami ostatnými. Títo predchodcovia sú schopní opäť nájsť tieto zakódované informácie a zdieľať ich s druhmi. V ďalších generáciách, je toto nahliadnutie prenášané, a čoskoro celé druhy zahrnú túto novú informáciu alebo skúsenosť."

Sarah: "Takže skutočne chcete povedať, že slovo Animus bolo zakódované do nášho zmyslu pre jazyk, a niekto vynašiel slovo, neuvedomujúc si, že to bolo meno tejto cudzej syntetickej rasy?"

Dr. Neruda: "Áno, tak nejako."

Sarah: „Čítala som poznámky, kde to Dr. Sauthers (kolega Dr. Nerudu) písal o globálnej kultúre ako výsledku tejto technológie lokality Tvorcov Krídel. Ale ako by sa dali predmety z Ancient Arrow použiť k budovaniu globálnej kultúry? Zdá sa mi to trochu naivné.“

Dr. Neruda: „Jediné, čo na to môžem povedať je, že sa to podobá Internetu a novej komunikačnej technológii, o ktorej Tvorcovia Krídel hovoria, ako o OLIN čiže Jednojazyčnej inteligentnej sieti (One Language Intelligent Network, pozn. prekl.). Pokiaľ ste čítala významový slovník, ktorý som vám nechal, je to tam uvedené. Tvorcovia Krídel sú presvedčení, že technológia OLIN pomôže vytvoriť globálnu kultúru pomocou Internetu. To sa mimochodom zhoduje s proroctvami, ktorých vznik Labyrinth Group stanovila na obdobie pred 1500 rokmi. Pravdaže sa to v nich nenazýva OLIN, ale pojem globálnej kultúry a zjednotenej vlády bol predpovedaný mnoho storočí pred našou dobou.“

Sarah: „Je to to, čo George Bush nazýval poriadkom Nového Sveta (New World Order, pozn. prekl.), však?“

Dr. Neruda: „Áno, ale boli štyria ďalší prezidenti, ktorí uznávali túto koncepciu.“

Sarah: „Akým spôsobom by sa ľudia mali rozhodnúť zjednotiť sa pod jednu vládu, alebo z tohto dôvodu vytvoriť globálnu kultúru... nech už to znamená čokoľvek? Ja len nevidím, že by sa to dialo... určite nie za môjho života.“

Dr. Neruda: „Podľa Tvorcov Krídel, stane sa tak pomocou digitálnej ekonomiky a potom skrze platformu internetovej technológie OLIN. A skrze túto sieť bude globalizovaný jej zábavný a náučný obsah. To bude základom globálnej kultúry so zjednoteným obchodným stykom, obsahom a společenstvom. Pokiaľ budú už raz objavené tieto časti infraštruktúry, začne sa nejasne rysovať i potreba tejto infraštruktúre vládnuť. Týmto snahám budú logicky zodpovedať Spojené Národy, ako vládnuca autorita. Keď ľudia celého sveta umožnia digitalizáciu ekonomiky a zahrnutie technologickej platformy OLIN, zaistí to vlastne vynorenie globálnej kultúry a vlády.“

Sarah: „Ako ste povedal včera večer, predpokladá sa, že sa to stane v roku 2018?“

Dr. Neruda: „Podľa proroctiev, sa to stane vtedy, keď sa v Spojených národoch budú konať prvé voľby pre zjednotenú svetovú vládu. Ale táto nebude ešte všemocná, centralizovaná autorita, ale skôr bude výkonnou organizáciou s rozhodovaním v globálnej verejnej politike, ktorá bude mať vplyv na väčšinu sveta. Bude sa zaoberať otázkami, ako sú emisie, globálne otepľovanie, spory o hranice, doprava, terorizmus, obchod, upgrade technológie OLIN a programy všeobecného transferu technológií.“

Sarah: „Čo sa stane s národnou zvrchovanosťou v tejto novej úlohe Organizácie spojených národov?“

Dr. Neruda: „Chcem zodpovedať vašu otázku širšou formou, ale som si vedomý toho, že ste ma na počiatku interview žiadala, aby som vás vrátil k téme, pokiaľ od nej odbočíte. Čo by ste chcela...“

Sarah: „Nie, máte úplnú pravdu. Ospravedlňujem sa. Vráťme sa späť k artefaktom. Aký bol stav lokality, keď ste prvýkrát vstúpili... alebo ešte inak, prečo ste doposiaľ nepopísal vaše prvé stretnutie pri vstupe do tých priestorov?“

Dr. Neruda: „Bol som jeden z piatich z ACIO, ktorí podnikli výlet do Nového Mexika, aby preskúmali lokalitu po tom, keď bolo s definitívnou platnosťou rozhodnuté o možných mimozemských aspektoch. Do tej doby nikto z nás nevedel nič, čo by nás viedlo k záveru, že Ancient Arrow sa stane tak významným objavom.

Jedinou skutočnou stopou bol predmet nájdený - čo sa zistilo až neskôr – neďaleko vstupu do vnútornej komory časovej schránky. Bol to ten artefakt, ktorý spôsobil, že NSA odovzdala projekt pod kontrolu ACIO, pretože NSA považovala predmet za potenciálne mimozemského pôvodu.“

Sarah: „Čo viedlo NSA k záveru, že artefakt bol mimozemský?“

Dr. Neruda: „Ako ďalšie artefakty, ho nebolo možné preskúmať rádiokarbónovou metódou a naviac bol pokrytý zvláštnymi značkami, ktoré sa javili ako mimozemské. Bola to čistá zlúčenina neznámeho pôvodu. Taktiež, čo je snáď ešte dôležitejšie, nebol objavený žiadny spôsob, ako artefakt uviesť do činnosti, alebo získať prístup k jeho vnútorným riadiacim prvkom. Jeho vnútro bolo neprístupné pre rôzne analýzy, ani obyčajný rentgenový lúč nebol schopný preniknúť do hĺbky objektu.

Nakoniec bol artefakt v podstate odovzdaný ACIO, ktorá sa domnievala, že je mimozemského pôvodu a potom prešla ku skúmaniu oblasti, kde bol objekt nájdený. Objavili sme tam vonkajší obal artefaktu na ktorom bola podrobná topografická mapa definujúca oblasť v ktorej bol objavený. Začali sme si myslieť, že artefakt by sa mohol zaktivovať alebo sa stať užitočnejším keď by bol vzatý do oblasti zobrazenej na jeho púzdre.

Sarah: „Je to ten predmet, ktorého obrázky ste mi ukazoval?“

Dr. Neruda: „Nie. Ten artefakt sa sám zničil potom, ako nám ukázal cestu k nálezisku Ancient Arrow site."

Sarah: „Prečo ste si mysleli, že by bolo zaujímavé aktivovať ho v mieste nálezu?“

Dr. Neruda: „Pretože sa zdal podobný kompasu, alebo signálnej lampe. Neboli sme si istí, ale v laboratóriu sme nemohli stanoviť nejakú účelnú funkciu, takže sa zdalo logické vyskúšať, ako bude zariadenie fungovať v oblasti, v ktorej bolo objavené. Taktiež pôvodný ľudia, ktorí objavili artefakt sa sťažovali, že vyvoláva halucinogénne zážitky, keď bol držaný blízko oblasti žalúdka.

Výskumný tým z ACIO zistil, ako použiť toto zariadenie k nájdeniu vstupu do vnútra steny kaňonu, v ktorom sa skrývala časová schránka. Keď sa zariadenie uviedlo do činnosti, zdalo sa, že posiela myšlienkové vlny, alebo mentálne obrazy toho miesta, kam má osoba ísť. Pri RV robeným naším tímom bolo držané práve to zariadenie, ktoré bolo prvý krát aktivované, a ona hneď začala vidieť obrázky. Ja takisto. Napokon nás to viedlo do jaskyne – štruktúre zastrčenej 20-30 metrov v jednej z puklín steny kaňonu.

Sarah: "Vždy tam bol vchod, alebo ste si museli cestu dnu odstreliť?"

Dr. Neruda: „Vchod do vnútra interiéru bol šikovne ukrytý za prirodzenou jaskyňou, ktorá bola sama o sebe veľmi dobre skrytá za prirodzeným porastom. Táto jaskyňa bola hlboká okolo 25 metrov a viedla do vnútra steny kaňonu. Predpokladali sme, že je to akési dlho opustené indiánske obydlie. Smerom ku koncu jaskyne bola malá komora, ktorá vyčnievala do stranu a vzadu v tejto komore bol na podlahe veľký plochý kameň... možno okolo 2,5 metra v priemere a dvadsať centimetrov silný. Na konci tejto jaskyne bola chodba vyčnievajúca do strany, a na boku tejto chodby tam bola iná komora. Veľká, plochá skala na podlahe skrývajúca vchod lokality.

Sarah: „Takže ste boli presvedčení, že pod tým kameňom niečo je?“

Dr. Neruda: „Áno. Po odstránení skaly sme boli schopní určiť, že dole bol skutočne tunel. Tunel bol v tvare „J“ a zaberal v priemere asi jeden meter. Ja som kĺzal dolu tunelom ako prvý a plazil sa cestou ku vchodu lokality.“

Sarah: „Takže všetkých vás 5 bolo vo vnútri tohoto špirálovitého schodišťa a dívali ste sa okolo vo svetle bateriek. Čo sa vám vtedy preháňalo hlavou?“

Dr. Neruda: „Všetci sme boli veľmi vzrušení a tiež sme sa trochu báli. Mysleli sme si, že sme možno našli základňu mimozemšťanov a mohlo to byť tiež ich aktívne stanovisko, odkiaľ nás všetkých strážia.“

Sarah: „A táto vec bola skutočne celá vytesaná v skale?“

Dr. Neruda: „Bolo to celé vyrobené človekom... alebo mimozemšťanom... a my sme okamžite vedeli, že sme prešli prechodovým tunelom. Bolo to ako narodiť sa do úplne nového sveta. Bolo tam úplne ticho, vzduch bol chladný, ale nie príliš... Nebolo tam známky života. Zdalo sa, akoby všetko bralo na seba nový zmysel... inteligentný zmysel, ktorý tu čakal na rozpletenie.

Pozoruhodný bol neuveriteľný zmysel putovania do nadreálneho sveta - sveta, ktorý bol vytvorený úplne niekým cudzím. Od tej chvíle, kedy sme vykročili z tunelu v tvare "J" sme predpokladali, že to je stavba mimozemšťanov.“

Sarah: „Ale ako ste mohli okamžite vedieť, že je to umelá konštrukcia a nie prirodzený súbor jaskýň a komôr?“

Dr. Neruda: „Začiatok točitého schodišťa bol vyzdobený petroglyfmi, ktoré boli vytesané v kameni s presnosťou, akú sme nikdy predtým nevideli. Taktiež celý tunelový systém bol zreteľne príliš hladký, skoro leštený, než aby bol prirodzenej povahy. Bol tam určitý zmysel pre architektúru, prosto niekto to navrhol s extrémnou starostlivosťou a účelom.

Na podlahe nebolo nič. Ani kamienok alebo zrnko piesku. Celý povrch bol úplne čistý, hladký a leštený. Bol tam prach, ale iba prach. A niečo ako polymérový náter bol aplikovaný na každý štvorcový centimeter štruktúry stavby vrátane stropov.

