Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo je vlastne vzostup?

Je to proces, pri ktorom presunieme naše vedomie z jednej úrovne reality do druhej.
Naša realita vychádza zo systému našej viery a zároveň je jej odrazom.
Náš život odráža úroveň nášho vedomia. Naša realita odráža naše rozhodnutia a voľby.
Čo predstavuje dimenzia?
Dimenzia je úroveň vedomia.

Každú dimenziu charakterizuje systém predstáv a viery

Napr. v 3D veríme, že toto je náš jediný život a všetko čo nemôžeme zachytiť fyzickými zmyslami, (čuch, chuť, zrak, sluch, hmat) neexistuje.

Je to vedomie jednotlivca - ega.

Vedomie 5D je vedomie jednoty (kolektívne vedomie), kedy chápeme a konáme v jeho zmysle, t.j. sme súčasťou jednoty a žijeme v jednote s druhými.


Naše vedomie v 3D mohlo vzniknúť vtedy, keď začalo potrebné množstvo ľudí myslieť rovnakým spôsobom.
Ak sa nájde potrebný počet ľudí, ktorí vibrujú rovnako vo svojom vedomí a zdieľajú rovnakú predstavu a vieru o živote - vytvárajú tak spoločne istú dimenziu.
Čiže ak nebude existovať potrebné množstvo ľudí, ktorí veria a myslia v rovine kolektívneho vedomia, nebude možný vzostup na vyššiu úroveň vedomia.

Rovnako to funguje aj na planetárnej alebo galaktickej úrovni.

Každá dimenzia má určitú frekvenciu alebo vibrácie.

Vibrácie sú o to rýchlejšie, čim bližšie sa nachádzame k integračnému bodu svetla a temnoty.

Čo je to súcit?

Súcit je integračný bod s najvyššou hodnotou vibrácie.

Súcit, definujeme na úrovni 3D ako hlboké vcítenie sa do utrpenia druhých, spojené so želaním, ich utrpenie zmierniť. Takýto stav však posudzujeme zároveň ako niečo negatívne, a tým ich istým spôsobom odsudzujeme.

Odsudzujeme skutočnosť, že prežívajú čosi, čo je negatívne a zlé.

Súcit na úrovni 5D je zbavený hodnotenia t.j., je to vcítenie sa do utrpenia druhých, bez potreby musieť toto utrpenie zmierniť, a pritom zároveň chápať hodnotu tohoto stavu – hovoríme o tzv. stave neposudzovania.

To znamená, že sme si vedomí ich bolesti, ale zároveň dokážeme rozpoznať, akú úlohu toto utrpenie v živote daného človeka zohráva.

Ako sa dá dosiahnuť vzostup?

Zjednodušene povedané tým, že odbúrame svoje blokády (blokády = strachy) a integrujeme svoje negatívne emócie a pocity.

Integrovanie a transformovanie týchto negatívnych pocitov a emócíi je možné dosiahnuť najlepšie pomocou súcitu.

Ak sa naučíme akceptovať seba a svoje negatívne pocity (hnev, nenávisť, pocit viny a hanby) a primerane s nimi zaobchádzať, dosiahneme rovnováhu medzi svetlou a temnou stránkou našej bytosti.

Kedy dochádza k vzostupu?

- keď sme pripravení odbúrať svoje blokády

- keď sme pripravení odbúrať strachy tým, že ich precítime a prežijeme, a takýmto spôsobom zmeníme k nim svoj postoj

Priebeh vzostupu:

Vzostup prebieha na všetkých úrovniach – na mentálnej, duchovnej, emocionálnej a fyzickej

- požiadame o to, aby naše strachy vystúpili z nášho podvedomia na úroveň vedomia

- strachy sa manifestujú v podobe lekcií, ktoré sa objavia v našom každodennom živote

- týmto strachom sa postavíme s vedomím prežiť ich naplno a uvedomiť si ich, aby sme ich mohli integrovať

- integrujeme strachy a zvládneme dané lekcie, tým že prežijeme pocity ako napr. vinu, hanbu, hnev, nenávisť, žiarlivosť, atď.
(týchto pocitov sa väčšinou obávame, pretože sme boli naučení, že sú zlé. Skutočnosť, že ich prežívame znamená, že aj my sme zlí.)

