Obrázok používateľa CEZ OKNO
ŠACHTA, PODZEMNÁ CHODBA a NÁSYP 5: Vstupuje Dr. Hawass...

V máji 1998 počas konferencie, ktorú usporiadal Art Bell ako súčasť aljašskej plavby, Dr. Zahi Hawass urobil vyhlásenie o novom objave v Gíze. Uviedol, že sa našla šachta dlhá okolo 30 yardov (27,5 m, pozn. red.) pod druhou pyramídou a že spolu s tunelmi a obrovskou jaskyňou sa našiel aj nový sarkofág. Tunely boli pod vodou, takže kvôli predbežnej obhliadke bola využitá pomoc potápačov. V budúcnosti, ako povedal Hawass obecenstvu, sa pokúsia o odčerpanie vody, aby mohlo skúmanie pokračovať. Hawass sa zjavne veľmi tešil, keď hovoril o tomto objave. Napriek možnej zámene medzi vyjadreniami „pod druhou pyramídou" a „pod násypom", zdalo sa, že táto správa hovorí o tom istom mieste.


Objav sa znovu vynoril, keď John Anthony West (http://www.cez-okno.net/john-anthony-west, pozn. red.), účastník a prednášajúci na konferencii Asociácie pre výskum a osvietenie (A.R.E), ktorá sa uskutočnila vo Virginia Beach v auguste 1998, podal na tej istej konferencii správu ohľadom prezentácie Dr. Hawassa. West onámil, že Dr. Hawass nedávno vykopal hlbokú šachtu nájdenú pod stredom násypu medzi Chefrenovou pyramídou a Sfingou. Šachta bola vyše sto stôp hlboká (30,5 m, pozn. prekl.), a otvárala sa do akéhosi druhu stĺpovej komory. V jej strede bol obrovský sarkofág z polovice ponorený vo vode. Podľa jeho štýlu Hawass zaradil sarkofág do Saiského obdobia (okolo roku 600 pred Kristom) a usudzoval, že celý komplex pripomína popis, ktorý poskytol Herodotos pre predpokladanú Cheopsovu hrobku. Hawass si nemyslel, že to bola Cheopsova hrobka, ale veril, že by to mohla byť Hrobka Osirisa, a nejakým spôsobom spojená, aspoň symbolicky, s Osireonom v Abydose (http://www.cez-okno.net/osireon, pozn. red.).

Tlačová správa na webovej stránky Dr. Hawassa The Plateau (http://www.guardians.net/hawass/index.htm) oznámila, že v decembri 1998 urobí dve hlavné prednášky o vodnej šachte umiestnenej pod násypom Chefrenovej pyramídy. Uvádza, že Dr. Hawass vykopal vodnú šachtu a po usilovnom výskume došiel k záveru, že to bol tunel, ktorý opisoval Herodotos, keď navštívil Gízu pred vyše tisícročím [sic]. Podľa Dr. Hawassa, Herodotos povedal, že tunel v blízkosti Veľkej Pyramídy obsahuje sarkofág s Cheopsovou múmiou vo vnútri. Šachta bola opísaná ako otvor v násype, spájajúci Sfingu s Chefrenovou pyramídou. Tlačová správa hovorila, že Dr. Hawass vo svojich prednáškach opíše, ako bola šachta vedecky analyzovaná. Dr. Hawass skutočne urobil začiatkom decembra 1998 dve prednášky pre Národný geografický inštitút, ale oproti tomu čo vyhlásil vo svojej vlastnej tlačovej správe, sa o šachte pod násypom vôbec nezmienil.

Ako pokračoval rok 1999, stalo sa zrejmým, že Hassan, Hawass a Said hovorili o tom istom mieste. V skratke, podľa Dr. Hassana, šachta klesá do obdĺžnikovej siene vo východnej strane, v ktorej je ďalšia šachta. Táto druhá šachta klesá do ďalšej komory, ktorá pre zmenu má tretiu šachtu na východnej strane, vedúcu do stĺpovej siene. Táto konečná šachta a sieň boli zaplavené. Bola tam jasná podobnosť so stĺpovou komorou, o ktorej sa zmienil Hawass vo svojej prezentácii na A.R.E. Z nejakého dôvodu sa Boris Said zmienil len o dvoch úrovniach, totiž prostrednej úrovni, obsahujúcej dva sarkofágy a o zaplavenej komore na spodku šachty, prirovnávajúc ju k Hassanovej zaplavenej tretej úrovni, ale opäť bolo jasné, že hovoril o tom istom mieste.

„Osirisovu hrobku" (ako ju teraz nazýva Hawass) spomenuli v seriáli FOX TV Special „Otváranie stratených hrobiek", vysielanom 2. marca 1999 (pozrite stranu 5, http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/tumba_osiris/shaftos1.htm). Nákresy umiestnania boli v porovnaní so skutočným rozvrhnutím nepresné; pravdepodobne tam bola nejaká „umelecká licencia", aby sa interiéry komôr nezobrazili jasnejšie. Doktor Hawass následne poslal článok s názvom „Osirisova šachta“ (http://www.cez-okno.net/clanok/osirisova-sachta, pozn. red.) na svoju webovú stránku a lokalizoval ju vo svojich prednáškach v roku 1999, napríklad na Univerzite v Pennsylvánii dňa 11. apríla (pozrite si stranu 7, http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/tumba_osiris/shafted7.htm) a 9. decembra v Národnom geografickom inštitúte vo Washingtone D.C. Správa o objave sa rozšírila a 17. júna 1999 Egyptská štátna informačná služba vydala článok s názvom „Osirisova hrobka v blízkosti Cheopsovej pyramídy vykopaná.“

Zostáva už len malý problém ohľadom toho, ako H. Spencer Lewis spájal miesto s údajnou sieťou podzemných chodieb a komôr spájajúcich Sfingu s pyramídami v prílohe svojej knihy „Symbolické proroctvo Veľkej Pyramídy“.

- pokračovanie -

Seriál prináša dokumentáciu jedného senzačného objavu v Gíze...

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Osireon
http://www.cez-okno.net/osireon

Skúmanie tunelov pod plošinou v Gíze!
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-skumanie-tunelov-pod-plosinou-v-gize

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


Autori: 
Sekcie: 
apríl 14, 2014 23:57 popoludní

 

 

Top