Keď sme prišli do prvej komory, ktorá bola iba asi 30 metrov od vchodu, jasne som pocítil určitú úzkosť alebo niečo veľmi blízkeho náboženskému zážitku. Keď naše svetlá dopadli na obraz v komore, dlhú dobu sme neprehovorili. Všetky naše baterky sa sústredili na obraz a všetci sme zízali na túto štruktúru podobnú hrobke asi 40 sekúnd v neuveriteľnom tichu.“

Sarah: „Našli ste všetky tie komory v rovnaký deň?“

Dr. Neruda: „Áno. Chodili sme z komory do komory a zakaždým sme sa cítili ako by sme vrazili do ďalšieho cudzieho dejepisného múzea. Musíte chápať, že naše osvetlenie nebolo príliš dobré, pretože sme nečakali, že budeme potrebovať viac, než len baterky. Živo si spomínam, ako som videl maľby v komorách prvý krát a hľadel na ne... Hypnotizovaný neuveriteľným anachronizmom miesta. Jakživ som nevidel tak surrealistické prostredie... Bolo to súčasne tajomné a okúzľujúce.“

Sarah: „Aké veľké boli komory a maľby?“

Dr. Neruda: „Komory samotné boli relatívne malé, okolo 4 metrov v priemere. A s pomerne vysokými stropmi. V niektorých prípadoch boli vysoké asi 6 metrov.“

Sarah: „Súdiac podľa fotografií komorových malieb, ktoré som videla, obrazy samotné museli byť dosť veľké.“

Dr. Neruda: „Áno, sú veľké a vždy obrátené k východu z komory. Ak stojíte práve pred vchodom do každej komory, nemôžete vidieť celý obraz, pretože je príliš veľký. Keď chcete vidieť celú kompozíciu, musíte vojsť do komory.“

Sarah: „Čo podľa názoru Labyrinth Group tvorí umeleckú podstatu týchto obrazov?“

Dr. Neruda: „Môžem vás uistiť, že nikto v Labyrinth Group nie je kunsthistorikom. Myslím, že je potrebné povedať, že každý, kto videl obrazy v ich prirodzenom prostredí - v samotných komorách - sa zhoduje v tom, že ich umelecká podstata je veľmi podmanivá, dokonca úchvatná. Myslím, že tí, ktorí ich videli iba na fotografiách myslia, že sú menej umelecké a viac ako zuby v nejakom majstrovsky navrhnutom ozubenom kolese, niečo ako ilustrácia v detskej knihe.“

Sarah: „Nechcem preskakovať k inej téme, ale som zvedavá, ako ste si ma vybral... myslím... viem, že ste hovoril, že to bolo náhodným výberom, ale prečo ste si vybral priemernú novinárku pre vyrozprávanie tohto príbehu? Prečo nie vedca, alebo aspoň niekoho, kto by vám bol schopný dávať viac rafinované otázky? Musím priznať, že sa cítim v tomto rozhovore úplne nedostatočne, najviac preto, že neviem, aké otázky by som mala klásť.“

Dr. Neruda: „Robíte dobrú prácu, ... je to úplne v poriadku. Nemajte starosť o svoje otázky. Sú zmysluplné. A väčšina ľudí, ktorí budú čítať tieto informácie, sa zaujíma presne o tieto veci, na ktoré sa pýtate, než o fyziku, či iné vedy.“

Sarah: „Možno, ale prenasleduje ma pocit, že keby som sa pýtala vedeckejšími otázkami, potom by ste mohol ľahšie dokázať váš príbeh, alebo jeho vierohodnosť. Myslím, že vám do určitej miery prekážam.“

Dr. Neruda: „Čo presne myslíte tými otázkami, ktoré sa ma nepýtate?“

Sarah: „Myslím, že je to väčšina vecí, ktoré sa vzťahujú k cestovaniu v čase a BST. Včera večer ste hovoril o veciach, ktoré, mám taký pocit, by sme mali hlbšie prebrať...“

Dr. Neruda: „A to sú...?“

Sarah: „To je ten problém, že neviem.“

Dr. Neruda: „Sarah, dôvod, prečo som si vás vybral, je prostý. Potreboval som niekoho, kto by vedel, ako sprístupniť hlavný prúd médií a ešte je pomerne neznámy. Keby som si vybral redaktora pre vedu z väčších novín, možno by som dostával vedeckejšie otázky, ale menej o kultúre, umení a sociálnych aspektoch projektu Ancient Arrow. Vedel som, že zo všetkých mojich náhodných výberov, vy ste nemala zavedený imidž, ktorý by ste chránila, že viete, ako sprístupniť médiá a že sa môžete pýtať takým spôsobom, ktorý by neprezradil vašu identitu. To je dôvod, prečo sa tu rozprávame... a tiež fakt, že ste ma nepovažovali za blázna.“

Sarah: „Nikdy som sa vás na to nepýtala, ale zaujíma ma to: bola som prvým novinárom, s ktorým ste hovoril, alebo ste už niekoho predo mnou odmietol?“

Dr. Neruda: „Nie, vy ste prvá a jediná osoba, mimo Labyrinth Group, s ktorou som kedy hovoril o tomto príbehu.“

Sarah: „Rada by som trochu zmenila tému a spýtala sa vás niečo ohľadom Fifteenovej osobnosti... môžem?“

Dr. Neruda: „Áno, môžete.“

Sarah: „Čo má rád, ako vedúci?“

Dr. Neruda: „Je mimoriadne sústredený a vyžaduje od každého rovnaké sústredenie v práci. Je workoholikom, spí okolo štyroch hodín a zvyšok času pracuje na nejakom aspekte BST. Pokiaľ sa jedná o vývoj nových technológií, ktoré nemajú špecifický a strategický dopad na BST, netýka sa ho to. Nechce ani dávať otázky o projektoch tejto povahy, a všeobecne vo vnútri ACIO sú vždy tri, alebo štyri projekty, ktoré sa netýkajú BST. Vo vnútri Labyrinth Group sa každý projekt týka BST.“

Sarah: „Ako vyzerá?“

Dr. Neruda: „Má priemernú výšku a dlhé šedivé vlasy po ramená, ktoré obvykle nosí zviazané do copu. Dlhými vlasmi mi vždy pripomínal Pabla Picassa... má tie isté prenikavé oči. Pochádza zo Španielska, takže nie je náhodou, že vyzerá, ako Picasso. Pozoruhodné sú jeho oči, vyzerajú na pohľad ako oči nezbedného dieťaťa, ktoré akoby urobilo niečo zlé, ale v hĺbke, vytvorilo niečo krásne, ibaže nikto nechápe, aké je to vynikajúce. To vidíte v jeho očiach.“

Sarah: „Už som sa na to asi pýtala, ale, koľko má rokov?“

Dr. Neruda: „Má okolo šesťdesiat, myslím, nikdy som nikoho nepočul hovoriť o jeho veku. Viem, že keď bol študentom, považovali ho za omnoho staršieho. Myslím, že začal šedivieť už skoro po dvadsiatke a to je dôvod, prečo bol často považovaný skôr za profesora, než za študenta.“

Sarah: „Povedal ste predtým, že bol vykopnutý zo školy. Prečo?“

Dr. Neruda: „Uvedomte si, že vo veku, kedy sa väčšina detí zaujíma o rande a večierky, on pracoval na BST... prinajmenšom na skorších verziách cestovania v čase. Je jedným z tých vizionárov, ktorí keď vstupujú do fyzického sveta, vedia už v ranom veku, čo sem prišli robiť. Fifteen sa narodil pre cestovanie v čase. Bodka... koniec príbehu. To je jediná vec, o ktorú kedy stál.

V päťdesiatych rokoch bol výskum BST považovaný za stratu času, bez akejkoľvek diskusie. Bolo to proste veľmi teoretické, odpojené od akejkoľvek reality. Myslím, že Fifteen tiež svojich profesorov poriadne zotieral, pretože ako študent bol veľmi brilantný takže zastrašil väčšinu z nich. Je veľmi tvrdohlavý a keď mu profesori hovorili, aby obrátil svoje bádanie na niečo praktickejšieho, Fifteen im podľa všetkého povedal niečo ako, že sú slabomyseľní... alebo niečo v tom zmysle. Ako mi to vykladal, neskôr v tom semestri nútene opustil školu.

Avšak, najali si ho Bell Labs za malý plat, pretože jeho výskumy, týkajúce sa kvantových objektov a možnosti ich ovplyvňovania vedomím, boli predmetom ich záujmu.“

Sarah: „Prepáčte, čo presne znamená "kvantové objekty"?“

Dr. Neruda: „Sú to elementárne častice, ako elektróny a neutróny. Kvantové objekty sú základnými stavebnými kameňmi hmoty a môžu sa prejavovať ako častice, i ako vlnenie.“

Sarah: „Dobre, takže Fifteen sa snažil dokázať, že kvantové objekty sú ovplyvňované vedomím. Prečo to bolo tak nebezpečné pre univerzitný výskum?“

Dr. Neruda: „To samo o sebe nebolo tak radikálne, ale to bola len malá časť jeho výskumu vedeného za účelom objavenia BST, pomocou novej fyziky, ktorá bola rýchlo uvedená v komunite kvantových fyzikov. Fifteen vždy tvrdil, že Einsteinova všeobecná teória relativity je chybná. Tento postoj ale nie je práve obľúbený medzi tradičnými vedcami. Nejako tak, ako Newtonova teória mechanistického vesmíru sa stala príliš obmedzená a neschopná vysvetliť mnoho javov, ktoré dnes nazývame komplexnosťou, či teóriou chaosu. Fifteen cítil, že Einsteinove teórie podcenili vplyv, ktorý má vedomie na kvantové objekty.

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch to bolo rovnajúce sa kacírstvu, obzvlášť preto, že to nebolo možné dokázať matematickým modelom, alebo vzorcom. Takže Fifteen len pokračoval s vývojom svojich teórií v utajení a postupne si ho začala všímať ACIO, keď bol účastníkom projektu, ktorý mal čo do činenia s heuristickými výukovými systémami, založenými na technológii, ktorú ACIO prevzala od Šedivákov.

Vedúci projektu z ACIO rozpoznal jeho intelekt a tvorivosť a začal rozvíjať vzťah s mladým Fifteenem. O niekoľko mesiacov bol naverbovaný do ACIO a v podstate zmenil svoju totožnosť a rýchlo vyrástol na pozíciu vedúceho výskumu. Neskôr bol uvedený do Corteánskej technológie akcelerátoru inteligencie a zvyšok je – ako sa hovorí - história.“

Sarah: „Ako presne táto Corteánska technológia akceleruje, či rozpína inteligenciu?“

Dr. Neruda: „Málo ľudí si uvedomí, že ich vedomá myseľ spracováva iba okolo 15 bitov informácií za sekundu lineárneho času. Avšak, vo zvislom čase, nevedomá myseľ spracováva približne 70 - 80 miliónov bitov informácií. Teda, v normálnom vedomí, ľudia sú si vedomí iba nekonečne malého množstva informácií, ktoré k nim neustále prichádza na nevedomej úrovni. Corteánska technológia bola navrhnutá tak, aby redukovala filtrujúce aspekty vedomej mysle a umožňovala informačným balíkom vyšších frekvencií prístup k vedomej mysli.

