Obrázok používateľa CEZ OKNO
Praveká strava. Prínos paleostravovania v kontexte mýtov o našom jedálničku

Stravovanie ako súčasť  prevencie, prípadne liečby ochorení bol vždy diskutovaným  momentom medzi odborníkmi a generoval desiatky často protirečiacich  rád o tom, čo sa má jesť, s čím sa má jesť a dokonca v akom pomere. Cieľom tohto článku je predstaviť pojem pravekej stravy, objasniť isté mýty a dať ich do náležitého kontextu. Praveká strava  je v našich zemepisných šírkach relatívne nepoznaný pojem, v porovnaní s delenou stravou, vegastravou, alebo makrobiotikou je v očiach  verejnosti v detských plienkách.  Pred pustením sa do práce je na mieste skonštatovať, že výber jedla je výsostná slobodná voľba každého z nás a predkladané argumenty v prospech Paleo is IN... má len podnietiť uvažovanie slobodných jedincov  v staronovom smere. Tieto rady nereflektujú duchovný rozmer toho alebo tamtoho prístupu k stravovaniu.

Kľúčové  problémy v súvislosti so stravou sa vždy točili okolo miery gastronomického zážitku, vplyvu na váhu a efektu na zdravotný stav jedinca.  Dlhotrvajúci stravovací boj  "kompetentných" napr. s cholesterolom (prípravky na zníženie cholesterolu sú v top 5 ke najpredávanejších  farmaproduktov na svete) sa ukázal ako zbytočný krik do lesa bez efektu, čoho dôkazom sú o.i. aj nasledovné fakty:

 • medzi srdcovým infarktom a hladinou  cholesterolu, resp. stavom ciev niet priamej vedecky overenej  kauzálnej previazanosti,
 • skupiny užívajúce prípravky na zníženie cholesterolu nezaznamenali vo výskume lepšie výsledky ako placebom "liečení" pacienti
 • zvýšený cholesterol je po 50 veku života dokonca ochranný faktor pre jedinca
 • nadmerné zníženie cholesterolu má negatívny vplyv na funkciu mozgu i iné telesné funkcie

V súčasnosti sa ako primárna príčina  zdravotných potiaží a civilizačných ochorení o.i. javí metabolický syndróm a s nim súvisiaca inzulinová rezistencia. Nadmerný príjem rafinovaných cukrov a  ľahko vstrebatelných sacharidov v našej strave (cukor, obilie, ryža, zemiaky atď.) spôsobujú neustále výkyvy krvného cukru, čo má za následok neschopnosť prijímať veľké dávky cukru bunkami (rezistencia buniek voči inzulínu), čo telo následne rieši konštantným "preposlaním" cukrov do tukových zásob človeka (preto sa priberá). Keďže  vysoké dávkovanie sacharidov v strave neustáva, pankreas postupne reaguje navyšovaním hladiny inzulíny, čo  následne rezultuje do cukrovky 2 typu. Práve narastajúce tzv. viscerálne tukové ložiská okolo orgánov a čriev sa postupne formujú do endokrinného "orgánu" tvoriaceho skryté zápalové faktory v tele človeka. Okrem tejto neplechy sa človek skrz stravu "doráža" aj cudzorodými  bielkovinami (lektíny, mliečne bielkoviny, lepok), ktoré sú dokazatelne za vznikom mnohých autoimúnnych procesov  v tele. Ich podstatou vplyvu je zapríčinenie "priepustnosti" črevnej sliznice spôsobenej cudzorodými bielkovinami, čo následne vyúsťuje do obranného "útoku" nášho imunitného systému proti tkanivám tela, ktoré histologicky pripomínajú molekulárnu povahu vstrebanej cudzorodej bielkoviny (crohnova choroba, ochorenia štítnej žľazy atď.). Aj taká je daň za jedlá, na ktoré sme sa po prechode na poľnohospodárstvo (pôvodne sme sa stravovalia ako lovci, zberatelia plodov) evolučne neadaptovali.

