Obrázok používateľa CEZ OKNO
Samuel Laboy – Matematické vzorce Veľkej pyramídy III.

Keď bol môj návrh dokončený, vytvoril som bezrozmerný geometrický plán, ktorý vyzerá rovnako ako štruktúra Veľkej pyramídy. Plán dizajnu ukazuje bezrozmerný geometrický plán, vytvorený pomocou šablóny a geometrického procesu.


SAMUEL LABOY: BEZROZMERNÝ PLÁN VEĽKEJ PYRAMÍDY


Po dokončení bezrozmerného plánu, aby bolo možné definovať celú naprojektovanú štruktúru, nastavil som číslo s jednotkou merania polomeru kruhu a vypočítal všetky sekcie bezrozmernej naprojektovanej štruktúry. Všetky tieto výpočty sú vypočítané nezávisle z rozmerov konštrukcie Veľkej pyramídy. Keď som dokončil výpočty bezrozmerného plánu modelu pyramídy, zistil som, že mnou navrhnutý pyramídový model mal úplne rovnaké rozmery, charakteristiky a vlastnosti, ako stavebný plán nakreslený s použitím rozmerov vymeraných znalcami a pyramídovými výskumníkmi.

LEONARDOV MUŽ TIEŽ UKAZUJE VEĽKÚ PYRAMÍDU

Podrobil som oba plány dôkladným a komplexným porovnaniam a zistil som, že sú presne rovnaké vo všetkých svojich rozmeroch, charakteristikách a vlastnostiach. To ukázalo, že „perfektný symbol“, ako som ho nazval, je pochádza z tvaru konštrukcie a rámu Veľkej pyramídy. Moja kniha krok za krokom ilustruje všetky tieto procesy.

Mojím zámerom bolo, aby veľkoryso sprístupnila moje poznatky a objavy „bezplatne“ egyptským štátnym úradníkom pre ich revízie, a aby ju použili vo svoj prospech. Až doteraz, 4 roky potom, som od nich nedostal žiadnu odozvu. Pretože som považoval tento materiál za veľmi dôležitý pre svet a egyptskú históriu, nahral som moje knihy na svoje webové stránky http://www.samuellaboy.com/, aby si ich mohli všetci prečítať. Okrem toho sú všetky moje knihy dostupné na www.amazon.com

LEONARDOV ČLOVEK VYTVÁRA MYKERÍNOVU PYRAMÍDU A MUŽSKÚ SUKŇU

Avšak, chcel by som sa opýtať egyptológov, ktorých tieto veci zaujímajú, ako odovzdať štafetu a pokračovať do cieľovej línie bez toho aby sa tieto poznatky v prospech ľudstva stratili v priestore a čase. S mojimi knihami sa o pyramídach naučíte úplne nový smer. Moje knihy predstavujú nové poznatky a objavy, nepublikované nikdy predtým inými autormi alebo v akýchkoľvek iných knihách. Nasledujúci obrázok znázorňuje rozmery vypočítané pre modelový plán pyramídy. Tie sa ukázali byť presne rovné výsledkom meraní Veľkej pyramídy.


SAMUEL LABOY: VYPOČÍTANÉ ROZMERY PRE MODEL PYRAMÍDY NA OBRÁZKU REPREZENTUJÚ ORIGINÁLNY KONŠTRUKČNÝ PLÁN VEĽKEJ PYRAMÍDY
-pokračovanie-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Samuel Laboy

http://www.samuellaboy.com/

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2014/03/01/samuel-laboy-mathematical...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Samuel Laboy sa narodil v Puerto Rico. Získal titul v odbore stavebného inžinierstva na Vysokej škole inžinierskych a mechanických umení v meste Mayaguez v roku 1958, a magisterský titul v odbore stavebného inžinierstva získal v roku 1970 na Oklahomskej štátnej univerzite v Stillwater, USA.

Väčšinu času svojej profesionálnej kariéry venoval verejnej službe vo vláde Puerta Rica. Zatiaľ čo vo verejnej službe sa mu dostalo ocenenia pri troch rôznych príležitostiach (1976, 1984, 1990) obdržal cenu Manuela A. Peréza a najvyššie ohodnotenie vlády Puerta Rica jej zamestnancom (viac ako 300 000 zamestnancov). Laboy vykonával vynikajúcu prácu ako profesionálny mostný inžinier kontroloval a hodnotil viac ako 2000 mostov na ostrove. Ako vynálezca dostal v USA tri patenty za vynálezy prenosnej konštrukcie mosta pre peších, zariadenia na klasifikáciu pôdy a pedagogickej pomôcky pri výučbe hry na gitaru. Je autorom španielskych kníh „Veľká pyramída a geometria“ publikovanej v roku 1982 a „Veľká pyramída a jej geometrické riešenie“ (rukopis). Publikoval aj knihu „Stavebný inžinier skúma Veľkú pyramídu“ (2008) a „Dodatok“ (2010) v angličtine.

Laboy venuje svoju „krížovú cestu“ viac ako štyridsiatich rokov štúdia a skúmania geometrického dizajnu Veľkej (Chufuovej) pyramídy v Egypte. Túto tému si predstavoval ako svoju dizertačnú prácu svojho pokročilého štúdia na Oklahomskej štátnej univerzite v roku 1970. Aj keď sa nemohol dostať späť na doktorandský stupeň, pokračoval vo vyšetrovaní a výskume ako vo „virtuálnej téze“. Svoje ciele zavŕšil v roku 2010 a predstavil svoju súbor prác Univerzite. Táto kniha sa skladala zo súborov prác virtuálneho výskumu. Jednalo sa o kompletný plán dizajnu Veľkej pyramídy, kde odhalil svoje mimoriadne nálezy a objavy, ako výsledok svojho vážneho, hlbokého a komplexného výskumu. Vysvetľuje, že jeho nálezy a objavy nie sú teórie, sú fakty a niečo, čo ktokoľvek môže prepracovať a príde k rovnakým výsledkom a záverom. Svoju prácu na „virtuálnych tézach“ venoval Oklahomskej univerzite a jej študentom.

Eduardo Pi Peret


Súvisiace:

Seriál: Krištáľové kúpele & Salón
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatni...

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.cez-okno.net/rubrika/giza


Sekcie: 
apríl 24, 2014 13:22 popoludní

 

 

Top