Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bratislava nie je Slovensko

V augustovom vydaní mesačníka Extra plus je zverejnený rozhovor s predsedom Slovenského Hnutia Obrody Róbertom Švecom. My vám ho prinášame v plnom znení.
Slovenské Hnutie Obrody (SHO) je občianske združenie, ktoré sa snaží prebúdzať a prehlbovať národné povedomie a vlastenectvo Slovákov. Na jeho čele stojí mladý, vyštudovaný politológ z Nitry – Róbert Švec. Pre Slovensko je dobrým znamením, že popri občianskych združeniach rozličných modrých a svetoobčianskych farieb existuje a činí sa aj takéto, zväčša mladé spoločenstvo inteligentných ľudí so samostatným názorom na problémy nášho národa a sveta, v ktorom žijeme. Róbertovi Švecovi sme položili niekoľko otázok.

Slovenské Hnutie Obrody úspešne funguje už šiesty rok. Prečo to pomenovanie?

Názov obroda začali používať štúrovci a myslíme si, že to vystihuje aj našu podstatu – návrat k slovenskému vlastenectvu. Našou snahou je najmä morálna obroda Slovenska, práca s mladými ľuďmi, aby pochopili, aké sú ich korene, aby sme dokázali sebe i slovenskej verejnosti, že záujem o veci verejné a národné nie sú pre mladých cudzie pojmy.

Vlastenectvo je dnes mediálne vysmievanou témou. Ako skončený politológ ste mohli byť politickým analytikom, mediálnou hviezdou ako niektorí vaši rovesníci - prečo ste sa dali na takúto neistú, dokonca riskantnú dráhu?

Priznám sa, že sme uvažovali, či sa oplatí rozvíjať podobné témy. Ale neuvažovali sme dlho a išli sme do toho práve preto, lebo sa u nás vytvárala mienka, že vlastenectvo a národovectvo propagujú len starší, viac-menej nevzdelaní ľudia, bez titulov. Chceli sme dokázať, aj to dokazujeme, že aj mladí, vysokoškolsky vzdelaní Slováci sú schopní na úrovni rozvíjať myšlienky vlastenectva. Možno ako politológ či občiansky aktivista s inou ideovou orientáciou by som mal výhody využívať mediálny priestor na sebaprezentáciu. Ľahšia cesta však väčšinou nikam nevedie. Preto svoje rozhodnutie neľutujem.

Ľudia vás sledujú? Vedia o vás?

V čase nášho vzniku na našej internetovej stránke bolo niekoľko sto návštevníkov. Dnes je to za mesiac okolo 17-tisíc prihlásených. Okrem toho vydávame mesačník Právo Národa v papierovej i webovej podobe, ktoré má podľa ohlasov slušné obsahové i grafické parametre. Čítajú nás a vstupujú k nám stále noví mladí ľudia.

Vašou doménou je publikačná činnosť?

Nielen publikačná. V roku 2004 sme zorganizovali petíciu za rozpustenie Strany maďarskej koalície. Získali sme niekoľko tisíc podpisov a už len to, že sa petíciou vážne zaoberal generálny prokurátor, či vec posunie na Najvyšší súd, svedčí o význame našej akcie.

Na čo sa ešte zameriavate?

Naše aktivity by som rozdelil do dvoch skupín – prvou je ekológia, turizmus, šport a druhou skupinou sú akcie na spoločenské témy a diskusie. Napríklad minulý rok sme v Mestskom úrade v Nitre zorganizovali diskusné fórum o NATO a zahraničných misiách, spojené s premietaním filmu Ukradnuté Kosovo. Organizujeme aj prednášky, kultúrno-spoločenské akcie, napríklad Slávnosť predkov pod Nitrianskym hradom, spomienkové akcie k výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, máme aj ekologické aktivity, čistenie mestských častí, pravidelné výstupy na Kriváň...

Vašu činnosť by vám mohla závidieť nejedna zo zahraničia bohato finančne dotovaná nadácia, ktorej ciele sú zahmlené a nie vždy čisté. Prečo vás teda pravicová tlač niekedy označuje ako extrémistické združenie?

Z nášho pohľadu je to tak preto, že máme iný názor, a aj preto, že sa boja, pretože je tu skupina ľudí, ktorá k veciam verejného a spoločenského života pristupuje zodpovedne, inteligentne a normálne. To mediálnym manipulátorom nevyhovuje.

Každé občianske združenie potrebuje na svoju činnosť peniaze. Vás nepodporujú granty Georgea Sorosa, ani zahraniční sponzori ako niektoré tzv. ľudskoprávne nadácie na Slovensku. Aké sú vaše finančné zdroje?

