Obrázok používateľa CEZ OKNO
Strašení japonskou jadernou elektrárnou – jak se bránit radioaktivitě?

Nebudu vás strašit radioaktivitou z japonské jaderné elektrárny Fukušima, ale narozdíl odvětšiny sdílečů (zvláště na Facebooku) vám uvedu odkazy, jak se bránit radioaktivitě.
Nejdříve uvedu něco na wikipedii, takové středoškolské základy – nejsou vyloženě potřeba, ale je dobré je znát:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
Něco o akutním radiačním syndromu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akutn%C3%AD_radia%C4%8Dn%C3%AD_syndrom

Dále dva odkazy týkající se spíše nukleární katastrofy ve smyslu jaderného výbuchu. Přesto je v článcích mnoho informací jak se bránit radioaktivitě:
http://www.survivor.cz/nuklearni-katastrofa.html
http://zsf.sirdik.org/kapitola5/5-4-3-principy-ochrany-pred-ionizujicim-...

Kompletní USA manuál civilní ochrany, tzv. Nuclear War Survival Skills:
http://www.oism.org/nwss/

Uhlí a radioaktivita
http://plarmy.org/zwentendorf/index.php/Coal_and_Radioactivity

A nakonec jeden komentář:

Snad je k téhle diskuzi ještě potřeba dodat, že míra škodlivosti jednotlivých druhů záření závisí na jejich ionizačních schopnostech. Z tohoto pohledu největší ionizační schopnosti má záření alfa, nejmenší gama. Naproti tomu ale polovrstva je nejmenší právě pro alfa záření, které zcela zachytí i poměrně tenké vrstvy (milimetrové) lehkých materiálů. Proto jsou zářiče alfa relativně málo nebezpečné, pokud zůstavají vně organizmu. Naproti tomu jejich nebezpečnost pronikavě roste, pokud se dostanou do organizmu. To je příčinou vysokého nebezpečí radonu, který se snadno dostane do organizmu dýchacími cestami, při krátkém poločasu rozpadu se produkty rozpadu v organizmu uloží a organizmus je zevnitř kontaminován. Proto se zejména v posledních asi 30 letech přikládá značná důležitost protiradonové ochraně. V naší republice vzhledem ke geologickým podmínkám je řada oblastí s relativně vysokým obsahem radonu v půdě. To představuje v těchto oblastech vážný problém při zakládání staveb s prostorami pod úrovní terénu (i sklepy rodinných domů).

Zdroj komentáře: http://www.ontola.com/cs/radioaktivita-ochrana-skodlivost


Nepomůže ani Lugolův roztok, či jódové tablety, zabrání pouze ukládání radioaktivních izotopů ve štítné žláze (nedostanete pak rakovinu štítné žlázy). Hlavní je radioaktivní částečky (prach, popílek, atd.) nevdechovat (použít minimálně roušku) a nenechat je na těle (důkladně se umýt mýdlem a vodou).

Zdroj: http://www.freepub.comehere.cz/

Sekcie: 
marec 19, 2011 15:52 popoludní
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa PC
  PCmarec 25, 2011 12:45 popoludní

  Komentár: 

  Ohledně radonu ale autor zapomíná, že jeho škodlivost nebyla nikdy prokázána a že se k jeho "odstiňování" přikračuje spíše preventivně na základě dojmu "...protože to je radioaktivní....".
  Také si všimněte, že v radonem postižených oblastech žije obyvatelstvo stovky let a dožívá se velmi vysokého věku -na to už poukázalo mnoho odborných článků.
  Našich generací se ale toto nejspíše netýká, my se svojí kvalitou stravy a vody budeme rádi za dožití se důchodového věku.

 

 

Top