- prežijeme pocit slobody, radosti, súcitu a vďačnosti (aj voči osobám, ktoré v týchto lekciách prevzali na seba úlohu “zlého”)

- osloboďte osoby, ktoré zohrali vo vašich lekciách negatívnu úlohu, od pocitu viny a transformujte svoj hnev alebo hanbu na súcit

- súcit zmení štruktúru vašej DNA tak, že umožní vášmu telu integrovať viac svetla. Súčasne sa zmenia aj implantáty (známe ako formy chovania), ktoré súviseli s danou lekciou a transformovali sa (dostali sa do rovnováhy). Tým sa aktivuje časť DNA, ktorá bola zablokovaná

- čím ďalej sa v tomto procese dostaneme, o to viac bude naša DNA aktivovaná, čím sa zmení aj naše vedomie a my sa priblížime bližšie k integračnému bodu svetla a temnoty.

- súcit znamená bezpodmienečnú akceptáciu všetkého (svetla aj temna), nezávisle od toho, kto sme.

Existuje mnoho mylných interpretácii o vzostupe

Tu sú niektoré z nich:

- vzostup je možný aj bez toho, aby sme prežili bolesť a strach – nie je, pretože nikto nemôže za nás prežiť potrebné pocity a emócie - bolesť je najúčinnejší katalyzátor pre vznik súcitu

- svoju DNA môžeme jednoducho aktivovať vyslovením zámeru alebo to môže urobiť niekto za nás - samotný zámer na vznik súcitu nestačí

- vďaka procesu vzostupu získame schopnosť pohybovať sa súčasne na viacerých miestach, levitovať a presúvať predmety silou svojho vedomia – nie, tieto schopnosti nie sú súčasťou vzostupu a nie je potrebné ich nadobudnúť, aby sme ním prešli

- po vzostupe sa ocitneme na inej planéte – v skutočnosti sa to naozaj môže javiť akoby sme boli na inej planéte - vzostupom sa človek ocitne v inej rovine tejto planéty. Je to ako keď ladíme rádio a jedným prijímačom dokážeme naladiť rôzne frekvencie (3D, 4D, 5D)

- vzostupom budeme žiť v úplnej jednote, nebude existovať nič negatívne alebo temné a všetko bude láska a svetlo – aj v rovine 5D existujú obidve polarity, je to však život v jednote, ktorý existuje na tejto úrovni

- po našom vzostupe budeme môcť vidieť aj počuť našich duchovných sprievodcov – našich sprievodcov môžeme zatiaľ vnímať vnútorným zrakom a sluchom. Po ukotvení 4D a 5D bude neskôr možný aj priamy kontakt

- procesom vzostupu by sme mali opustiť náš život v 3D a vystúpiť do svetla – nie, je to súčasťou súčasného plánu, podľa ktorého by malo byť možné žiť v tomto svete s multidimenzionálnym vedomím

Ako zistím, či som v procese vzostupu?

Ak sme sa rozhodli pre vzostup na úroveň 5D, je to niečo iné, ako keď sme sa rozhodli kráčať duchovnou cestou.

Ísť duchovnou cestou znamená, otvoriť sa a zaoberať sa javmi, ktoré presahujú rovinu 3D.


Vzostup je rozhodnutie, pozdvihnúť svojej vedomie do vyššej roviny.

V procese vzostupu sa nachádzame vtedy, keď:

- sa naše strachy manifestujú v našom živote prostredníctvom lekcií.

- naše fyzické telo začína reagovať na proces vzostupu novými bolesťami. Je to preto, že naše vnútorné dieťa reaguje na manifestujúce sa strachy, ktoré sú uložené v našom fyzickom tele na rôznych miestach. Toto sa prejavuje bolesťami na danom mieste.

- si uvedomujeme synchronizáciu (časové zhody) a neobyčajné udalosti, ktoré sa začínajú objavovať v našom živote.

Ako duše sme prišli na planétu Zem, aby sme sa podieľali na veľkej možnosti duchovného rastu.

Planéta Zem je zónou slobodnej vôle, čo znamená, že tu neexistuje žiadna hranica vo forme tvorivého procesu či už svetla alebo temna.
Týmto vytvárajú bytosti svoju vlastnú realitu, na základe ktorej rastú a učia sa.

Je pravda, že naše výtvory v temnej sfére sú práve tými, ktoré nám spôsobujú bolesť.

Bolestné skúsenosti sú však hybnou silou, ktorá umožňuje rast duše, a na základe ktorých sa učíme.


Faktom je, že rastieme prostredníctvom manifestovania v temnej sfére a nie manifestovaním vo sfére svetla.
Manifestácie svetla sme si vytvorili na to, aby sme sa obdarovali za naše pôsobenie a tvorivý proces.

Marko

Zdroj: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/o-je-vlastne-vzostup

Prevzaté z: http://orgo-net.blogspot.sk/

Súvisiace:

Vzostup
http://www.cez-okno.net/rubrika/vzostup


Autori: 
január 02, 2013 13:54 popoludní

 

 

Top