Financujú nás darcovia dvoch percent z dane, občas aj iní dobrovoľní darcovia a naši členovia, ktorí pravidelne každý mesiac posielajú príspevky podľa svojich možností.

V súvislosti s nástupom novej moci sa objavila téza nového ministra vnútra Daniela Lipšica, že bude postihovať každý extrémizmus, ktorý sa bude zaoberať rómskou otázkou. Dá sa toto vyjadrenie chápať tak, že každý kto bude navrhovať riešenie rómskej problematiky, bude extrémista?

Je to podivné vyjadrenie ministra vnútra. Keď budeme poukazovať na cigánsky problém alebo aj na ekologické problémy, ktoré sú v súčasnosti naliehavé, a pritom vyslovíme iné názory, ako zastáva vládna garnitúra, alebo vyjadríme názory vybočujúce z väčšinovej mienky o probléme – z tohto pohľadu sa aj to bude považovať za extrémizmus? Ak je to tak, potom sa v našej spoločnosti deje niečo veľmi zlé.

V chystanom Sulíkovom referende je medzi otázkami novinka – voľba cez internet. Čo si myslíte o tejto forme hlasovania vo voľbách?

Ako mladý človek považujem internet, chatovanie, Facebook za dobré formy komunikácie, ale aj tak si myslím, že osobnú komunikáciu tieto formy nemôžu nahradiť. Pokiaľ ide o hlasovanie vo voľbách cez internet – vývoj nemožno zastaviť. Lenže je to nebezpečné, pretože každý systém sa dá zneužiť a nikdy nie je záruka, že sa doň niekto nelegálne nevstúpi a neovplyvní výsledky volieb. Ak sa hackeri dokážu nabúrať do bankového systému, dokonca do systému amerických tajných služieb, kto nám potom môže garantovať nemožnosť zmanipulovania volieb cez internet?

Čo hovoríte ako predstaviteľ početnej skupiny slovenskej mládeže na kauzu jazdeckej sochy kráľa Svätopluka, ktorú rozvírili médiá svorne s rozličnými tzv. historikmi a postpubertálnou výtržníckou skupinkou študenta Róberta Mihályho, predtým organizátora protestu pred Prezidentským palácom proti vlasteneckému zákonu?

Socha Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu zjavne prekáža istým „občianskym aktivistom“ a niektorým mimovládnym organizáciám, ktoré nemajú rady Slovenskú republiku, jej symboly a históriu. Reči o tom, že sa táto postava našich dejín nehodí na tereziánske nádvorie Hradu, že Svätopluk nikdy v Bratislave nebol, že sochu vytvoril sochár poznačený komunistickou minulosťou, sú v podstate smiešne argumenty. Preto sa objavil nový, ale rovnako vyfabrikovaný argument – vraj na štíte kráľa Svätopluka je gardistický znak, a preto socha musí z Hradu preč. Trápna sulíkovská komisia má tieto argumenty potvrdiť a rozhodnúť o jej odstránení. Tým istým ľuďom prekážal Hlinka na tisíckorunáčke, tak ako im teraz prekáža kráľ Svätopluk.

Prečo isté skupiny ľudí chytá amok, keď vidia slovenské štátne symboly, keď sa prijme novela zákona hovoriaca o hraní hymny na školách?

Treba si uvedomiť, že Slovenská republika prišla na svet ako nechcené dieťa. To, že sme, vďaka Bohu, v rokoch 1992 – 1993 využili mocenské vákuum v Európe a založili si vlastný štát, nevoňalo istým kruhom na Západe. Ani Budapešť, ani niektoré politické strany a pozostatky čechoslovakistickej inteligencie na Slovensku si neželali samostatnú Slovenskú republiku. Tie strany a čechoslovakistické elementy pôsobia na politickej scéne doteraz, dokonca sú práve pri moci. Druhý pohľad je oveľa jednoduchší: Sme starý národ, starší ako Maďari, ako Česi, mali sme staršiu kresťanskú civilizáciu ako niektoré okolité národy, kresťanský kostol v Nitre bol postavený skôr ako napríklad v Poľsku. Z toho pramení nevraživosť okolia a krivenie našej histórie.

Odchovanci protinárodnej ideológie majú dnes voľné pole pôsobnosti v médiách, majú silne obsadené zastupiteľské orgány v Bratislave. My čo tu žijeme, akoby sme ani nežili na Slovensku, ale v nejakej periférnej svetoobčianskej filiálke...

Nie je to normálne. Čo by napríklad iné uvedomelé národy ako Francúzi, Nemci či Maďari urobili z takej matky slovenských miest, ako je Nitra? Odpoveď poznáme: mestá s takou históriou by sa stali panteónom národných dejín, kde by vodili zahraničné delegácie a turistov. Len my Slováci si nevieme urobiť poriadok v hlavách, nevieme si vážiť svoje dejiny.