Súčasne s tým, sa obvody v mozgu zopnú, ako by som..., predrôtujú, aby uniesli vyššie napätie informácií, ktoré prichádzajú do vedomia a umožnia získať schopnosti ako je fotografická pamäť a abstraktné myslenie. Tieto schopnosti sa stávajú matricovým filtrom, ktoré vyťahujú zo skladiska nevedomia v akomkoľvek čase relevantné informácie, ktoré sú potrebné k riešeniu konkrétneho problému.“

Sarah: „Keby som bola behaviorálnym vedcom, bola by som schopná spýtať sa teraz na tisíc otázok. Ale nejako mi uniká, čo hovoríte... Myslím tým,… koľko asi bitov informácií spracovávam práve teraz?“

Dr. Neruda: „To nie je otázkou množstva spracovávaných informácií, ale skôr ich dôležitosti v lineárnom čase, založenom na zámere jednotlivca. Keď sa prechádza procesom tejto Corteánskej technológie, zvyšuje sa schopnosť jednotlivca naladiť sa na informačné balíky, ktoré sú dôležité pre riešenie konkrétneho problému alebo situácie. U väčšiny ľudí, pokiaľ sú konfrontovaní s nejakou situáciou, ich vedomá myseľ vytiahne riešenie, ktoré už v minulosti použili v podobnom prípade. Takto ľudia upadajú do vyjazdených koľají a vzorov chovania, ktoré uzaviera ich prístup k balíkom nevedomých informácií, ktoré sú postavené na analýze reálneho času a má pre riešenie situácie mimoriadnu dôležitosť.

Táto technológia zrýchli vývojové myšlienkové procesy a umožní obeh informácií medzi vedomým a nevedomým aspektom mysle, plynúc skôr po stúpajúcej špirále, než po opakujúcej sa kružnici. To všetko preto, že táto technológia odpútava vrodenú inteligenciu jednotlivca. Vidíte, že Corteánska technológia nezvyšuje inteligenciu, ako takú, skôr napomáha prirodzenej inteligencii jednotlivca.“

Sarah: „Je to úžasné. Prajem si podstúpiť túto procedúru, potom by som vám určite dávala lepšie otázky. Urobme si teda krátku prestávku.“

Prestávka 10 minút.

Dr. Neruda: „Keďže ste zapla magnetofón až teraz, dovoľte mi, aby som zopakoval, čo som povedal. Táto Corteánska technológia bola jediným a najmocnejším prvkom, ktorá Fifteenovi pomohla stať sa výkonným riaditeľom ako ACIO, tak i Labyrinth Group. Dajme tomu, že i predtým, než podstúpil túto procedúru, mal brilantnú myseľ, ale z nejakých dôvodov mu táto technológia prospela v ďaleko väčšej miere, než komukoľvek inému.“

Sarah: „Skrslo niekedy v niekom podozrenie, že Fifteen a Corteum sú akosi oddelenou silou Labyrinth Group? Myslím tým, či niekto niekedy zvažoval možnosť, že mali samostatnú činnosť... že možná BST nebola ich konečným cieľom?“

Dr. Neruda: „Nie. Vždy bola a predpokladám, že doposiaľ je, absolútna dôvera vo Fifteena a v Corteum. Musíte pochopiť, že Corteánci sú dobročinnou rasou. Nikdy sme nevideli jediný dôkaz, že by mali čokoľvek iné, než dobré úmysly pomôcť nám a v rozsahu svojich možností, sme sa snažili im túto pomoc opätovať. Bolo to zdvorilé a vzájomné partnerstvo.“

Sarah: „Včera ste povedal, že Corteum bolo časťou Labyrinth Group, ale len v počte okolo dvesto členov. Ako sa stali súčasťou Labyrinth Group?“

Dr. Neruda: „Vlastne to neviem isto. Poviem vám, čo mi povedal na rovnakú otázku jeden z riaditeľov, ktorý ma naverboval k vstupu do Labyrinth Group. Hovoril, že Fifteen bol Corteom vybraný ako ich spojka s ACIO. Vybrali ho, ako jediného človeka, skrze ktorého by uviedli svoj program transferu technológií.

Fifteen súhlasil použiť na sebe ponúkanú technológiu zvyšovania inteligencie. Z tejto skúsenosti vykryštalizovala Fifteenova vízia, akým spôsobom vyvinúť BST. V podstate vytvoril rámec a navrhol matricu ďalšieho vývoja.

Jedna z vecí, ktorou Corteum oplýva, je logická inteligencia. Sú to znalci logickej argumentácie a vyvodzovania. Týmto prístupom sa im ale nedostáva schopnosti tvorivo vizionárskeho aspektu objavovania. A to je práve oblasť, v ktorej Fifteen vyniká...“

Sarah: „Hovoril ste o rase, ktorá nás predčí svojimi technológiami, ako im môže chýbať ona jasnozrivosť?“

Dr. Neruda: „Všetky tieto veci sú dôležité. V porovnaní vlastne so všetkými ľuďmi, sú Corteánci tvoriví a vizionárski. Ale sú tu tvárne fyzikálne princípy, ktoré prináležia dimenzionálnej matrici, ktoré sú úplne cudzie všetkým bytostiam, okrem väčšiny prenikavých intelektov. A Fifteen má taký intelekt. Corteum dúfa, že Fifteen a všeobecnejšie, Labyrinth Group, môžu vyvinúť BST, pretože Corteum už má pre túto technológiu svoje vlastné určenie.“

Sarah: „Včera večer ste povedal, že sú v našej galaxii iné rasy, ktoré zvládajú cestovanie v čase, prečo sa prosto Corteum nedohodne s nimi?“

Dr. Neruda: „Ako som povedal, druhy, ktoré si vyvinuli svoju technológiu cestovania v čase, si neprajú jej zdieľanie s inou rasou. Je to skutočne najstráženejšia technológia zo všetkých. Nie je možné si ju len tak vypožičať, keď je potrebná. I keď ju potrebujú zo závažných dôvodov. Je veľmi ľahké stať sa na tejto technológii závislým. Okrem toho, ako som skúšal včera vysvetliť, je veľký rozdiel medzi cestovaním v čase a BST. Neviem o akomkoľvek inom druhu, který by vlastnil tú formu BST, ktorú vyvíjajú Labyrinth Group.

To je tak, Sarah, BST vyžaduje súbor vzájomne previazaných, ale súčasne oddelených technológií, ktoré vyžadujú, aby vývojár aplikoval nové zásady, nové pravidlá fyziky, ktoré nikdy predtým neboli objavené. A potom až stavať tento súbor techník, ktoré sú v podstate založené na novej forme fungovania sveta... je to veľmi odstrašujúca úloha. Všetko, čo bolo predtým považované za pravdu, musí byť rozbité, musí byť vynájdené znovu, opäť preformulované a potom integrované do tejto novej formy.

Toto je pravá povaha BST, začínate s čistým listom a znovu vynachádzate, preformulovávate a znovu vytvárate vedomie hmoty.“

Sarah: „Spomaľte... Prestávam chápať. Vedomie hmoty?“

Dr. Neruda: „Pamätáte, čo som hovoril o kvantových objektoch a ako sú ovplyvňované vedomím?“

Sarah: „Áno.“

Dr. Neruda: „Kvantové objekty sa stále delia a zjemňujú až kým sa z nich nestane energia čistého svetla a prestanú mať hmotnosť. Už nie sú fyzikálnej povahy, ale skôr povahy energie čistého stavu. Táto energia se ďalej delí do vibračných oktáv. Inými slovami, táto svetelná energia vibruje a má rovnakú harmóniu a základy, ako hudba. Harmónia rezonuje vibráciou základnej energie a celý energetický paket znie ako zbor... ktorého zvukom je svetlo.

Tento spev, ak chcete, je ekvivalentom vedomia, ktorý preniká všetkou hmotou... každý fyzický objekt v celom vesmíre. Fifteen úspešne preukázal existenciu tohoto všeprenikajúceho vedomia, alebo, ako ho nazýval - Matrica svetelne-kódovanej reality (LERM - Light Encoded Reality Matrix, pozn. prekl.). I tak je LERM len jednou z nových poučiek, ktoré sú potrebné na dôkaz, že BST môže skutočne existovať a nie iba vo Fifteenových fantastických víziách.“

Sarah: „To vše prenikajúce vedomie, o ktorom ste hovoril, hovoril ste o duchu, či Bohu?“

Dr. Neruda: „Presne tak.“

Sarah: „Hovoríte mi teda, že Fifteen objavil Boha. Takže má dôkaz, že Boh existuje?“

Dr. Neruda: „Ano, svojím spôsobom, ale . . . ale Boh nie je tým, čo si pod tým pojmom predstavujeme my, ľudia. Je to LERM. A Fifteen dosť zdôrazňoval, aby sme LERM nenazývali Bohom, alebo dokonca podobným Bohu. Uprednostňoval uvažovať o LERM ako o božom tieni. Verí, že je nemožné dokázať vedeckou, alebo inou objektívnou formou zisťovania, svetlo, ktoré vrhá tieň a tieň sám o sebe.“

Sarah: „Dobre . . . dobre. Ale chvíľu ma počúvajte. Ak je LERM tieňom Boha, ako ste povedal, potom dokazuje jeho existenciu, však?“

Dr. Neruda: „Pre tých, ktorí v Labyrinth Group rozumejú Fifteenovej práci, je odpoveď áno.“

Sarah: „A nie je to dôležitejšie, než projekt Ancient Arrow? Myslím tým, ak má niekto dôkaz Boha, nie je jeho morálnou povinnosťou zdieľať túto informáciu s verejnosťou?“

Dr. Neruda: „Snáď, ale jediným spôsobom, ako to verejnosti povedať, je odhaliť Labyrinth Group, a to práve nie je to, čo by Fifteen zamýšľal. Obáva sa posmechu a prenasledovania, ktoré by nasledovalo, pevne verí, že by mu aj tak nikto neveril, pretože za jeho objavom je ukrytých množstvo skrytých technológií, ktoré ho viedli k tomu objavu. Nemá záujem odhaliť tieto technológie vedeckým a vládnym inštitúciám, alebo dokonca médiám. Stal by sa ďalším mesiášom... alebo diablom, záleží na uhle pohľadu.“

Sarah: „Takže je chytený v pasti svojho vlastného utajovania...“

Dr. Neruda: „Svojím spôsobom áno, ale on sa necíti chytený. Je prosto tak vzdialený spoločnosti a akademickej vedeckej obci, že z praktických dôvodov spálil za sebou všetky mosty. Nemá záujem premostiť tú ohromnú priepasť, ktorá ho delí od všetkého, čo opustil.“

Sarah: „Musí byť veľmi osamelý.“

Dr. Neruda: „Nemyslím. Vyzerá neobyčajne energicky a svojím spôsobom šťastný. Robí presne to, čo robiť chce. Nevidel som ho nikdy v depresii... možno bol niekedy sklamaný, ale nikdy deprimovaný.“

Sarah: „Stále nevidím spojitosť medzi LERM a BST...“

Dr. Neruda: „Viete, keď sa hmota nakoniec rozplynie do oktáv svetla, a svetlo sa rozpustí do oktáv vedomia, a vedomie sa rozplynie do oktáv reality, potom hmota, svetlo, vedomie, realita sú vo vzájomnej závislosti, ako ekosystém. A ako ekosystém, pokiaľ zmeníte jeden prvok pôsobíte na celok. Takže izolovaním a zmenou ktoréhokoľvek prvku, obsiahnutého v LERM, sa dá meniť realita. A to je základná konštrukcia BST. Zodpovedal som vašu otázku?“

Sarah: „Nie som si istá... Neviem, možno na tom všetkom nezáleží. Opäť sa cítim mimo svoje územie. Je to zajímavé, ale súčasne frustrujúce. Cítim sa oklamaná, že všetky tieto veci bežia v mojom svete, ja o nich nič neviem... dobre, myslím, že dosiaľ som o nich vôbec nevedela. Cítim to ako nespravodlivosť. Sú tu starobylé národy, ani jeden z nich to nemá vo svojej histórii. Viete si predstaviť, ako sa môže človek cítiť, keď o tom počuje prvý krát, cíti sa tak vylúčený, vynechaný z tohoto diania?“

