Obrázok používateľa CEZ OKNO
Separovaný zber je biznis za milióny: Kto sa nabalí?

Združenie svoj majetok, teda plastové nádoby, ktorých cena jednej sa pohybuje okolo 30 eur a združenie ich nakúpilo asi 75 000 cca za 2 250 000 eur (!), zmluvne dočasne na päť rokov požičiava teraz obyvateľom obce na triedenie odpadu. Po uplynutí tejto lehoty musí každý nádoby vrátiť a plne nahradiť škodu, ktorá prípadne na nádobách počas tohto obdobia vznikne.


Článok nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://zivot.azet.sk/


Súvisiace:

Ekopohľad
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/ekopohlad


november 10, 2013 23:37 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top