Ako je to z vášho pohľadu s nastupujúcou generáciou? Je odnárodnená?

Mnohí mladí ľudia odchádzajúci do zahraničia za prácou sú pod vplyvom médií aj prostredia, kde žijú, národne vyprahnutí. Keď sa po roku, po dvoch vrátia domov, sú to iní ľudia, stávajú sa vlastencami, lebo v zahraničí zistili, ako sa Francúzi, Íri, Nemci, Američania hlásia k svojmu národu, uvedomili si, že človek nemôže byť národne vykorenená bytosť. Je to paradox, že západný svet vychováva našich ľudí k vlastenectvu.

Odnárodňovacie médiá hrajú na Slovensku prvé husle a v dohľadnom čase sa na tom nič nezmení. Čo nás čaká, aká budúcnosť je pred nami?

Napriek všetkému som optimistom a verím svojmu národu. Prežili sme tisíc rokov bez vlastného štátu, v histórii sme prežili nemalé údery, maďarizačnú národnú genocídu, koloniálnu závislosť – prežijeme aj súčasné vymývanie mozgov. Možno odnárodniť časť inteligencie, ale jadro vždy zostane slovenské. Slováci majú stáročiami vypestovaný dar, že sa vedia vo vetre a búrke ohnúť ako tráva, nezlomia sa ako steblá suchej slamy, ale keď sa zlé počasie pominie, vedia sa narovnať. Neporovnávajme Bratislavu so Slovenskom, vidiek je zväčša národne zdravý. Teda sme v podstate silný národ, narovnáme sa.

Ľudovít Števko

Foto: Pavel Kapusta

Zdroj: Mesačník EXTRA PLUS, www.extraplus.sk

Čerpané z: www.SHO.sk

august 21, 2010 17:50 popoludní
 • krát komentár

5 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Katka
  Katkaaugust 23, 2010 11:49 dopoludnia

  Komentár: 

  Kríž v kruhu (rovnaký ako na diskutovanej Svätoplukovej soche) sa na Slovenskom území/vrámci celej histórie/ používal len v období fašistického Slovenského štátu, v súvislosti s Hlinkovou gardou.
  Overte si to !
  Kto si môže želať návrat fašizmu ?! Globálna elita v záujme NWO !
  Rozoštvávanie, zameranie sa na najnižšie ľudské pudy, city - to je ich pôsobenie, len tak môžu získať nadvládu nad svetom.
  Necháme náš zdravý rozum "plakať v kúte" a dovolíme našej nenávisti, závisti a strachu dokonať dielo skazy ?! Neviera v existenciu pozitívnych riešení už narobila dosť škody.
  Človek je tvor neobmedzených možností a schopností, na to by sme nemali zabúdať...
  Pripomeňme si - s rómskou kriminalitou si predchádzajúca vláda nevedela poradiť, odobrila predsa ten neadekvátne brutálny policajný zásah,8.8.2009, v Šarišských Michaľanoch. Pred pravdou nie je dobré zatvárať oči...

 2. Obrázok používateľa Katka
  Katkaaugust 23, 2010 19:55 popoludní

  Komentár: 

  Prvé slovo nemá byť kríž ale, samozrejme, dvojkríž - môžete to opraviť ? Ďakujem

 3. Obrázok používateľa Lapaj
  Lapajaugust 24, 2010 22:58 popoludní

  Komentár: 

  Katka má zrejme riadne chlpaté nohy...

  Takýchto je cítiť na sto metrov, provokatérov, školených politru-trolov :D

 4. Obrázok používateľa Ondavan
  Ondavanaugust 24, 2010 10:43 dopoludnia

  Komentár: 

  Najnižšie pudy majú aj cigáni, rómovia, olašský cigáni....a další, im hovor tieto veci o zmierovaní sa ja som mierumilovný len či sú aj tie ostatné národy také dobré ako Slovenský. Čo sa týka Hlinkovej gardy treba očistiť veľa vecí prípadne porovnať s inými gardami v okolitých štátoch či neboli horšie a nielen kritizovať svoje.

 5. Obrázok používateľa Laci
  Laciaugust 24, 2010 11:41 dopoludnia

  Komentár: 

  Taliani uz toho maju plne zuby a Francuzi tiez

  "Rozhodnutie Francúzska vyprázdniť a odstrániť ilegálne rómske tábory a vyhostiť cigánov z krajiny nevyvolalo žiadne reakcie zo strany Európskej únie."

  http://www.protiprudu.info/august10.html#frr

 

 

Top