Dr. Neruda: „Áno, rozumiem.“

Sarah: „Vám sa to všetko môže zdať dovolené. Koniec koncov, vy ste vedec. Ale my ostatní, motáme sa životom, mysliac si, že svet je to, alebo tamto, až doslova narážame jeden do druhého v tej temnote. Sme v podstate bezradní, že?“

Dr. Neruda: „Neviem... možno. Možno máte pravdu, ale to nevadí. Já jednoducho viem, čo viem, verím, čomu verím. Čokoľvek iného, než to, je pre mňa práve tak tajomné, ako pre vás. Bolo by veľkou chybou myslieť si, že Labyrinth Group, alebo ktorýkoľvek z jej členov, vrátane Fifteena a Cortea, tomu všetkému dokonale rozumejú. Nerozumejú. Ale ťažko pracujú, aby dostali tie odpovede, Sarah. Myslím, naozaj ťažko. Zasvätili celé svoje životy tomuto poslaniu - BST. Nenatrafili na vedu náhodou. Znovu a znovu skúšali a mýlili sa v tisícoch pokusov, až dokým nenašli existenciu LERM, pravdepodobne sa budú mýliť ďalších tisíckrát, než nájdu riešenie BST. Ale verte mi, títo jednotlivci nezískali svoje poznanie náhodou, alebo že by im bolo darované nejakou vyššou mocou.“

Sarah: „Nie, nemyslela som nič takého. Som rada, že existuje Labyrinth Group... myslím. Som rada, že niekto na tejto planéte to objavil, alebo to aspoň skúša. Je to nefér, že tak málo z nás má dôkaz... poznanie... príležitosť rozumieť tomu všetkému. Ich životy sú tak odlišné, akoby žili na inej planéte. Rovnako dobre by mohli byť mimozemšťanmi.“

Dr. Neruda: „Smejem sa, pretože to boli zo začiatku Fifteenove obavy, že pokiaľ by niekto niekedy vypátral Labyrinth Group a jej činnosť, boli by považované za mimozemské. A prosím, potvrdzujete tie obavy.“

Sarah: „Svojim spôsobom si prajem, aby ste ma nikdy nevybrali. Môj život je teraz tak iný... Nemôžem teraz premýšľať o ničom inom, než o týchto veciach. Myslím na to každú minútu, od prebudenia, do doby, kedy večer usínam. Nenapadá ma vôbec nič o tom, ako ten príbeh dostať medzi ľudí. Nič ma nenapadá. Vôbec nič.“

Dr. Neruda: „Sarah, pamätáte, ako sme prvýkrát rozprávali o Corteu? Vaše prvá otázka bola, ako vyzerajú.“

Sarah: „Áno. Kam mierite...?“

Dr. Neruda: „Toto sú úplne prirodzené otázky, ktoré budú mať i ľudia. LERM môže zaujímať niekoľko vedcov, ale i o tom pochybujem. To, čo je o LERM povedané v týchto interview, je tak povrchné, že pochybujem, že by to nejaký vedec bral vážne. A tí, ktorí áno, to budú považovať za noblesné gesto, ako legalizovať monistický idealizmus, a nič viac. Tak vidíte, mala ste veriť vašemu počiatočnému inštinktu. Pýtať sa na otázky, ktoré budú zaujímať ľudí, apelujúc na ich základný zmysel pre senzáciu. A nebojte sa, že by sa tým, čo som povedal, svet nejako zmenil. Tú váhu na svojich bedrách niesť nemusím.“

Sarah: „Dobre, máte pravdu. Úplnú pravdu. Okrem toho, nie som si tak úplne istá o tom, či to všetko je pravda. Stále ešte nie som presvedčená, ako hovoríte,... pre tentoraz.“

Dr. Neruda: „A ja vás, ani nikoho iného, nepresviedčam. Odpovedám iba na vaše otázky tak pravdivo, ako len viem.“

Sarah: „Teraz, pre úžitok eventuálnych čitateľov, mi povedzte, ako vyzerajú Corteánci?“

Dr. Neruda: „Už som si myslel, že se na to nikdy neopýtate. Sú vysokí skoro tri metre a majú veľmi predĺžené hlavy a telá. Ich koža je veľmi svetlá... takmer priesvitná, akoby žili v jaskyniach. Oči majú relatívne veľké, rôznych farieb, rovnako ako my, s tým, že farba ich očí závisí na ich veku a tiež, v niektorých prípadoch, na ich emocionálnom stave.

Unikátne je na nich to, že majú neuveriteľne článkovanú nervovú sústavu, ktorá im umožňuje spracovávať všetko, čo sa okolo nich deje, vrátane myšlienok druhej bytosti. Teda, pokiaľ ste v ich prítomnosti, musíte kontrolovať svoje myšlienky, inak ich môžete uraziť. Sú veľmi emocionálne citliví.“

Sarah: „Ako s nimi komunikujete?“

Dr. Neruda: „Hovoria dokonale po anglicky, či francúzsky, taliansky, španielsky, alebo i ďalšími jazykmi, pokiaľ je to potrebné. Sú veľmi nadaní polygloti a cudzí jazyk sa naučia za niekoľko týždňov. Za niekoľko ďalších mesiacov ho majstrovsky zvládajú. Ich myseľ je ako huba, ale ako som už povedal, zatiaľ čo majú neuveriteľné mentálne schopnosti prijímať nové informácie a zlučovať ich s predchádzajúcimi, nemusia mať schopnosť tvorby nových informácií, nesúvisiacich s ich doterajším poznaním. Preto boli tak veľmi zaujatí Fifteenom.“

Sarah: „Aké majú záujmy ohľadom projektu Ancient Arrow?“

Dr. Neruda: „Predpokladám, že rovnaké ako Fifteen. Sú úplne pohltení úsilím vytvoriť BST a dúfajú, že v Ancient Arrow nájdu technológie, či informácie, ktoré by im boli nápomocné vo vývoji BST.“

Sarah: „Čo chcú robiť s BST?“

Dr. Neruda: „Corteánsky planetárny systém je veľmi krehký, pretože ich atmosféra znepokojivým spôsobom degeneruje. Atmosféra ich chráni, rovnako ako naša, od škodlivého slnečného žiarenia ich slnka a čiastočne i od žiarenia najbližšej hviezdy. Každopádne ich to viedlo k tomu, aby přešli na nočný život. Odvažujú sa von iba v noci a to iba na najnutnejšiu dobu. V priebehu generácií sa stali veľmi citlivými na tieto podmienky, ktoré chcú riešiť pomocou BST. Ich koža sa stáva stále viac citlivou, zatiaľ čo ich atmosféra poskytuje stále menej ochrany.

Ich vedci predpovedajú, že je to otázka iba 10-20 rokov, než budú zostávať v podzemí natrvalo. To má dôležitý dopad na ich životnú úroveň, ekonomiku, sociálnu štruktúru. Bol zasiahnutý každý aspekt ich spoločnosti a to väčšinou negatívne, aspoň ako tvrdia. Dúfajú, že BST im pomôže použiť technológiu, ktorú nedávno objavili, aby zabránili zničeniu svojej atmosféry.“

Sarah: „Prečo nepoužijú túto technológiu, už teraz?“

Dr. Neruda: „To nie je regeneratívna, ale preventívna technológia. Regeneratívnu technológiu nemôžu použiť, keď proces ničenia dosiahne bod, za ktorým je obnova nemožná. V ich scenári môže obnoviť ich prostredie iba BST.“

Sarah: „Majú technológiu cestovania vesmírom, prečo si nevyberú na kolonizáciu inú planétu?“

Dr. Neruda: „Skúšali to, ale každá planéta, ktorá by vyhovovala ich druhu, je obsadená. A nechcú byť asimilovaní miestnou kultúrou a spoločnosťou. Chcú mať svoju vlastnú identitu a sociálnu štruktúru. A tiež, to, čo oni považujú za obývateľné, je neobyčajne zvláštne. Napríklad, rovnaký problém ako na svojej planéte, majú tu na Zemi... fakticky sa tu majú ešte horšie. Ak tu chcú prežiť, musia žiť na našich podzemných základniach. Museli sme pre ich kozmickú loď vybudovať zvláštny hangár.“

Sarah: „Stretávajú sa niekedy s našou vládou, alebo inými ľuďmi?“

Dr. Neruda: „Myslím, že spočiatku to robili. A fakticky to skúšali. Ale boli hneď eskortovaní do ACIO a my sme presvedčili NSA a všetky ostatné zainteresované strany, že Corteum opustilo Zem v strachu o svoje životy. Takže... pokiaľ sa naši operatívci z NSA o nich zaujímajú, je im vždy povedané, že sú dávno preč. Našťastie v súčasnej dobe má NSA záujem o iný mimozemský druh, menovite o Šedivákov.“

Sarah: „Chcem sa na chvíľu vrátiť k Tvorcom. Čo si Corteum myslia o časovej schránke Tvorcov, predpokladám, že videli všetko?“

Dr. Neruda: „Áno, boli oboznámení so všetkým. Corteum patrí do Labyrinth Group rovnao, ako ktorýkoľvek ľudský zamestnanec, takže nič im nie je skryté. Veliteľ Corteánskej misie na Zemi sa volá v angličtine Mahunahi a zhodou okolností je v prvom rade umelcom, až potom vedcom. Vždy bol veľmi rozrušený, keď mohol vidieť a hovoriť o našich nálezoch. Pýtal sa, či by sme mohli zriadiť pristávacie miesto na Ancient Arrow, aby si osobne mohol prezrieť lokalitu, ale nebol to príliš dobrý nápad, vzhľadom k pozornosti, ktorú by sme tým k Ancient Arrow pritiahli.“

Sarah: „Mám niekoľko ďalších otázok, dúfam, že ich spoločne zvládneme. Prvú, vždy, keď ste sa zmieňoval o členoch ACIO, Labyrinth Group, alebo Cortea, boli to muži. Sú v týchto organizáciách tiež nejaké ženy? A za druhé, prečo je umelec veliteľom Corteánskej misie na Zemi? Zdá sa mi to veľmi zvláštne.“

Dr. Neruda: „Odpoviem na vašu prvú otázku. Je pravda, že Labyrinth Group je obsadená väčšinou mužmi. Neviem, ako to bolo pri jej založení, ale myslím, že obsadenie bolo náhodné. Jedným z riaditeľov je žena. V jej starostlivosti sú komunikácie a ako riaditeľ má úroveň 14. Tiež máme okolo deväť žien, ktoré sú v kategóriách 12 a 13. Všetky sú veľmi bystré a schopné a nesú zodpovednosť s ich mužskými náprotivkami bez akejkoľvek formy diskriminácie... prinajmenšom som nikdy žiadnu nepozoroval. Dokonca máme jeden manželský pár. Každá osoba, bez ohľadu na pohlavie, dostáva rovnakú výplatu a má rovnaké práva... nie je akýkoľvek rozdiel v radoch Labyrinth Group a na tom Fifteen trvá.

