Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Není již prostě nadále možné věřit většině klinických výzkumů, které bývají publikovány“

Existuje mnoho vzájemných finančních konfliktů zájmů mezi farmaceutickými společnostmi a medicínskými institucemi. Mnoho představitelů důležitých medicínských sdružení, univerzit nebo odborných medicínských časopisů mívá rovněž takové finanční vazby. Především díky těmto propojením se daří výrobcům léků účinná propagace jejich výrobků, zatímco ostatní bezpečnější a levnější způsoby léčby jsou skrývány před pozorností veřejnosti.

Medicínské magazíny a farmaceutické společnosti

Dr. Marcia Angell, je autorkou knížky „Pravda o výrobcích léků: jak jsme podváděni a co s tím dělat (The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It“). Když skončilo její období ve funkci šéfredaktorky časopisu The New England Journal of Medicine, okomentovala to těmito slovy: „Není již prostě nadále možné věřit většině klinických výzkumů, které bývají publikovány.“


Farmaceutické společnosti si už dokonce najímají i falešné dopisovatele, aby sestavovali pochvalné ohlasy na jejich produkty. A pak tyto společnosti platí zkorumpovaným lékařům nebo výzkumníkům, aby podepisovali takovéto podvrhy, které nakonec publikují medicínské časopisy.

V odborných časopisech se již běžně objevují zprávy potvrzující úspěšné pokusy s léky, ale ve skutečnosti léky nikdo netestuje! Takto už bylo publikováno mnoho zpráv, které byly ve zkutečnosti naprostým podvrhem. A došlo k tomu i v případě medicínských časopisů, které bývají citovány lékaři, kteří pak předepisují takovéto léky.

Taková nepoctivost byla například i součástí prodejní kampaně léku Vioxx, který jako lék na srdce zabil více nemocných, než uzdravil. A trvalo několik let, než byl lék stažen z prodeje.

Financování medicínských institucí

AMA (The American Medical Society) není jen jediná taková instituce, o které je zde řeč. Je pouze největší a má nejširší záběr. Ve skutečnosti zde máme tolik medicínských institucí, kolik je specializací. A výrobci medicínského vybavení a léků neustále infiltrují do těchto specializovaných skupin, aby mohli maximálně rozšiřovat prodej svého zboží.

Jako příklad si můžeme uvést třeba nedávné odhalení u jednoho sdružení specialistů The Heart Rhythm Society (HRS), jehož členy je více než 5 000 kardiologů. Tato organizace obdržela zhruba polovinu svého loňského rozpočtu ve výši 16 miliónů dolarů od společností, vyrábějících léky a zařízení pro léčbu srdeční arytmie.


K tomuto střetu zájmů ještě navíc tytéž financující společnosti vyplácely odměny 12 členům vedení HRS (z celkem 18 členů), neboť si je evidovaly na výplatních listinách jako konzultanty nebo přednášející. Také v tom spatřujete dvojí členství a konflikt zájmů? Tento případ nepatří mezi žádné vzácnosti. Jde o byznys, jenž bývá stejně obvyklým i mezi farmaceutickými společnostmi a vládními agenturami.

Průmysl vakcín a průmysl rakoviny

Reshma Jagsi, M.D., D.Phil., asistent profesora radiační onkologie na the University of Michigan Medical School veřejně prohlásil, že téměř jedna třetina výzkumných zpráv v hlavních odborných časopisech, které byly přezkoumávány na univerzitě, vykazovala zjevné konflikty zájmů. (Více se o tom dočtete v článku http://www.naturalnews.com/026314_cancer_research_studies.html#ixzz1XWVq...)

Vakcínový průmysl asi přece jen bude nejvíce korumpujícím a vlivným odvětvím farmaceutického průmyslu. Mike Adams (alias Health Ranger) nedávno odkryl síť, ve které jsou zapojeny průmysl vakcín, armáda a Americký institut pro medicínu (IOM) - což je už na prvý pohled podivné spolčení.

Jak se však člověk dozvídá stále více o temné stránce vakcinací, tím více mu začnou dávat smysl všechny ty snahy o skryté vylidňování, skrývající se za humanitární pomocí.

IOM je vlivnou institucí. Cokoliv vydají ve svém prohlášení, bývá pak šířeno hlavními sdělovacími prostředky a má oprávnění působit ve všech úrovních řízení státu. Pokud IOM prohlásí, že je některá vakcína bezpečná a účinná, dál se už o ní nediskutuje. Přečtěte si o tom třeba příspěvek na adrese http://www.naturalnews.com/033455_Institute_of_Medicine_vaccines.html

Peníze mají příliš velkou váhu

Je potřeba, abychom se všichni zasazovali o zdravý život. Avšak když peníze začnou trumfovat nad pravdou a nedbá se v prvé řadě o zdraví, není zde žádná ochrana před poškozováním, které to přináší.


Poctiví zdravotníci nebo lékaři, kteří překročí mantinely určované farmaceutickým průmyslem bývají perzekvováni a soudně stíháni za to, že chtějí léčit a neubližovat. Jejich životy bývají často ničeny.

Lháři, kteří podvodně prosazují nebezpečné léky, pak po svém odhalení činí omluvná prohlášení nebo platí přiměřené finanční odškodnění, avšak to už bývá mnoho nemocných neodvratně poškozeno.

PF Louis

Další zdroje:
http://jonrappoport.wordpress.com/2011/05/09/faking-medical-reality/
http://www.fiercehealthcare.com/story/medical-societies-financially-tied...
http://www.naturalnews.com/029945_HRT_drugs_medical_journals.html
http://www.naturalnews.com/033455_Institute_of_Medicine_vaccines.html
http://www.naturalnews.com/026314_cancer_research_studies.html#ixzz1XWVq...

Přeloženo z http://www.naturalnews.com/033583_financial_ties_medical_societies.html

Zdroj: zmok.webnode.cz


Súvisiace:

HOMEOPATIA
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/homeopatia


Autori: 
Sekcie: 
november 23, 2011 17:10 popoludní

 

 

Top