Obrázok používateľa CEZ OKNO
Architekti vesmíru XV. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LVIII.)

V 70. letech 19. století pracovník britského muzea George Smith prostudoval tabulky s klínovým písmem z Ninive, které se stalo sídelním městem Asýrie za vlády Sinacheriba (704-681 př.n.l.). Město bylo zničeno v roce 612 př.n.l. babylónskými a médskými vojsky. Na tabulkách s klínovým písmem byl popsán epos sumerského hrdiny Gilgameše. Na některých tabulkách Smith nalezl fragmenty vyprávění o potopě světa, které se z velké části shodovaly s biblickou verzí. George Smith se osobně vypravil do Ninive, aby nalezl zbývající tabulky. Přivezl do Anglie 384 fragmentů hliněných tabulek, mezi nimiž byly chybějící části vyprávění o potopě světa.

Archeologické důkazy o potopě světa

Tyto tabulky jsou starší než je 1. kniha Mojžíšova. Proto se oprávněně předpokládá, že biblická legenda o potopě byla převzata z babylónských pramenů. Americký profesor Kramer [Kramer, Samuel: Historie začíná v Sumeru, SNKLU, Praha 1965] uvedl, že literatura vytvořená Sumery musela mít na starohebrejské učence značný vliv. Sumerové pochopitelně nemohli hebrejskou literaturu ovlivnit přímo, protože zanikli dříve, než se objevili Hebrejci. Měli však vliv na Kananejce, kteří byli bezprostředními předchůdci Hebrejců v zemi později známé jako Palestina.


Celý článok nájdete na tejto adrese


Toto jsou nové, doplněné texty připravované publikace o nekonvenčním pohledu na vznik života na Zemi nejen v rozměru materiálním, ale i duchovním.

A. Radechovský, Daniel Škarda

Zdroj: architektivesmiru.wgz.cz

Celý seriál "Architekti Vesmíru" nájdete postupne na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


október 04, 2010 19:28 popoludní

 

 

Top