Pokiaľ ide o Corteum, majú všetci mužské pohlavie. Ich kultúra má omnoho viac vyhranené spoločenské role, než naše. A nie povedané, že by ženy boli pokladané za slabšie pohlavie... nie, v skutočnosti to môže byť úplne opačne, iba cestovanie priestorom a kontakty s inými druhmi nechávajú mužom, do doby, než vyvolajú interakčné postupy s iným druhom. Je to tak, že ich deti si nechávajú prístup ku svojim matkám a ich rodiny bývajú menej dotknuté rozvodmi. Väčšina, keď nie všetci členovia Corteánskeho kontingentu, sú ženatí. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, Corteum sa díva na vedu, náboženstvo a umenie, ako na tri aspekty jedného systému viery, ktorý vymedzuje ich sociálny poriadok. Ako ja tomu rozumiem, vodcovstvo sa pohybuje medzi každým, z tých troch prvkov ich sociálneho poriadku, v závislosti na kontakte, ktorý bol realizovaný s cudzou rasou. Keď sa prvýkrát skontaktovali s ľuďmi, bolo rozhodnuté, že vodca bude určený z radu umelcov, keďže cítili, že v oblasti umenia sme s nimi v zhruba rovnakej úrovni, takže veliteľ mohol lepšie rozumieť našim motívom a prianiam.“

Sarah: „To je zaujímavé. Skutočne si mysleli, že sme viac umeleckí, než vedeckí alebo duchovní? Teraz, keď o tom premýšľam, myslím, že tomu aj rozumiem. Ako rasa pravdepodobne viac inklinujeme k umeniu než k iným oblastiam.“

Dr. Neruda: „Každopádně, bol to ich odhad.“

Sarah: „Na chvíľu sa vrátim k artefaktom. Kde sú momentálne uložené technologické artefakty?“

Dr. Neruda: „Po ich objave v lokalite Ancient Arrow, boli všetky artefakty starostlivo zabalené do prepravných bedien a odvezené do výskumných laboratórií ACIO v Južnej Kalifornii, a momentálne sú držané v laboratóriách Labyrinth Group. Zatiaľ, pokiaľ viem, sú stále tam.“

Sarah: „Pochopené v nejakom rozsahu boli len samonavádzacie zariadenie nájdené mimo náleziska a optický disk?“

Dr. Neruda: „Presne tak.“

Sarah: „Takže my vlastne nevieme, či je BST vôbec možná, však?“

Dr. Neruda: „Vieme, že je možná, ale je neobyčajne zložitá a závislá na viac faktoroch. Je treba dokonale a detailne rozumieť celému prostrediu, ktoré obklopuje tento problém predtým, než môže modifikovať alebo meniť prostredie na riešenie tohoto problému. A naviac vyžaduje pochopenie LERM, ktorého pochopenie sa vo vnútri Labyrinth Group stále vyvíja. Snáď môže potrebovať ďalších 10 rokov pokusov, než bude dostatočne pochopený mechanizmus identifikácie intervenčných bodov a časopriestoru takým spôsobom, aby sa minimalizovali nežiadúce účinky.“

Sarah: „Takže sa vráťme k diskusii o tieni Božom... čiže LERM, ako to nežne nazývate. Prečo je pochopenie LERM tak podstatné pre dosiahnutie BST?“

Dr. Neruda: „Pretože LERM je ekvivalentom genetiky pre vedomie a vedomie je ekvivalentom formovania reality pre cítiace bytosti. Takže, pokiaľ niekto dôjde k pochopeniu LERM, pochopí celý príčinný reťazec, ktorý funguje mimo čas a priestor, z ktorého je v zásade vybudovaný realitný rámec priestoru, času, energie a hmoty. Kvantové objekty ktoré pracujú v LERM, majú spôsob existencie, ktorý sa úplne líši od spôsobu existencie makro-objektov, ako je tento stôl, alebo stolička.

Kvantové objekty - vo svojom skutočnom stave - neboli nikdy človekom pozorované. Niektoré účinky kvantových objektov boli vedcami preukázané, ale ich príčinná povaha nie je viditeľná vedeckými nástrojmi... nezáleží na tom, ako sú tieto nástroje dokonalé. Pretože vedecké nástroje sú fyzické a preto teda majú vzťah k času a priestoru, pričom kvantové objekty nemajú iný vzťah k času a priestoru, než skrze pozorovateľa.“

Sarah: „Hovoríte, že tieto stavebné kamene hmoty - kvantové objekty - nemajú vlastnú existenciu, pokiaľ ich nikto nepozoruje... takže iba vedomie ich robí skutočnými a upevnenými v čase a priestore? Skutočne to tvrdíte?“

Dr. Neruda: „Určitým spôsobom, ale nie úplne presne. Vysvetlím vám to takto. Vedomie prýšti, alebo pochádza z bezčasovosti a bezpriestorovosti, ako forma energie, ktorá je základným stavebným kameňom LERM. Vedomie sa stane ohraničeným vtedy, keď sa stáva fyzickým. Inými slovami, vedomie sa stáva človekom, alebo zvieraťom, alebo rastlinou, alebo iným fyzikálnym objektom, ktorý má fyzikálne charakteristiky. Sledujete ma?“

Sarah: „Áno.“

Dr. Neruda: „Dobre. Ako sa vedomie stáva lokalizovaným fyzikálnym objektom, v podstate riadi LERM, aby sa prispôsobilo realitnej matrici, ktorá bola zakódovaná do genetických a fyzikálnych vlastností objektu, ktorým sa má stať. Inými slovami, vedomie, aby sa stalo hmotou, sa pohybuje z bezčasovosti a bezpriestorovosti a potom riadi LERM, aby vytváralo fyzikálnu realitu, zhodnú so zakódovanými genetickými vlastnosťami fyzikálneho objektu, ktorý má tvoriť. Pokiaľ je tým objektom ľudská bytosť, potom nástrojmi vedomia, z ktorého si toto vedomie vybuduje realitu, sa stávajú genetické spúšte, ktoré sú jedinečné pre človeka.

LERM je v podstate nekonečné pole možností, Aristoteles ho nazýval Potentia. Táto Potentia je úrodnou pôdou, z ktorej sú vytvorené všetky fyzikálne predmety. Tí, ktorí môžu riadiť LERM použitím svojho vedomia, sú schopní prejavovať realitu a nie iba na ňu reagovať. Toto prejavenie môže byť okamžité, pretože a to opäť zdôrazňujem, kvantové objekty pochádzajú z bezčasovosti a bezpriestorovosti.“

Sarah: „Tu to nevyzerá príliš nábožensky, ale to o čom hovoríte, vyzerá, ako to, čo robili Ježiš a proroci... v podstate manifestovali veci, ako napríklad premena vody na víno, alebo liečenie chorých... že?“

Dr. Neruda: „Áno, je to rovnaký princíp, iba s tým rozdielom, že teraz to iba popisujem a nerobím. Ľahšie je to urobiť, ako popísať.“

Sarah: „Tým sa mi snažíte povedať, že môžete meniť vodu na víno?

Dr. Neruda: „Toto som nikdy predtým neskúšal, ale, áno, všetci členovia Labyrinth Group môžu manifestovať fyzikálne predmety z LERM. Toto bol skutočne jeden z výsledkov Fifteenovho objavu. Teda proces riadenia LERM a manifestácie fyzikálnych objektov podľa voľby.“

Sarah: „Dobre, teraz ste s konečnou platnosťou získal môj záujem, iba mám ľahký pocit viny, pretože som prisahala, že zostanem pri téme Tvorcov a projekte Ancient Arrow. Povedzte mi teda, môžete ma to naučiť, ako materializovať veci z čista jasna?“

Dr. Neruda: „Áno, len to zaberie nejaký čas, snáď niekoľko týždňov.“

Sarah: „Môžete mi ukázať nejaký príklad, ako sa to robí?“

Dr. Neruda: „Ako napríklad toto?“

Sarah: „Pre informáciu čitateľov, čítajúcich toto interview. Dr. Neruda spôsobil, že sa z ničoho nič objavilo klbko špagátu. Potom ho nechal zmiznúť. Potom ho opäť nechal objaviť sa. To je neuveriteľné! Nedržal ho v rukách, takže nemohol byť kúzelníkom, ktorí také veci robia pomocou svojich rukávov, alebo nejako inak. Klbko sa doslova objavovalo a mizlo na stole jeden meter pred doktorom, ktorý bol asi dva metre odo mňa. Mohla som to vidieť úplne zreteľne.

Zdvihla som zo stola to klbko a skutočne, je to určite fyzický predmet... žiadny tieň... alebo hologram. Mal všetky normálne vlastnosti... váhu... vzorku, na dotyk bolo trochu teplé, ale inak, bolo presne také, ako si predstavujem klbko špagátu.

Môžete urobiť ešte niečo iné, niečo zložitejšie, ako napríklad milíon dolárov v hotovosti?“

Dr. Neruda: „Áno.“

Sarah: „Dobre, tak poďme na to.“

Dr. Neruda: „Viete, toto je ten problém s týmito objavmi a schopnosťami. Keby som tu urobil milión dolárov v hotovosti, hneď teraz, mala by ste ťažké rozhodovanie. Čo urobíte s miliónom dolárov? Tiež by ste s takým kľudom zniesla, ako ich nechám opäť zmiznúť, tak ľahko, ako sa zjavili?“

Sarah: „Ste blázon? Od prvého stretnutia až doteraz, som neverila tomu, čo hovoríte. Teraz tiež nehovorím, že vám úplne verím, i teraz. Ale som tomu oveľa bližšie. Ja... nie, ľudia všeobecne potrebujú vidieť dôkaz. Potrebujeme veriť tomu, čo nám oči hovoria, pretože oči - zo všetkých zmyslov najviac - sa zdajú byť napojené na realitu. A vy ste mi konečne ukázal niečo, čo je hmatateľné... čo sa vzťahuje k mojim očiam. Ja vás iba žiadam o ďalšie potvrdenie vašich schopností. Myslím, že klbko špagátu nie je tak veľká vec... nie že by to neurobilo na mňa dojem. Ale pokiaľ môžete vyrobiť milión dolárov v hotovosti... to by bolo niečo!“

Dr. Neruda: „A čo ono dilema?“

Sarah: „Dobre, mám teda pre vás návrh. Chystám sa odísť zo svojho zamestnania, najmenej na pár mesiacov, aby som mohla dať tento príbeh verejnosti. Možno sa budem musieť presťahovať, alebo tiež byť určitú dobu inkognito. Čo keby som obdržala iba... desať tisíc, ako pomoc na budúce dva mesiace? Bol by to pre vás dobrý dôvod?“

Dr. Neruda: „Áno, to by bol.“

Sarah: „Pozerám na rozsypanú hŕbu stodolároviek, ktoré sa zdajú byť dokonalými falzifikátmi. Dotýkam sa ich... a opäť cítim na dotyk nepatrné teplo, ale tieto definitívne vyzerajú skutočne... teda... nemôžem tomu uveriť. Ale toto nie je milión, materializoval ste iba desať tisíc, že?“

Dr. Neruda: „Áno, plus mínus pár stoviek.“

Sarah: „Uvedomujete si, že ste práve podkopal svoju dôveryhodnost u tých, ktorí budú čítať toto interview? Stal ste sa neuveriteľným. Ani neviem, či to mám do rozhovoru zahrnúť, pretože aj tak tomu nebude nikto veriť a to môže poškodiť vašu dôveryhodnosť v iných oblastiach tohoto rozhovoru. Tomu se skutočne nedá veriť, pokiaľ to nevidíte na vlastné oči. Čo mám robiť?“

Dr. Neruda: „Sarah, či už mi niekto uverí, alebo nie, nie je dôležité. Napokon, i tak nikto neverí ničomu, dokiaľ to neskúsi a i potom mnoho ľudí upadá do pochybností. Viera má krátky život a vždy je neisté, ako to skutočne bolo. I ten najoddanejší veriaci väčšinu času pochybuje, bez ohľadu na to, čo hovorí. Takže sa neobávajte, či to poškodí moju povesť, či nie. Mne je to jedno. Nevadí mi to, pretože ja nechcem nikoho presvedčovať o ničom. Iba sa snažím priniesť ľuďom informácie o Tvorcoch Krídel a oni sami rozhodnú, čo je pravda a čomu sa dá veriť“

Sarah: „Dobre... toľko k môjmu záujmu. Bolo to posledný krát, čo som sa starala o vašu vierohodnosť.

