Obrázok používateľa CEZ OKNO
Senebkaj – archeológovia našli „strateného“ faraóna

Americkí archeológovia, ktorí robili vykopávky v Abydose v Egypte hovoria, že objavili hrobku Woseribre Senebkaja, predtým neznámeho egyptského faraóna, ktorý vládol počas Druhého stredného obdobia, krátko pred rokom 1650 p.n.l.

Vykopávky v Abydose v sezóne 2013 priniesli početné nálezy zahŕňajúce kráľovskú hrobku s veľkým sarkofágom vážiacim takmer 60 ton.

Hrobka bola odkrytá v blízkosti nedávno objavenej hrobky Sobekhotepa (1780 p.n.l.), prvého kráľa 13. dynastie.

Podľa archeológov z Pennsylvánskej univerzity sa sarkofág z červeného kremeňa dopravený do Abydosu z Gebel Ahmar, v blízkosti Káhiry datuje do doby cca 1650 p.n.l.


Kartuš nedávno objaveného faraóna, Woseribre Senebkaj, vo vnútri kráľovej pohrebnej hrobky. Obrázok: Jennifer Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original


Namaľované ozdoby v pohrebnej komore faraóna Woseribre Senebkaj. Obrázok: Jennifer Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original

Identifikovali ju ako patriacu predtým neznámemu faraónovi, ktorý sa volal Woseribre Senebkaj – jeden z najskorších kráľov zabudnutej Abydoskej dynastie, súčasnej s 15. (Hyksóskou) a 16. (Thébskou) dynastiou. Hypotézu o existencii tejto dynastie vyslovil ako prvý prof. Kim Ryholt z Copenhagskej univerzity v roku 1997.

Hrobka Senebkaja pozostáva zo 4 komôr s vápencovou pohrebnou komorou, s namaľovanými obrázkami bohýň Nut, Neftys, Selket a Izis, priľahlou ku kanopskej hrobke vládcu.

Iné texty menujú synov Hóra a zaznamenávajú titul kráľa a identifikujú ho ako „kráľa Horného a Dolného Egypta, Woseribre, syna Ra, Senebkaj.“

Hrobka bola vylúpená starovekými zlodejmi, ktorí rozpárali múmiu kráľa a vylúpili tiež vybavenie hrobky o jej pozlátené povrchy.


Ukončenie vykopávok objavenej kráľovskej komory v Abydose, Egypt, Penn Museum, jún 2013. Objav tejto komory viedol výskumníkov k vedľajšej hrobke predtým neznámeho faraóna nazvaného Woseribre Senebkaj. Obrázok: Josef Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original

Napriek tomu archeológovia obnovili pozostatky Senebkaja uprostred trosiek z jeho úlomkovitej truhly, pohrebnej masky a kanopskej truhly.

Predbežná práca na kráľovej kostre indikuje, že bol mužom strednej výšky, okolo 175 cm, a zomrel v polovici svojich 40. rokov.

Podľa výskumného tímu objav Senebkaja teraz identifikuje umiestnenie kráľovskej nekropoly Abydoskej dynastie v južnom Abydose v oblasti, ktorá sa v staroveku nazývala Anubiské pohorie.

Králi z tejto dynastie umiestňovali svoje pohrebiská ležiace v blízkosti hrobiek faraónov skoršej Strednej ríše. Existuje dôkaz asi o 16 kráľovských hrobkách preklenujúcich obdobie 1650-1600 p.n.l.

Vedci hovoria, že meno Senebkaj sa mohlo objaviť v prerušenej časti slávneho Turínskeho zoznamu kráľov, papyrusu datujúceho sa do obdobia vlády Ramzesa II, 1200 p.n.l., kde králi s názvom trónu „Woser … re“ sú zaznamenaní ako hlava skupiny viac ako tucta kráľov, z ktorých väčšina mien sa úplne stratila.


Namaľovaná scéna bohýň Neith a Nut, ochraňujúc kanoptickú hrobku faraóna Woseribre Senebkaja. Obrázok: Jennifer Wegner, Penn Museum
Obr. 〉 Original

Hrobka faraóna Senebkaja je skromná. Dôležitým objavom boli vážne rozpadnuté pozostatky kanoptickej truhly Senebkaja. Táto truhla bola vyrobená z cédrového dreva, ktoré sa znovu použilo z vedľajšej hrobky Sobekhotepa I a stále niesla meno toho skoršieho kráľa, pokrytá pozlátením.

Také opätovné používanie predmetov z vedľajšej hrobky Sobekhotepa Senebkajom, ako znovu použitá komora sarkofágu nájdená počas leta, poskytuje dôkaz, ktorý predpokladá obmedzené zdroje a izolovanú hospodársku situáciu Abydoského kráľovstva, ktoré leží v južnej časti Stredného Egypta medzi väčším Thébskym a Hyksóskym kráľovstvom v severnom Egypte.

Nie tak ako početné dynastie, faraóni z Abydoskej dynastie boli zabudnutí v histórii a ich kráľovské pohrebisko bolo neznáme až do objavenia hrobky Senebkaja.

„Je to vzrušujúce, nájsť nielen hrobku jedného, predtým neznámeho faraóna, ale pohrebisko celej zabudnutej dynastie,” povedal vedúci tímu, Dr. Josef Wegner z Penn Museum.

„Sústavná práca v kráľovských hrobkách Abydoskej dynastie sľubuje, že vrhne nové svetlo na politickú históriu a spoločnosť dôležitej, ale slabo pochopenej éry starovekého Egypta.”

Zdroj: http://www.sci-news.com/archaeology/science-Senebkaj-pharaoh-ancient-egy...

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Egypt a mainstream
http://www.cez-okno.net/egypt-a-mainstream


Sekcie: 
september 21, 2014 23:59 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top