Za honbou po štíhlej línii už mnohí fanúšikovia  diet nešťastne krútili nad tzv. jojo efektom, keď si pekne dobrali pôvodne ťažko zhodené kilá. Je to však  logická reakcia organizmu. Diety boli vždy totiž nepochopením fungovania tela, v živinách okresaná dieta častokrát  spôsobovala jednostrannú výživu  pre jedinca, nevyvážený a poddimenzovaný príjem všetkých potrebných živín, následne spôsobil  to, že  telo si všetko "doženie", keď sa upustí od neobľúbenej diety. Tak ako tomu predísť? Ako si zabezpečiť primeranú postavu a adekvátne zdravie? Ako  vedecky podložné alternatívy sa javili napr. mediteránska alebo tzv. ornish dieta. V čom je ich výnimočnosť? Dostaneme sa  tomu...! Iní skúšajú vegetariánstvo, delenú stravu,  PH zázrak Dr Younga, stravu podľa krvných skupín. Problémom  mnohých trendových stravovacích "návratov" súdobého človeka do minulosti je aj v tom, že  sa ich korene (strava našich "predkov") datujú max. pár stovák, možno tisícročí  dozadu, alebo len  1 kritérium velebia  ako rozhodovací moment pre tú alebo tamtú formu potravy (PH zázrak).

 Skutočný zlom však totiž  v evolučnom stravovaní nastal oveľa skôr cca. pred  8-10 000 rokmi, keď sa z titulu prechodu  na poľnohospodárstvo dostali na náš tanier nové "dobroty" prekopajúc dovtedajšiu pyramídu stravovania. Nastal boom obilnín, mliečnych výrobkov, novodobých zeleninových skvostov (strukoviny). A tam je pes zakopaný-)

To na čom stavia paleolitická strava  je výskum a výsledky pozitívneho vplyvu stravovania 240 prírodných národov, ktorých jedalníček je cca.  40-50% rastlinného zloženia a 60-50% živočíšneho, pričom v ich radoch je veľmi nízka úroveň civilizačných chorôb. Druhým momentom je prechod ľudstva na poľnohospodárstvo cca. pred 10 000 rokmi, čo prinieslo do nášho jedálníčka  o.i. konštantný vysoký príjem kalórií, potraviny nového typu, jedlá s vysokým glykemickým indexom, pričom za 500 generacií sa na nové "dobroty"  človek (ľudský  genóm sa zmenil len nepatrne) nedokázal vhodne adaptovať.

V našom stravovaní sa vo všeobecnosti  objavuje veľmi veľa mýtov, ktoré nikdy neboli  vedecky potvrdené, skôr sa argumenty účelovo prispôsobovali záujmom potravináskeho priemyslu a snahe speňažiť tú alebo inú pochutinu s proklamovanými pozitívami. Rozmenme si to na drobné-)  V súčasnosti vplyvom nadmerného príjmu ľahko vstrebatelných sacharidov prichádza k permanentnému preťažovaniu  pankreasu,  čo o.i. rezultuje do  stavov chronickej únavy, zároveň naše jedlo je ochudobnené o cenné zdroje Omega 3 mastných kyselín tvoriace kľúčovú zložku mozgu i bunečných membrán (dokonca ich nedostatok vplývajúci negatívne na  nervové poruchy a depresie).  Medzi rozšírené mýty patrí napr. aj škodlivosť vajec (nevzťahuje sa na alergikov na tútu zložku), kde sa potvrdilo, že vajíčka jednak neovplyvňujú hladinu cholesterolu, naviac z pohladu žívín sú plnohodnotnou potravou.  Obľúbenosť sóje ako hitu zdravej životosprávy, na strane druhej, naráža na skutočnosť, že  potravinárskym priemyslom spracovaná sója je na míle vzdialená sóji konzumovanej v Ázii, kde sa až pol roka trvajúcou fermentáciou zbavujú škodlivých zložiek danej plodiny. Na doplnenie slúži, že sója je v surovom stave jedovatá, zároveň obsahuje vysokú dávku estrogénu, lektínov a o.i. pôsobí nepriaznivo na fungovanie štítnej žľazy. Jej konzumácia z pohľadu kalórií, oproti zažitým predstavám u Európanov, nepredsatvuje viac ako 2 %  ani v tradičnej japonskej kuchyni. Tá je totiž zameraná primárne na morské plody a kvantum zeleniny a ovocia. Ani ryža nie na východe tak IN ako sa to predpokladá. V médiách prezentovaní "zdraví" jedači ryže  nie sú štíhli a zdraví, ale  výrazne podvýživení.  Ďalším mýtom v stravovaní je aj  nenahraditeľnosť mliečnych výrobkov.  Mlieko (podobná kalorická dávka špenátu ako mlieka obsahuje paradoxne výrazne viac vápnika) je šité ako potravina pre dojčatá a to len v podobe materského!!! "Štandardné" mlieko (výrobky z neho) prekysľuje a tým paradoxne vápnik z kostí  vyplavuje, zahlieňuje črevá, v neposlednom rade mliečny cukor pre  ľudí po ukončení  kojenia je nespracovatelný, to isté platí pre mliečnu bielkovinu. Mliečne výrobky (tvrdé syry  sú výnimkou) zároveň prispievajú k silnému nárastu inzulinovej reakcie, preto  ich konzumácia dodatočne  prispieva k vytvoreniu metabolického syndrómu (nadváha a zápalové faktory v tele).