Keď môžete tak ľahko urobiť peniaze, prečo potrebujete dostávať zaplatené? Teda zaplatené za vašu prácu?“

Dr. Neruda: „Keď bola táto technológia objavená, bola známa iba vo vnútri Labyrinth Group a používala sa iba v experimentoch, ktoré schválil Fifteen. Je viacero takých technológií, objavených Labyrinth Group, ktoré sa dajú využiť pre osobný prospech.“

Sarah: „Človeče, vy ale musíte byť veľmi disciplinovanou skupinou. Neviem, či by som vedela odolávať.“

Dr. Neruda: „Pravda je, že som si istý, že všetci členovia Labyrinth Group občas experimentovali s touto technológiou v súkromí svojich domovov.“

Sarah: „Prečo o tom hovoríte, ako o technológii? Zdá sa mi, akoby to bola vec mysle. Nepoužil ste nič iné, okrem svojej mysle, že?“

Dr. Neruda: „Je to technológia iba zo stanoviska pochopenia mentálnych procesov. Nie je to nič elektronického, alebo mechanického. Ale je to viac, než ovládanie mysle. Je to skutočná viera v LERM a jeho neomylné a dokonalé procesy tvorby - presunutie kvantových objektov z bezpriestorovosti a bezčasovosti do sveta hmoty v našom čase a priestore. Je to omnoho bližšie viere, než technológii... i keď to môže znieť zvláštne.“

Sarah: „Vlastne, … vlastne som si uvedomila, že Ježiš a mnohí, ktorí chodili po zemi a robili tieto veci pred tisíckami rokov, nemohli to robiť pomocou technológie. Ale keď to vidíte na vlastné oči, máte tendenciu si myslieť, že v zákulisí je nejaká technológia, ktorá to robí. To nemôžu byť iba prirodzené sily človeka... zdá sa mi to nemožné.

Dr. Neruda: „Rozumiem, ale i tak, je to skutočne iba uhol pohľadu, ale ak už raz je vo vašej perspektíve LERM a táto sa stane základnou stavbou vášho systému viery, stáva sa úžasne ľahké robiť tieto veci. Je to niečo ako rafinovaná optická ilúzia, založená na holograme, ktorá vám zaberie niekoľko mesiacov, aby ste rozpoznala obrázok, ktorý je do nej vložený, ale v tej chvíli, keď ho uvidíte, môžete bez námahy vidieť zvyšok svojho života. To je princíp, ako to funguje. Niektorí ľudia sa to naučia za pár dní, iní potrebujú stovky hodín, ale spoločné majú to, že ak už raz získajú tieto schopnosti, stávajú sa tak prirodzenými, ako dýchanie.“

Sarah: „Čo myslíte, mohol by ste ma to naučiť za pár týždňov, keď sa to naučilo pár vašich kolegov, s geniálnym IQ, možno by som mohla pridať pár stoviek hodín tréningu...?“

Dr. Neruda: „Nie je to závislé na IQ, iba na pochopení a viere. Toto chápanie prichádza z toho, že človek vidí existenciu LERM a rozumie, ako vo svojej podstate funguje. Ak máte priemernú inteligenciu, alebo ste géniom, na tom nezáleží, ak rozumiete a veríte, čomu rozumiete.“

Sarah: „Takže, ako ma pohnete veriť v LERM?“

Dr. Neruda: „V hĺbke seba už veríte. Je to vaša vedomá myseľ, ktorá odmieta vaše hlbšie porozumenie a vieru. Takže, ja by som vám mohol pomôcť vedome rozumieť tomu, čo už viete na hlbšej úrovni vášho bytia. A mohol by som to urobiť tak, že vám ukážem LERM.“

Sarah: „Ako to chcete urobiť?“

Dr. Neruda: „Budete musieť prísť na výskumné zariadenie Labyrinth Group v Južnej Kalifornii. Je to jediné miesto na svete, kde vám môžem ukázať nesporný dôkaz LERM.“

Sarah: „Za týchto okolností sa mi to nezdá byť realizovateľný scenár. Musí existovať i iná cesta... čo také by som videla v tomto zariadení, čo by sa nedalo získať inde... alebo inými prostriedkami?“

Dr. Neruda: „Nehovorím, že jedinou cestou ako vidieť LERM v akcii, je byť v našich laboratóriách, ale je veľmi presvedčivou. Labyrinth Group má technológiu - navrhnutú samotným Fifteenem - ktorá doslova dáva zažiť jednotlivcovi skúsenosť LERM. Sú i mystické, či šamanské prostriedky, ale ich účinnosť v priebehu dvoch týždňov je ďaleko menšia. Tieto metódy sa zdajú byť menej závislé na okolnostiach a viac na hlbšom, predurčenom, či predkódovanom prebudení, ktoré si jednotlivec neuvedomuje, ale i tak spúšťa prebudenie, ktoré spôsobí premenu ich samých. V niektorých prípadoch toto prebudenie spôsobí schopnosť tvoriť fyzické predmety, ale všeobecne sa tak deje bez vedomej znalosti mechanizmu tejto manifestácie. Práve tak to funguje.“

Sarah: „Dobre, predpokladajme, že nie som predurčená byť šamanom, alebo mystikom, čo by som mala vedieť o tejto technológii, čo by ma presvedčilo o mojich schopnostiach robiť tie isté veci, ako vy?“

Dr. Neruda: „To vám skutočne nepoviem. Je to jedna z tých skúseností, kde sú slová úplne nedostačujúce aby ju vyložili, alebo popísali. Môžem vám len povedať, že LERM sa dá zažiť skrze túto technológiu a v podstate, ako výsledok skúsenosti, LERM "predrôtuje" váš vnútorný elektrický systém. V tomto procese sa vo vašom nervovom okruhu vytvoria nové obvody a tieto vám umožnia používať LERM, ako výsledok vašich skúseností.

Pochybujem síce, že vysvetlenie vám pomôže v tom, že preto urobíte čokoľvek. Nikdy predtým som to nevysvetľoval, a vidím vo vašej tvári, že som sa škaredo mýlil...“

Sarah: „Nie, nie je to tak. Iba som zo všetkého unavená a cítim sa, ako by som celý život žila na cudzej planéte. Že som to všetko zmeškala... keď na to pomyslím, je to veľmi smutné.

Spomínam si keď som čítala životopis Einsteina, bol tam jeho citát, v ktorom hovoril, že my ľudia používame len okolo 2% intelektuálnej kapacity. A to je presne môj terajší pocit. Že som dosiaľ žila v úrovni asi 2% - ak vôbec - a začínam chápať, čo tým myslel. Nikdy som nemala možnosť porovnať, ako vyzerá tých zostávajúcich 98%. Nie je to úplne príjemný pohľad na to, čo bolo vynechané, alebo prehliadnuté... alebo podcenené.“

Dr. Neruda: „Chápem.“

Sarah: „A ešte niečo. Povedal ste na začiatku, že určité technológie, ako napríklad LERM a BST, nebolo členom Labyrinth Group dovolené používať pre osobný prospech. Aj tak, ak BST existuje, nebola jednotná požiadavka členov aby im to bolo povolené? Viem, že by som to osobne chcela. Je mnoho udalostí v mojom živote, ktoré by som zmenila, keby som mohla. Ak je niečo zverejnené, ako je možné to udržať v utajení?“

Dr. Neruda: „Ako u všetkého, i tu sú mravné a etické dôsledky, ktoré sa musia vziať do úvahy. Jedna z vecí, v ktorej Fifteen a všeobecne celá Labyrinth Group vynikajú, je že zvažujú tieto dôsledky v širšom rozsahu sociálneho poriadku. Fifteen už v ranom veku cítil, že technológie BST a LERM môžu byť povolené iba tým organizáciám, ktoré dodržujú etické zásady, ktoré boli z tejto technológie odvodené.

Toto je jedným zo základných pravidiel Labyrinth Group a všetci jej členovia ich berú vážne. Keď sa vyvíja nová technológia, sú vždy členovia týmu, ktorí majú záujem na etických dôsledkoch tejto technológie a sú zodpovední za stanovenie zvykov a pravidiel jej používania. Toto je integrálnou súčasťou vývoja akéhokoľvek projektu.“

Sarah: „Je dobré to počuť, ale nemohli by tieto pravidlá byť tiež použité pre zamedzenie rozšírení týchto technológií širšej verejnosti?“

Dr. Neruda: „Nepochybne. Technológia ako je BST, keď už raz bola vyvinutá a vyskúšaná - by sa mohla časom stať spotrebnou technológiou. Ale pokiaľ existuje Labyrinth Group, bude chrániť BST pred akýmikoľvek vonkajšími silami. Vo vnútri Labyrinth Group existuje výbor, ktorý sa nazýva výbor TTP (Technology Transfer Program, program transferu technológií. pozn. prekl.). Tento výbor má dve poslania. Jedno má za úlohu odhadnúť technológie, ktoré prichádzajú od mimozemšťanov a druhé je zodpovedné za to, ktoré technológie a v akom stave rozriedenia sú odovzdávané našim partnerom v súkromnom priemysle, NSA, alebo armáde.

Výbor TTP riadi čisté technológie, vyvinuté Labyrinth Group. Tieto čisté technológie nie sú nikdy odovzdávané vonkajším organizáciám. Dokonca tí členovia personálu, ktorí nie sú časťou Labyrinth Group, nevedia o týchto čistých technológiách a keď...“

Sarah: „Ale pokiaľ ja toto interview umiestnim na Internet, alebo nejaké vydavateľstvo zverejní tento príbeh, dozvie sa o týchto veciach omnoho viac ľudí, než len personál ACIO. Nezdá sa vám, že sa takto chystá odtajnenie Labyrinth Group?“

Dr. Neruda: „Nie. Labyrinth Group je viac, než len tajná organizácia. Z praktických dôvodov neexistuje. ACIO tiež neexistuje. Nikto nebude schopný vystopovať ACIO, ani Labyrinth Group. Ich bezpečnostné technológie sú natoľko vyvinuté, že sú v tomto ohľade úplne nezraniteľní. Nič, čo hovorím, alebo vy zverejníte, nespôsobí ich väčšiu zraniteľnosť. Ako som povedal, ich jedinou starosťou bude precedens môjho úteku a ako by tento útek postupom času mohol vytvoriť ďalšie zbehnutie.“

Sarah: „Prečo, prečo by chceli ďalší utekať... Myslím že vášmu prípadu rozumiem... nechcel ste aby vám zmenili, či odstránili spomienky. Ale obvykle to tak nerobia, alebo snáď áno?“

Dr. Neruda: „Nie často, ale nebol som rozhodne prvý prípad, o ktorom bolo rozhodnuté, aby podstúpil procedúru implantácie pamäte, alebo iné formy invazívne-bezpečnostných opatrení. Oni všetci sú časťou kultúry Labyrinth Group a ACIO. Každý, kto tam z vonkajšieho sveta vstúpi chápe, čomu všetkému sa musí podrobiť. Je jasné, prečo sa paranoia stáva časťou ich kultúry. Časom sa však nájdu jednotlivci, na ktorých tá atmosféra pôsobí dusivo. A títo jednotlivci sú najviac rizikoví, vzhľadom k môjmu potenciálne úspešnému úteku.