Pre porovnanie, tie  stravovacie smery, ktoré uprednostňujú "vega" štýl  v mnohých aspektoch vplyvu na zdravie skončili na tom lepšie ako "západné formy stravovania." Je však nutné k tomu dodať, že  vačšinou sa porovnávala  vegetariánska strava so západným "všehožerstvom" a nie s tu prezentovanými paleoprincípami, resp. uvedomelosť  v kontexte zdravia je u "vegáčov"  vždy oveľa vyššia než u štandardných jedákov západného sveta. Z toho vyplýva, že na pozitívne výsledky v udržaní zdravia v prieskumoch mal dopad aj životný štýl účastníkov prieskumu a nielen ich typ stravy. Paradoxne len pri srdcovocievných ochoreniach je vega strava  jednoznačným ochranným  faktorom pre jej konzumentov, v ostatných prípadoch výhody neboli prekvapujúco  až tak evidentné. To čo sa jej nedá vytknúť je prísun vlákniny, vitamínov a relatívne nízky kalorický príjem (hlavne u vitariánov) Ďalším hitom dnešne doby je stravovanie podľa krvných skupín, za ktorým stojí meno pána  DAdoma, čo je v skutku vedeckým bludom prinajmenšom z 2 dôvodov: 1: krvné skupiny a ich vznik sa datuje oveľa skôr ako pár desiatok ticíc rokov, ako sa to tvrdí, 2. ich vznik nemá kauzálnu súvislosť so zmenami v stravovaní počas histórie človeka. Jej plošná "účinnosť" spočíva primárne vo fakte, že pán Adoma  "0" kám (krvná skupina), ktorých je v populácii vačšina, odporúča stravu podobnú paleo....., nuž a ostaní majú snáď smolu-))

PH zázrak, ako ďalší prístup k stravovaniu, pána Dr. Younga sa rozkvitá v posledných pár rokoch a naháňa vodu predovšetkým do radov vitariánov. Jeho princíp  sa zakladá na jedinom rozhodujúcom kritériu a to, či potrava má, alebo nemá zásadité PH. Pre záujemcov je potrebné spomenúť, že prírodné národy (nie sú vegetariánske) netrpia prekyslením jednak z titulu pravidelného pohybu (v priemere 12 km chôdze denne) ako aj preto, lebo paleostrava udržuje element zásaditosti a kyslosti skrz volené potraviny celý čas v rovnováhe!!!

 Na čom sa teda zakladá úspešnosť paleostravy?? Po prvé, nepredstavuje dietu, ale životný štýl a prístup k stravovaniu reflektujúci výber potravín, na ktoré sa náš tráviaci trakt za pár miliónov rokov, keď sme žili ako lovci-zberatelia plodov, adaptoval.  Jej základom je "imitácia" paleopomerov na spôsob 21. storočia a dosiahnutie  takých zdravotných parametrov, akými sa vedia pochváliť len prírodné národy.  V tejto súvislosti by som však ešte  doplnil, že kvalita súčasných zložiek (rastlinné i živočíšne produkty) potravín sú v nezávideniahodnom stave pre ich všeobecnú úroveň kontaminácie a nízky obsah živín. Pri  kvalitných ingredienciách v paleostrave v záujme úspešnosti  a pozitívneho dopadu na zdravie sa predpokladajú nasledujúce pravidlá spočívajúce hlavne vo vylúčení:

 • obilnín  (okrem  gluténom nekonataminovaného ovosu)
 • ľahko vstrebatelnych sacharidov ( ryža, cestoviny, kukurica, proso, cukor, fruktóza atď.)
 • strukovín (aj arašidov, zemiakov i sóje)
 • resp. mliečnych výrobkov (okrem tvrdého syra)

Prečo? práve tieto potraviny?