Možno sa mýlim, ale verím, že je 10-20 ľudí, ktorí by odišli z ACIO a Labyrinth Group, keby im to bolo povolené.“

Sarah: „Ale včera ste hovoril, že títo ľudia majú radi svoju prácu kvôli prístupu k technológiám a výskumným laboratóriám, ktoré sú pokročilejšie než všetko známe? Ak je to ten prípad, čo by robili v normálnej spoločnosti?“

Dr. Neruda: „Ja to zistím. Budem prvý, kto zažije normálnu spoločnosť... ako normálna osoba.“

Sarah: „Dobre, prinajmenšom nebudete mať problém s nájdením práce... čo to hovorím, vy vôbec nebudete musieť pracovať. Zabudla som, že môžete robiť peniaze zo vzduchu.“

Dr. Neruda: „Možno by ste sa divila, že žijem úplne prostým životom. Mám Hondu Accord, ročník 92 a žijem v skromnom trojizbovom dome na predmestí v susedstve iných skromných domov.“

Sarah: „Žartujete?“

Dr. Neruda: „Nie.“

Sarah: „Zarábate nezdanených 400.000 dolárov ročne a... vo svojej mysli máte strom, ktorý rodí peniaze a žijete, ako ja? Pokiaľ nemáte nič proti mojej otázke, čo robíte so všetkými tými peniazmi?“

Dr. Neruda: „Mám skryté aktivity.“

Sarah: „Sú všetci členovia Labyrinth Group takí, ako vy?“

Dr. Neruda: „Myslíte vo vzťahu k peniazom a bohatstvu?“

Sarah: „Áno.“

Dr. Neruda: „Väčšina žije rozšafnejšie, než ja, ale žiť skromne tvorí časť nášho životného štýlu. Žiadny z členov nežije nákladným spôsobom života. Fifteen platí ľuďom toľko, koľko si zaslúžia nie preto, že by chcel, aby rozhadzovali peniaze na všetky strany a žili okázalo, ale preto, že chce, aby jeho kolegovia boli schopní dávať na dobročinnosť, podľa svojej voľby, alebo budovať nové charity, ktoré by pomohli miestnemu spoločenstvu. Veľmi verí v dobročinnosť a on sám žije skromnejšie, než ja.“

Sarah: „Ťažko sa tomu verí. Myslím, že zo všetkého, čo ste mi dosiaľ povedal, je najťažšie veriť tomuto. Som úplne bezradná...“

Dr. Neruda: „Oceňujem to, ale čo som povedal, je pravda. Spočiatku sa noví členovia do ACIO prijímali na základe sľubu dobrého zárobku. Sú to výnimočne bystrí a schopní ľudia a kľudne mohli zastávať bezpečné pozície vo vede, alebo súkromných spoločnostiach, zarábajúc 200.000 dolárov ročne. ACIO ich lákalo najmenej dvojnásobnými príjmami a ponúkalo im doživotné pracovné zmluvy. Postupom času sa títo ľudia vypracovávali do dvanástej úrovne a boli prevelení do Labyrinth Group. Akonáhle niekto dosiahol tento stav, peniaze sa pre neho stávali stále menej dôležité... zvlášť po skúsenostiach z Corteánskej technológie inteligenčného akcelerátoru... po skúsenosti s LERM sa stávali ešte menej dôležité...

Možno sa vám bude zdať zaujímavé, že Fifteen žije v malom trojizbovom dome v riadnom spoločenstve, kde je priemerný príjem okolo 200.000 dolárov. Nie je to omnoho viac, než je štandard na východnom pobreží. Jeho automobil má najazdené najmenej 100.000 míľ, je bez klimatizácie a je s touto situáciou dokonale spokojný. Nováčikovia v ACIO sú vždy ohromení jeho šetrnosťou... Ale postupom času sa učia rešpektovať ho nie ako excentrika, ale ako výnimočne zasväteného génia, ktorý proste rád žije rovnako ako iní ľudia.“

Sarah: „Dobre... Mala by som sa tam dostať a viem, že by som úplne zradila svoju činnosť, ale musíte mi povedať pár vecí o... no, o tom, čo si vaši susedia myslia o vašej práci?“

Dr. Neruda: „Nepoznám dobre svojich susedov. Od osemnástich rokov som pracoval 80 hodín týždenne. Keď sa kamarátim, tak väčšinou so svojimi kolegami. Nie je čas na uzavieranie iných priateľstiev. Pokiaľ by som mal odpovedať priamo na vašu otázku, neviem isto, čo si myslia, že robím... Povedal som im len, že som výskumným vedcom pre vládu. U väčšiny ľudí to ukojí ich zvedavosť.“

Sarah: „Ale čo, keby ste stretol ženu a zamiloval sa. Chcela by som vedieť, čo robíte, aký máte príjem a tak ďalej... čo by ste jej povedal?“

Dr. Neruda: „Že pracujem pre NSA, som vedec-výskumník, v oblasti lingvistiky a dekódovania a zarábam 85.000 dolárov ročne.“

Sarah: „Takže by ste klamal?“

Dr. Neruda: „Je to časť kultúry Labyrinth Group. Nemôžeme hovoriť pravdu a keby sme to robili, väčšina ľudí by si myslela, že sme blázni. To je dôvod prečo si to nechávame pre seba... pravdu môžeme hovoriť medzi sebou.“

Sarah: „Keď som prvý krát počula o ACIO a jej tajnom poslaní a že ste zbehol a obávate sa o svoj život... Myslela som, že ACIO je nejaká zlovoľná organizácia, s tendenciou ovládať svet. Potom som počula, ako ste rozprával o všetkých tých peniazoch, ktoré zarábate a maľovala som si obraz intelektuálnych snobov, ktorí riadia svoje nepriestrelné Mercedesy a žijú vo vyumelkovaných domoch... a vy ste mi práve zbúral tieto predstavy. Úplne ste ich zničil. Tak prečo sa tak bojíte?“

Dr. Neruda: „Labyrinth Group, kvôli svojmu spojeniu s ACIO, je stále veľmi prepojená s tajnou sieťou organizácií, ktorá ovláda veľkú časť svetového peňažníctva a stavy prirodzených zdrojov. Táto tajná sieť sa dozvie o mojom úteku v tom okamihu, keď získajú tieto materiály, ktoré som vám dal, nejakú pozornosť v tlači, alebo na Internete. Keď ich prečítajú, okamžite budú vedieť, že sú autentické. Zatiaľ čo sieť nemôže ACIO ani Labyrinth Group urobiť nič, mne môže poriadne sťažiť život.

A najpravdepodobnejšie sa o to pokúsi. Viem všetko o ich technológiách a o tom, ako ich rozvíjajú. Poznám ľudí, ktorí sú za tými organizáciami a viem ako pracujú. Viem niečo, o čom som vám povedal len málo. A to čo viem, určite nie je pohodlné pre určitých ľudí - veľmi mocných ľudí. Stane sa to veľmi vzácne, ale pokiaľ utečie zamestnanec vysokej úrovne, budú ho štvať, ako psa, až dokiaľ ho nenájdu a nenaložia s ním po svojom, alebo, ak to poslúži ich účelu, selektívne mu vymažú pamäť. Je to jedna z nešťastných skutočností, ktorá je spojená s týmito organizáciami.“

Sarah: „Ale vy ste len vedec ..., lingvista, preboha. Ako by ste mohol byť hrozbou pre tieto tajné organizácie?“

Dr. Neruda: „Som ten, kto vytvoril základnú šifrovaciu technológiu pre ich bezpečnostný systém, ktorý zabezpečuje ich software modelovania predpovedí pre svetové burzy. Vo vašich očiach môžem byť prostým vedcom, ale môj talent v oblasti lingvistiky nie je jediný. Tiež som nadaný na poli šifrovania. Vo svetovej ekonomike som proste najlepší. Toto nadanie som poskytol určitej organizácii, aby som jej pomohol a pritom som sa o týchto tajných organizáciách naučil, ako fungujú. To je pre mňa bezpečnostné riziko.“

Sarah: „Prečo? Pokiaľ ACIO a Labyrinth Group majú toľko peňazí,... prečo pracujú s týmito zlými skupinami?

Dr. Neruda: „Za prvé, nie sú zlé. Tieto organizácie pozostávajú z veľmi vzdelaných elitárov, ktorí sú snáď pohltení trochu viac sebou, ale nie sú zlé. Dívajú sa na svet, ako na biologický pokus, kde silnejší prežíva, mocný má úspech a kde tajomný riadia a ovládajú. Radi riadia tento pokus. Majú vrtoch neobmedzeného ovládania, ale nie v záujme uctievania, alebo uspokojenia ega, ale preto, že oni skutočne veria tomu, že sú najlepší v politickom rozhodovaní, ktoré má dopad na svetovú ekonomiku a bezpečnosť.

Takže nezamieňajte riadenie za zlý zámer. Nemusí to byť nutne jedna a tá istá vec. Je to hra, ktorú sa rozhodli hrať. Skutočnosť, že zarábajú neuveriteľné peniaze je iba jednou časťou hry, ale nie je to dôvod, prečo sedia v kreslách vodcov svetovej ekonomiky... chcú jednoducho chrániť svoj poriadok života, ako by to robil ktokoľvek iný. Je to preto, že sú práve v postavení, kde to skutočne môžu robiť. Získavajú svoju bezpečnosť tým, že sú na vrchole ekonomického potravinového reťazca.“

Sarah: „Ale manipulujú ľuďmi a zadržujú informácie. Ak toto nie je zlé, čo potom je?“

Dr. Neruda: „Podľa vašej definície je zlom naša národná vláda, miestna vláda, vlastne každý podnik a organizácia. Každý manipuluje a ukrýva informácie. Či už sú to vlády, organizácie, alebo jednotlivci.“

Sarah: „Prekrucujete moje slová. Je potrebné snáď vziať do úvahy stupeň tejto manipulácie, nemyslíte? Myslím, že je úplne jedno, ak vám nepoviem farbu svojich vlasov a iná vec je, keď ako člen tajnej siete odopriem informáciu o tom, ako manipulujem svetovou ekonomikou. Je veľký rozdiel v dôležitosti týchto informácií a nemôžete ich porovnávať. Stále si myslím, že je zlé, keď organizácie manipulujú a ovládajú veci pre svoj vlastný zisk.“

Dr. Neruda: „Verte mi, nepovažujem sa za obhajcu týchto organizácií, ale musíte to pochopiť, pretože je to dôležité a môže to ovplyvniť vaše budúce dni. Táto tajná sieť mocných organizácií sa viac stotožňuje s cieľmi Labyrinth Group, než s cieľmi vlád nášho sveta a predovšetkým, s cieľmi našej armády. Pokiaľ teda máte strach, mala by ste ho mať viac z Kongresu a Ministerstva Obrany... a to nie len v Spojených štátoch, ale v každej krajine.“

Sarah: „Ako tak môžete hovoriť? Hovoríte, že naša vláda a armáda nám chce škodiť a tieto tajné manipulatívne organizácie sa nám snažia pomáhať?“

Dr. Neruda: „Hovorím, že vedenie svetovej komunity je hlúpe a predajné. A nie je to ona tajná sieť, o ktorej som predtým hovoril, ktorá manipuluje našou vládou a vojenským vedením, aby investovali obrovské sumy do ničivých síl, ako sú jadrové a biologické zbrane. Toto si rozhodujú oni sami. Tie tajné organizácie, na ktoré chcem poukázať, sú proti týmto militaristickým snahám - pretože počítajú s určitým stupňom neistoty vo svojich modeloch ovládania ekonomického a sociálneho poriadku.