Prvým negatívnym člankom súčasnej stravy  je jej nadmený obsah obilnín (na stovky spôsobov). "Chlieb náš každodenný" sa stal pre nás takou neodškriepitelnou potravou, že vynechať ho sa nám zdá  doslova ako hriech.  Spochybňovanie zdravého vplyvu obilnín je však možné poňať na viacerých línách. Vysoký glykemický index daných obilninových jedál predstavuje preťažovanie pankreasu, obsah fytátov (platí aj pre celozrnné varianty) sa podieľa na tom, že sa primárne B-čkové vitamíny nedokážu v tele adekvátne  vstrebať a opúšťajú nás vylučovacím traktom. Ich najvačšou hrozbou je však  obsah gluténu, ktorý  o.i. spôsobuje priepustnosť  črevnej sliznice a tým prispieva k celej rade autoimúnnych a zápalových procesov v tele. Kým celiakia (alergická zápalová reakcia čreva na lepok) predstavuje ochorenie len cca. 1-2% celkovej populácie a lekári ju spájajú hlavne s tráviacimi ťažkosťami, je prekvapujúce (najsenzitívnejšie testy na protilátky proti gliadinu sú zo stolice), že u 40-50% obyvateľov je možné detektovať negatívnu senzibilitu na daný prvok, o vstebateľnosti na úrovni menej ako 40% ani nehovoriac. Glutén ako nebezpečný článok v našom potravinovom reťazci  sa "objavil" (detektoval sa) po druhej svetovej vojne, keď v mnohých európskych krajinách došlo k výpadku dodávok chleba, čo malo za pozitívny efekt nápravu stavu u mnohých ľudí chronicky trpiacich na črevné potiaže a hnačky. Tomu sa hovorí šťastie v nešťastí-) V súčasnosti sa glutén (lepok) podpisuje priamo alebo nepriamo pod vznik až  150 ochorení: od sklerodermy, atopického ekzému, lupusu, problémov so štítnou žľazou, osteoporózou, depresiami  aj neplodnosti, dokonca sklerózy multiplex. Jeho prítomnosť sa dokonca potvrdila aj v mnohých liekoch používaných širokou verejnosťou: advile, aleve, aspirin bayer, aspirin protect, ibuprofen, voltaren, paracetamol. Zradnosť  vplyvu obilnín častokrát zistíte až keď ich úplne vylúčite zo svojej stravy!!! Podpisujú sa totiž aj pod výskyt napr. refluxu, ktorý sa  prekvapivo viaže k nízkej tvorbe žalúdočnej kyseliny a slabej schopnosti natráviť  veľké množstvo jednoduchých cukrov.

U mlieka a jeho záporného vplyvu je pes zakopaný, okrem horeuvedeného, aj v tzv. insuline growing faktore, ktorý podobne ako lektíny v strukovinách, (aj v zemiakoch, arašidoch, sóji, nezrelej paradajke, nezrelom baklažane, nezrelej paprike) spôsobuje nárast inzulinovej reakcie pankresu. Na trávenie mliečneho cukru (laktázy) sú z pohľadu výskumov v súčasnosti adaptované len (pastierské národy) kaukazké národy, ale nič to nenapovedá o neschopnosti vstrebávať  mliečnu bielkovinu. Popritom IGF je  aj v priamom spojení s nadmernou deľbou buniek v tele, má prepojitosť s výskytom detskej cukrovky a na záver z pohľadu vplyvu vápnika na tvrdosť kostí je mlieko len marketingovou vlajkovou loďou bez kapitána-))

Ako náhrada mlieka sa častokrát ľuďom ponúka sója a jej rôzne variacie. Okrem jej horeuvedených negatív je hodné spomenutia, že sója obsahuje fytáty brániace črevu pri  vstrebaní železa, kalcia, jódu a zinku. V sóji je prekvapivo  20-100 násobok viac  mangánu ako v materskom mlieku...  A popritom je to ten jediný minerál v celej rade potrebných, ktorý sa v sójových náhradách pre kojencov s  ľahkosťou vstrebe. Aj jemu (nadmerné dávky mangánu) sa pripisujú o.i. potiaže s učenim u malých detí. Potravinárske firmy tento negatívny vplyv sóje na (ne)vstrebanie minerálov (a obsah  fytoestrogénov) obišli natlačením kojeneckých produktov veľkým množstvom minerálnych prvkov, ktoré sa aj tak ťažko vstrebajú pre silný účinok sóje. 