Politici a vojenskí vodcovia sú tí, ktorí investujú čas, energiu a prostriedky do zbraní hromadného ničenia a teda, pokiaľ je nejaké zlo, predstavujú ho oni.“

Sarah: „Dobre, chápem kam mierite. Ale predpokladáte, že tieto tajné organizácie by sa nás pokúsili zabiť, keby sme to všetko zverejnili? Stále nevidím, čo je v nich ušľachtilého.“

Dr. Neruda: „Nemyslia si, že by sa práve o vás nejako zvlášť zaujímali. Neviete toho toľko, aby ste im ublížila. Okrem toho, sú zvyknutí na novinárov, sliediacich okolo nich a snažiacich sa ich odhaliť. Žiadny z nich nebol príliš úspešný. Boli o nich napísané tucty kníh. Takže sa nechystajú trápiť vás a ich záujmom budem len ja. Je to jeden z dôvodov, prečo som opatrný v tom, čo vám rozprávam. Viem, že všetci budú čítať tento rozhovor, NSA, CIA, ACIO a celá Labyrinth Group. Chcem, aby ste nahrávala tieto rozhovory, pretože viem, kto presne bude počúvať tieto slová a chcem, aby presne vedeli, čo som vám a skrze vás i ďalším ľuďom, povedal.

Neposudzujem, či tieto tajné organizácie sú šľachetné, alebo nie sú. Chcem iba poukázať na to, že to nie sú tí, ktorí míňajú ohromné sumy a intelektuálny kapitál na zbrane hromadného ničenia. Sú kompetentnejší vládnuť, než naši politici a armáda. To je proste môj názor.“

Sarah: „Stále to nechápem. Ak Labyrinth Group, ACIO a tajná sieť, sú tak ušľachtilé a benevolentné, prečo sa obávate o svoj život? A prečo sa ukrývate pred verejnosťou, ako šváb?“

Dr. Neruda: „Mám obavy o svoj život, pretože poznám informácie, ktoré by mohli nenapraviteľne poškodiť niektoré tajné organizácie... hoci to nemám v úmysle urobiť.“

Sarah: „Ale iba preto, že niečo viete, budú vás loviť a zabijú vás? Zdá sa mi, že je to pekná cháska! Rozhodne nie zlá...“

Dr. Neruda: „Pamätajte... majú svoje vrtochy v ovládaní. Neradi strácajú niekoho, kto by im potenciálne mohol ublížiť. Keby som chcel, mohol by som ich poraziť. Viem mnoho o ich počítačových algoritmoch a šifrovacích technológiách.“

Sarah: „Ale ako by ste chcel získať prístup k ich systému? Zdá sa mi, že by ste sa vystavil veľkému nebezpečenstvu, keby ste sa chcel dostať do ich systému.“

Dr. Neruda: „Nechcem sa dostať do ich systému, aby som im uškodil, ale preto, aby som týmto škodám zabránil. Oni ma do svojho systému pozvú.“

Sarah: „Nerozumiem...“

Dr. Neruda: „Keď som vyvinul ten systém, uložil som v ňom určité časovo spomalené algoritmy, ktoré boli zapísané tak, aby sa objavili v určitom čase, a pokiaľ by neboli správne prevádzkované, program by sa v podstate sám zničil. A to si tieto organizácie nemôžu dovoliť.“

Sarah: „Prečo súhlasili s takým riešením?“

Dr. Neruda: „Je na tom závislá časť poplatku, ktorý Labyrinth Group takto získava od svojich klientov. A čo je najdôležitejšie, zaisťuje to, aby naše, hoci i veľmi zjednodušené technológie boli prevádzkované podľa našich podmienok, alebo neboli zneužité. Mám prístupové kódy pre tento systém a prevádzkový kľúč, ktorý zabráni deštrukcii systému. Urobil som to tak, aby som ich mal len ja sám.“

Sarah: „Chcete mi povedať, že pri toľkých mozgoch s fotografickou pamäťou, ktoré sú v Labyrinth Group, ste jediný, kto pozná ten kód?“

Dr. Neruda: „Nedal som presnú správu... správne číslo, keď som naposledy aktualizoval ich systém, takže... áno, som jediný, kto pozná správny prístupový kód. Navrhol som ho takým spôsobom, aby zaistil moju bezpečnosť...“

Sarah: „Hovoríte, že všetci tí géniovia v Labyrinth Group, nie sú schopní tento problém vyriešiť sami?“

Dr. Neruda: „Nie bez toho, aby im to zabralo fúru času... a s tým nebude súhlasiť Fifteen. Bolo by to príliš márnotratné a rozptýlilo by to úsilie výskumu BST.“

Sarah: „Vedia o tom?“

Dr. Neruda: „Áno, krátko po svojom úteku som ich o tom informoval.“

Sarah: „Musia sa cítiť podvedení.“

Dr. Neruda: „Aby som pravdu povedal, nebola to príjemná konverzácia.“

Sarah: „Premýšľala som o celej tej prepracovanej technológii, ktorú má Labyrinth Group, ale niečomu nerozumiem. Ako ju vyrábate? Predpokladám, že výrobu nezadávate Intelu. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Správne. Nie je na tejto planéte nikto, kto by to bol schopný vyrábať. Všetko je založené na technológii Cortea - a táto je asi o 150 generácií pred našou najlepšou počítačovou technológiou. Napríklad, na projekte LERM bola použitá iba jedna domestikovaná technológia v totálnej prevahe okolo 200 rôznych technológií a toto je relatívne menej významná časť projektu...“

Sarah: „Čo to je?“

Dr. Neruda: „Je to odvodenina laserovej telemetrickej technológie, ktorú ACIO vyvinulo pred 20timi rokmi, ale vyplnila špecifickú požiadavku projektu LERM, pretože je založená na analógových protokoloch, ktoré boli vyžadované v tejto špecifickej časti pokusu.“

Sarah: „Takže Corteum vyrába to, čo Labyrinth Group navrhne. Čo keď sa Corteum rozhodne z nejakého dôvodu, náhle nezdieľať tieto technológie? Neprestane Labyrinth Group existovať?“

Dr. Neruda: „Snáď. Ale Fifteen je bystrý a zaistil pomocou istých možností, aby sa tak nikdy nestalo. Majte na pamäti, že Corteum má prinajmenšom rovnaký, ak nie väčší záujem na tom, aby sme vyvinuli BST. Fifteena a tiež ďalších ľudských členov Labyrinth Group, majú vo veľkej vážnosti. Napriek tomu, keď bola založená Labyrinth Group, Fifteen sa dohodol s Corteom na zdieľaní zdrojových kódov pre tie projekty, ktoré vzišli z výskumu BST. Všetky základné technológie boli replikované do dvoch oddelených laboratórií. Je to úplne prebytočné, vzhľadom k napájacím zdrojom.“

Sarah: „Nebudú šéfovia tajných skupín tlačiť na Fifteena, aby vás našiel... nenájdu vás ľahko svojou technológiou vzdialeného videnia?“

Dr. Neruda: „Títo vodcovia dobre vedia, že nemajú na Fifteena žiadne páky. A po tom, čo si prečítajú tento rozhovor, budú vedieť, že môžu urobiť ešte menej. Fifteen a Labyrinth Group navrhli a vyvinuli všetky ich bezpečnostné systémy. Všetky do jedného. Vedia, že sú Labyrinth Group zaviazaní za určité technológie, ktoré ich robia - obrazne povedané - neviditeľnými. Na Fifteena nemôžu tlačiť. V skutočnosti, je to práve opačne, Fifteen môže tlačiť na ne... hoci by to neurobil. Podľa Fifteena, tieto organizácie predstavujú najlepšiu alternatívu spôsobu, akým naše vlády držia riadenie ekonomických strojov a sociálneho poriadku v infraštruktúre sveta. Preto s nimi sympatizuje a snaží sa im pomôcť v rámci svojich možností.“

Sarah: „Takže, ako sa pred nimi schováte?“

Dr. Neruda: „Začal som tento proces zbehnutia takmer pred rokom. Ako som povedal, začal som sa systematicky vyväzovať z opatrení invazívnej bezpečnosti... čo obsahuje senzory implantované pod kožou na zadnej časti krku. Efektívne som sa zbavil týchto zariadení, takže by som mal šancu zostať v podsvetí dovtedy, kým sa nedohodne prijateľné riešenie.“

Sarah: „Ale hovorili ste, že majú RV technológiu, ktorá vás môže lokalizovať. Čo vy na to?“

Dr. Neruda: „Je istá možnosť, že to skúsia, ale to nie je exaktná veda. Cez RV je možné vidieť túto miestnosť, ale nejestvuje záchytný bod, ako ju nájsť. Boli by schopní nás nájsť pomocou určitého objektu – ako sú napríklad tie hodiny, ale pokiaľ to nie sú hodiny jediné svojho druhu a hoci by stopovali ich umiestnenie, nepomôžu im.“

Sarah: „Je tu niečo, prečo by sme si mohli robiť starosti?“

Dr. Neruda: „Myslím, že sa potrebujeme trochu pohybovať a meniť čas a miesto schôdzky. Mali by sme robiť ďalší rozhovor v novom prostredí, možno vonku. Niekde bez orientačných bodov.“

Sarah: „Takže nemôžem čítať názov mojej ulice a potom sa dívať na adresu môjho domu – rozmýšľam, čo ak robia RV (technológia vzdialeného videnia, pozn. prekl.) sedenie práve teraz?“

Dr. Neruda: „Skúšali by a možno úspešne, ale je to nepravdepodobné.“

Sarah: „Zrazu som ostala veľmi nervózna. Skrz to sa necítim vo svojej koži.“

Dr. Neruda: „Môžem byť len úprimný.“

Sarah: „Čo by urobili so mnou a mojou dcérou ak by nás našli?“

Dr. Neruda: „Myslím, že by urobili MRP („vymazali spomienky“, pozn. prekl.) celej schôdzky so mnou.“

Sarah: „Nezabili by nás?“

Dr. Neruda: „Nemyslím. Fifteen sa neuchyľuje k násiliu, pokiaľ nie je úplne nevyhnutné.“

Sarah: „Doparoma. Priala by som si to vedieť skôr, než som sa do tohto nechala aj s dcérou zatiahnuť. Povedzte mi jednu vec: viete o tom, keď robia RV sedenie? Mám na mysli, či to viete vycítiť alebo niečo také?“

Dr. Neruda: „Môžem to tušiť, ale nie s úplnou istotou.“

Sarah: „Je nejaký spôsob, ako sa predtým chrániť?“

Dr. Neruda: „Nie je.“

Sarah: „Takže všetko čo môžeme robiť je dúfať, že ich RV je nespôsobilé?“

Dr. Neruda: „Budem čakať na krátke časové intervaly a to neskoro v noci, kedy je oveľa menej pravdepodobné, že robia RV sedenie. Bude najlepšie meniť miesto schôdzky tak, ako som navrhoval predtým. Napokon, neviem čo by sme ešte mohli urobiť viac.“

Sarah: „Ale ako sa budete chrániť?“

Dr. Neruda: „Určite si viete predstaviť, Anna, že sú isté informácie, ktoré vám nemôžem povedať kvôli povahe tohoto rozhovoru. Toto je prípad, kedy vám nemôžem povedať viac, než som už povedal.“

Sarah: „Cítim potrebu ukončiť toto sedenie. Moja myseľ je doslovne naplnená až po okraj. Mám taký pocit, že keby ste mi teraz povedali čokoľvek hlbokomyseľné, išlo by to jedným uchom dnu a druhým von. Môžeme sa stretnúť znovu v utorok a začať tam, kde sme skončili dnes večer?“

Dr. Neruda: „Áno. Nič vtedy nemám naplánované.“

Sarah: „Ok. Teda pre dnešok končíme.“

Koniec schôdzky

Rozhovor bol aktualizovaný podľa www.wingmakers.com, pozn. red.

Zdroj: http://www.wingmakers.com/neruda2.html

© 1998-2008, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Sčasti čerpané z: http://wingmakers.sweb.cz/interview/interview2.htm

Preklad z angličtiny a češtiny: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

marec 02, 2008 17:37 popoludní

 

 

Top