Ako mierny tematický odklon k požívačom kávy by som len dodal, že 5 a viac šálok kvalitnej kávy denne je z pohľadu výskumov ochranným faktorom pred vznikom vysokého krvného tlaku, dokonca o 50% znižuje pravdepodobnosť srdcového infarktu, o 24% výskyt  cukrovky 2 typu, 1-3 šálky  kávy denne znižuje o 35%  pravdepodobnosť výskytu  rakoviny prsníka , pri 6 šálkach  až o 69%-))

A teraz pár slovami o lektíne. Ide o súčasť predovšetkým tých rastlín, ktoré sme si pridali do jedálníčka príchodom poľnohospodárstva.  Strukoviny ich obsahujú vo veľkom množstve, sú súčasťou aj obilnín, sóje, zemiakov, paradajok, arašidov.  Pre človeka je lektín absolútne nestrávitelná bielkovina, jed spôsobujúci  presakovanie čreva, tým vznik zápalov v tele, zároveň sa v tele popri orgánoch s vnútorným vylučovaním kumuluje a môže imitovať vplyvy istých hormónov. Z biologického pohladu lektíny slúžia ako zbrane rastlín  proti bylinžravcom. Hlavne u zŕn, ak nie sú po konzumácii pre zviera stravitelné, tak sa v čreve  nevsterbú, opúšťajú zviera cez stolicu, čím zviera napomáha k "sejbe" a záchrane rastlinného druhu.  Lektíny o.i.  spôsobujú výkyvy inzulínu, sú najaktívnejšie v pankrease, obličkách, svalstve, týmuse človeka. Podobne negatívne pôsobia  aj saponiny v paradajkách, paprike, baklažáne, ale v zrelej a povarenej povahe sa ukázali na človeka bez negatívneho efektu. Dokonca sa v čreve paradajky viažu na tom mieste ako lepok z  obilnín, čím tvoria skrytú ochranu pred pšeničnou bielkovinou! V zemiakoch obsiahnuté saponiny : alfa kakonín a solanín sú jedovaté (platí to aj pre kukuricu), preto ich  príjem mal byť   každým zvážený!

Tak  čo by sa teda malo jesť  vlastne? Čokoľvek až na "tabu" potraviny! Napr. orechy bohaté na Omega 3 mastné kyseliny a minerály. Ľanové semiačká, paraorechy (pozor na predávkovanie selénom). K príprave jedál by sa mal vo všeobecnosti používať olivový olej (1:1 pomer omega 3 a 6), živočíšna masť alebo kokosový tuk pôsobiaci pozitívne napr. pri pálení záhy, helicobaktere pilory.  Je ďalším mýtom v poradí, že je to práve  maso, z čoho sa priberá. Sú to totiž hlavne prílohy k masu (sacharidy), ktoré tak činia. Preto sme svedkami aj u "zdravo žijúcich"  vegetariánov (chlebožrútov)  nadváhy alebo častej cukrovky. Nezmyslený boj proti cholesterolu skrz obmedzovanie masa bol nepochopenim toho, že jeho nedostatok  je za vznikom mnohých  neurologických potiaží, dokonca naháňanie ideálu v podobe chudnutia rezultuje po strate istého percenta podkožného tuku u mnohých žien až do neplodnosti. Ako prevencia proti rakovine sa častokrát odporúča vynechanie masa. Tu je však opať hodné spomenúť, že nie je maso ako maso!!! Priemyselne spracované maso a jeho konzumácia nie je súčasťou paleostravy a neodporuča sa!! Oveľa viac pri boji proti rakovine by sa malo dbať na fakt poddimenzovanosti populácie vitamínom D.  Obmedzovanie  masa ako "terapie" napr. pri diagnóze  dny je ďalším nepochopením faktu, že problém  pri danej diagnóze nepredstavuje  úroveň kyseliny močovej v tele,  ale  zdržiavanie vody obličkami. A tam je príčina inde-)

K sladostiam a k "osladzovaniu nášho života" pár vetami nasledovné: "nie je všetko zdravé, čo je bio = prírodné!!" Takto znie kľúčový výrok!  Cukor vo všeobecnoti pozná ľudstvo cca.  500 rokov, čo je len kvapkou v mori histórie! Melasa, hnedý cukor a ani trstinový cukor nie je o nič lepší ako kolegyňa v podobe rafinovaného bieleho cukru.  Med ako  taký predstavuje v umiernenej podobe schodný kompromis napriek svojmu vysokému glykemickému  indexu. Fruktóza propagovaná v radoch diabetikov síce má nízky GI, napriek tomu prispieva k inzulinovej rezistencii a nie je vhodnou alternatívou. Jej masová  propagácia  priemyslom súvisí s lacnými vstupmi v podobe dostupného  kukuričného škrobu.  Takto sa  v rade "sladkostí" diskvalifikujú aj  100% ovocné sťavy, keďže ich konzumácia bez vlákniny spôsobuje silnú inzulinovú reakciu. K umelým sladidlám typu aspartam snáď niet, čo dodať. Aspartam  pozostáva z    50% asparginovej kyseliny, 40% fenalininu, 10% metylalkoholu.  Z  horeuvedenej kyseliny  u  60 kg človeka je dovolený príjem 2400 mg, inak spôsobuje intoxikáciu organizmu. Pre laikov  dôležitá informácia, 1 liter dietneho drinku obsahuje v priemere  600 mg v sebe!!  Ďalším  jedom v jeho konzistencii je fenalinín spôsobujúci   fenilketuneuria, ak človeku  chýba enzým na jeho spracovanie. Metanol je v poradí ďalší   nervový jed a doslov si nevyžaduje. Nech sa každý rozhodne sám!

Ako vhodná náhrada posluži  stevia  alebo xylitol (GI  12), ktorý sa v tenkom čreve vstrebe len z 25-50%, zároveň v čreve znižuje PH, čím prispieva k deľbe a tvorbe  bifido a laktobacilov. Pre tých,ktorí ho ešte neskúšali malá poznámka, že počas adaptácie na daný cukor, látka môže dočasne spôsobovať plynatosť a  redšiu stolicu, preto jeho dávkovanie je nutné navyšovať len postupne.

Prechod na paleolitickú stravu má za cieľ prispôsobiť stravovanie  podmienkám, na ktoré sa náš tráviaci trakt adaptoval počas miliónov rokov. Jej princípy spočívajú v eliminácii cudzorodých bielkovín a jednoduchých cukrov a dôraz sa kladie na vysoký príjem zeleniny, ovocia, chudého masa, rýb s obsahom Omega 3 mastných kyselín, zároveň sa odporúča náležitá fyzická aktivita a príjem vitamínu D. Tento prístup zabezpečí:

 • zdravé črevo ako predpoklad dobrej imunity
 • elimináciu zápalov v tele človeka skrz stravu
 • nepreťažovanie tráviaceho traktu, primárne slinivky brušnej
 • vyvážené PH a acidobázickú rovnováhu v tele
 • adekvátnu vstrebatelnosť všetkých potrebných minerálov a vitamínov
 • zdravý a pevný pohybový aparát
 • nízky kalorický príjem a  nízka hladina cukru v krvi aktivujúca "šetrný gén" s pozitívnym  vplyvom na spomaľovanie starnutia

Takže priatelia.... Do zjedenia!

Mgr. František Nagy

Zdroj: gnm.webnode.sk

Sekcie: 
február 04, 2011 15:05 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa ganec
  ganecfebruár 06, 2011 12:26 popoludní

  Komentár: 

  Ak je "dieta podla krvnych skupin" podobna pre krvnu skupinu 0 ako pre paleostravu => znamena to ze tie "dalsie" krvne skupiny su uz adaptovane aj na novsie potraviny?

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 09, 2011 13:34 popoludní

  Komentár: 

  žiaľ nie sú adaptované, pretože krvná skupina nemá nič dočinenia so stravou, prinajmenšom v tom nie je vedecká a štatistická korelácia-)

 

 

Top